Son Sayı: 37
Dergi No: 37
Cilt: 13
Sayı: 1
Yıl: 2017
Dönem: Ocak-Nisan

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

37. sayımızda yine ilginizi çekeceğinizi umduğum derlemeler ve sitasyon yapılabilecek orijinal çalışmalarla birlikteyiz. Yaz yaklaşıyor ve doğada, açık ve ağaçlı arazilerde piknik keyfi başlıyor. Bu dönemde alerjik hastalıkları olduğu kadar parazitlerle bulaşan hastalıkları da sık göreceğiz. Hemen her branşı ilgilendirecek semptomları ile Kırım Kongo ateşi de aklımıza gelmesi gereken rahatsızlıklar arasında. İlk derlememiz bu konuda iyi bir tekrar niteliğinde. Diğer bir derleme önemini giderek daha iyi anlamaya başladığımız barsak floramız ve bu yeni adıyla bozulan floranın “mikrobiata”nın etkileri ve tedavisi üzerine. Her branşı ilgilendiren bu iki makaleyi mutlaka gözden geçirmenizi öneririm.

Uzmanlık dalları kendilerini ilgilendiren araştırmaları okuyacaklardır, ancak tüm çalışmalara hızla göz atmanın genel kültür ve görüş açımızı geliştirecek veriler içerdiğini paylaşmak isterim. Bu sayının portresinde hocaların hocası Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat var. Bizler tanıyoruz, ancak kendisi gelecek nesillerin de tanıması gerekli Türk tıbbına önemli katkısı olan hocalardandır.

Sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir konu akademik yükseltmeye yönelik makalelerin ve çalışmaların puanlanmasına ilişkin. Yeni Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31 Aralık 2016 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelikte devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin puanlamaları uygulanmasına yönelik olarak bir takım düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosu’nda tanımlanan alan endekslerinde taranan dergiler kapsamındaki faaliyetler, tüm bilim alanlarındaki araştırmacılar için puan değerlendirmesinde kullanılır.

Sevindirici bir şekilde dergimiz gibi ESCI kapsamında olan dergiler için de olumlu anlamda düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Buna göre faaliyet türü yayın ve atıf olan 30’ar puanlık bölümlerde oranlar yükseltilerek aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
· Özgün/derleme makale: ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale: %35 (yeni ilave edildi, diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlananlar %20)
· Diğer (teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup): ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale: %8 (önceden %5 idi)
· Hakemlik: ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik: %3 (yeni ilave edildi)
. ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf: %2 (yeni ilave edildi)

Dileyen meslektaşlarımıza kararın tam metnini gönderebiliriz. Ancak bu puanlama sistemi ile dergimize gelecek yayınların akademik yükseltmede olduğu kadar ilgili puan oranında ekonomik girdi de sağlayacağını belirtmek isterim.

Saygı ve sevgilerimle

Prof. Dr. Cihan Aksoy
Editörler Kurulu adına


Bu Sayıdaki Makaleler05-08
09-15
16-20
21-25
INFLAMMATORY MARKERS AND INTERLEUKIN-6 (-174 G/C) GENE POLYMORPHISM IN PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
Fatih Yanar, Yılmaz Başar, İlker Özgür, Elif Özkök, Nihal Salmayenli
26-30
THE EFFECT OF VALPROIC ACID THERAPY ON DENTAL AND PERIODONTAL HEALTH OF CHILDREN WITH EPILEPSY
Sevgi Zorlu, Didem Öner Özdaş, Gökşen İkikarakayalı, Arzu Pınar Erdem, Elif Sepet, Şule Can Trosola, Yegane Güven, Pınar Kıymet Karataban, Burak Tatlı, Meliha Mine Çalışkan
31-38
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ
Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı
39-47
48-53
ANTIPLATELET EFFECTS OF SOME CYCLOOXYGENASE-2 INHIBITORS IN EXPERIMENTAL HYPERCHOLESTEROLEMIA IN RABBITS
Sagheer Ahmed, Yashar Aghazadeh, Abrar Hussain, Muhammad Zia-Ul-Haq, Marius Moga, Lorena Dima, Muhammad Riaz
54-60
İSTANBUL’DA NEONATAL TRANSPORTUN KAMUSAL İŞLEYİŞİ
Sinan Uslu, Murat Yüksel, Ayşegül Uslu, Canan Özsen, Derya Özaşır Abuşka, Özgür Yaşar, Ali Bülbül, Memet Taşkın Egici, Selami Albayrak, Güven Bektemur
61-69
70-73
IDIOPATHIC PARTIAL GASTRIC NECROSIS: A CASE REPORT
Kemal Gündoğdu, Hakan Demir, İsmail Zengin, Fatih Altıntoprak, Fehmi Çelebi
74-80
A CLINICALLY SILENT PHEOCHROMOCYTOMA COMBINED WITH SUBCLINICAL CUSHING’S SYNDROME IN THE SAME ADRENAL GLAND: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE
Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız
PORTRE