Nobel Medicus Last Issue

Issue No: 56 Volume: 19 | No: 2 | May-August 2023

Değerli Dostlarım,

2023 yılının yarısını çoktan bitirdik. Ülkemizin içinde bulunduğu hızlı enflasyonist ortam hem bizim gibi sağlık çalışanlarının ücretlerini hem ilaç fiyatlarını hızla etkiledi. Yaşam standartları birçoğumuz açısından değişti. Devletin en büyük ilaç alıcısı olduğu ülkemizde etkisi “kanıta dayalı tıp” kriterleri ve onaylanmış rehberlerce kabul edilmiş ilaçların tamamına yakın bir kısmı genel sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. Sağlık politikası olarak bildiğim kadarıyla neredeyse tüm vatandaşlarının sigortalı olduğu nadir ülkelerden olmamız ve bunun sürdürülmesi çok önemli.

Hastalar tüm eleştirilmeye açık sorunlara rağmen bir hekim tarafından değerlendirilebiliyor, yazılan ilaçların büyük bir kısmını küçük katkılarla temin edebiliyor. Ülkemizde ilaç firmaları genelde son derece kaliteli GMP kriterlerine uygun üretim yapıyor ve denetleniyorlar.

Ancak önemli bazı sıkıntılar var. Tek alıcı olan devlet, fiyatı da belirlemek durumunda. Hammadde temini büyük ölçüde yurtdışına bağımlı olan ilaçlarda maliyet altına satış ya da kaliteden ödün vermek söz konusu değil, buna karşın yılda ancak bir veya iki kez belirlenen ilaç döviz miktarı inanılmaz hızla yükselen döviz hızına yetişemiyor. Büyük ve kurumsal İlaç üreticileri ya zararı sineye çekmek ya da devletin ödemediği kâr marjı yüksek destek ürünler pazarlamak, ya da muadili olmayan ileri biyoteknolojik ürünler üretmek gibi çözümler aramak durumundalar. İlaç firmaları kurumsal yapıları ve mali yapılarına göre uygun çözümler üretmeye, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Tabii denetimden uzak bazı merdiven altı tabir edilen müesseseler dışında. Günümüzde giderek popülarite kazanan Getat, Holistik Tıp, fonksiyonel Tıp, Komplimanter Tıp, kozmetik tıp gibi yaklaşımların standardize edilmemiş tedavi yöntemlerinin itmesi ile bu tür firmalar bir kısmı iyi niyetli, bir kısmı ise maalesef sadece para kazanmak amaçlı ürün pazarlayarak piyasayı kirletmekteler.

Umarız devletin sağlık üzerindeki desteği artarak devam eder, sağlık ve sağlıkçı eğitimi uygar dünya kurallarına uygun olarak sürer, gelişmiş ülkeler düzeyinde ve üzerinde kaliteli ve yeterli tedavi olanaklarımız herkes için artarak devam eder.

Bu sayımızda ilginizi çekeceğine inandığım 8 araştırma yazısı paylaşıyoruz. Kadına yönelik şiddet ve acil tıp hekimliği, tıp öğrencilerinin Covid 19 korku ölçeği, E Colilerin gelişen yıllarda antibiyotik duyarlılıkları ilginç bulacağınız bazı araştırmalar.

Porte araştırmamız İstanbul Tıp fakültesine son 50 yıldır yolu düşmüş hemen herkesin çok iyi tanıdığı hocamız, tıp şehidi, rol modelimiz iyi insan, iyi bilim adamı Prof. Dr. Murat Dilmener. Yaşamı hepimize örnek olacak. Rahmetle anıyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle 
Prof. Dr. Cihan Aksoy

Journal Content

GENEL İLKELER VE YAZARLARA BİLGİ

Nobel Medicus isimli dergimizde eczacılık ve tıp alanında Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilir.

DERGİ KÜNYESİ

Nobel Medicus isimli multidisipliner tıbbi, genel bilimsel ve tarafsız dergi, Nobel İlaç San. ve Tic A.Ş. tarafından desteklenmektedir.

YAYIN POLİTİKASI

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir.

AMAÇ VE KAPSAM

Nobel Medicus bilimsel açık erişimli yayın organıdır.

YAYIN ETİĞİ

Nobel Medicus, bilimsel araştırma ile ilgili olarak yayımlanan bağımsız bir yayındır ve yayın politikasını editörler belirlemektedir.

YAYIN TAKİP

Başvurulan yayınlarda son durum.

DERGİ ARŞİVİ

Tüm Nobel Medicus sayıları arşivi.

İNDEKSLER

Dergimiz ulusal ve uluslararası indekslere kayıtlıdır.

İLETİŞİM

İletişim, Abonelik ve Editöre Mektuplar

Nobelyum