Son Sayı
Dergi No: 53
Cilt: 18 - Sayı: 2
2022 - Mayıs-Ağustos

Kurucumuz'dan 10. Yıl Mesajı (Nisan 2015)


Değerli Tıp Mensupları,

Bundan tam on yıl önce benzer bir mektupla sizlere dergimizin yayın hayatına başlayışını müjdelemiş ve gelecekle ilgili beklentilerimizden söz etmiştim. Ne mutlu bize ki, elbirliğiyle, o günlerde hedeflediğimiz noktanın da ötesine geçmiş bulunuyoruz. Artık, British Library raflarında yer alan, bunların yanında çok sayıda ulusal ve uluslararası indeks ve kütüphaneye kabul edilen bir dergimiz var. Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların yer aldığı değerli bir platform olmanın yanında, son zamanlarda yurtdışından yayın ulaştırılan bir duruma gelmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Dergimizin multidisipliner yapısı ve ulaştığı bilim insanı sayısının benzersizliği de ayrıca mutluluk veriyor. Başta Editörler Kurulu’muz olmak üzere, bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum.
 
Nobel Medicus’un bu başarılı çizgisine paralel şekilde, firma olarak da bilimsel temelli ve global hedefli projelerimizde ciddi aşamalar kaydettik. Şu günlerde, Türkiye’nin tamamen kendi imkânları ile geliştirmiş olacağı ilk moleküllerin hazırlığının gayreti içindeyiz. 50. Yılımızı kutladığımız geçen yıl, TÜBİTAK önderliğinde projelendirilen, ‘Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi’ programı için seçilen tek firma olmanın gururunu yaşadık. Yakın gelecekte bu alanlardaki müjdeli haberlerimizi sizlerle paylaşacağımızı umuyorum. 
 
Önümüzdeki on yılın dergimiz açısından yeni açılımlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yalnızca Türkçe olarak değil, değişik dillerde çalışmaların yayınlanacağı ve daha geniş bir coğrafyada izleneceği bir seviyeye ulaşabilmeyi ümit ediyorum.
 
Bugüne kadarki ilgi ve desteğinizin artarak süreceğine inanıyor, bu vesile ile tüm tıp camiamıza sağlıklı günler diliyorum.

Hasan ULUSOYKurucumuz'dan (Nisan 2005)


Değerli Tıp Mensupları,

Türkiye’de ve dünyada bir ilaç şirketi olarak varolabilmek, Araştırma ve Geliştirme’den geçiyor. Aslında bu her sektör için aynı ölçüde geçerli. Hatta gelişmiş ülkeler arasında yer almanın birinci şartı. Ne yazık ki, ülkemizde bu bilince ve çok değerli ve yetenekli bilim insanlarının varlığına rağmen, gerek özel sektör gerekse devlet tarafından Ar-Ge’ye verilen önem ve ayrılan fon yetersiz. Araştırma geliştirme, sadece bireysel faaliyetlerle mümkün değildir. Ulusumuz adına hepimiz; devlet, özel sektör ve birey olarak ortak hareket etmeliyiz, bu sorumluluğu birlikte üstlenmeliyiz. Ülkemizin, halkımızın, çocuklarımızın geleceği için Ar-Ge’ye yatırımı artırmalıyız, yeni imkanlar yaratmalıyız. Sahip olduğumuz tecrübelerin değerini bilmeli, yarının bilim insanlarını yetiştirmeliyiz, yeteneklere daha da gelişme fırsatı sunmalıyız. Ulkar Holding olarak bu anlamda faaliyetlerimizi derinleştirebilmek ve üstümüze düşen görevin bir kısmını yerine getirebilmek için FARGEM adlı şirketimiz bünyesinde çalışmalarımızı derinleştiriyoruz.

Nobel Medicus, Türkiye’deki bilgi birikiminin kapsamını bir nebze ortaya koymakta aracı olabilmek ümidiyle yıllar önce bir fikir olarak gelişti, olgunlaştı ve sizlerin de değerli katkılarıyla yayın hayatına başladı. Arzumuz, aynı zamanda bilgi artışına da katkıda bulunması ve değerli bilim insanları arasında verimli bir hat oluşturmasıdır. İlk sayının coşkusuyla, bu doğrultudaki inancımızı sizlerle paylaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu vesile ile Nobel Medicus’u hayata geçiren editörler grubuna ve katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’yi ilim, bilim ve kültür merkezine dönüştürmemiz dileğiyle sağlıklı yaşamlar.

Hasan ULUSOY