Sayı: 17
Dergi No: 17
Cilt: 6
Sayı: 2
Yıl: 2010
Dönem: Mayıs-Ağustos

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

Nobel Medicus'un Mayıs-Ağustos sayısı ile fazlasıyla sıcak ve Nemli geçen bir yaz dönemini daha yavaş yavaş geride bırakıyoruz...

Geride kalmayan halen devam etmekte olan güncel üzücü olayları sanırım hepimiz takip ediyoruz, hatta bazen takip etmekte zorlanıp, haberleri okurken ya da izlerken hüzünleniyoruz. Nice canlarla ve nice zorluklarla kazanılmış bu güzelim topraklarda, sevgi nasıl bu kadar kolay unutulabildi diye..

“... Bir seven vardır, bir de sevilen. Ama bunlar başka başka beldelerin insanlarıdır. Sevilen çoğu zaman sevenin içinde uzun zamandır saklı duran sevgi için yalnızca bir uyarandır... En olağandışı kişiler bile sevgi için bir uyaran olabilir... En sıradan birisi coşkun, ateşli ve bataklıktaki zehirli zambaklar kadar güzel bir sevginin nesnesi olabilir...” diyor ABD'li ünlü yazar Carson McCullers. Küskün Kahvenin Türküsü adlı romanında daha önceki romanlarının da ortak teması olan "sevgi felsefesi"ni biraz daha geliştirip, sevginin doğasına inmeyi başarır ve gerçek bir kuram olarak tanımlar. Yazara göre romandaki kişiler, her türlü kaçışı bir sevgide ararlar. Orijinal ismi “The Ballad of The Sad Cafe” olan bu kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Türkçe yayımlanmış bir Dünya Edebiyatı klasiğidir. Yazar McCullers'in eşi Reeves McCullers, 1944 Normandiya Çıkarmasında yaralanan ilk askerdir ve 1953 yılında intiharı McCullers'in hayatını altüst etmiştir. Zorluklarla ve savaş yıllarıyla geçen bir ömürde yazarın eserlerinde sevgi temalı konular hep yer almıştır.

Geçmişten günümüze güncel olayların sanata nasıl etki ettiğini, bu değerli sanatçıların hayata bakışlarından ve eserlerinde görebiliyoruz. Sevginin Türkiye'de, Anadolu'da, Mezopotamya'da bu güzel topraklarda hiçbir zaman tükenmemesi ve çevrenizdeki yaşamın her saniyesinin farkında olmanız dileklerimi sunarken, sizlere bu sayıda bulabileceğiniz makale başlıklarından bahsetmek istiyorum:

Nobel Medicus'un bu sayısında sizlere “Benign Eklem Hipermobilite Sendromu Tedavisi” başlıklı bir derleme türü makaleyi, “Hemifasiyal Spazm”, “Gebelerde Sigara Kullanımı”, “Menarş Yaşı”, “Beyin Tümörlü Hastalarda Bakım Sonuçları”, “Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Miyokardiyal Fonksiyon”, “Akut Iskemik Strok”, “KBB Cerrahisi”, “H. Pylori Enfeksiyonu Teşhisi”, “Kronik Myeloid Lösemili Hastalar”, “Langerhans Hücreleri”, “Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısı”, “Adneksiyal Kitlelerin Ayırımı”, “İdrarda Kalsiyum Atılımı”, ile ilgili dahili-cerrahi-temel-bilim dallarından 14 araştırma makalesini ve “Fonksiyonel Körlük”, “Konjenital Hipotiroidi”, “Nazofarinks Karsinomu”, “Reversibl Posterior Lökoensefalopati”, “Amfizamatöz Pyelonefrit” ile ilgili dört olgu sunumu türü makaleyi sunuyoruz. Okunurluğumuzun ve sitasyon oranımızın artmasını temenni eder, desteğiniz için teşekkür ederiz.

Portreler bölümünde ise, Türkiye'de Radyoloji'nin gelişiminde önder isimlerden birisi olan değerli hocalarımızdan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsü'nün Kurucusu Sayın Prof. Dr. Emin Faik ÜSTÜN bizlerle olacak...

Saygı ve Sevgilerimle,

Prof. Dr. Cihan AKSOY

Nobel Medicus Ailesi Adına

Bu Sayıdaki Makaleler05-08
BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMU TEDAVİSİ
Bengü Beydağ Odabaşı, Yasemin Turan, Ömer Faruk Şendur
09-14
DISCHARGE PATTERNS OF THE SPASM ACTIVITY IN HEMIFACIAL SPASM: A SUMMARY OF 206 PATIENTS
Meral Erdemir Kızıltan, Rahşan Şahin, Mehmet Ali Akalın, Nurten Uzun, Feray Karaali Savrun,
15-19
GEBELERDE SİGARA KULLANIMININ YENİDOĞANIN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Berrin Telatar, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Ethem Erginöz, Engin Tutkun, Yasemin Akın
20-24
İSTANBUL FATİH BÖLGESİNDE MENARŞ YAŞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Nurver Turfaner, Selçuk Köksal, Fahri Öçer, Fikret Sipahioğlu, Ayşe Kaypmaz
25-31
32-36
A POSSIBLE DELETERIOUS EFFECT OF INCREASED SERUM COPPER ON MYOCARDIAL FUNCTION IN PATIENTS WITH DILATED CARDIOMYOPATHY AWAITING TRANSPLANTATION
Kıvanç Çefle, Erol Erçağ, Serpil Gezertaş, Ayşem Uzer, Şükrü Öztürk, Ayşe Çefle, Şükrü Palandüz, Kerim Güler
37-42
PLASMA D-DIMER LEVELS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE: ASSOCIATION WITH MORTALITY, STROKE TYPE AND PROGNOSIS
Mehmet Üstündağ, Murat Orak, Cahfer Güloğlu, Yusuf Tamam, Mustafa Burak Sayhan
43-46
SERUM HS-CRP LEVELS DO NOT INDICATE THE SEVERITY OF LIVER DAMAGE IN NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES MELLITUS
Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman
47-52
53-56
HELICOBACTER PYLORI ENFEKSİYONU TEŞHİSİNDE BİR HIZLI ÜREAZ TESTİNİN (HPFAST) HİSTOLOJİK YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Polat, Muhammed Saçıkara, Yaşar Nazlıgül, Naim Ata, Güler Kızılca, Heyecan Ökten
57-62
NILOTINIB EFFICACY IN 21 IMATINIB-RESISTANT OR-INTOLERANT T (9;22) POSITIVE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA PATIENTS WITH AND WITHOUT ADDITIONAL CHROMOSOMAL CHANGES
Akif Selim Yavuz, Ömer Celal Elçioğlu, Timur Akpınar, Fulya Coşan, Ali Uçur, Ayşegül Bayrak, Kıvanç Çefle, Şükrü Öztürk, Şükrü Palanduz, Mustafa Nuri Yenerel, Melih Aktan, Meliha Nalçacı
63-67
LANGERHANS HÜCRELERİNİN SAĞLIKLI VE İNFLAMATUAR DERİ HASTALIKLI OLGULARDA SAYISAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Ece Şahin Akyol, Neşe Lortlar, Suna Ömeroğlu, Pınar Öztaş, M. Tahir Hatiboğlu
68-74
75-78
79-84
VAN'DA YAŞAYAN SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA İDRARDA KALSİYUM ATILIMI
Cihangir Akgün, Ertan Sal, Necip Akgül, Avni Kaya, Sinan Akbayram, Mehmet Açıkgöz, Şükrü Arslan
85-89
90-92
FİBULA AGENEZİSİ İLE BİRLİKTE KONJENİTAL HİPOTİROİDİ: BİR VAKA SUNUMU
Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, Yaşar Cesur, Fuat Akpınar, Ahmet Sami Güven
93-96
NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞİN ETİYOLOJİSİNDE NAZOFARİNKS KARSİNOMU
Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Recep Tekin, Celal Ayaz
97-100
REVERSİBL POSTERİOR LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU
Mesut Okur, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Ahmet Sami Güven, Murat Doğan, Hüseyin Çaksen
101-104
EMPHYSEMATOUS PYELONEPHRITIS CAUSED BY KLEBSIELLA OXYTOCA IN A PATIENT WITH DIABETIC NEPHROPATHY
Cemal Bes, Kerem Okutur, Selçuk Şeber, Fatma Paksoy, Fatih Borlu
PORTRE