Sayı: 18
Dergi No: 18
Cilt: 6
Sayı: 3
Yıl: 2010
Dönem: Eylül-Aralık

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

2010 yılı hepimiz için birçok değişikliğin gerçekleştiği bir yıl oldu. 2011 yılı da Sağlık sektöründeki çok sayıda baş döndürücü değişikliklere gebe gibi görülüyor. 2011’de üniversitelerin tam gün yasasına adaptasyonu gerçekleşecek mi? Aile hekimliğinin en büyük şehirlerde de uygulanmaya başlaması ne tür sonuç ve sorunları birlikte getirecek? Tıp fakültelerinin eğitim ve araştırma hastanelerinden farklılıkları olacak mı? İlaç alımında neredeyse tekelleşen devlet kurumlarının talepleri nereye kadar sürecek?

Ruhsatlandırmada ne tür değişiklikler olacak? Yabancı sermayeli ilaç şirketleri, yeni ve eski ilaç şirketleri ne yönde gelişecekler? Zincir Eczacılar tekrar gündeme gelecek mi? Gelişen “bitkisel ilaçlar piyasası” nasıl denetlenecek? Pek çok soru ve sorun 2011’de bizleri bekliyor olacak…

Mutlu, başarılı, sorunlara doğru çözümler üretilen bir yıl geçirmenizi diliyoruz. Biz Nobel Medicus ailesi olarak dergimizin daha iyiye gideceğine inanıyoruz. Sizin de göreceğiniz gibi araştırma makalelerinin sayısı giderek artıyor ve Araştırmaların kalitesi yükseliyor. Sırada sitasyonların artması ve impakt faktörümüzün yükselmesi var. Eski alışkanlıklarımızın getirdiği yalnızca Pub-Med aracılığı ile yayın arama dönemi yeni indekslerin artması ile gelişiyor. Bizler de artık dâhil olduğumuz her yeni indeksi önsözde yazma alışkanlığımızı bırakmak durumundayız. Ancak hemen her tıp indeksine girmek çabasındayız ve bu yayınlarımızın sitasyonunun artması anlamına gelecek. Tıpta multidisipliner özellikteki SCI-E’deki tek, diğer branş spesifik dergilerle 7.Türk dergisi olarak başladığımız yolculuğumuza çeşitli branş dergilerinin de artan oranlarda katıldığını gözlemekten mutluluk duyuyoruz.

Bu sayımızda gördüğünüz gibi araştırma makaleleri ağırlıkta. Yalnızca 4 olgu sunumu yayınlanıyor. Bundan sonra daha çok araştırma yayınlayacağız. Olgu sunumları çok ilginç olanlar dışında yer alamayacak. Bunun nedeni iyi planlanmış ve yorumlanmış araştırma yazılarının beklemeden yayınlanabilmelerini sağlamak. Derlemelerin ise ancak konusunda uzmanlara teklif ederek yazılmalarını sağlamayı istiyoruz.

Bu sayımızın portresini Ege Üniversitesinin ve Tıp Fakültesinin kurucusu Ord. Prof. Dr. Muhittin Erel’e ayırdık. Ülkemizin 3 Üniversitesinin kurucu rektörü olan sayın büyüğümüzü bir kez daha saygı ile anıyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle,

Prof. Dr. Cihan AKSOY
Nobel Medicus Ailesi Adına

Bu Sayıdaki Makaleler05-08
ALLERJİK HASTALIKLARIN TANISINDA YARDIMCI TESTLER
Caner Şahin, Yavuz Fuat Yılmaz, Kamuran Sarı
09-12
ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU OLAN HASTALARDA PROTEZ MEMNUNİYET ANKETİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
İsmail Safaz, Bilge Yılmaz, Ahmet Salim Göktepe, Mehmet Ali Taşkaynatan, Kamil Yazıcıoğlu
13-19
20-23
EMERGENCY PERIPARTUM HYSTERECTOMY: A 4-YEAR REVIEW
Ahmet C. Çalışkan, Ertan Akpınar, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk
24-27
28-33
GERİATRİK İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİCLE DENEYİMİ
Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Salih Hoşoğlu, Celal Ayaz
34-38
39-45
46-50
UREA BREATH TEST AND SPECIFIC IGA IN HELICOBACTER PYLORI INFECTION
Tekin Karslıgil, Murat Mehli, Mehmet Koruk, Fahriye Ekşi
51-55
56-61
EVALUATION OF OXIDATIVE STRESS IN EXPERIMENTAL ACETAMINOPHEN INDUCED HEPATOTOXICITY: EFFECTS OF DARBEPOETIN ADMINISTRATION
Erman Aytaç, Pınar Seymen, Seha Saygılı, Habibe Genç, Hafize Uzun, Gülsen Özbay, Tuncay Altu, Hakkı Oktay Seymen, Muzaffer Sarıyar
62-65
SEDANTER KADINLAR VE BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE BEL AĞRISININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Devrim Tarakçı, İpek Yeldan, Ayşe Zengin, Anıl Tekeoğlu, Alis Kostanoğlu, Tuğba Kuru, Yıldız Analay Akbaba
66-72
73-78
THE INFLUENCE OF HCG TREATMENT ON TESTICULAR APOPTOSIS AND FERTILITY INDEX IN AN EXPERIMENTAL CRYPTORCHIDISM MODEL
Ömer Yılmaz, İlker Akyol, Ufuk Berber, Cüneyt İşeri, Hasan Soydan, Ferhat Ateş, Kadir Baykal
79-83
84-89
DETECTION OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES ON INTERFACE CELLS FROM MYELOID LEUKEMIAS BY FISH
Kürşat Özdilli, Filiz Aydın, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Fatma Oğuz, Sonay Temurhan, Özüm Çako, Halim İşsever
90-92
CONGENITAL EPULIS
Yunus Feyyat Sakin, Hakan Çankaya, Serdal Uğurlu, Mustafa Kösem
93-94
95-97
PERITONSILLAR ABSCESS CAUSED BY GEMELLA MORBILLORUM
Abdulkadir Oran, Devrim Dündar, Murat Topdağ, Ahmet Almaç
98-100
101-103
104-107
YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ
Ali Bülbül, Füsun Okan, Yıldız Yıldırmak, İsmail Caymaz, İlknur Balcı, Asiye Nuhoğlu
108-111
COMPARTMENT SYNDROME IN A CHILD FOLLOWING SNAKEBITE
Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Utku Karaarslan, Alkan Bal, Nejat Aksu
PORTRE