Sayı: 20
Dergi No: 20
Cilt: 7
Sayı: 2
Yıl: 2011
Dönem: Mayıs-Ağustos

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

Alışılmışın üzerinde sıcak geçen 2011 yılının yaz günlerini geride bırakırken, sağlık ve huzur içinde tatil yapıp dinlenebilmiş olduğunuz umuduyla Nobel Medicus’un bu yılki ikinci sayısını beğenilerinize sunuyor; sağlık alanındaki umutlarımızın yeşereceği, tüm standartlarımızın yükseleceği dileği ile bir sonbahara daha merhaba diyoruz. 2005 yılında ilk sayımızda biraz korku, bayağı heyecan ama ümit dolu olarak iki derleme, üç araştırma ve bir olgu sunumu olmak üzere toplamda altı makaleye yer vererek başladığımız yolculuğumuzun yedinci yılının ikinci yarısında, gönderdiğiniz çok sayıda makale arasından özenle ve giderek daha seçici olabildiğimiz bir derleme, on altı araştırma ve yedi olgu sunumu içeren, toplamda 24 makale içeren, çok sayıda indekste yer almayı başarmış tarafsız bilimsel bir dergi sunmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

Özellikle 2008 Nisan ayını takiben makale gönderimi öyle arttı ki dergi sayfa sayısının 4-5 kat artması yeterli olmadı. Hakemlerin ve editörler kurulunun yükselen red oranı ve seçicilikte titizliğin yükselmesine rağmen, baskıda bekleyen makale sayımız hızla arttığı için eser sahiplerini zaman açısından zor durumda bırakmamak adına 2012 yılı başına kadar makale kabulünü durdurmak zorunda kaldık. Eksilmeyen talebiniz ve ilginiz için candan teşekkür ederiz. Ancak dergilerin yayın hayatını sürdürebilmesi ve saygınlığının artması için çok önemli olan bir kriter de bildiğiniz gibi "impact factor" ya da “etki faktörü” denilen ve o dergide yayınlanan yayınların "atıf almaları"dır. İndekslerin en önemli yararları dergideki yayınlara kolay ulaşılabilirliği sağlamakla beraber, o yazıların dergilerin “etki faktörünü” yükseltmek anlamına gelen atıf yapılmalarını kolaylaştırmaktır. Atıf sayısını ve dolayısıyla “etki faktörümüzü” yükseltmek için tek yol yazarlarımızın desteği olacaktır. Bunun için Nobel Medicus gibi bu dergilerde çıkmış makaleleri de tarayarak yayınınız için uygun olan bir kaynak varsa kullanmanız ve böylece atıfta bulunmanız yeterlidir. Atıflar, sınavlarda ve yayın değerlendirmede sınav kurulunca giderek daha önem kazanan dergi etki faktörünü artırmaktadır. Sonuçta bu hem mevcut yayınınızın okunabilirliğini artıracak, hem de bilimsel değeri katlanarak artacaktır.

Bu sayımızda da bir derleme, on altı araştırma ve yedi olgu sunumu türü makaleyi bulacaksınız. Derlememiz akciğer dışı bir tüberküloz enfeksiyonu hakkında önemli bilgiler içermektedir. Araştırma türü makaleleri ise her sayımızda olduğu gibi bu sayıda da mümkün olduğunca multi-disipliner bir anlayışta yerleştirmeye çalıştık. Olgu sunumları ise myofibroblastik tümör, pulmoner hemosiderozis ve çölyak hastalığı, post-travmatik siringomiyeli, akut akciğer hasarı, IgA nefropatisi ve işitme azlığı, nazal ensefaloselde transnazal endoskopi, gastrointestinal stromal tümör konularından oluşmaktadır.

Özenle devam ettirdiğimiz portreler bölümümüzde, bu sayımızda, benzenin lösemi ile ilişkisini gösteren, talasemi ve anormal hemoglobinler konusunda yaptığı araştırmalarla tüm dünyanın ilgisini çeken değerli hocamız Sn. Prof. Dr. Muzaffer AKSOY’u anıyor ve sizlerle buluşturuyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle,

Nobel Medicus Ailesi Adına
Prof. Dr. Cihan AKSOY

Bu Sayıdaki Makaleler05-08
TÜBERKÜLÖZ MENENJİT
Oğuz Karabay, Aziz Öğütlü, Bahri Teker
09-14
COMPARATIVE ANALYSIS OF HELICOBACTER PYLORI GENOTYPE IN NATURAL AND DRINKING WATERS OF ISPARTA AND ITS SURROUNDINGS WITH GASTRIC MUCOSA OF H. PYLORI INFECTED PATIENTS
Fatma Yeşim Ekinci, Aytül Sofu, Hidayet Sağlam, Onur Çakır, Mehmet Salih Arıkan, İbrahim Goren, Mehmet İşler, Ali Kudret Adiloğlu
15-18
19-25
POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARIN MEME KANSERİ, MEME MUAYENESİ VE MAMOGRAFİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİ: İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA
Olcay Koçyiğit, Serap Erel, Kemal Kısmet, Bülent Kılıçoğlu, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Mehmet Ali Akkuş
26-29
ASSESSMENT OF FUNCTIONAL OUTCOMES OF EITHER SIMULTANEOUS OR STAGED BILATERAL TOTAL KNEE ARTHROPLASTY AT YEAR ONE
Murat Bülbül, Semih Ayanoğlu, Yunus İmren, Semih Dedeoğlu, Cem Zeki Esenyel, Hakan Gürbüz
30-33
CHARACTERISTICS OF TURKISH PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
Taha T. Bekci, Güler Karaağaç, Yalçın Karakoca
34-39
40-44
COMPARISON OF ANTINOCICEPTIVE EFFECTS OF ANALGESICS IN A CHEMICAL MODEL OF VISCERAL PAIN IN MICE
Osman Ekinci, Tuba Pelit, Fethi Gül, Dilek Subaşı, Neşe Aydın, Berna Terzioğlu, Zafer Gören.
45-49
CUSHİNG HASTALIĞINDA ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL ADENOMEKTOMİ SONRASI ALINAN SONUÇLAR
İlkay Kartal, Ayşe Kubat Üzüm, Meral Mert, Gonca Tamer, Neşe Özbey, Ferihan Aral
50-54
55-60
THE RELATION BETWEEN FIRST TRIMESTER SCREENING MARKERS AND MATERNAL FOLIC ACID AND VITAMIN B12 LEVELS
Hakan Aytan, Ahmet Cantuğ Çalışkan, Fazlı Demirtürk, Tülay Aysal, Yeliz Hısım
61-66
67-74
75-80
THE RELATION OF FUNCTIONAL INDEPENDENT MEASUREMENT AND AMBULATION WITH BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH STROKE
Sadiye Murat, Ferda Özdemir, Derya Demirbağ Kabayel, Meliha Kasapoğlu, Siranus Kokino, Sakir Berkarda
81-87
ANESTEZİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜRESİNİN ZOR ENTÜBASYON TARAMA TESTLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİ
Tuğhan Utku, Fatiş Altındaş, Yusuf Tunalı, Suphi Vehid, Mustafa Şenocak, Mois Bahar
88-95
96-100
SOME HYGIENE BEHAVIOURS AND GENITAL INFECTION COMPLAINTS AMONG 15-49 AGED WOMEN IN A SUBURBAN AREA OF ISTANBUL
A. Emel Önal, Nazan Önoğlu, Asya Banu Babaoğlu, Celal Özer, Günay Güngör
101-102
A MYOFIBROBLASTIC TUMOR LOCATED IN MESENTERIUM
Ülkü Tıraş, Serdar Kuru, Özlem Doğru, Ayşe Dursun, Yıldız Dallar, Salih Celepli, Bülent Kılıçoğlu
103-105
ASSOCIATION OF PULMONARY HEMOSIDEROSIS AND CELIAC DISEASE
Murat Doğan, Mehmet Selçuk Bektaş, Şekibe Zehra Doğan, Fesih Aktar, Yaşar Cesur
106-109
NÖROJENİK MESANE İLE PREZENTE POST-TRAVMATİK SİRİNGOMİYELİ
Aslı Özmaden, Figen Köymen Yılmaz, Nurdan Kotevoğlu, Banu Kuran
110-113
TRANSFÜZYONA BAĞLI AKUT AKCİĞER HASARI
Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Gonca Karahan, Gülyüz Öztürk, Fatih Tufan, Fatma Oğuz, Deniz Sargın
114-116
117-120
SOLUNUM SIKINTISINA NEDEN OLAN NAZAL ENSEFALOSEL TEDAVİSİNDE TRANSNAZAL ENDOSKOPİK YAKLAŞIM
İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Bengü Günay Yardım, Tuna İmamoğlu, O. Gazi Yiğitbaşı
121-123
TUBOOVARYAN ABSE KLİNİĞİ İLE PREZANTE OLAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR OLGUSU
A. Cem İyibozkurt, Oğuzhan Kuru, İbrahim Kalelioğlu, Serhat Şen, Abdullah Turfanda
PORTRE