Sayı: 24
Dergi No: 24
Cilt: 8
Sayı: 3
Yıl: 2012
Dönem: Eylül-Aralık

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

Tıp ilminin amacı insanları ruhen ve bedenen sağlıklı yaşatabilmektir. Bunun için sağlığı bozan unsurların engellenmesi ve düzeltilmesi, bozulan sağlıklarının düzeltilmesine yönelik girişimlerin yapılması gibi görevleri içeren bir mesleğimiz var. Hekimliğin bu idealist tanımı o anki görevimiz ve yetkilerimiz ne olursa olsun geçerliliğini hep korumak durumunda. Tabii yapabileceklerimiz; bilgilerimiz ve ideallerimiz bir yana yetkilerimiz, olanaklarımız ve gücümüz ile sınırlı kalıyor. Daha sade bir deyişle bize ne görev verilirse onu yapar bir hale geliyoruz. Hekimliğin geniş anlamdaki tanımı kitaplarda kalıyor ve bizler analiz ve yorum yapmaktan ziyade, önümüze getirilen görevi en hızlı ve kazasız bir şekilde tamamlamaya çalışan robotlara dönüşüyoruz. Söylediklerim tabii ki bütün meslektaşlarım için geçerli değil, ancak çevremde bu durumu fark etmemiş, ancak bunu konuştuğumuzda bana hak veren çok sayıda meslektaşım var. Zaman darlığı, yetkisizlik, ekonomik sorunlar... Bizi geniş anlamda, hastalarla empati kuran, onlara sevgi ile yaklaşan, sorunlarını dinleyen ve sıkıntılarını gidermek üzere hekim olmanın plasebo etkilerinden yararlandıran, hastalığa yol açan çevresel ve bireysel sorunlarına çözüm arayan kişi olmaktan uzaklaştırırken giderek saygınlığımızın da azalmasına yol açıyor.

Dileriz ki gelecek günler sağlıkçılığın ve sağlık için çalışanların saygınlığının arttığı, can kurtaran, ağrı gideren bunun için büyük bir özveri ile çalışan bizlerin çalışma şartlarımızın daha iyi olduğu, sevgiyle, istekle çalışabildiğimiz ortamların yeşerdiği, desteklendiği, saygı gördüğü güzelliklerle dolar. Dileriz ki bizler hocalarımızdan öğrendiğimiz gibi yaklaşabiliriz hastalarımıza.

Nobel Medicus gerek yerli gerekse yabancı indekslerdeki yerini koruyor ve geliştiriyor. Bunu sizlerin desteği ile gerçekleştiriyoruz. Dergimizde yoğun olarak araştırmalara yer verirken bilimsellik ve bilime katkı yanı sıra, yerli yayınlara yer verilmesi, dergimizin ve Türk araştırmacıların yayınlarının site edilmesi giderek hakemlerimizce de önemsenmeye ve onay görmede tercih sebebi olmaya başladı. Dergi Impact faktörünün yükselmesi dergimizi olduğu kadar sizlerin yayınlarınızı da daha değerli yapıyor.

Bu sayımızda her zamanki gibi iki derlemeye yer verdik. Bunlardan biri gerçekten çok sık görülen ancak yanlış ve eksik tanı konulan “ön diz ağrıları” ile ilgili. Diğeri ise ekip kaynak yönetimi ile ilişkili.

Çeşitli branştan araştırmaları ilgi alanlarınıza bakmadan keyifle gözden geçirmenizi öneririm. Konunuzla ilgili değil gibi görünse de okuyunca mutlaka işinize-hastanıza yararlı bilgiler bulabilirsiniz.

Portremizin konuğu yine hocaların hocası, rahmetle andığımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de doktorluğunu yapmış bir dağ: Ord. Prof. Dr. Mim Kemel Öke.

Dergimize ilişkin görüş ve önerilerinizi bekliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Cihan AKSOY
Editör

Bu Sayıdaki Makaleler05-11
PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMU
Tuğba Kuru, Ayşe Yalıman
12-17
TIP BİLİMLERİNDE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ
Figen Yardımcı, Zümrüt Başbakkal
18-23
HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KRONİK HCV İNFEKSİYONLU HASTALARDA TEDAVİYE KALICI VİROLOJİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt
24-31
NOZOKOMİYAL ACİNETOBACTER BAUMANNİİ ENFEKSİYONLARINDA İMİPENEM DİRENCİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Mehmet Balcı, Mehmet Bitirgen, Bahar Kandemir, Emel Türk Arıbaş, İbrahim Erayman
32-39
40-43
44-51
52-59
60-65
66-75
EVALUATION OF EFFECTS OF EXPERIMENTAL EXOGENOUS FEVER, HYPERTHERMIA AND VARIOUS DRUGS ON INFANT RAT BRAIN
Mustafa Aydın, Feyza İnceköy Girgin, Nimet Kabakuş, Ahmet Ayar, Halit Canatan, Özgür Bulmuş, Reşat Özercan, Bayram Yılmaz, Yaşar Şen
76-80
THE EFFECTS OF FARNESYLTRANSFERASE INHIBITOR L-744,832 AND RADIOTHERAPY ON H-RAS(SVR A221A) CELL LINE
Feyyaz Özdemir, Halil Kavgacı, Ercüment Ovalı, Mustafa Yılmaz, Bülent Yıldız, Fazıl Aydın
81-86
EFFECTS OF CRT MONITOR-EMITTED RADIATION IN RAT TISSUES: PREVENTIVE EFFECT OF VITAMIN C
Sibel Serin Kılıçoğlu, Selçuk Tabak, Aslıhan Avcı, Bülent Kılıçoğlu, Erdinç Devrim, B. İmge Ergüder, Ebru Gürleyik, Salih Celepli, Recep Çetin, İker Durak
87-90
91-97
98-104
THE EFFECT OF LYCOPENE SUPPLEMENTATION ON CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE
Gamze Kırkıl, Mehmet Hamdi Muz, Enver Sancaktar, Dilara Kaman, Kazım Şahin, Ömer Küçük
105-107
108-112
113-120
NEUROLOGICAL DISORDERS COMBINED WITH AUTISM IN CHILDREN
Sema Saltık, Şaziye Senem Başgül
121-123
BİR OLGU NEDENİYLE YÜKSEK JUGULER BULBUSUN EŞLİK ETTİĞİ VESTİBÜLER SCHWANNOMA
Refik Çaylan, Devrim Bektaş, Ahmet Ural, Osman Bahadır
124-126
127-129
NIPPLE ADENOMA OF THE BREAST: RECONSTRUCTION OF NIPPLE FROM THE AREOLA
Emel Canbay, Fatih Aydoğan, Semih Bağhaki, Şennur İlvan, Ertuğrul Gazioğlu
PORTRE