Sayı: 25
Dergi No: 25
Cilt: 9
Sayı: 1
Yıl: 2013
Dönem: Ocak-Nisan

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

Nobel Medicus elinizdeki 25. sayısı ile 8 yılı geride bırakmış oluyor. Aradan geçen bu 8 yıl içinde 38 adet derleme, 203 adet araştırma ve 81 adet olgu sunumunu sizlerin bilgisine sunduk. 9. yılımızda SCI-e başta olmak üzere tek bir indeks dışında hedeflerimize ulaştığımızı, yayın sayı ve kalitemizin çok arttığını söylemekten gurur duyuyorum. Sizlerin desteği ile daha 3 yılı doldurmadan Dünya’da tıp bilimlerine ilişkin en önemli indekslerden olan SCI-E’ye Türkiye’deki 8. tıp periyodiği (Genel tıp bilimlerine yönelik birinci) olarak girmeyi başaran Nobel Medicus ailesi olarak gözümüzü en yukarılara dikmiş bulunmaktayız.

Pubmed yetkilileri ile yaptığımız görüşmede internet ortamında çok yaygın okuyucuya ulaşabilmek üzere Pubmed Central'a başvurmayı planladık. Bunun için yayınların PDF dışında XML veya SGML formatında da olması, dijital imajların orijinal yüksek rezolusyonda olması, literatürlerin üzerine tıklandığında ilgili yayına link vermesi, çalışmalarda istatistiksel değerin daha yüksek olabilmesi için daha fazla sayıda denek içermesi (istatistiksel anlamlılık sayısından az olmaması) , Etik kurul onay yeri ve sayı-tarih içermesi , İngilizcesi uygun olmayan veya yayın kuralları kısmımızda belirttiğimiz web sitelerinden düzelttirilmemiş yayınların kabul edilmemesi gibi kurallara uymamız istendi. Eğer bu hedefimize ulaşabilirsek ülkemiz tıbbı adına bir ilki daha gerçekleştirebilmiş olacağız. Bunun için sizlere de önemli görevler düşüyor.

Bizlere 9 yıldır özgür bilimsel çalışma ortamı sağlayan sponsorumuz Nobel İlaç yönetimine başta Hasan Ulusoy olmak üzere, Genel Koordinatör Dr. Numan Balki’ye ve yeni Genel Müdür Murat Mendi, Sorumlu Müdür Dr. Timur Koloğlu, Bilimsel Dergi Uzmanı Kevser Karaman’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Dergimizin bu sayısında 17 araştırma, 5 olgu sunumu ve hocaların hocası rahmetli Suat İsmail Gürkan’ın portresi var.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Cihan AKSOY
Editör

Bu Sayıdaki Makaleler05-09
IMMUNOHISTOCHEMICAL AND ULTRASTRUCTURAL PRESENTATION OF APOPTOSIS AND AQUEOUS HUMOR’S NITRIC OXIDE LEVELS IN KERATOCONUS
Emre Uzunoğlu, Neşe Lortlar, Deniz Erdoğan, Hüsamettin Erdamar, Ece Şahin Akyol, Fikret Akata
10-16
BİR KAMU HASTANESİNDE ANJİYOGRAFİ BİRİMİ MALİYETLERİNİN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
Halise Uğurtay, Figen Öker, Haydar Sur, İhsan Bakır, M. Şemsettin Döğücü
17-20
21-26
27-33
İŞİTSEL ÜÇLÜ UYARAN PARADİGMASINDAKİ YENİ UYARANLARIN P3B POTANSİYELİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Tolgay Ergenoğlu, Fazilet Ertürk, Figen Dağ, Berrin Maraşlıgil, Mehmet Ali Sungur
34-41
KRONİK HEPATİT B İNFEKSİYONLU OLGULARDA GASTRİK İNFLAMASYON VE HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KARACİĞER HİSTOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt
42-48
49-55
SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİTLİ ÇOCUKLARDA RETROSPEKTİF KLİNİK DEĞERLENDİRME
Suat Biçer, Ömer Faruk Beşer, Gülseren Arslan, Ender Aksüyek, Canan Kocaman, Erdal Adal, Rengin Şiraneci
56-60
URINARY N-ACETYL-BETA-D-GLUCOSAMINIDASE LEVELS IN CANCER PATIENTS TREATED WITH CISPLATIN
Hakan Sakallı, Züleyha Çalıkuşu, Barış Sarıakçalı, Ayşe Polat, Abdullah Canataroğlu
61-66
67-75
76-80
EVALUATION OF VISUOMOTOR SKILLS IN AMBLYOPIC CHILDREN WITH BENDER GESTALT TEST
Cihan Ünlü, Gürkan Erdoğan, Fuat Torun, Ece Turan Vural, Tülin Bozkurt Balta, Hüseyin Bayramlar
81-88
THE EFFECTS OF ANTIDEPRESSANT DRUGS ON POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTE FUNCTIONS AND LEVELS OF FOLIC ACID, VITAMIN B12, ZINC AND COPPER IN MAJOR DEPRESSION
Dilşad Yurdakul, Ümran Soyoğul Gürer, Erkan Rayaman, Erol Erçağ, Goncagül Haklar, Adile Çevikbaş, Aylan Gimzal Gönentür
89-94
95-99
MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALI OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Celalettin Eroğlu, Okan Orhan, Neslihan Kurtul, Halit Karaca, Oğuz Galip Yıldız, Metin Özkan, Serdar Soyuer, Eray Karahacıoğlu, Bünyamin Kaplan
100-105
SHOULD WE PREFER TOTAL TO NEAR-TOTAL THYROIDECTOMY IN DIFFUSE THYROID DISORDERS?
Aybala Ağaç Ay, Suat Kutun, Haluk Ulucanlar, Ahmet Ay, Oğuz Tarcan, Abdullah Demir, Abdullah Çetin
106-109
STETOSKOPLARIN DEZENFEKSİYONUNDA NANO-ULTRAVİYOLE IŞINININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Ayhan Akbulut, Özlem Çağaşar, Mehmet Özden, Hatice Handan Akbulut, Kudbettin Demirdağ
110-112
BAŞ AĞRISI NEDENİYLE BAŞVURAN TİP 1 CROUZON SENDROMU
Vefik Arıca, Murat Tutanç, Hanifi Bayaroğulları, Seçil Günher Arıca, Fatmagül Başarslan, Ramazan Davran, İnan Korkmaz, Emre Ayintap
113-114
115-117
FALKS SEREBRİ YOKLUĞUYLA BİRLİKTE OLAN BİR FRONTONAZAL DİSPLAZİ OLGUSU
Hüseyin Altunhan, Ali Annagür, Orhan Özbek, Rahmi Örs
118-120
THYROTOXIC HYPOKALEMIC PERIODIC PARALYSIS PRESENTING WITH PARAPARESIS
Nurettin Özgür Doğan, Cumali Doğru, Ahmet Demircan, Ayfer Keleş, Fikret Bildik
121-123
A CASE OF PARANEOPLASTIC LIMBIC ENCHEPHALITIS DUE TO GASTRIC CARCINOMA PRESENTING WITH PANHYPOPITUITARISM
Seyit Mehmet Kayacan, Sezai Vatansever, Akar Yılmaz, Dilek Kayacan, Aytaç Karadağ, Vakur Akkaya, Osman Erk, Kerim Güler
PORTRE