Sayı: 26
Dergi No: 26
Cilt: 9
Sayı: 2
Yıl: 2013
Dönem: Mayıs-Ağustos

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

Sağlık çalışanları tüm sıkıntılara rağmen bilimsel çalışmalara devam ediyor. Nobel Medicus'a gösterdiğiniz büyük desteğiniz için teşekkür ederiz. Onaylanan ve yayınlanmak üzere sıraya sokulan çalışmalar bir buçuk yıllık baskı kapasitemizi doldurmuş durumda. Bizler de elimizden geldiğince daha iyi bir dergi çıkartma çabamızı sürdürüyoruz. Yoğun makale gönderiminiz ve baskı talepleriniz devam ediyor, ancak İndeks Medicus’ta sağlam bir yere oturabilmemiz için impakt faktörümüzü artırmamız gerekli. Bu da dergimizdeki yazıların sitasyonu ile sağlanabilir. Oysa gönderilen makalelerde Türk dergilerindeki yayınlara yeterli atıfta bulunulmadığını üzülerek görüyoruz. Umarım bilimsel kalitemizin yükselmesiyle orantılı olarak atıf indeksimiz de yükselir.

Bu arada Editörler Kurulumuz bir kişi azaldı. Dergimizin başından beri bizimle beraber olan Prof. Dr. Sami Katırcıoğlu işlerinin yoğunluğu nedeniyle Editörler Kurulundaki görevini bırakmak istediğini belirtti. Kendisine şimdiye değin gösterdiği yoğun çaba, iyi niyetli ve hoşgörülü çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Editörler Kurulu olarak işimiz ve sorumluluğumuz biraz daha artacak.

Bu sayımızda karaciğer ve böbreğe ilişkin iki derlememiz var. Bu çok önemli iki organımızla ilgili son derece kısa ancak yoğun bilgi içeren makaleleri mutlaka okumanızı öneririm. Tabii Türkiye'nin ilk tıp fakültesinin modernleşmesinde önemli yeri olan Ord. Prof. Dr. Erich Frank ile ilgili köşemiz de ilginizi çekecektir.

Gelen günlerin hepimize umut, çalışma sevgisi, sağlık getirmesini ve bilimsel, sosyal, maddi ve manevi tatmin olabileceğimiz ortamlara ulaşmamızı sağlamasını dilerim.

Prof. Dr. Cihan AKSOY
Editörler Kurulu Adına

Bu Sayıdaki Makaleler05-09
10-14
YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?
Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk
15-20
21-25
EVALUATION OF PHYSICAL GROWTH IN PATIENTS WITH FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER
Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan
26-31
32-37
38-42
REOPERATIONS AND MORBIDITY IN THYROID SURGERY
Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin
43-46
47-51
52-56
57-62
NAİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ BİR YILLIK 245 MG/GÜN TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARATE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nazlım Aktuğ Demir, Servet Kölgelier, Lütfi Saltuk Demir, Şua Sümer, Nebahat Dikici, Serap Özçimen, Ahmet Çağkan İnkaya
63-68
KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞI VE HEMODİNAMİSİ İLE İLİŞKİSİ
Ramazan Büyükkaya, Selma Yazıcı, Beşir Erdoğmuş, Safinaz Ataoğlu, Mustafa Özşahin, Ayla Büyükkaya, Ömer Yazgan, Sibel Yazgan
69-73
ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN AVLANAN KARA MİDYELERİNİN (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS) MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ
Alper Şener, Neslihan Demir, Nesrin Çakıcı, Hasan Çakıcı, Hasan Kaya, Coşkun Bakar
74-78
NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ANTİNÜKLEER ANTİKOR (ANA) İNCELEMESİNİN ÖNEMİ
Banu Özen Barut, Ufuk Emre, Ayşe Semra Demir, Aysun Ünal, İshak Tekin
79-85
86-90
ÇOCUKLARDA AKUT KARIN AĞRISI VE AKUT APANDİSİT TANISINDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERİ
Gülser Esen Besli, Suat Biçer, Özlem Kalaycık, Necmiye Keser, Şeyma Özkanlı, Coşkun Saf, Müferet Ergüven, Ayça Vitrinel
91-95
96-99
THE EFFECT OF BOSENTAN ON PLASMA ISCHEMIA-MODIFIED ALBUMIN LEVELS IN ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA
Kamil Gülpınar, Süleyman Özdemir, Erpulat Öziş, Sinan Aydın, Atilla Korkmaz
100-103
104-108
SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU TEDAVİSİNDE ULTRASONUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Türkan Akın, Nil Sayıner Çağlar, Özer Burnaz, Özgü Kesmezacar
109-113
PLASMA LEPTIN STATUS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT MEDICAL TREATMENTS USED IN ANKYLOSING SPONDYLITIS
Mustafa Güler, Erhan Çapkın, Murat Karkucak, Teoman Aydın, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Adem Karaca, Ferhat Gökmen, Ahmet Alver, Emine Poyraz
114-117
118-121
TYPE-1 FRONTAL FIBROHYALINIZED PAROSTEAL (PERIOSTEAL) LIPOMA
Betül Taş, Karaca Başaran, Özgür Pilancı, Mehmet Öncü, Mehmet Sar
122-125
126-129
PORTRE