Sayı: 28
Dergi No: 28
Cilt: 10
Sayı: 1
Yıl: 2014
Dönem: Ocak-Nisan

Editör'den


Değerli Dostlarım

Bu sayımız ile Nobel Medicus 10. cildine geçmiş bulunuyor. 10 yaşına basmış, SCI-E’de 8 yıldır varlığını sürdüren, kendi liginde Türkiye’de en çok sağlık mensubuna ulaşan, hakemli, tarafsız, bilimsel, düzenli yayınlanan, çok branşlı bir sürekli yayın olarak birçok ilke öncülük etmiş olmanın gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Uluslararası tüm tıbbi bilimsel indekslere girme aşamasındayız ve buna engel olan ve bizim değiştirmek istemediğimiz bazı pürüzler var. Bunlardan biri de tüm derginin İngilizce olması gerekliliği gibi dış indekslerden gelen talepler ve biz şimdilik bir Türk bilim dergisinin tümüyle İngilizce olmasını kabul etmiyoruz. Ülkemizdeki Tüm Ulusal indekslerde ve TÜBİTAK'ın destek verdiği dergiler arasındayız. Şimdiki amacımız saygınlığımızın ve impakt faktörümüzün daha da artması. Bu amaçla geniş ve tarafsız hakem heyetimizin red oranının ve eleştirilerinin arttığını biliyorsunuz. Deneyimleri ve bilgi birikimlerini ve zamanlarını bizimle paylaşan tüm okurlarımıza, hakemlerimize bir kere daha teşekkür ederiz.

Bu arada birkaç ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dergilerinin bilimsel değeri sitasyonların artmasına paralel olarak artıyor. Bu amaçla dergilerimizde yayınlanan çalışmaları başka dergilerde ve dergimizde site eden yazarları daha büyük hoşgörü ile karşılıyor ve bu tür içerikli yayınlarla karşılaştığımızda mutlu oluyoruz. Bir başka ayrıntı da İngilizce yazılan araştırmalar ve özetler. Yazarlara bilgi köşesinde de görebileceğiniz bir bölümü burada tekrarlamak istiyorum: "Nobel Medicus isimli dergimizde eczacılık ve tıp alanında Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilir. Hatalı kullanım söz konusu olmadıkça eser sahibinin dil anlayışı ve üslubuna saygı gösterilecektir. Hakemlerden bu konuda hassasiyet göstermeleri beklenecek ve editörler kurulu bu konuda dayatmacı olmayacaktır. Ancak İngilizcenin doğru kullanımı dergide yayınlanması için bir gerekliliktir. Zorluk çeken yazarlar yazının anlaşılabilirliğini artırmak için dilbilgisi konusunda yardım almalıdır. (Birçok şirket ScienceDocs, American Journal Experts, BioScience Writers, Boston BioEdit, The Medical Editor ve Text Check de dahil olmak üzere, web üzerinden düzenleme sağlamaktadır.) Bu şirketler tarafından düzenlenmiş makalelere değerlendirmede öncelik verilecektir."
Bu sayımızda 1’i derleme, 10’u araştırma, ve 7’si olgu sunumu olmak üzere toplamda 18 makalemiz bulunmaktadır. Genel bilgimizi artıracağını düşündüklerim yanı sıra değişik branşlara ait çalışmaları okumak, giderek tek branşa yönelerek daralan bakış açımızı biraz daha genişletecektir. Beğenerek okuyacağınızı ümit ediyorum.

Bu sayımızda bir de editöre mektup var. Her türlü uyarı ve eleştirilerinizi bekliyoruz.

Portre bölümümüzün bu sayısını derleyen sevgili Kevser Atalık geniş çapta bir çalışma sonucu yine bir büyüğümüzü, bir tıp kahramanını bizimle paylaşıyor.

Sevgi, huzur, barış dolu bir yaşam dileğimle,
Prof. Dr. Cihan AKSOY

Bu Sayıdaki Makaleler05-11
DIAGNOSTIC APPROACH TO BEHAVIORAL OR "NON-SUBSTANCE" ADDICTIONS
Gülçin Benbir, Cana Aksoy Poyraz, Hülya Apaydın
12-19
THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHIC COLONOGRAPHY IN PATIENTS WITH INCOMPLETE COLONOSCOPY
Fatma Esra Bahadır Ülger, Aykut Ülger, Esin Yencilek, Mustafa Çolak, Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Mehmet Masum Şimşek
20-24
TRAVMA OLGULARINDA YÜZDE SABİT İZ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bahadır Kumral, Ümit Naci Gündoğmuş, Cengiz Haluk İnce, Gülsüm Nurhan İnce
25-29
FIRST-TRIMESTER THYROID HORMONE REFERENCE DATA IN A TURKISH PREGNANT WOMEN POPULATION LIVING IN MIDDLE BLACKSEA REGION
Hakan Aytan, Pelin Aytan, Fazlı Demirtürk, Ahmet Cantuğ Çalışkan, Şemsettin Şahin, Filiz Erdoğan
30-35
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ KAFA TRAVMALARINA RADYOLOJİK BAKIŞ
Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Selim Bozkurt, Mustafa Haki Sucaklı
36-42
43-46
BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ORTAYA ÇIKAN KLEBSIELLA OXYTOCA SALGINININ MİKROBİYOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Mehmet Burak Selek, Tuğrul Hoşbul, Bayhan Bektöre, Barış Yalçın, Orhan BAYLAN, Mustafa Özyurt
47-52
53-57
58-67
68-73
74-78
CYTOKINE GENE POLYMORPHISMS IN TURKISH PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID LEUKAEMIA AND IN HEALTHY CONTROLS
Kürşat Özdilli, Sacide Pehlivan, Yeliz Duvarcı Öğret, Tuğçe Sever, Mustafa Pehlivan, Halim İşsever, Fatma Savran Oğuz
79-81
82-84
KOKSARTROZ CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE DELİRYUM
Zehra Tutal, Münire Babayiğit, Necla Dereli, Handan Güleç, Aysun Kurtay, Faruk Savaş , Eyüp Horasanlı
85-87
88-91
A RARE OF COMPLICATION OF RHEUMATOID ARTHRITIS: AMYLOIDOSIS OF THYROID AND INTRATHYROID LOCATED PARATHYROID GLAND
İsmail Hakkı Ersoy, Banu Kale Köroğlu, Oğuzhan Aksu, İbrahim Metin Çiriş, Fatih Ermiş, Yunus Ugan, Atila Altuntaş, Mehmet Numan Tamer
92-96
RAMSAY HUNT SENDROMUNDA VOKAL CORD PARALİZİSİ
Yunus Feyyat Sakin, Alper Kanmaz
97-98
PORTRE
EDİTORYAL