Sayı: 3
Dergi No: 3
Cilt: 1
Sayı: 3
Yıl: 2005
Dönem: Eylül-Aralık

Editör'den


Değerli Dostlarımız

Türkiye’ de 30.000 adet basılan ve ücretsiz dağıtılan tek tıp dergisi Nobel Medicus editörler kurulu olarak kurban bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar dileriz.

Multidisipliner bilimsel ve tarafsızlık ilkelerine sıkıca bağlı dergimize ve editörler kuruluna gösterdiğiniz güvene, bilimsel çabalarını cömertce sunan yayın sahiplerine, birikimlerini ve emeklerini esirgemeyen hakemlerimize, dünyada örneği az böyle bir ideali gerçekleştirmemize olanak sağlayan Nobel İlaç’a teşekkürlerimizi tekrarlamak istiyoruz.

Her sayımızda sizlere uluslararası indekslere girme yolunda yeni bir müjde ile ulaşıyoruz. Bu sayımızda da dergimizin NLM (National Library of Medicine)’den gelen taleple NLM Türkiye sorumlusuna düzenli olarak iletileceğini bildirmek istiyoruz. Burada en önemli kriterlerden olan kaliteli yayın ve araştırmaların sayısının fazlalığı sizlerin katkıları ile mümkün olabilecektir. Gönderdiğiniz araştırmalar bildiğiniz gibi konuya hakim hakemlerce değerlendirilmektedir. Hakemlerimizin birikimleri ışığında değerlendirdikleri araştırmalara yönelik eleştiri yayın sahiplerine kişiye özel olarak gönderildiğinden dergimizin bilimsel araştırma yapma ve yayınlama konusunda eğitici bir rol üstlenmesine de yol açmaktadır. Multidisipliner bir dergi olmamız nedeniyle özellikle branşınıza ait yayınların dergimizde çoğalması, sizin göndereceğiniz (kaliteli) yayın sayısına paralel olacaktır. Bilimsel uluslararası indekslere girmenin önemli bir kriteri de araştırma/derleme oranının araştırmalar lehine olmasıdır.

Sizlerden bilimsel araştırmalarınızı çekinmeden, özgürce göndermenizi veya yapmayı planladığınız araştırmalara yönelik (varsa) sorularınızı bize iletmenizi rica ediyoruz.

Bu sayımızda üç editoryal göreceksiniz. Editoryaller o sayıda çıkan yayınlara yönelik otör görüşlerini içeren bilimsel derlemelerdir. İlgili yayınlarla birlikte okumanızı öneririz.

Nice müjdelerle görüşmek ümidiyle...

Prof. Dr. Cihan Aksoy
Editörler Kurulu adına

Bu Sayıdaki Makaleler04-06
KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA PEG-İNTERFERON+RİBAVİRİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN GLUKOZ METABOLİZMASINA ETKİLERİ
Ahmet Uludağ, Müjdat Canöz, Aylin İzat, Cüneyt Müderrisoğlu, Habip Gedik, Nurettin Tunç
07-10
NOZOKOMİYAL METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) İNFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ
Hüseyin Turgut, Suzan Saçar, Hülya Sungurtekin, Semra Toprak, Ali Asan, Fatma Tefçi, Koray Tekin
11-14
15-18
PRİMER MEME ANJİOSARKOMU
Zafer Şenol, Murat Kalemoglu, Sezai Demirbaş, F.Fulya Okudur, Tuncay Çelenk
19-21
TESTİS SEMİNOMU BOYUN METASTAZI
Murat Enöz, Sami Katırcıoğlu, Yusufhan Süoğlu
22-26
EDİTORYAL
EDİTORYAL
EDİTORYAL