Sayı: 32
Dergi No: 32
Cilt: 11
Sayı: 2
Yıl: 2015
Dönem: Mayıs-Ağustos

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,
7 yılı geçen süredir SCI-E’deki yerini koruyan dergimizin 10. yılını bitirmesi nedeniyle bir önceki sayımızda Nobel Medicus’un banisi ve sponsoru olan sayın Hasan Ulusoy’un ön yazısını hatırlayacaksınız umarım. 10 yıl boyunca mutlak sponsorluk desteğine karşın hiçbir şekilde dergi içeriğine hatta, şekline bile müdahale etmemiş ve Editörler Kurulunun mutlak bir bağımsızlık içinde çalışmasına olanak sağlamış, 10. yılın tamamlanması nedeniyle başyazı yazması yolundaki ısrarımız sonucu kaleme aldığı kısa ve övgü dolu özlü sözleri için kendilerine candan teşekkür ediyorum.

Gerçekten de ülkemizdeki multidisipliner, bilimsel ve en çok sayıda sağlık mensubuna ücretsiz dağıtılan SCI-E başta olmak üzere yerli yabancı pek çok indekste yer alan bağımsız hakemli dergi olma özellikleri ile pek çok ilkleri barındırması Nobel Medicus’un Türk Tıp tarihinde yer almasını sağlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz artan sitasyonlarımızla, yabancı dilde çıkacak sayılarımızla dünya bilim tarihinde de yer edinebilmek olacak. Bunu sağlayacak olan da siz değerli meslektaşlarımızsınız. Yaptığınız yayınlarda Nobel Medicus’ta yer alan çalışmaları site etmeniz ve ciddi bilimsel araştırmalarınızla dergimizde yer almanız, bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracaktır. Bizler de yayın kabulü sırasında bu hassasiyetlerimize dikkat gösteren meslektaşlarımızın yayınlarını görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız.

Bu 32. sayımızda 15 makale yer alacaktır. Bunların 2’si derleme, 12’si araştırma ve 1’i de olgu sunumudur. Makalelerin her biri önemli olmakla beraber hacca gidecekler için olmazsa olmaz bilgiler barındıran çalışmayı hastalarınıza okutabilirsiniz. Hoşlanacaklardır.

Bu sayıda bir editöre mektup yazımız var. Ayrıca portre kişisi: Türk patoloji ve onkolojisine katkısı olan bir bilim adamı; Prof. Dr. Siegfried Oberndorfer (1876-1944). Bu bilim adamlarının modern Türk tıbbına kazandırdıkları çok önemli. Unutulmamalılar. Bugüne kadar Türk tıbbına emeği geçen 31 bilim insanını sizlere tanıtmaya gayret ettik. Bu konuda da Tıp Tarihi ve Etik Anabilim dallarının bize verdiği katkıları yadsıyamayız. Hepsine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygı ve sevgilerimle,
Prof. Dr. Cihan Aksoy Editör

Bu Sayıdaki Makaleler05-12
SEX LIFE IN PATIENTS WITH METASTATIC PROSTATE CANCER ON ANDROGEN DEPRIVATION THERAPY
Bahadır Ermeç, Hakan Hakkı Taşkapu, Murat Dinçer, Mazhar Ortaç, Emre Salabaş, Ateş Kadıoğlu
13-18
HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ
Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin
19-23
SCHNEIDERIAN PAPILLOMA: OUR EXPERIENCE OVER 12 YEARS AND LITERATURE REVIEW
Güler Berkiten, Muhlis Bal, Tolgar Lütfi Kumral, Yavuz Atar, Ziya Saltürk, Güven Yıldırım, Yavuz Uyar
24-28
RETROSPECTIVE EVALUATION OF CASES OF COLCHICINE TOXICITY IN A PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT
Halil İbrahim Yakut, Ganime Ayar, Şanlıay Şahin, Mutlu Uysal Yazıcı, Ramiz Coşkun Gündüz, Gökhan Kalkan
29-35
36-40
41-48
49-53
PREVENTION OF WRAP DISRUPTION AFTER ANTIREFLUX SURGERY: AN EXPERIMENTAL STUDY
Zekeriya İlçe, İsmet Özaydın, Abdulkadir İskender, Metin Aydın, Erol Kisli, Musa Gençcelep
54-58
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PERİODONTAL HASTALIK ŞİDDETİ: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
Yasemin Özkan, Mahmut Alpaycı, Mehmet Özkan, Özcan Hız, Nazım Bozan
59-64
65-73
DETERMINATION OF FAMILY PHYSICIAN NEED WITH WORKLOAD INDICATORS OF STAFFING NEED METHOD IN TURKEY
Salih Mollahaliloğlu, Baki Can Metin, Mustafa Kosdak, Sarp Üner
74-79
80-84
ISCHEMIA-MODIFIED ALBUMIN AS AN OXIDATIVE STRESS BIOMARKER IN OBESE CHILDREN
Naci Topaloğlu, Şule Yıldırım, Mustafa Tekin, Fatih Köksal Binnetoğlu, Dilek Ülker Çakır, Fehime Erdem, Sibel Cevizci
85-92
93-96
MANNITOL INDUCED ACUTE KIDNEY INJURY DURING TREATMENT OF CEREBRAL EDEMA DUE TO DIABETIC KETOACIDOSIS IN AN ADOLESCENT
Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Bülent Hacıhamdioğlu, Gökhan Aydemir, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Selami Süleymanoğlu
PORTRE
EDİTORYAL