Sayı: 39
Dergi No: 39
Cilt: 13
Sayı: 3
Yıl: 2017
Dönem: Eylül-Aralık

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

Tüm sağlıkçılar için oldukça zorlu geçtiğini düşündüğüm bir yılı daha geride bırakıyoruz. Hekimlere yönelik artan şiddet olayları, buna karşılık olarak devletin almaya çalıştığı ancak yetersiz kalan önlemler… Artmış hasta yüküyle başa çıkmaya çalışırken unutulan idealler, yitirilen umutlar, kaybolan etik değerler… Şehit acıları, ekonomik zorluklar ve ülkemizin büyüme sancıları...

Nobel Medicus ailesi adına yeni yılda çok daha hoşgörülü, verimli, gerçek hekimlik ideallerine yaklaşabildiğimiz, hastalarımıza daha fazla yararlı olabildiğimiz, maddi ve manevi sıkıntılarımızdan sıyrılacağımız günlerin geleceğini diliyor ve ümit ediyoruz.

2017 yılının bu son sayısında ülkemizin değişik şehirlerinden olduğu gibi Pakistan, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs ve Romanya’dan araştırma yazıları var. Derginin tümüyle İngilizce çıkması muhtemelen uluslararası katılımı ve dahil olduğumuz indeksleri artıracaktır. Ancak biz editörler kurulu olarak kendi dilimizdeki yayınların önem ve gerekliliği üzerinde hemfikiriz. Bu nedenle kendi ülkemizin araştırmalarını basmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Lütfen araştırmalarınızı göndermeye ve dergimizdeki araştırmaları site etmeye devam ediniz.

Bu sayımızda üç ayrı konuda derlemenin yanı sıra “Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımı”na ilişkin bir editöre mektup var. Bu tür mektupları ister geçmiş sayılarımızda yayınlanmış makalelere yönelik olsun, ister önemli gördüğünüz herhangi bir tıbbi konuya yönelik olsun yayınlamaktan mutluluk duyarız, ancak bu mektupların da ilgili hakemlerin onayına sunulduğunu belirtmek isterim.

Dergimizin portre kişisi Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren. Ülkemizde anatomi biliminin köşe taşlarından olan hocamızın tıbbi terimlerin Türkçe’leşmesine yönelik çok önemli çabaları olmuştur. Kendilerini saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz.
Hoş bir tesadüf bu sayımızda yer alan Prof. Dr. Lale Seren’in “Tıpta Doğru Sandığımız Yanlış Kullanılan Kavramlar” başlıklı derleme de bu konuda uyarıları içeriyor. Okumanızı şiddetle öneririm.

Keyifli, huzurlu, sağlıklı bir yeni yılda yeniden bir arada olmayı diliyorum.

Prof. Dr. Cihan Aksoy
Editörler Kurulu adına

Bu Sayıdaki Makaleler05-11
12-15
TIPTA SIKLIKLA YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLAR
Lale Pulat Seren, Cengiz Yakıncı
16-21
22-28
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK ANALİZİ
Faruk Karakeçili, Burcu Dalyan Cilo, Aytekin Çıkman, Halis Akalın, Cüneyt Özakın
29-33
34-40
41-47
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNDE VE DİĞER AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI KURUMLARINDA ANTİBAKTERİYEL REÇETELENME DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI
N. İpek Kırmızı, Mehtap Aydın, Cenker Z. Koyuncuoğlu, Mesil Aksoy, Esma Kadı, Ali Alkan, Ahmet Akıcı
48-56
57-65
KNOWLEDGE, PERCEPTIONS AND PRACTICES OF METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS TRANSMISSION PREVENTION AMONG NURSES
Emad Adel Al-Shdaifat, Norhafizatul Akma Shohor, Nur Aimi Amalina A’ainaa Hussain, Mastura Isa, Saufiah Salleh
66-68
LEFLUNOMIDE AND CIDOFOVIR FOR THE TREATMENT OF BK VIRUS NEPHROPATHY
Sara Yavuz, Mehmet Tuncay, Erkan Dervişoğlu, Kürşat Yıldız, Betül Kalender Gönüllü, Süheyla Güven Apaydın
PORTRE