Sayı: 43
Dergi No: 43
Cilt: 15
Sayı: 1
Yıl: 2019
Dönem: Ocak-Nisan

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

Bir Nobel Medicus’ta daha beraberiz. Dergimize 15 yıldır gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. 2019 yılında her şeyin ülkemiz ve dünya için iyiye gitmesini diliyoruz. Bu dileğimiz ülkemizdeki bilim, tıp ve dostluğun yanısıra, ekonomik ve sosyal durumumuz için de geçerli ve öncelikli. Tıp alanındaki uluslararası yeterliliğimizin çok daha iyiye gitmesi için hepimiz elimizden geldiğince çalışacağız. Nobel Medicus’a gelen yayın kalitesi ne denli yükselirse sitasyon oranı da o kadar
artacaktır. Bizler de yayınlarımızda Nobel Medicus’taki yayınları site etmeliyiz ki, dergimiz uluslararası platformda daha üstlere tırmanabilsin.

Bu 43. sayımızda bir derleme, yedi araştırma ve bir olgu sunumu yer alıyor. Konular her zamanki gibi multidisipliner. Madde bağımlılığından, diyabetik huzursuz bacağa, hemşire adaylarındaki virütik enfeksiyonlara, ESWT ve bandajlamanın omuz periartritlerindeki etkinliğine uzanan spektrumda farklı branşlara yönelik araştırmaları getiriyoruz karşınıza.

Bu sayımızın portre kişisi Prof. Dr. Nusret Fişek. Halk sağlığı alanında yaptığı unutulmaz katkıları bilimsel ve sosyal alandaki etkisi Nusret hocayı Türk tıbbının unutulmazları arasında önemli bir yere getirmiştir. Kendisini rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla

Editörler Kurulu Adına
Prof. Dr. Cihan Aksoy

Bu Sayıdaki Makaleler05-14
15-20
21-27
28-32
DİYABETİK HASTALARDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Ayşenur Beyazıt Üçgün, Türkan Paşalı Kilit, Kevser Onbaşı
33-40
HEPATITIS A, HEPATITIS B, MEASLES, MUMPS, RUBELLA AND VARICELLA SEROPREVALENCE IN TURKISH ADOLESCENT NURSING STUDENTS
Rukiye Saç, Medine Ayşin Taşar, Zahide Yalaki, Mustafa Muhammed Güneylioğlu, Gamze Özsoy, Seçkin Karadağlı, Sabir Göçmen, Nermin Akbaş, Bülent Alioğlu
41-46
LİNOPİRDİN’İN SIÇANLARDA ZORLU YÜZME TESTİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ
Barış Uzunok, Nevzat Kahveci, Güldal Güleç Süyen, M. Çağatay Büyükuysal
47-55
56-62
THE EFFECTIVENESS OF EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE AND KINESIO TAPE TREATMENTS IN SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME
Mualla Biçer Gençbay, Nilgün Işıksaçan, Murat Koşer, Pınar Kasapoğlu, Özlem Akbaş, Keramettin Pekediş
63-65
ÇOCUKLARDA NADIR BIR METABOLIK ASIDOZ NEDENI; ANTIFIRIZ ILE ZEHIRLENME
Nihal Akçay, Hasan Serdar Kıhtır, Osman Yeşilbaş, Mey Talip Petmezci, Ülkem Koçoğlu Barlas, Esra Şevketoğlu
PORTRE