Sayı: 9
Dergi No: 9
Cilt: 3
Sayı: 3
Yıl: 2007
Dönem: Eylül-Aralık

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

Globalleşme, günümüzde akademik çalışmalara da yansımış, dünya kaliteli, tarafsız, doğru bilgiyi ve araştırma sonuçlarını tek bir alandan değil, multidisipliner çalışmalardan beklemeye başlamıştır. Türkiye’nin farklı uzmanlık alanlarında yapılan (multidisipliner) araştırmalarını, aynı bilimsel dergide toplayan hakemli, periyodik yayınımız, kısa sürede uluslararası indekslerde yerini almıştır.

Bu yazı ile sizlere dergimizle ilgili bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum. Dünyanın en büyük tıp kütüphanelerinden biri kabul edilen NLM (Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi) dergimizi kataloglarında dizinlemeye başlamıştır. NLM, Amerika Birleşik Devletlerine sağlık bilimleri alanında sağladığı Ulusal Tıp Kütüphaneleri Network’u aracılığı ile hizmet vermekte ve 9 milyondan fazla kaynağa ev sahipliği yapmaktadır. Bu ulusal kütüphane 125 yıldır aylık yayınlanan 4000 dergiyi içeren Index Medicus için önemli bir kaynaktır. NLM, Index Medicus’a girecek dergileri kabul etmektedir. Ayrıntılı bilgilere, http://www.nlm.nih.gov/ adresinden ulaşabilir, NLM Catalog ile derginin künyesini ve LocatorPlus linki aracılığı ile Nobel Medicus’u farklı bir pencereden görebilirsiniz.

Yüzümüzü güldüren başka bir haber ise dergimizin marka tescil onayını almış olmasıdır.
Hemen her sayımızda dergimize ilişkin olumlu gelişmelerden bahsederken bu sayımızda tüm titizliğimize rağmen gözümüzden kaçan bir hatadan dolayı özür dilemek durumundayız. 8.sayımızda yer alan “Mal de Meleda'lı bir olguda osteomyelit komplikasyonu” başlıklı yazının yazarlarına ait adresler yanlış basılmışlardır. Doğrusu aşağıdaki gibi düzeltilmiştir:
Özkan Köse, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Oğuz Durakbaşa, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Tülin Mansur, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cildiye Kliniği
Mustafa Çiftçi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Terörün can almaya devam ettiği, hala toprağımızın şehitlerimizin kanıyla ıslandığı günümüzde yanlı sağlıklı ve güzel haberler verebilme dileğimle,

Bu Sayıdaki Makaleler04-15
İLAÇ REAKSİYONLARI VE ALLERJİLERİ
Füsun Erdenen, Müjdat Batur Canöz
16-19
20-23
HİSTEROSALPİNGOGRAFİLERİNDE TUBAL FAKTÖR SAPTANAN 100 İNFERTİL HASTANIN LAPAROSKOPİ SONUÇLARI
İrem Şenyuva, Cüneyt Eftal Taner, Aysun Camuzcuoğlu, Elif Üstünay, Gülsen Derin
24-30
DİYABETİK HASTALARDA SESSİZ MİYOKARDİYAL İSKEMİ TESPİTİNDE EGZERSİZ ELEKTROKARDİYOGRAFİ TESTİ VE TALYUMLU MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Fatma Dilek Dellal, Öznur Ertaş, Serap Çelik, Ayşenur Özderya, Mutlu Niyazioğlu, Zehra Boduç Bozkurt, Zekiye Fakıoğlu, İskender Dik, Burhan Bedir
31-34
L-TİROKSİN YERİNE YANLIŞLIKLA UZUN SÜRE METOTREKSAT KULLANIMINA BAĞLI TOKSİSİTE: HASTALARI TEDAVİLERİ KONUSUNDA YETERİNCE BİLGİLENDİRİYOR MUYUZ?
Şule Namlı, Abdullah Özkök, Yaşar Çolak, Nilgün Erten, M. Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu, Abdülkadir Kaysı
35-38
LEOPARD SYNDROME
Füsun Erdenen, Mehmet Salih Gürel, Müjdat Batur Canöz, Şerife Günel, Betül Canöz, Ahmet Uludağ