ARAŞTIRMA

METFORMİN TEDAVİSİNİN SERUM TOTAL VİTAMİN B12, HOMOSİSTEİN VE TRANSKOBALAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

 

Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam

 

ÖZET
Amaç: Diabetes Mellitus (DM) ve prediyabet hastalarında sık tercih edilen metforminin nadir olmayan ve hekimler tarafından sıklıkla görmezden gelinen bir yan etkisi de vitamin B12 emilim bozukluğudur. Vitamin B12 eksikliğinin tanısı için kullanılan serum total vitamin B12 ölçümünün, serum holotranskobalamin (holoTC) ölçümüne göre daha düşük özgüllük ve duyarlılığının olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda, DM ve prediyabet hastalarında 3 aylık metformin tedavisi sonrası serum total vitamin B12, homosistein ve holoTC düzeylerini karşılaştırarak tedavi sonrası vitamin B12 profilini ortaya koymayı amaçladık.
Materyal Metod: Çalışmaya yeni tanı konan 17’si DM ve 13’ü prediyabet hastası olmak üzere toplam 30 hasta alındı. Metformin tedavisi başlanan hastaların başlangıçta ve takiplerinin 3. ayında kan örnekleri alınarak serum total vitamin B12, homosistein ve holoTC seviyelerine bakıldı.
Bulgular: Üç aylık metformin tedavisi sonrası serum total vitamin B12 ve holoTC düzeyleri anlamlı olarak azaldı. Serum homosistein düzeyinde ise anlamlı bir artış saptandı. Metformin tedavisi sonrası vitamin B12 eksikliği; serum total vitamin B12 ölçümüne göre 2 hastada (%6,6) tespit edilirken, serum holoTC ölçümüne göre 16 hastada (%53,3) saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda vitamin B12 eksikliğini göstermede serum holoTC ölçümünün total vitamin B12 ölçümüne göre daha özgül ve duyarlı olduğunu ve metformin tedavisi sonrası gelişebilen vitamin B12 eksikliğinin sanılandan daha sık karşılaşıldığını saptadık.

 

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, prediyabet, metformin, vitamin B12, holotranskobalamin, homosistein Nobel Med 2013; 9(3): 14-21

 

THE EFFECT OF METFORMIN TREATMENT ON SERUM TOTAL VITAMIN B12, HOMOCYSTEINE AND TRANSCOBALAMIN LEVELS

 

ABSTRACT
Objective: Metformin, one of the most prescribed drug used in diabetes mellitus (DM) and prediabetic patients, can lead to vitamin B12 malabsorbtion which is poorly recognized by the majority of physicians. Its known that total serum vitamin B12 is a late, relatively insensitive and unspecific biomarker of deficiency compared to holotranscobalamin (holoTC). In our study we aimed to clear out the vitamin B12 status of type 2 DM and prediabetic patients after treatment with metformin for 3 months by measuring serum total vitamin B12, homocysteine and holoTC levels

Material and Method: A total of 30 newly diagnosed DM (n=17) and prediabetes (n=13) patients received metformin. In the beginning and after 3 months of therapy, total serum vitamin B12, homocysteine and holoTC measurements were performed.

Results: After 3 months of metformin therapy, subjects demonstrated a significant decrease in serum total vitamin B12 and holoTC. There was a significant increase in serum homocysteine levels. After the treatment with metformin, according to serum total vitamin B12 levels 2 of the patients (6.6%); and according to serum holoTC 16 of the patients (53.3%) had vitamin B12 deficiency.

Conclusions: Compared to serum total vitamin B12, holoTC measurement is more sensitive and specific biomarker of vitamin B12 deficiency which is seen more than we thought after metformin treatment.

 

Keywords: Diabetes mellitus, prediabetes, metformin, vitamin B12, holotranscobalamin, homocysteine Nobel Med 2013; 9(3): 14-21

 

Makalenin PDF formatındaki tam metin versiyonu için buraya tıklayınız.

09-13
THE ASSOCIATION BETWEEN RADIOGRAPHIC FEATURES IN PATIENTS WITH LUMBAR SPINE DEGENERATIVE CHANGES AND BODY MASS INDEX; A PRELIMINARY STEREOLOGICAL STUDY
Mustafa Güler, Erhan Çapkın, Ömer Faruk Barçak, Murat Karkucak, Teoman Aydın, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Adem Karaca, Ferhat Gökmen, Emine Poyraz
14-21
METFORMİN TEDAVİSİNİN SERUM TOTAL VİTAMİN B12, HOMOSİSTEİN VE TRANSKOBALAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam
22-26
EFFECTS OF ALL-TRANS RETINOIC ACID ON REDUCING HYPEROXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN MICE BRAIN
Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ
27-34
DETERMINATION OF SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME PATIENTS WITHOUT TRADITIONAL RISK FACTORS FOR ATHEROSCLEROSIS
Mustafa Serkan Karakaş, Refik Emre Altekin, Sinan Cemgil Özbek, Atakan Yanıkoğlu, Barış Akdemir, Arzu Er, Aykut Çilli, Ali Selim Yalçınkaya
35-42
FREQUENCY OF METABOLIC SYNDROME AND NON ALCOHOLIC FATTY LIVER IN BEHCET’S DISEASE
Celal Ulaşoğlu, Banu Mesci, Engin Karagöz, Vildan Karagöz, Yasin Akın, Hatice Öztürk, Banu İşbilen, Ferruh İsman, Mukaddes Kavala, Osman Köstek, Şafak Kızıltaş, Yaşar Çolak, İlyas Tuncer
49-53
THE SEROPREVALENCE OF HEPATITISA IN ADULTS IN İZMİR: PRIOR TO INTRODUCING VACCINE INTO ROUTINE VACCINATION PROGRAM
Şükran Köse, Aliye Mandıracıoğlu, Gülsün Çavdar, Yıldız Ulu, Neşe Nohutcu, İlhan Gürbüz, Şenol Sarıavcı, Mehmet Özkan
54-57
58-63
THE EFFECTS OF METFORMIN and METFORMIN PLUS CALCIUM TREATMENTS ON SERUM VITAMIN B12 LEVELS
Gökhan Kocaçiftçi, Ümit Aydoğan, Halil Akbulut, Hülya Parıldar, Aydoğan Aydoğdu, Halil Yaman, Deniz Engin Gök, Kenan Sağlam
64-68
İSTENMEYEN GEBELİKLERDE KONTRASEPTİF YÖNTEM BİLGİ DÜZEYİ VE POSTPARTUM KONTRASEPTİF YÖNTEM TERCİHLERİ
Şadıman Kıykaç Altınbaş, Yeşim Bayoğlu Tekin, Berna Dilbaz, Selim Kılıç, Yasemin Taşçı, Ömer Kandemir
69-73
THE IMPACT OF DYSPNEA AND PHYSICIAN-BASED DIAGNOSIS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ON SMOKING CESSATION BEHAVIOR
Esra Ertan Yazar, Füsun Şahin, Engin Aynacı, Pınar Yıldız, Akif Özgül, Veysel Yılmaz
74-81
ASPIRIN RESISTANCE AND OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Zehra Serdar, Elif Emre Doğruk, Akın Serdar, Şeyda Günay, İsminur Saka Karagöz
88-91
THE ROLE OF ACTIVE VITAMIN D ON STONE FORMATION AND HYPERCALCIURIA
Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Çiğdem Yenisey, İlknur Girişgen
92-97
ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSUNUN "0. GÜN" VE "15. GÜN" YORULMA DAYANIMI
Faik Seçkin, Şenol Akman, Metin Uzun, İrfan Öztürk, Ergün Bozdağ
98-103
ANTIBIOTIC USAGE AND APPROPRIATENESS AT A UNIVERSITY HOSPITAL IN TURKEY: POINT PREVALENCE RESULTS
Hanefi Cem Gül, Ahmet Karakaş, Cumhur Artuk, Gamze Özbek, Selim Kılıç, Can Polat Eyigün
104-109
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE EL HİJYENİNE UYUMU
Nazlım Aktuğ Demir, Servet Kölgelier, Ahmet Küçük, Serap Özçimen, Bilgehan Sönmez, Lütfi Saltuk Demir, Ahmet Çağkan İnkaya
110-115
SİSTEMİK SKLEROZU OLAN HASTALARDA AORTUN ELASTİK YAPISI İLE PLAZMA ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN (ADMA) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zuhal Arıtürk, Şevin Dağ, M. Ali Elbey, Hasan Kaya, Faruk Ertaş, Mehtap Bozkurt, Remzi Çevik, Derya Uçmak
116-119
DETERMINATION OF PROCALCITONIN LEVELS IN BRUCELLA AND SALMONELLA BACTEREMIA
Neşe Kaklıkkaya, Gülçin Bayramoğlu, Kurtuluş Buruk, İlknur Tosun, Faruk Aydın
120-124
DIETARY ADDITION OF CAFFEIC ACID PHENETHYL ESTER PROTECTS MYOCARDIAL TISSUE AGAINST ETHAMBUTOL INDUCED OXIDATIVE STRESS
Celal Yavuz, Sinan Demirtaş, Süleyman Yazıcı, Ahmet Çalışkan, Orkut Güçlü, Oğuz Karahan, Binali Mavitaş
136-138
LISTERIA MENINGOENCEPHALITIS CONCURRENT WITH CMV HEPATITIS
Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt
139-141
ÜST GÖZ KAPAĞINDA ŞARBON
Bengü Ekinci Köktekir, Şua Sümer, Şansal Gedik, Süleyman Okudan
142-144
SÜNNET ÖNCESİ PRİLOKAİN UYGULANAN BİR YENİDOĞANDA GELİŞEN METHEMOGLOBİNEMİ
Fatih Yanaral, Ahmet Rüknettin Aslan, Alkan Çubuk, Mehmet Taha Kökbıyık, Feridun Şengör
PORTRE
Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli
Hakan Ertin, M. Alpertunga Kara, Bülent Özaltay

49-54
INFLUENCE OF SEASONALITY ON SUICIDAL HANGING IN ISTANBUL, 1979-2012: ASSOCIATIONS WITH GENDER, AGE, LOCATION AND INSTRUMENTS OF SUICIDE
Bahadır Kumral, Şafak Taktak, Ayla Ünsal, Taşkın Özdeş, Yalçın Büyük, Rıfat O. Özdemirel
14-21
METFORMİN TEDAVİSİNİN SERUM TOTAL VİTAMİN B12, HOMOSİSTEİN VE TRANSKOBALAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam
98-103
ANTIBIOTIC USAGE AND APPROPRIATENESS AT A UNIVERSITY HOSPITAL IN TURKEY: POINT PREVALENCE RESULTS
Hanefi Cem Gül, Ahmet Karakaş, Cumhur Artuk, Gamze Özbek, Selim Kılıç, Can Polat Eyigün

Pubmed Style

Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam. [THE EFFECT OF METFORMIN TREATMENT ON SERUM TOTAL VITAMIN B12, HOMOCYSTEINE AND TRANSCOBALAMIN LEVELS]. Nobel Med 2013; 9(3): 14-21, Turkish.

Web Style

Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam. [THE EFFECT OF METFORMIN TREATMENT ON SERUM TOTAL VITAMIN B12, HOMOCYSTEINE AND TRANSCOBALAMIN LEVELS]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=401 [Access: Aralık 07, 2012], Turkish.

AMA (American Medical Association) Style

Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam. [THE EFFECT OF METFORMIN TREATMENT ON SERUM TOTAL VITAMIN B12, HOMOCYSTEINE AND TRANSCOBALAMIN LEVELS]. Nobel Med 2013; 9(3): 14-21, Turkish.

Vancouver/ICMJE Style

Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam. [THE EFFECT OF METFORMIN TREATMENT ON SERUM TOTAL VITAMIN B12, HOMOCYSTEINE AND TRANSCOBALAMIN LEVELS]. Nobel Med (2013); 9(3): 14-21, [cited Aralık 07, 2012], Turkish.

Harvard Style

Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam. (2013) [THE EFFECT OF METFORMIN TREATMENT ON SERUM TOTAL VITAMIN B12, HOMOCYSTEINE AND TRANSCOBALAMIN LEVELS]. Nobel Med, 9(3), 14-21, Turkish.