ARAŞTIRMA

EFFECTS OF ALL-TRANS RETINOIC ACID ON REDUCING HYPEROXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN MICE BRAIN

 

Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ

 

ABSTRACT
Objective: Brain is a very sensitive organ to oxidative stress due to its large amount of polyunsaturated fatty acid content and low antioxidant activity. In this study, effect of exogenous all-trans-retinoic acid (RA) on brain antioxidant activity was investigated in mice under hyperoxia-induced oxidative stress.

Material and Method: Adult C57BL/6J mice were divided into 4 groups. Two groups were given daily either peanut oil/dimethylesulfoxide (PoDMSO) mixture or 50 mg/kg RA dissolved in PoDMSO (RA-PoDMSO). The remaining two groups were treated with PoDMSO or RAPoDMSO as described above, following hyperoxia (100% oxygen) for 72 h. The treatments were given daily 50 µl intraperitoneal injections for 12 days, with a 2 day interruption on days 6 and 7. Lipid peroxidation (LPO) and glutathione (GSH) levels as well as activities of several antioxidant enzymes were assayed in brain tissue to evaluate oxidative stress, biochemically.

Results: Elevated LPO levels, increased catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase and glutathione-S-transferase activities, and decreased GSH levels were observed in hyperoxic mice. RA administration to hyperoxic mice improved these biochemical alterations in favour of reduced oxidative stress.

Conclusion: Exogenous RA, a small lipophilic molecule, is effective in reducing oxidative stress in the brain which can receive only small lipophilic molecules due to the presence of the blood-brain barrier. Also, RA exhibits an antioxidant effect by inhibiting the GSH depletion and increased LPO levels in brain of hyperoxic mice, directly.

 

Keywords: Hyperoxia, oxidative stress, all-trans-retinoic acid, glutathione, brain Nobel Med 2013; 9(3): 22-26

 

FARE BEYNİNDE HİPEROKSİ İLE UYARILAN OKSİDATİF STRESİN AZALTILMASINDA TÜM-TRANS RETİNOİK ASİDİN ETKİLERİ

 

ÖZET
Amaç: Beyin, büyük miktarda çoklu doymamış yağ asidi içermesi ve düşük antioksidan aktivite göstermesi nedeniyle oksidatif strese karşı çok duyarlı bir organdır. Bu çalışmada, hiperoksi ile uyarılan oksidatif stres altındaki farelerde tüm-trans-retinoik asit (RA)’in beyninin antioksidan aktivitesi üzerindeki etkisi araştırıldı.

Materyal ve Metod: Erişkin C57BL/6J fareler 4 gruba ayrıldı. İki gruba fıstık yağı/dimetilsülfoksit karışımı (FYDMSO) veya FYDMSO’da çözünmüş 50 mg/kg RA günlük olarak verildi. Diğer iki gruba 72 saatlik hiperoksiyi (%100 oksijen) takiben yukarıda belirtildiği gibi FYDMSO veya RA-FYDMSO verildi. Tüm enjeksiyonlar 50 ml’lik hacimlerde intraperitoneal yoldan 12 gün süresince yapıldı. Enjeksiyona 6. ve 7. günlerde 2 gün ara verildi. Oksidatif stresi belirlemek için beyin dokusunda birkaç antioksidan enzim aktivitesiyle birlikte lipid peroksidasyon (LPO) ve glutatyon (GSH) seviyeleri biyokimyasal olarak ölçüldü.

Bulgular: Hiperoksik farelerin beyni LPO seviyesinde yükselme, katalaz, süperoksit dismütaz, glutatyon peroksidaz, glutatyon-S-transferaz enzimlerinin aktivitelerinde artış ve glutatyon seviyesinde azalma görüldü. Hiperoksik farelere RA uygulaması erişkin beynindeki oksidatif stresi azaltma yönünde bu biyokimyasal değişiklikleri iyileştirdi.

Sonuç: Küçük lipofilik bir molekül olan eksojen RA, kan-beyin bariyeri nedeniyle sadece lipofilik moleküllerin geçişine izin veren beyinde oksidatif stresin azaltılmasında etkilidir. Ayrıca RA, GSH azalmasını ve LPO yükselmesini doğrudan durdurarak hiperoksik farelerin beyninde antioksidan etki gösterir.

 

Anahtar Kelimeler: Hiperoksi, oksidatif stres, tüm-trans-retinoik asit, glutatyon, beyin Nobel Med 2013; 9(3): 22-26

 

Makalenin PDF formatındaki tam metin versiyonu için buraya tıklayınız.

09-13
THE ASSOCIATION BETWEEN RADIOGRAPHIC FEATURES IN PATIENTS WITH LUMBAR SPINE DEGENERATIVE CHANGES AND BODY MASS INDEX; A PRELIMINARY STEREOLOGICAL STUDY
Mustafa Güler, Erhan Çapkın, Ömer Faruk Barçak, Murat Karkucak, Teoman Aydın, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Adem Karaca, Ferhat Gökmen, Emine Poyraz
14-21
METFORMİN TEDAVİSİNİN SERUM TOTAL VİTAMİN B12, HOMOSİSTEİN VE TRANSKOBALAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam
22-26
EFFECTS OF ALL-TRANS RETINOIC ACID ON REDUCING HYPEROXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN MICE BRAIN
Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ
27-34
DETERMINATION OF SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME PATIENTS WITHOUT TRADITIONAL RISK FACTORS FOR ATHEROSCLEROSIS
Mustafa Serkan Karakaş, Refik Emre Altekin, Sinan Cemgil Özbek, Atakan Yanıkoğlu, Barış Akdemir, Arzu Er, Aykut Çilli, Ali Selim Yalçınkaya
35-42
FREQUENCY OF METABOLIC SYNDROME AND NON ALCOHOLIC FATTY LIVER IN BEHCET’S DISEASE
Celal Ulaşoğlu, Banu Mesci, Engin Karagöz, Vildan Karagöz, Yasin Akın, Hatice Öztürk, Banu İşbilen, Ferruh İsman, Mukaddes Kavala, Osman Köstek, Şafak Kızıltaş, Yaşar Çolak, İlyas Tuncer
49-53
THE SEROPREVALENCE OF HEPATITISA IN ADULTS IN İZMİR: PRIOR TO INTRODUCING VACCINE INTO ROUTINE VACCINATION PROGRAM
Şükran Köse, Aliye Mandıracıoğlu, Gülsün Çavdar, Yıldız Ulu, Neşe Nohutcu, İlhan Gürbüz, Şenol Sarıavcı, Mehmet Özkan
54-57
58-63
THE EFFECTS OF METFORMIN and METFORMIN PLUS CALCIUM TREATMENTS ON SERUM VITAMIN B12 LEVELS
Gökhan Kocaçiftçi, Ümit Aydoğan, Halil Akbulut, Hülya Parıldar, Aydoğan Aydoğdu, Halil Yaman, Deniz Engin Gök, Kenan Sağlam
64-68
İSTENMEYEN GEBELİKLERDE KONTRASEPTİF YÖNTEM BİLGİ DÜZEYİ VE POSTPARTUM KONTRASEPTİF YÖNTEM TERCİHLERİ
Şadıman Kıykaç Altınbaş, Yeşim Bayoğlu Tekin, Berna Dilbaz, Selim Kılıç, Yasemin Taşçı, Ömer Kandemir
69-73
THE IMPACT OF DYSPNEA AND PHYSICIAN-BASED DIAGNOSIS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ON SMOKING CESSATION BEHAVIOR
Esra Ertan Yazar, Füsun Şahin, Engin Aynacı, Pınar Yıldız, Akif Özgül, Veysel Yılmaz
74-81
ASPIRIN RESISTANCE AND OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Zehra Serdar, Elif Emre Doğruk, Akın Serdar, Şeyda Günay, İsminur Saka Karagöz
88-91
THE ROLE OF ACTIVE VITAMIN D ON STONE FORMATION AND HYPERCALCIURIA
Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Çiğdem Yenisey, İlknur Girişgen
92-97
ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSUNUN "0. GÜN" VE "15. GÜN" YORULMA DAYANIMI
Faik Seçkin, Şenol Akman, Metin Uzun, İrfan Öztürk, Ergün Bozdağ
98-103
ANTIBIOTIC USAGE AND APPROPRIATENESS AT A UNIVERSITY HOSPITAL IN TURKEY: POINT PREVALENCE RESULTS
Hanefi Cem Gül, Ahmet Karakaş, Cumhur Artuk, Gamze Özbek, Selim Kılıç, Can Polat Eyigün
104-109
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE EL HİJYENİNE UYUMU
Nazlım Aktuğ Demir, Servet Kölgelier, Ahmet Küçük, Serap Özçimen, Bilgehan Sönmez, Lütfi Saltuk Demir, Ahmet Çağkan İnkaya
110-115
SİSTEMİK SKLEROZU OLAN HASTALARDA AORTUN ELASTİK YAPISI İLE PLAZMA ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN (ADMA) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zuhal Arıtürk, Şevin Dağ, M. Ali Elbey, Hasan Kaya, Faruk Ertaş, Mehtap Bozkurt, Remzi Çevik, Derya Uçmak
116-119
DETERMINATION OF PROCALCITONIN LEVELS IN BRUCELLA AND SALMONELLA BACTEREMIA
Neşe Kaklıkkaya, Gülçin Bayramoğlu, Kurtuluş Buruk, İlknur Tosun, Faruk Aydın
120-124
DIETARY ADDITION OF CAFFEIC ACID PHENETHYL ESTER PROTECTS MYOCARDIAL TISSUE AGAINST ETHAMBUTOL INDUCED OXIDATIVE STRESS
Celal Yavuz, Sinan Demirtaş, Süleyman Yazıcı, Ahmet Çalışkan, Orkut Güçlü, Oğuz Karahan, Binali Mavitaş
136-138
LISTERIA MENINGOENCEPHALITIS CONCURRENT WITH CMV HEPATITIS
Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt
139-141
ÜST GÖZ KAPAĞINDA ŞARBON
Bengü Ekinci Köktekir, Şua Sümer, Şansal Gedik, Süleyman Okudan
142-144
SÜNNET ÖNCESİ PRİLOKAİN UYGULANAN BİR YENİDOĞANDA GELİŞEN METHEMOGLOBİNEMİ
Fatih Yanaral, Ahmet Rüknettin Aslan, Alkan Çubuk, Mehmet Taha Kökbıyık, Feridun Şengör
PORTRE
Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli
Hakan Ertin, M. Alpertunga Kara, Bülent Özaltay

22-26
EFFECTS OF ALL-TRANS RETINOIC ACID ON REDUCING HYPEROXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN MICE BRAIN
Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ
104-109
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE EL HİJYENİNE UYUMU
Nazlım Aktuğ Demir, Servet Kölgelier, Ahmet Küçük, Serap Özçimen, Bilgehan Sönmez, Lütfi Saltuk Demir, Ahmet Çağkan İnkaya
139-141
ÜST GÖZ KAPAĞINDA ŞARBON
Bengü Ekinci Köktekir, Şua Sümer, Şansal Gedik, Süleyman Okudan

Pubmed Style

Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ. [EFFECTS OF ALL-TRANS RETINOIC ACID ON REDUCING HYPEROXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN MICE BRAIN]. Nobel Med 2013; 9(3): 22-26, English.

Web Style

Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ. [EFFECTS OF ALL-TRANS RETINOIC ACID ON REDUCING HYPEROXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN MICE BRAIN]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=402 [Access: Şubat 04, 2013], English.

AMA (American Medical Association) Style

Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ. [EFFECTS OF ALL-TRANS RETINOIC ACID ON REDUCING HYPEROXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN MICE BRAIN]. Nobel Med 2013; 9(3): 22-26, English.

Vancouver/ICMJE Style

Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ. [EFFECTS OF ALL-TRANS RETINOIC ACID ON REDUCING HYPEROXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN MICE BRAIN]. Nobel Med (2013); 9(3): 22-26, [cited Şubat 04, 2013], English.

Harvard Style

Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ. (2013) [EFFECTS OF ALL-TRANS RETINOIC ACID ON REDUCING HYPEROXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN MICE BRAIN]. Nobel Med, 9(3), 22-26, English.