OLGU SUNUMU

LISTERIA MENINGOENCEPHALITIS CONCURRENT WITH CMV HEPATITIS

 

Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt

 

ABSTRACT
Listeria monocytogenes is not a common cause of infection. It may be a cause of life-threatening infections like bacteremia and central nervous system (CNS) infections. We report a 29-year-old man admitted to emergency room with headache, fever, nausea-vomitting, weakness of right upper and lower extremities and aphasia, who presented with listeria meningoencephalitis after steroid treatment due to polymyositis. The treatment with ampicillin and gentamicin, was changed because of side effects to trimethoprim-sulfamethoxazole and vancomycin. Under this treatment, transaminases of the patient increased. The reasons of acute hepatitis were investigated and Cytomegalovirus (CMV) DNA level was 2494 copy/ml, revealing CMV hepatitis. Gancyclovir treatment was started. The patient was discharged with cure after 42 days of antibacterial treatment and 23 days of antiviral therapy.

 

Keywords: Listeria monocytogenes, Cytomegalovirus, meningoencephalitis, hepatitis Nobel Med 2013; 9(3): 136-138

 

CMV HEPATİTİ İLE SEYREDEN LİSTERİA MENİNGOENSEFALİTİ

 

ÖZET
Listeria monocytogenes infeksiyonların nadir rastlanan bir nedenidir. Bakteriyemi ve santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonları gibi hayatı tehdit edici infeksiyonlara neden olabilir. Biz de acil servise baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma, sağ üst ve alt ekstremitede güçsüzlük ve afazi şikayetleri ile başvuran ve polimiyozit nedeniyle steroid tedavisi alan 29 yaşında bir erkek hastayı Listeria meningoensefaliti nedeniyle sunmaktayız. Hastanın ampisilin ve gentamisin tedavisi sırasında yan etkiler nedeniyle tedavisi trimetoprim sulfametaksozol ve vankomisine değiştirildi. Bu tedavi altında transaminaz değerleri yükseldi. Akut hepatit nedenleri araştırıldı ve CMV DNA seviyesi 2494 kopya/ml saptanarak CMV hepatiti tanısı kondu. Gansiklovir tedavisi başlandı. Hasta 42 gün antibakteriyel ve 23 gün antiviral tedavi verilerek şifa ile taburcu edildi.

 

Anahtar Kelimeler: Listeria monocytogenes, Sitomegalovirus, meningoensefalit, hepatit Nobel Med 2013; 9(3): 136-138

 

Makalenin PDF formatındaki tam metin versiyonu için buraya tıklayınız.

09-13
THE ASSOCIATION BETWEEN RADIOGRAPHIC FEATURES IN PATIENTS WITH LUMBAR SPINE DEGENERATIVE CHANGES AND BODY MASS INDEX; A PRELIMINARY STEREOLOGICAL STUDY
Mustafa Güler, Erhan Çapkın, Ömer Faruk Barçak, Murat Karkucak, Teoman Aydın, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Adem Karaca, Ferhat Gökmen, Emine Poyraz
14-21
METFORMİN TEDAVİSİNİN SERUM TOTAL VİTAMİN B12, HOMOSİSTEİN VE TRANSKOBALAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam
22-26
EFFECTS OF ALL-TRANS RETINOIC ACID ON REDUCING HYPEROXIA-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN MICE BRAIN
Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ
27-34
DETERMINATION OF SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME PATIENTS WITHOUT TRADITIONAL RISK FACTORS FOR ATHEROSCLEROSIS
Mustafa Serkan Karakaş, Refik Emre Altekin, Sinan Cemgil Özbek, Atakan Yanıkoğlu, Barış Akdemir, Arzu Er, Aykut Çilli, Ali Selim Yalçınkaya
35-42
FREQUENCY OF METABOLIC SYNDROME AND NON ALCOHOLIC FATTY LIVER IN BEHCET’S DISEASE
Celal Ulaşoğlu, Banu Mesci, Engin Karagöz, Vildan Karagöz, Yasin Akın, Hatice Öztürk, Banu İşbilen, Ferruh İsman, Mukaddes Kavala, Osman Köstek, Şafak Kızıltaş, Yaşar Çolak, İlyas Tuncer
49-53
THE SEROPREVALENCE OF HEPATITISA IN ADULTS IN İZMİR: PRIOR TO INTRODUCING VACCINE INTO ROUTINE VACCINATION PROGRAM
Şükran Köse, Aliye Mandıracıoğlu, Gülsün Çavdar, Yıldız Ulu, Neşe Nohutcu, İlhan Gürbüz, Şenol Sarıavcı, Mehmet Özkan
54-57
58-63
THE EFFECTS OF METFORMIN and METFORMIN PLUS CALCIUM TREATMENTS ON SERUM VITAMIN B12 LEVELS
Gökhan Kocaçiftçi, Ümit Aydoğan, Halil Akbulut, Hülya Parıldar, Aydoğan Aydoğdu, Halil Yaman, Deniz Engin Gök, Kenan Sağlam
64-68
İSTENMEYEN GEBELİKLERDE KONTRASEPTİF YÖNTEM BİLGİ DÜZEYİ VE POSTPARTUM KONTRASEPTİF YÖNTEM TERCİHLERİ
Şadıman Kıykaç Altınbaş, Yeşim Bayoğlu Tekin, Berna Dilbaz, Selim Kılıç, Yasemin Taşçı, Ömer Kandemir
69-73
THE IMPACT OF DYSPNEA AND PHYSICIAN-BASED DIAGNOSIS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ON SMOKING CESSATION BEHAVIOR
Esra Ertan Yazar, Füsun Şahin, Engin Aynacı, Pınar Yıldız, Akif Özgül, Veysel Yılmaz
74-81
ASPIRIN RESISTANCE AND OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Zehra Serdar, Elif Emre Doğruk, Akın Serdar, Şeyda Günay, İsminur Saka Karagöz
88-91
THE ROLE OF ACTIVE VITAMIN D ON STONE FORMATION AND HYPERCALCIURIA
Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Çiğdem Yenisey, İlknur Girişgen
92-97
ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSUNUN "0. GÜN" VE "15. GÜN" YORULMA DAYANIMI
Faik Seçkin, Şenol Akman, Metin Uzun, İrfan Öztürk, Ergün Bozdağ
98-103
ANTIBIOTIC USAGE AND APPROPRIATENESS AT A UNIVERSITY HOSPITAL IN TURKEY: POINT PREVALENCE RESULTS
Hanefi Cem Gül, Ahmet Karakaş, Cumhur Artuk, Gamze Özbek, Selim Kılıç, Can Polat Eyigün
104-109
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE EL HİJYENİNE UYUMU
Nazlım Aktuğ Demir, Servet Kölgelier, Ahmet Küçük, Serap Özçimen, Bilgehan Sönmez, Lütfi Saltuk Demir, Ahmet Çağkan İnkaya
110-115
SİSTEMİK SKLEROZU OLAN HASTALARDA AORTUN ELASTİK YAPISI İLE PLAZMA ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN (ADMA) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zuhal Arıtürk, Şevin Dağ, M. Ali Elbey, Hasan Kaya, Faruk Ertaş, Mehtap Bozkurt, Remzi Çevik, Derya Uçmak
116-119
DETERMINATION OF PROCALCITONIN LEVELS IN BRUCELLA AND SALMONELLA BACTEREMIA
Neşe Kaklıkkaya, Gülçin Bayramoğlu, Kurtuluş Buruk, İlknur Tosun, Faruk Aydın
120-124
DIETARY ADDITION OF CAFFEIC ACID PHENETHYL ESTER PROTECTS MYOCARDIAL TISSUE AGAINST ETHAMBUTOL INDUCED OXIDATIVE STRESS
Celal Yavuz, Sinan Demirtaş, Süleyman Yazıcı, Ahmet Çalışkan, Orkut Güçlü, Oğuz Karahan, Binali Mavitaş
136-138
LISTERIA MENINGOENCEPHALITIS CONCURRENT WITH CMV HEPATITIS
Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt
139-141
ÜST GÖZ KAPAĞINDA ŞARBON
Bengü Ekinci Köktekir, Şua Sümer, Şansal Gedik, Süleyman Okudan
142-144
SÜNNET ÖNCESİ PRİLOKAİN UYGULANAN BİR YENİDOĞANDA GELİŞEN METHEMOGLOBİNEMİ
Fatih Yanaral, Ahmet Rüknettin Aslan, Alkan Çubuk, Mehmet Taha Kökbıyık, Feridun Şengör
PORTRE
Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli
Hakan Ertin, M. Alpertunga Kara, Bülent Özaltay

54-57
136-138
LISTERIA MENINGOENCEPHALITIS CONCURRENT WITH CMV HEPATITIS
Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt

Pubmed Style

Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt. [LISTERIA MENINGOENCEPHALITIS CONCURRENT WITH CMV HEPATITIS]. Nobel Med 2013; 9(3): 136-138, English.

Web Style

Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt. [LISTERIA MENINGOENCEPHALITIS CONCURRENT WITH CMV HEPATITIS]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=422 [Access: Ocak 18, 2013], English.

AMA (American Medical Association) Style

Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt. [LISTERIA MENINGOENCEPHALITIS CONCURRENT WITH CMV HEPATITIS]. Nobel Med 2013; 9(3): 136-138, English.

Vancouver/ICMJE Style

Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt. [LISTERIA MENINGOENCEPHALITIS CONCURRENT WITH CMV HEPATITIS]. Nobel Med (2013); 9(3): 136-138, [cited Ocak 18, 2013], English.

Harvard Style

Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt. (2013) [LISTERIA MENINGOENCEPHALITIS CONCURRENT WITH CMV HEPATITIS]. Nobel Med, 9(3), 136-138, English.