OLGU SUNUMU

A CLINICALLY SILENT PHEOCHROMOCYTOMA COMBINED WITH SUBCLINICAL CUSHING’S SYNDROME IN THE SAME ADRENAL GLAND: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE

 

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız

 

ABSTRACT
Objective: The coexistence of silent pheochromocytoma (PHEO) and subclinical Cushing’s syndrome (SCS) of the same adrenal gland has not been reported in the English literature.

Case: We describe an adult case of clinically silent PHEO combined with SCS incidentally diagnosed by abdominal ultrasonography in a 51-year-old female patient. Physical examination revealed that her blood pressure (BP) and tension Holter monitoring were normal. Computed tomography and magnetic resonance imaging showed a solid tumor (3.53.02.5 cm) in the right adrenal gland, consistent with a nonadenomatous mass. Urinary levels of catecholamines and their metabolites were elevated. SCS was suggested by the failure to obtain adequate cortisol suppression (less than 1.8 µg/dl) following dexamethasone administration in single-dose 1-mg overnight dexamethasone suppression test (DST) and low-dose 2-mg DST. Right adrenalectomy was performed for treatment purposes. The histological diagnosis of the resected tumor was typical adrenal PHEO with adrenocortical hyperplasia.

Conclusion: Pheochromocytoma combined with SCS in the same adrenal gland is a rare entity and preoperative diagnosis of these combined tumors is difficult. Its hormonal activity and imaging characteristics are frequently very similar to those of other adrenal tumors, especially pure PHEO. Therefore, careful evaluation by endocrine tests and multiple imaging procedures are needed to provide a differential diagnosis. However, definitive diagnosis is established by histological and immunohistochemical studies. To our knowledge, the present case is the first case report that describes clinically silent PHEO combined with SCS in the same adrenal gland in the English literature. We discuss this case and review the literature on this unusual entity.

 

Keywords: Corticomedullary mixed adrenal tumor, silent pheochromocytoma, subclinical Cushing’s syndrome, incidentaloma. Nobel Med 2017; 13(1): 74-80

 

AYNI ADRENAL BEZDE KLİNİK OLARAK SESSİZ FEOKROMOSİTOMA İLE KOMBİNE SUBKLİNİK CUSHING SENDROMU: BİR VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 

ÖZET
Amaç: İngilizce literatürde aynı adrenal bezde sessiz feokromositoma (FEO) ve subklinik Cushing sendromu (SCS) birlikteliği bildirilmemiştir.

Olgu: Biz 51 yaşındaki bir kadın hastada karın ultrasonografisinde insidental olarak saptanan ve klinik olarak SCS ile kombine sessiz FEO olgusunu sunuyoruz. Fizik muayenede kan basıncı ve tansiyon Holter takibi normaldi. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemede sağ adrenal bezde adenom dışı kitle ile uyumlu solid bir tümör (3,53,02,5 cm) görüldü. İdrarda katekolamin ve metabolit değerleri yüksekti. SCS varlığı gece tek doz 1-mg deksametazon (DXT) supresyon testi (DST) ve düşük doz 2-mg DST’nde kortizol düzeyinin suprese olmaması ile gösterildi. Tedavi amaçlı olarak hastaya sağ adrenalektomi yapıldı. Rezeksiyon yapılan tümörün histolojik tanısı adrenokortikal hiperplaziye eşlik eden tipik adrenal FEO olarak kondu.

Sonuç: Aynı adrenal bezde SCS ile kombine FEO nadir bir durumdur ve bu tümörlerin preoperatif tanısı zordur. Hormonal aktivite ve görüntüleme özellikleri sık olarak diğer adrenal tümörlere ve FEO’ya benzer. Bu nedenle ayırıcı tanıda endokrin testlerin ve multipl görüntüleme yöntemleri ile dikkatli değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, kesin tanı histolojik inceleme ve immünohistokimyasal çalışmalar ile konur. Bizim bilgimize göre bu hasta İngilizce literatürde aynı adrenal bezde SCS ile kombine klinik olarak sessiz FEO’yı tanımlayan ilk vaka bildirimidir. Nadir görülen bu vaka tartışılarak mevcut litaratür gözden geçirildi.

 

Anahtar Kelimeler: Kortikomedüller mikst adrenal tümör, sessiz feokromositoma, subklinik Cushing sendromu, insidentaloma. Nobel Med 2017; 13(1): 74-80

 

Makalenin PDF formatındaki tam metin versiyonu için buraya tıklayınız.

21-25
INFLAMMATORY MARKERS AND INTERLEUKIN-6 (-174 G/C) GENE POLYMORPHISM IN PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
Fatih Yanar, Yılmaz Başar, İlker Özgür, Elif Özkök, Nihal Salmayenli
26-30
THE EFFECT OF VALPROIC ACID THERAPY ON DENTAL AND PERIODONTAL HEALTH OF CHILDREN WITH EPILEPSY
Sevgi Zorlu, Didem Öner Özdaş, Gökşen İkikarakayalı, Arzu Pınar Erdem, Elif Sepet, Şule Can Trosola, Yegane Güven, Pınar Kıymet Karataban, Burak Tatlı, Meliha Mine Çalışkan
31-38
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ
Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı
48-53
ANTIPLATELET EFFECTS OF SOME CYCLOOXYGENASE-2 INHIBITORS IN EXPERIMENTAL HYPERCHOLESTEROLEMIA IN RABBITS
Sagheer Ahmed, Yashar Aghazadeh, Abrar Hussain, Muhammad Zia-Ul-Haq, Marius Moga, Lorena Dima, Muhammad Riaz
54-60
İSTANBUL’DA NEONATAL TRANSPORTUN KAMUSAL İŞLEYİŞİ
Sinan Uslu, Murat Yüksel, Ayşegül Uslu, Canan Özsen, Derya Özaşır Abuşka, Özgür Yaşar, Ali Bülbül, Memet Taşkın Egici, Selami Albayrak, Güven Bektemur
70-73
IDIOPATHIC PARTIAL GASTRIC NECROSIS: A CASE REPORT
Kemal Gündoğdu, Hakan Demir, İsmail Zengin, Fatih Altıntoprak, Fehmi Çelebi
74-80
A CLINICALLY SILENT PHEOCHROMOCYTOMA COMBINED WITH SUBCLINICAL CUSHING’S SYNDROME IN THE SAME ADRENAL GLAND: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE
Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız

107-115
2012-2018 YILLARINDA BİR MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ’NE BAŞVURAN KURŞUN İNTOKSİKASYONLARININ ANALİZİ: SESSİZ BİR PANDEMİ
Eliz Kuman Oyman, Duygu Acar Karagül, Elif Altundaş Hatman, Şule Dokur, Nuray Özgülnar
132-136
137-143
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DEGENERATIVE BONE CHANGES IN TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND KNEE OSTEOARTHRITIS
Ayhan Kul, Kübra Törenek Ağırman, Muhammet Uğur Öztürk, Binali Çakır
151-154
05-21
SAĞLIKTA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KAPASİTESİNDE DÜNYA NE DURUMDA?
Gülay Ekinci, Alper Cihan, Haydar Sur, Ahmet Köse
33-38
IS DRUG ADHERENCE IN HYPOTHYROIDISM TREATMENT STILL A PROBLEM?
Türkan Paşalı Kilit, Filiz Özyiğit, Kevser Onbaşı
54-61
GENETIC POLYMORPHISMS IN 15 STR LOCI IN THE TURKISH POPULATION LIVING IN ISTANBUL PROVINCE
Kursat Ozdilli, Yeliz Duvarcı Ogret, Rustu Oguz, Halim Issever, Mehmet Baki Yokes, Hayriye Senturk Ciftci, Figen Abatay Sel, Demet Kivanc, Cigdem Kekik Cinar, Sacide Pehlivan, Fatma Savran Oguz
62-73
FACTORS INFLUENCING HEALTHCARE SATISFACTION IN TURKEY
Tuğçe İşsever, Halim İşsever, Mehmet Hakan Satman
74-78
TRICHOSPORON ASAHİİ’NİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU OLGUSU
Didem Akal Taşcıoğlu, Gülay Yetkin, Muzaffer Gencer, Ayşenur Önalan
PORTRE
DR. HÜSEYİN HULKİ (1862-1894)
Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken
149-154
155-165
HOMECARE SERVICES FOR THE ELDERLY: TURKEY'S PERSPECTIVE
Münevver Hasanusta, Osman Faruk Bayramlar, Seher Palanbek, Mehmet Akif Karan
166-173
AN ALTERNATIVE TRABECULAR BONE STRUCTURE ANALYSIS ON PANORAMIC RADIOGRAPHS OF PATIENTS WITH SCOLIOSIS
Sinan Yılar, Özkan Miloğlu, İsmail Gümüşsoy, Muhammet Enes Naralan, Zeynep Bayramoğlu
174-180
181-189
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19’A YÖNELİK TUTUM, ENDİŞE VE STRES DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İrem Dilaver, Kübra Şahin, Büşra Parlak Somuncu, Murat Topbaş, Nazım Ercüment Beyhun, Sevil Turhan
81-89
99-104
111-117
LACTATE–ALBUMIN DIFFERENCE IN MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE UNITS
Pelin Corman Dinçer, Mustafa Kemal Arslantaş, Gülbin Töre Altun, Reyhan Arslantaş, Alper Kararmaz
127-138
MUĞLA’DA 2015-2017 YILLARI ARASINDA BİR SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Metin Pıçakçıefe, Şeyma Ata, Raziye Ülkü Kıcalı, Muhammet Onur Vatandaş, Volkan Akkaya Mustafa Yıldız, Esra Bulut
48-53
SERUM UROKINASE-TYPE PLASMINOGEN ACTIVATORRECEPTOR INPATIENTS WITH ACUTE PANCREATITIS
Ümmügülsüm Can, Salih Başer, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Deniz Karasoy
54-58
THYROID VOLUME IN YOUNG MALES WITH IDIOPATHIC HYPOGONADOTROPIC HYPOGONADISM VERSUS YOUNG HEALTHY MALES
Ersen Karakılıç, Bercem Ayçiçek, Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Başaran, Mustafa Unal, Dilek Berker, Serdar Güler
PORTRE
05-12
29-34
MEDİKAL ONKOLOJİ HASTALARINDA HEPATİT B SEROPREVELANSI
Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya, Tamer Arkalı, Tuba Müderris, Pelin Günaydın, Yüksel Küçükzeybek
50-55
YILLAR İÇERİSİNDE D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN VERİLER
Abdullah Kaan Kurt, Cuma Ali Zoba, Yusuf Fikret Karateke, Turan Set, Elif Ateş
05-12
13-22
23-29
IMPORTANCE OF BERLIN, STOP, AND STOP-BANG QUESTIONNAIRES IN EVALUATING OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME IN THE BUS DRIVERS
Nalan Eşrefoğlu, Ayşın Kısabay Ak, Tuğba Göktalay, Melike Batum, Hikmet Yılmaz
47-54
THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL ENRICHMENT AND WESTERN DIET ON THE TRACE ELEMENT STATUS AND OXIDATIVE STRESS IN RATS
Ümmügülsüm Can, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Mehmet Oz, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık, Hasan Serdar Gergerlioğlu
05-11
PLASMA miR-103 AND miR-107 LEVELS IN OBESE CHILDREN: THE SIGN OF INSULIN RESISTANCE
Tuba Tuzlukaya, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Ümmü Gülsüm Can, Muammer Büyükinan
12-20
A QUALITATIVE STUDY INQUIRING PERCEIVED STIGMA OF PARENTS HAVING CHILDREN WITH AUTISM ATTENDING A REHABILITATION CENTER IN İSTANBUL, TURKEY
Şadiye Elif Çetin, Rabican Akkanat, Alican Sarısaltık, Seyhan Hıdıroğlu, Nimet Emel Lüleci, Ahmet Karavuş, Melda Karavuş
21-30
CAUSES OF NON-ATTENDANCE IN ANATOMY CLASSES OF HEALTH SCIENCE STUDENTS
Figen Gövsa, Aslı Beril Karakaş, Gkionoul Nteli Chatzioglou, Yelda Pınar
31-39
İSTANBUL’UN SİLİVRİ İLÇESİNDE PERİFERİK ARTER HASTALIĞI ARAŞTIRILMASI
Ayşe Emel Önal, Nilgün Bozbuğa, Murat Uğurlucan, İklim Gürcan Yıldırım, Elif Ezirmik, Buğra Taygun Gülle, Dilan Çalık Bakan, Ahmet Baran, Leyla Evin Aydın Akyurt, Ahmet Bilge Sözen, Seniha Bilge Hapçıoğlu, Enver Dayıoğlu
40-46
THE BRIEF RESIDENT WELLNESS PROFILE: VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION
Gamze Akyol, Gürcan Balık, Emre Mısır, Mehtap Kartal
70-74
44-51
IDENTIFICATION OF OXA-GENE IN ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATES OBTAINED FROM CLINICAL SPECIMENS AND THE CLONALITY BETWEEN THESE ISOLATES
Tuğba Kula Atik, Rıza Aytaç Çetinkaya, Mustafa Özyurt, Bülent Atik, Bayhan Bektöre, Burak M. Selek, Ercan Yenilmez, Orhan Baylan
52-57
YILLARCA KARANLIKTA KALAN ENSEST
Fatmagül Aslan1, Zerrin Erkol2
57-62
BEDSIDE PERCUTANEOUS TRACHEOSTOMY: A RETROSPECTIVE COMPARISON OF GRIGGS’ FORCEPS, PERCUTWIST, AND SINGLE DILATOR AS CIAGLIA DILATIONAL TRACHEOSTOMY
Ülkü Aygen Türkmen, Döndü Genç Moralar, Ayşın Ersoy, Mensure Çakırgöz, Erdinç Denizli, Deniz Kara
PORTRE
PROF. DR. BÜLENT TARCAN (1914-1991)
Yavuz Aras , Ali Nail İzgi
EDİTORYAL
ADMA DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜNDEKİ LABORATUVAR HATALARI
Mehmet Kalaycı, Hatice Kalaycı, Hakan Ayyıldız
28-32
DİYABETİK HASTALARDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Ayşenur Beyazıt Üçgün, Türkan Paşalı Kilit, Kevser Onbaşı
33-40
HEPATITIS A, HEPATITIS B, MEASLES, MUMPS, RUBELLA AND VARICELLA SEROPREVALENCE IN TURKISH ADOLESCENT NURSING STUDENTS
Rukiye Saç, Medine Ayşin Taşar, Zahide Yalaki, Mustafa Muhammed Güneylioğlu, Gamze Özsoy, Seçkin Karadağlı, Sabir Göçmen, Nermin Akbaş, Bülent Alioğlu
41-46
LİNOPİRDİN’İN SIÇANLARDA ZORLU YÜZME TESTİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ
Barış Uzunok, Nevzat Kahveci, Güldal Güleç Süyen, M. Çağatay Büyükuysal
56-62
THE EFFECTIVENESS OF EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE AND KINESIO TAPE TREATMENTS IN SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME
Mualla Biçer Gençbay, Nilgün Işıksaçan, Murat Koşer, Pınar Kasapoğlu, Özlem Akbaş, Keramettin Pekediş
63-65
ÇOCUKLARDA NADIR BIR METABOLIK ASIDOZ NEDENI; ANTIFIRIZ ILE ZEHIRLENME
Nihal Akçay, Hasan Serdar Kıhtır, Osman Yeşilbaş, Mey Talip Petmezci, Ülkem Koçoğlu Barlas, Esra Şevketoğlu
31-38
39-44
SERUM S100B LEVELS IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSION AND PANIC DISORDER
Hakan Ayyıldız, Nezaket Eren, Berna Aslan, Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Oğuz Karamustafalıoğlu, Gökay Alpak
45-50
ATRIO-OESOPHAGEAL FISTULA COMPLICATING CRYOBALLOON WHICH PRESENTED WITH RECURRENT FEVER AND STROKE
Yaşar Küçükardalı, Sina Ercan, Sibel Temur, Burcu Örmeci, Rahman Nurmuhammedov, Olcay Özveren, Mustafa Şimşek, Emine Sevda Özdoğan, Neslihan Taşdelen, Ayşegül Sarsılmaz, Baki Ekci, Meral Sönmezoğlu, Soner Sanioglu, Meltem Ergun
17-21
GELİŞEN VE YAŞLANAN TOPLUMUMUZDA YAŞLILIK ALGISI
İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk, Ali Kalem, Azar Abiyev
22-30
HEALTH SCIENCE STUDENTS’ OPINIONS TOWARD SCIENTIFIC RESEARCH AND WOMEN IN SCIENCE
Aliye Mandıracıoğlu, A.Hilal Batı, Figen Gövsa, Fatma Orgun
40-48
HEMŞİRELERDE ATALET DAVRANIŞLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ
Ş. Didem Kaya, Aydan Yüceler, Melek Yağcı Özen
49-53
İKİLİ TARAMA TESTİ PARAMETRELERİNİN BÖLGESEL MEDYAN DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
Hakan Ayyıldız, Mehmet Kalaycı, Musa Yılmaz, Mahmut Bozkurt, Murat Kaya
54-59
KÜNT GÖĞÜS TRAVMALARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLK TERCİH OLABİLİR Mİ?
Okan Bardakçı, Okhan Akdur, Ozan Karatağ, Gökhan Akdur, Timuçin Alar, Halil Beggi
05-13
ALZHEİMER HASTALIĞINDA DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ
Hatice Kübra Elçioğlu, Gizem Yılmaz, Birkan İlhan, Mehmet Akif Karan
14-22
OCCUPATIONAL PHYSICIANS AND JOB SATISFACTION IN ANKARA
Mustafa Çakır, Mustafa Necmi İlhan
39-48
AN INVESTIGATION OF CHILDHOOD TRAUMA IN PATIENTS WITH PANIC DISORDER
Safiye Bahar Ölmez, Büşra Bahar Ataoğlu, Zehra Başar Kocagöz, Özge Pasin
05-11
12-15
TIPTA SIKLIKLA YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLAR
Lale Pulat Seren, Cengiz Yakıncı
22-28
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK ANALİZİ
Faruk Karakeçili, Burcu Dalyan Cilo, Aytekin Çıkman, Halis Akalın, Cüneyt Özakın
29-33
41-47
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNDE VE DİĞER AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI KURUMLARINDA ANTİBAKTERİYEL REÇETELENME DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI
N. İpek Kırmızı, Mehtap Aydın, Cenker Z. Koyuncuoğlu, Mesil Aksoy, Esma Kadı, Ali Alkan, Ahmet Akıcı
57-65
KNOWLEDGE, PERCEPTIONS AND PRACTICES OF METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS TRANSMISSION PREVENTION AMONG NURSES
Emad Adel Al-Shdaifat, Norhafizatul Akma Shohor, Nur Aimi Amalina A’ainaa Hussain, Mastura Isa, Saufiah Salleh
66-68
LEFLUNOMIDE AND CIDOFOVIR FOR THE TREATMENT OF BK VIRUS NEPHROPATHY
Sara Yavuz, Mehmet Tuncay, Erkan Dervişoğlu, Kürşat Yıldız, Betül Kalender Gönüllü, Süheyla Güven Apaydın
12-21
MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZMLARA MOLEKÜLER GENETİK YAKLAŞIM
Gurbet Doğru, Mustafa Ertan Ay, Kenan Çevik, Özlem İzci Ay
22-27
THE IMPORTANCE OF SONICATION IN THE DIAGNOSIS OF PROSTHETIC JOINT INFECTIONS
Şua Sümer, Ömer Faruk Erkoçak, Uğur Arslan, Duygu Fındık, Hatice Türk Dağı, Bahattin Kerem Aydın, Nazlım Aktuğ Demir, Onur Ural, Mehmet Arazi
28-35
36-41
EVALUATION OF ANATOMICAL VARIATIONS OF NASAL CAVITY AND PARANASAL SINUSES WITH CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
Numan Dedeoğlu, Oğuzhan Altun, Osman Murat Bilge, Muhammed Akif Sümbüllü
42-47
HUZUREVİ ÇALIŞANLARINDA YAŞLILARA SUNULAN HİZMETTE MAHREMİYET ALGISI
Çağatay Üstün, Sevgi Türkmen, Nurgül Güngör Tavşanlı
48-51
EVALUATION OF INFECTIOUS DISEASES CONSULTATIONS REQUESTED BY EMERGENCY SERVICE IN THE TERTIARY CARE SETTING
Metin Özsoy, Necla Tülek, Murat Soyuduru, Meliha Çağla Sönmezer, Esra Kaya Kılıç, Fatma Şebnem Erdinç, Günay Tuncer Ertem, Sami Kınıklı
52-56
FACTORS AFFECTING QUALITY OF LIFE AFTER BYPASS GRAFTING IN CRITICAL LEG ISCHEMIA
Nurver Turfaner Sipahioglu, Caner Arslan, Günay Can, Hasan Tüzün, Fikret Sipahioglu
57-62
POSTPARTUM RESOLUTION TIME OF PROTEINURIA IS A GOOD PREDICTOR FOR POOR MATERNAL OUTCOMES IN PREECLAMPSIA
Halenur Bozdağ, Fatma Bilge Selvi Öğütcüoğlu, Esra Akdeniz, Canan Satır Özel, Kemal Sandal, İlke Mungan Akın, Ahmet Göçmen
63-69
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF HIP FRACTURES OF ONCOLOGIC PATIENTS OPERATED WITH REGIONAL ANESTHESIA: RISK FACTORS AND THEIR EFFECT ON MORTALITY
Güldeniz Argun, Deniz Oğuz, Mesut Mısırlıoğlu, Murat Arıkan, Murat Aydın, Süheyla Ünver
70-75
MELATONİN VE DEHİDROEPİANDROSTERON DÜZEYLERİNİN OBEZİTE İLE İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İdris Mehmetoğlu, Seyid Gökçe, Sevil Kurban, Recep Gökçe, Mehmet Nuri Atalar, Muhammed Çelik
76-79
RISK FACTORS FOR DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP: RESULTS FROM 1025 NEONATES
Necdet Sağlam, İbrahim Kaya, İbrahim Sungur, Kerim Sarıyılmaz, Neslihan Özkul Sağlam, İsmail Türkmen
80-82
HEREDITARY HYPERFERRITINEMIA- CATARACT SYNDROME
Orkide Kutlu, Şamil Ecirli, Abdullah Sakın, Faik Sağlam, Abdulkadir Baştürk
21-25
INFLAMMATORY MARKERS AND INTERLEUKIN-6 (-174 G/C) GENE POLYMORPHISM IN PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
Fatih Yanar, Yılmaz Başar, İlker Özgür, Elif Özkök, Nihal Salmayenli
26-30
THE EFFECT OF VALPROIC ACID THERAPY ON DENTAL AND PERIODONTAL HEALTH OF CHILDREN WITH EPILEPSY
Sevgi Zorlu, Didem Öner Özdaş, Gökşen İkikarakayalı, Arzu Pınar Erdem, Elif Sepet, Şule Can Trosola, Yegane Güven, Pınar Kıymet Karataban, Burak Tatlı, Meliha Mine Çalışkan
31-38
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ
Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı
48-53
ANTIPLATELET EFFECTS OF SOME CYCLOOXYGENASE-2 INHIBITORS IN EXPERIMENTAL HYPERCHOLESTEROLEMIA IN RABBITS
Sagheer Ahmed, Yashar Aghazadeh, Abrar Hussain, Muhammad Zia-Ul-Haq, Marius Moga, Lorena Dima, Muhammad Riaz
54-60
İSTANBUL’DA NEONATAL TRANSPORTUN KAMUSAL İŞLEYİŞİ
Sinan Uslu, Murat Yüksel, Ayşegül Uslu, Canan Özsen, Derya Özaşır Abuşka, Özgür Yaşar, Ali Bülbül, Memet Taşkın Egici, Selami Albayrak, Güven Bektemur
70-73
IDIOPATHIC PARTIAL GASTRIC NECROSIS: A CASE REPORT
Kemal Gündoğdu, Hakan Demir, İsmail Zengin, Fatih Altıntoprak, Fehmi Çelebi
74-80
A CLINICALLY SILENT PHEOCHROMOCYTOMA COMBINED WITH SUBCLINICAL CUSHING’S SYNDROME IN THE SAME ADRENAL GLAND: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE
Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız
05-11
TIP EĞİTİMİNDE OLGU YAZIMI VE KULLANIMI
Özlem Mıdık, Mehtap Kartal
24-28
ORTA VE AĞIR DERECE PREMATÜRELERDE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE (4-6 YAŞ) DENVER GELİŞİM TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Selda Arslan, Pınar Gizem Elitok, Sinan Uslu, Vedat Baş, Umut Zubarioğlu, Ebru Ayyıldız
29-38
47-50
CARDIAC TROPONIN I IS NOT INCREASED IN SEVERE ACUTE HYPOTHYROIDISM IN PATIENTS WITH DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA
Nadim Civan, Cihangir Erem, İrfan Nuhoğlu, Hülya Coşkun, Halil Önder Ersöz, Mustafa Koçak, Asım Örem, Ayşegül Yılmaz
51-56
CLINICAL ANALYSIS OF 87 ADULT PATIENTS WITH FOREIGN BODIES IN THE AIRWAYS
Yi Hu, Su Zhao, Wen Yin,Yang Xiao,Wei-ming Zhang
73-76
TUBERCULOSIS WITH ADRENAL INSUFFICIENCY MIMICKING MALIGNANCY IN FDG-PET IMAGES
Güzin Fidan Yaylalı, Olga Yaylalı, Doğangün Yüksel, Şenay Topsakal, Burhan Kabay, Neşe Dursunoğlu
77-81
AN UNUSUAL PRESENTATION OF INTRAHEPATIC ARTERIOPORTAL FISTULA WITH MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS
Memduh Şahin, Harun Erdal, Kıvılcım Eren Erdoğan, Güldal Yılmaz, İbrahim Doğan, Selahattin Ünal
05-12
13-19
MULTIPLE PRIMARY MALIGNANT NEOPLASMS FROM EASTERN BLACK SEA REGION OF TURKEY: SINGLE CENTER EXPERIENCE
Zümrüt Bahat, Mustafa Kandaz, Yahyahan Memiş, Emine Canyılmaz, Halil Kavgacı, Adnan Yöney
38-44
THE IMPACT OF hsCRP LEVELS ACROSS GLUCOSE TOLERANCE CATEGORIES: FROM NORMAL GLUCOSE TOLERANCE TO ESTABLISHED DIABETES
Yıldız Tütüncü, İlhan Satman, Selda Çelik, Bülent Canbaz, Fulya Türker, Nevin Dinççağ, Kubilay Karşıdağ, Ayşegül Telci, Sema Genç, Beyhan Ömer
53-59
FASTING AND FED BIOEQUIVALENCE STUDIES OF ETODOLAC SUSTAINED RELEASE TABLETS MANUFACTURED IN TURKEY IN HEALTHY VOLUNTEERS
Abdullah Uslu, İlksen Dikmen, Seda Ünsalan, Berrak Kılınç, Onursal Sağlam, Aydın Erenmemişoğlu, İclal Çakıcı, Ömer Ocak
60-65
THE EVALUATION OF THE PROCALCITONIN LEVELS IN CHRONIC PROSTATITIS PATIENTS
Basri Çakıroğlu, Erkan Eyyüpoğlu, Mustafa Bahadır Can Balcı, Aydın İsmet Hazar, Bekir Sami Uyanık, Akif Nuri Doğan
66-68
75-79
ANESTHETIC MANAGEMENT FOR IMPLANTATION OF TOTAL ARTIFICIAL HEART DEVICE: CASE SERIES
Cengiz Sahutoğlu, Nursen Karaca, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Askar, Serkan Ertugay, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran
83-86
POLYARTERİTİS NODOSA ZEMİNİNDE RÜPTÜRE HEPATİK ARTER ANEVRİZMALARI: ENDOVASKÜLER EMBOLİZASYON İLE ZAMAN KAZANMAK
Derya Türeli, İsmet Cengiç, Nazila Arasteh, Fikret Küçükkaya, Feyyaz Baltacıoğlu
05-13
TRAFİK KAZALARINA KARIŞMIŞ SÜRÜCÜLERİN KAN ETİL ALKOL DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mahmut Aşırdizer, Murat Yılmaz, Rezzan Gülhan Aker, E. Esra Küçükibrahimoğlu, İsmail Ateş, C. Haluk İnce
14-19
AİLESİNDE GLOKOM HASTALIĞI OLAN SAĞLIKLI BİREYLERDE RETİNA SINIR LİFİ TABAKASI VE GANGLİON HÜCRE TABAKASI KALINLIKLARININ ANALİZİ
Ali Rıza Cenk Çelebi, Ayşe Ebru Kılavuzoğlu, C. Banu Coşar, U. Emrah Altıparmak, Abdullah Özkırış
20-25
ACİL KONTRASEPTİF YÖNTEMLERİN KADINLAR TARAFINDAN BİLİNME DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Can Öner, Mehmet Celalettin Güneri, Bülent Kars, Binali Çatak, Berrin Telatar
26-29
ERECTILE DYSFUNCTION IN MALE PATIENTS WITH TRAUMATIC SPINAL CORD INJURY
Demirhan Dıraçoğlu, Nur Kesiktaş, Levent Öçakar, Lütfiye Müslümanoğlu
35-38
KRONİK HEPATİT C’Lİ HASTALARDA İNTERFERON VE RİBAVİRİN TEDAVİSİNİN İŞİTME DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Altuğ Şenol, Gökhan Aksakal, Mete Akın, Murat Yarıktaş, İbrahim Gören, Mehmet İŞLER
49-54
FREQUENCY OF ENTEROVIRUS IN PATIENTS WITH SUSPECTED BACTERIAL MENINGITIS IN TURKEY
Canan Kuzdan, Ahmet Soysal, M. Steven Oberste, Mustafa Bakır
55-61
HABITUAL SNORING IN CHILDHOOD AND ASSOCIATED FACTORS
Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, James Edwin Rohrer, David Agerter, Oktay Sarı2, Bayram Koç
74-78
EVALUATION OF RENAL FUNCTIONS IN PATIENTS TREATED WITH COLISTIN
Neşe Demirtürk, Serap Demir, Zerrin Aşçı, Nurhan Doğan
87-93
ROTAVIRUS AND ADENOVIRUS IN CHILDREN WITH ACUTE GASTROENTERITIS AND THE MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF ROTAVIRUS
Sevil Öztaş, Mustafa Altındiş, Gülşah Aşık, Sümeyra Acar, Alper Karagöz, Ayşegül Bükülmez, Recep Keşli, Rıza Durmaz
97-100
AN ASSESMENT OF UNEXPECTEDLY HIGH HbA1c LEVEL IN A CASE WITH TYPE 1 DIABETES
Tuba Çandar, Sedat Özdemir, Ayça Törel Ergür, Selda Demirtaş
101-105
IDIOPATHIC GRANULOMATOUS MASTITIS ASSOCIATED WITH ERYTHEMA NODOSUM: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
Ferhat Arslan, Ergenekon Karagöz, Birsen Yiğit Arslan, Bahadır Ceylan, Gülhan Ertan, Ali Mert
EDİTORYAL
OZON OKSİJEN TEDAVİSİ ENDİKASYONLARI: DÜNYA ve ÜLKEMİZDEKİ DURUM
Cihan Aksoy, Lale Yeprem, Demirhan Dıraçoğlu, Ahmet Korkmaz
05-09
THE EFFECT OF DIFFERENT TURKISH SONG COMPOSITIONS ON THE SYMPATHIC AND IMMUNOBIOCHEMICAL PARAMETERS
Sevda Yüksel, Fatmanur Hacıevliyagil Kazancı, Sefa Çiftçi, Merve Altan, Mustafa Yüksel, Hüsamettin Erdamar, Ramazan Yiğitoğlu
17-21
ÇOCUKLARDA UZUN SÜRELİ BURUN TIKANIKLIĞINDA ALERJİK RİNİT VE ADENOİD VEJETASYON İLİŞKİSİ
Nergis Salman, Emine Vezir, Müge Toyran, Mustafa Erkoçoğlu, Ayşenur Kaya, Fatih Alper Akcan, Can Naci Kocabaş
22-27
PREDICTORS OF NEW-ONSET ATRIAL FIBRILLATION AFTER ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION IN THE ELDERLY
Emine Kartal, Hüseyin Elbi, Alper Alp, Sevnaz Şahin, Mert Özbakkaloğlu, Öner Özdoğan
28-32
ATTITUDES OF PSYCHIATRISTS TOWARDS THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER IN ADULTS: A SURVEY FROM TURKEY
Umut Mert Aksoy, Özge Doğanavşargil Baysal, Şennur Günay Aksoy, Ali Evren Tufan, Fulya Maner
33-36
ATRİYAL SEPTAL DEFEKT KAPATILMASINDA CERRAHİ VE PERKUTAN YAKLAŞIM ARASINDAKİ MALİYET ETKİNLİK ANALİZİ
Mehmet Fatih Ayık, Onur Işık, Muhammet Akyüz, Ali Önder Kılıç, Engin Karakuş, Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek, Yüksel Atay
42-49
MULTIDRUG RESISTANT URINARY TRACT INFECTIONS IN MOLDOVA, ROMANIA: FOCUSING ON UROPATHOGENS AND THEIR ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY. CAN WE DO MORE?
Catalin Pricop, Nicolae Suditu, Radu Vrinceanu, Dragos Puia, Daniela Cristina Dimitriu Catalin Ciuta, Liviu Todosi, Ionel Alexandru Checherita
50-54
DETERMINATION OF TROPICAMIDE ABUSE IN HAIR WITH A VALIDATED GC-MS METHOD
Zeynep Türkmen, Selda Mercan, Sıtkı Bağdadi, Salih Cengiz
55-58
SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA IGF-1 VE ATRİYAL FİBRİLASYON İLİŞKİSİ
Çağatay Öncel, Selma Tekin, Tolga Yaylalı, Hande Şenol, Simin Rota
59-63
ORBİTAL KİTLELERDE SONOELASTOGRAFİNİN YERİ
İsmail Akdulum, Rahmi Duman, Zeynel Yoloğlu, Ramazan Tiken, Feyza Kabar, Mehmet Balcı, Bilgin Kadri Arıbaş
74-76
HEREDITARY HEMORRHAGIC TELANGIECTASIA: A RARE CAUSE OF HEPATIC ENCEPHALOPATHY DUE TO PORTOSYSTEMIC SHUNT
Timur S Akpınar, Murat Köse, Raim İliaz, Sami Evirgan, Mesut Bulakcı, Emre Yılmaz, Aslı Tufan, Furkan U Ertem, Bülent Saka, Nilgün Erten, Cemil Taşçıoğlu
80-83
ROLE OF THE TACROLIMUS IN POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME
Elif Kocasoy Orhan, Hale Alpsan, Nerses Bebek, Binnur Pınarbaşı, Sabahattin Kaymakoğlu, İlgin Özden, Oğuzhan Çoban
93-96
ACUTE PHOSPHATE NEPHROPATHY AFTER ORAL SODIUM PHOSPHATE FOR BOWEL PREPARATION IN AN ELDERLY PATIENT
Ömer Celal Elcioğlu, Abdullah Özkök, Ali Bakan, Kübra Aydın Bahat, Yasemin Özlük, Işın Kılıcaslan, Ali Rıza Odabaş
97-100
THE FIRST CASE OF STEPHANOASCUS CIFERRII INFECTION IN A NEWBORN AND REVIEW OF LITERATURE
Tayfur Demiray, Taner Hafızoğlu, Mehmet Koroğlu, Ahmet Özbek, Mustafa Altındiş
05-12
SEX LIFE IN PATIENTS WITH METASTATIC PROSTATE CANCER ON ANDROGEN DEPRIVATION THERAPY
Bahadır Ermeç, Hakan Hakkı Taşkapu, Murat Dinçer, Mazhar Ortaç, Emre Salabaş, Ateş Kadıoğlu
13-18
HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ
Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin
19-23
SCHNEIDERIAN PAPILLOMA: OUR EXPERIENCE OVER 12 YEARS AND LITERATURE REVIEW
Güler Berkiten, Muhlis Bal, Tolgar Lütfi Kumral, Yavuz Atar, Ziya Saltürk, Güven Yıldırım, Yavuz Uyar
24-28
RETROSPECTIVE EVALUATION OF CASES OF COLCHICINE TOXICITY IN A PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT
Halil İbrahim Yakut, Ganime Ayar, Şanlıay Şahin, Mutlu Uysal Yazıcı, Ramiz Coşkun Gündüz, Gökhan Kalkan
36-40
49-53
PREVENTION OF WRAP DISRUPTION AFTER ANTIREFLUX SURGERY: AN EXPERIMENTAL STUDY
Zekeriya İlçe, İsmet Özaydın, Abdulkadir İskender, Metin Aydın, Erol Kisli, Musa Gençcelep
54-58
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PERİODONTAL HASTALIK ŞİDDETİ: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
Yasemin Özkan, Mahmut Alpaycı, Mehmet Özkan, Özcan Hız, Nazım Bozan
65-73
DETERMINATION OF FAMILY PHYSICIAN NEED WITH WORKLOAD INDICATORS OF STAFFING NEED METHOD IN TURKEY
Salih Mollahaliloğlu, Baki Can Metin, Mustafa Kosdak, Sarp Üner
80-84
ISCHEMIA-MODIFIED ALBUMIN AS AN OXIDATIVE STRESS BIOMARKER IN OBESE CHILDREN
Naci Topaloğlu, Şule Yıldırım, Mustafa Tekin, Fatih Köksal Binnetoğlu, Dilek Ülker Çakır, Fehime Erdem, Sibel Cevizci
85-92
93-96
MANNITOL INDUCED ACUTE KIDNEY INJURY DURING TREATMENT OF CEREBRAL EDEMA DUE TO DIABETIC KETOACIDOSIS IN AN ADOLESCENT
Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Bülent Hacıhamdioğlu, Gökhan Aydemir, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Selami Süleymanoğlu
EDİTORYAL
12-17
STUDYING THE RELEVANCE OF SOME FACTORS THAT INFLUENCE THE QUALITY OF LIFE IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS
Andreea Silvana Szalontay, Corina Dima-Cozma, Petru Ifteni, Manuela Paraschiv, Diana-Sinziana Duca, Manuela Padurariu, Elena Rezuş
18-23
BRUCELLOSIS: A RETROSPECTIVE EVALUATION OF 523 BRUCELLOSIS CASES FROM WESTERN ANATOLIA, TURKEY
Nesrin Türker, Bahar Örmen, Nurbanu Sezak, Sevinç Arslan, Hülya Ellidokuz, Figen Kaptan, Sibel El, Serap Ural, İlknur Vardar
24-31
BIOEQUIVALENCE STUDY OF A FIXED DOSE COMBINATION OF IRBESARTAN/AMLODIPINE/HYDROCHLOROTHIAZIDE FILM COATED TABLET MANUFACTURED IN TURKEY
Abdullah Uslu, İlksen Dikmen, Mustafa Köktürk, Serdar Ünlü, Seda Ünsalan, İclal Çakıcı, Sami Eren, Berrak Kılınç, Onursal Sağlam, Muradiye Nacak, Ömer Ocak
32-35
THE RELATIONSHIP BETWEEN HELICOBACTER PYLORI INFECTION AND GLYCEMIC REGULATION IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS
Seydahmet Akın, Muhammet Emin Erdem, Sinan Kazan, Mehmet Aliustaoğlu
36-40
EVALUATION OF PANDEMIC INFLUENZA A (H1N1) CASES IN VAN REGION
Aytekin Çıkman, Mustafa Berktaş, Mehmet Parlak, Yasemin Bayram, Görkem Yaman
48-51
EFFECTS OF PHOTOTHERAPY ON SERUM PARAOXONASE ACTIVITY AND TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY IN NEWBORN JAUNDICE
Sevil Kurban, Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, İdris Mehmetoğlu, Rahmi Örs, Said Sami Erdem, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Aysun Toker, Erkan Taşyürek
52-57
PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİN, HASTALIK AKTİVİTESİ VE TANISAL GECİKME SÜRESİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ferhat Gökmen, Murat Karkucak, Arzu Çapkın, Adem Karaca, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Erhan Çapkın, Ayla Akbal
63-68
COMPARISON OF HOUNSFIELD UNITS OF THE RENAL PAPILLAE IN KIDNEY STONE FORMERS AND NON STONE FORMERS
Orhun Sinanoğlu, Sinan Ekici, Basri Çakıroğlu, Rahmi Çubuk, Süleyman Hilmi Aksoy
69-74
THE RELATIONSHIP OF VITAMIN D LEVELS WITH EARLY MORTALITY IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AND VALUE OF VITAMIN D LEVELS AS A CARDIOVASCULAR RISK FACTOR
Kadem Arslan, Murat Köse, Samim Emet, Timur Selçuk Akpınar, Şengül Aydın, Bahtiyar Toz, Yücel Arman, Tufan Tükek
81-87
TOLERABILITY OF NIMESULIDE IN PATIENTS WITH HISTORIES OF ADVERSE REACTIONS TO ACETYLSALICYLIC ACID AND NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS
Fatma Merve Tepetam, Bahattin Çolakoğlu, Faruk Özer, Emin Maden, Şebnem Yosunkaya, Dildar Duman
88-91
A POST-TRAUMATIC GIANT SUBLINGUAL RANULA
Betül Taş, Özgür Pilancı, Mehmet Sar
92-96
POST-TRAVMATİK PUNKTAT DİJİTAL KALSİNOSİS KUTİS SİRKÜMSKRİPTA
Betül Taş, Dilek Bıyık Özkaya, Banu Taşkın, Mehmet Öncü, Mehmet Sar
PORTRE
PROF. DR. İRFAN TİTİZ (1903-1969)
Çağatay Üstün, Nuray Demirci
05-11
MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU PATOFİZYOLOJİSİNDE SON GÖRÜŞLER
Saliha Yeter Amasyalı, Demirhan Dıraçoğlu
18-24
BAŞ DÖNMESİ OLAN HASTALARDA SCL-90R VE KISA FORMLARIN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Fazıl Necdet Ardıç, Funda Tümkaya, Selim Tümkaya, Osman Özdel, Handan Ankaralı
25-30
SOLUNUM YOLU PATOJENLERİNDE SPİRAMİSİN DUYARLILIĞI
Gülçin Bayramoğlu, İftihar Köksal
31-38
YAŞLILARDA İLAÇ UYUMU: ÜNİVERSİTE HASTANESİ TABANLI TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA
Ömer Turhan, Evren Kibar, Erhan Ekren, Onur Engin, Duygu Ercan, Ayhan Işık Erdal, Ecem Zeliha Ergün, Pelin Ertop, Barış Esen, Dilan Ece Geylan, Sarp Üner, Nazmi Bilir
39-43
DİYABET TANISI KOYMADA AÇLIK PLAZMA GLUKOZ VE ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ ESAS ALINARAK HBA1C’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma Kaplan Efe Düziçi State Hospital, Clinic of Internal Medicine, Osmaniye, Turkey f.k.109@hotmail.com
44-49
İNVAZİV ASPERGİLLOZUN TANISINDA (1,3)-BETA-D GLUKAN VE GALAKTOMANNANIN TANISAL DEĞERİ
Hatice Tuna Hörmet Öz, A. Nedret Koç, M. Altay Atalay, Bülent Eser, Orhan Yıldız,3 Leyla Gül Kaynar
50-54
MENTALLY-CHALLENGED WOMEN AND THE MENTAL HEALTH POLICY OF INDIA
Govindasamy Agoramoorthy, Purav Shah, Pratiksha Patel
55-58
BRUCELLA SEROLOGY IN PATIENTS WITH LOW BACK PAIN WITH MODIC TYPE II LESION
Mahmut Alpaycı, Özlem Balbaloğlu, Arda Kandemir
66-71
APPLICABILITY AND EFFECTIVENESS OF VIRTUAL REALITY SIMULATOR TRAINING IN UROLOGIC SURGERY: A DOUBLE-BLIND RANDOMISED STUDY
Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu
72-73
YENİDOĞANDA HİPOKALSEMİYE BAĞLI DİLATE KARDİYOMYOPATİ OLGUSU
İbrahim Caner, Haşim Olgun, İsmail Küçükaslan, Abdullah Erdil, Ayhan Taştekin, Naci Ceviz
74-76
TEKRARLAYAN NEDENİ BİLİNMEYEN BİR GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI
Raim İliaz, Emrullah Erdem, Sinem İliaz, Gülçin Yeğen, Filiz Akyüz
77-83
TÜBERKÜLOM İLE SEYREDEN NÖROTÜBERKÜLOZ OLGULARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARI: DÖRT OLGU SUNUMU
Mecbure Nalbantoğlu, Şermin Börekçi, Handan Başel Karaçöp, Sema Umut, Ali Mert, M. Şakir Delil, Sabahattin Saip, Seher Naz Yeni
88-91
NECROTIZING BRUCELLA EPIDIDYMOORCHITIS: MAGNETIC RESONANCE IMAGING FINDINGS
Mehmet Beyazal, Sercan Özkaçmaz, Özkan Ünal, Alpaslan Yavuz, Aydın Bora
96-99
SIBLINGS WITH HEREDITARY SPASTIC PARAPLEGIA: EFFECTIVENESS OF BOTULINUM TOXIN INJECTIONS AND REHABILITATION PROGRAM
Afitap İçağasıoğlu, Meltem Esenyel, Raife Şirin Atlığ, Selin Turan Turgut
PORTRE
HAMDİ SUAD AKNAR (1873-1936)
Bülent Özaltay, Hakan Ertin
05-11
DIAGNOSTIC APPROACH TO BEHAVIORAL OR "NON-SUBSTANCE" ADDICTIONS
Gülçin Benbir, Cana Aksoy Poyraz, Hülya Apaydın
12-19
THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHIC COLONOGRAPHY IN PATIENTS WITH INCOMPLETE COLONOSCOPY
Fatma Esra Bahadır Ülger, Aykut Ülger, Esin Yencilek, Mustafa Çolak, Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Mehmet Masum Şimşek
20-24
TRAVMA OLGULARINDA YÜZDE SABİT İZ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bahadır Kumral, Ümit Naci Gündoğmuş, Cengiz Haluk İnce, Gülsüm Nurhan İnce
25-29
FIRST-TRIMESTER THYROID HORMONE REFERENCE DATA IN A TURKISH PREGNANT WOMEN POPULATION LIVING IN MIDDLE BLACKSEA REGION
Hakan Aytan, Pelin Aytan, Fazlı Demirtürk, Ahmet Cantuğ Çalışkan, Şemsettin Şahin, Filiz Erdoğan
30-35
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ KAFA TRAVMALARINA RADYOLOJİK BAKIŞ
Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Selim Bozkurt, Mustafa Haki Sucaklı
43-46
BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ORTAYA ÇIKAN KLEBSIELLA OXYTOCA SALGINININ MİKROBİYOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Mehmet Burak Selek, Tuğrul Hoşbul, Bayhan Bektöre, Barış Yalçın, Orhan BAYLAN, Mustafa Özyurt
53-57
74-78
CYTOKINE GENE POLYMORPHISMS IN TURKISH PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID LEUKAEMIA AND IN HEALTHY CONTROLS
Kürşat Özdilli, Sacide Pehlivan, Yeliz Duvarcı Öğret, Tuğçe Sever, Mustafa Pehlivan, Halim İşsever, Fatma Savran Oğuz
82-84
KOKSARTROZ CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE DELİRYUM
Zehra Tutal, Münire Babayiğit, Necla Dereli, Handan Güleç, Aysun Kurtay, Faruk Savaş , Eyüp Horasanlı
88-91
A RARE OF COMPLICATION OF RHEUMATOID ARTHRITIS: AMYLOIDOSIS OF THYROID AND INTRATHYROID LOCATED PARATHYROID GLAND
İsmail Hakkı Ersoy, Banu Kale Köroğlu, Oğuzhan Aksu, İbrahim Metin Çiriş, Fatih Ermiş, Yunus Ugan, Atila Altuntaş, Mehmet Numan Tamer
92-96
RAMSAY HUNT SENDROMUNDA VOKAL CORD PARALİZİSİ
Yunus Feyyat Sakin, Alper Kanmaz
10-14
YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?
Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk
21-25
EVALUATION OF PHYSICAL GROWTH IN PATIENTS WITH FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER
Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan
26-31
38-42
REOPERATIONS AND MORBIDITY IN THYROID SURGERY
Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin
52-56
57-62
NAİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ BİR YILLIK 245 MG/GÜN TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARATE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nazlım Aktuğ Demir, Servet Kölgelier, Lütfi Saltuk Demir, Şua Sümer, Nebahat Dikici, Serap Özçimen, Ahmet Çağkan İnkaya
63-68
KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞI VE HEMODİNAMİSİ İLE İLİŞKİSİ
Ramazan Büyükkaya, Selma Yazıcı, Beşir Erdoğmuş, Safinaz Ataoğlu, Mustafa Özşahin, Ayla Büyükkaya, Ömer Yazgan, Sibel Yazgan
69-73
ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN AVLANAN KARA MİDYELERİNİN (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS) MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ
Alper Şener, Neslihan Demir, Nesrin Çakıcı, Hasan Çakıcı, Hasan Kaya, Coşkun Bakar
74-78
NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ANTİNÜKLEER ANTİKOR (ANA) İNCELEMESİNİN ÖNEMİ
Banu Özen Barut, Ufuk Emre, Ayşe Semra Demir, Aysun Ünal, İshak Tekin
79-85
86-90
ÇOCUKLARDA AKUT KARIN AĞRISI VE AKUT APANDİSİT TANISINDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERİ
Gülser Esen Besli, Suat Biçer, Özlem Kalaycık, Necmiye Keser, Şeyma Özkanlı, Coşkun Saf, Müferet Ergüven, Ayça Vitrinel
91-95
96-99
THE EFFECT OF BOSENTAN ON PLASMA ISCHEMIA-MODIFIED ALBUMIN LEVELS IN ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA
Kamil Gülpınar, Süleyman Özdemir, Erpulat Öziş, Sinan Aydın, Atilla Korkmaz
104-108
SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU TEDAVİSİNDE ULTRASONUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Türkan Akın, Nil Sayıner Çağlar, Özer Burnaz, Özgü Kesmezacar
109-113
PLASMA LEPTIN STATUS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT MEDICAL TREATMENTS USED IN ANKYLOSING SPONDYLITIS
Mustafa Güler, Erhan Çapkın, Murat Karkucak, Teoman Aydın, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Adem Karaca, Ferhat Gökmen, Ahmet Alver, Emine Poyraz
118-121
TYPE-1 FRONTAL FIBROHYALINIZED PAROSTEAL (PERIOSTEAL) LIPOMA
Betül Taş, Karaca Başaran, Özgür Pilancı, Mehmet Öncü, Mehmet Sar
05-09
IMMUNOHISTOCHEMICAL AND ULTRASTRUCTURAL PRESENTATION OF APOPTOSIS AND AQUEOUS HUMOR’S NITRIC OXIDE LEVELS IN KERATOCONUS
Emre Uzunoğlu, Neşe Lortlar, Deniz Erdoğan, Hüsamettin Erdamar, Ece Şahin Akyol, Fikret Akata
10-16
BİR KAMU HASTANESİNDE ANJİYOGRAFİ BİRİMİ MALİYETLERİNİN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
Halise Uğurtay, Figen Öker, Haydar Sur, İhsan Bakır, M. Şemsettin Döğücü
27-33
İŞİTSEL ÜÇLÜ UYARAN PARADİGMASINDAKİ YENİ UYARANLARIN P3B POTANSİYELİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Tolgay Ergenoğlu, Fazilet Ertürk, Figen Dağ, Berrin Maraşlıgil, Mehmet Ali Sungur
34-41
KRONİK HEPATİT B İNFEKSİYONLU OLGULARDA GASTRİK İNFLAMASYON VE HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KARACİĞER HİSTOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt
49-55
SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİTLİ ÇOCUKLARDA RETROSPEKTİF KLİNİK DEĞERLENDİRME
Suat Biçer, Ömer Faruk Beşer, Gülseren Arslan, Ender Aksüyek, Canan Kocaman, Erdal Adal, Rengin Şiraneci
56-60
URINARY N-ACETYL-BETA-D-GLUCOSAMINIDASE LEVELS IN CANCER PATIENTS TREATED WITH CISPLATIN
Hakan Sakallı, Züleyha Çalıkuşu, Barış Sarıakçalı, Ayşe Polat, Abdullah Canataroğlu
76-80
EVALUATION OF VISUOMOTOR SKILLS IN AMBLYOPIC CHILDREN WITH BENDER GESTALT TEST
Cihan Ünlü, Gürkan Erdoğan, Fuat Torun, Ece Turan Vural, Tülin Bozkurt Balta, Hüseyin Bayramlar
81-88
THE EFFECTS OF ANTIDEPRESSANT DRUGS ON POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTE FUNCTIONS AND LEVELS OF FOLIC ACID, VITAMIN B12, ZINC AND COPPER IN MAJOR DEPRESSION
Dilşad Yurdakul, Ümran Soyoğul Gürer, Erkan Rayaman, Erol Erçağ, Goncagül Haklar, Adile Çevikbaş, Aylan Gimzal Gönentür
95-99
MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALI OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Celalettin Eroğlu, Okan Orhan, Neslihan Kurtul, Halit Karaca, Oğuz Galip Yıldız, Metin Özkan, Serdar Soyuer, Eray Karahacıoğlu, Bünyamin Kaplan
100-105
SHOULD WE PREFER TOTAL TO NEAR-TOTAL THYROIDECTOMY IN DIFFUSE THYROID DISORDERS?
Aybala Ağaç Ay, Suat Kutun, Haluk Ulucanlar, Ahmet Ay, Oğuz Tarcan, Abdullah Demir, Abdullah Çetin
106-109
STETOSKOPLARIN DEZENFEKSİYONUNDA NANO-ULTRAVİYOLE IŞINININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Ayhan Akbulut, Özlem Çağaşar, Mehmet Özden, Hatice Handan Akbulut, Kudbettin Demirdağ
110-112
BAŞ AĞRISI NEDENİYLE BAŞVURAN TİP 1 CROUZON SENDROMU
Vefik Arıca, Murat Tutanç, Hanifi Bayaroğulları, Seçil Günher Arıca, Fatmagül Başarslan, Ramazan Davran, İnan Korkmaz, Emre Ayintap
113-114
115-117
FALKS SEREBRİ YOKLUĞUYLA BİRLİKTE OLAN BİR FRONTONAZAL DİSPLAZİ OLGUSU
Hüseyin Altunhan, Ali Annagür, Orhan Özbek, Rahmi Örs
118-120
THYROTOXIC HYPOKALEMIC PERIODIC PARALYSIS PRESENTING WITH PARAPARESIS
Nurettin Özgür Doğan, Cumali Doğru, Ahmet Demircan, Ayfer Keleş, Fikret Bildik
121-123
A CASE OF PARANEOPLASTIC LIMBIC ENCHEPHALITIS DUE TO GASTRIC CARCINOMA PRESENTING WITH PANHYPOPITUITARISM
Seyit Mehmet Kayacan, Sezai Vatansever, Akar Yılmaz, Dilek Kayacan, Aytaç Karadağ, Vakur Akkaya, Osman Erk, Kerim Güler
05-11
PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMU
Tuğba Kuru, Ayşe Yalıman
12-17
TIP BİLİMLERİNDE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ
Figen Yardımcı, Zümrüt Başbakkal
18-23
HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KRONİK HCV İNFEKSİYONLU HASTALARDA TEDAVİYE KALICI VİROLOJİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt
24-31
NOZOKOMİYAL ACİNETOBACTER BAUMANNİİ ENFEKSİYONLARINDA İMİPENEM DİRENCİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Mehmet Balcı, Mehmet Bitirgen, Bahar Kandemir, Emel Türk Arıbaş, İbrahim Erayman
66-75
EVALUATION OF EFFECTS OF EXPERIMENTAL EXOGENOUS FEVER, HYPERTHERMIA AND VARIOUS DRUGS ON INFANT RAT BRAIN
Mustafa Aydın, Feyza İnceköy Girgin, Nimet Kabakuş, Ahmet Ayar, Halit Canatan, Özgür Bulmuş, Reşat Özercan, Bayram Yılmaz, Yaşar Şen
76-80
THE EFFECTS OF FARNESYLTRANSFERASE INHIBITOR L-744,832 AND RADIOTHERAPY ON H-RAS(SVR A221A) CELL LINE
Feyyaz Özdemir, Halil Kavgacı, Ercüment Ovalı, Mustafa Yılmaz, Bülent Yıldız, Fazıl Aydın
81-86
EFFECTS OF CRT MONITOR-EMITTED RADIATION IN RAT TISSUES: PREVENTIVE EFFECT OF VITAMIN C
Sibel Serin Kılıçoğlu, Selçuk Tabak, Aslıhan Avcı, Bülent Kılıçoğlu, Erdinç Devrim, B. İmge Ergüder, Ebru Gürleyik, Salih Celepli, Recep Çetin, İker Durak
98-104
THE EFFECT OF LYCOPENE SUPPLEMENTATION ON CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE
Gamze Kırkıl, Mehmet Hamdi Muz, Enver Sancaktar, Dilara Kaman, Kazım Şahin, Ömer Küçük
113-120
NEUROLOGICAL DISORDERS COMBINED WITH AUTISM IN CHILDREN
Sema Saltık, Şaziye Senem Başgül
121-123
BİR OLGU NEDENİYLE YÜKSEK JUGULER BULBUSUN EŞLİK ETTİĞİ VESTİBÜLER SCHWANNOMA
Refik Çaylan, Devrim Bektaş, Ahmet Ural, Osman Bahadır
124-126
127-129
NIPPLE ADENOMA OF THE BREAST: RECONSTRUCTION OF NIPPLE FROM THE AREOLA
Emel Canbay, Fatih Aydoğan, Semih Bağhaki, Şennur İlvan, Ertuğrul Gazioğlu
05-09
ONKOJENİK OSTEOMALASİ
Berrin Hüner, Mehmet Hayri Özgüzel
10-15
SITMADA HIZLI TANI TESTLERİ
Nurittin Ardıç, Özgür Koru
22-25
AYDIN BÖLGESİNDEKİ KOLON KANSERLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Adil Coşun, Mehmet Hadi Yaşa, Özay Ayvaz, Vahit Yükselen, Filiz Ergin, Ali Önder Karaoğlu
26-31
BİR ASKERİ BİRLİKTE CHLAMYDIA PNEUMONIAE PNÖMONİSİ SALGINI: İNFİLTRASYONUN LOBER VE SEGMENTER DAĞILIM ÖZELLİĞİ
Haldun Şevketbeyoğlu, Dilaver Taş, Ali Acar, Erdoğan Kunter, Oğuzhan Okutan, Ahmet Fakih Aydın, Mustafa Türkmen, Zafer Kartaloğlu
32-40
"BİR TÜRKÇE RİNİT YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ" GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
Ferhan Özşeker, Suna Büyüköztürk, Aslı Gelincik, Halim İşsever, Füsun Erdenen, Hakan Özşeker, Bahattin Çolakoğlu, Murat Dal, Ender İnci, Melih Güven Güvenç
49-54
EFFECTS OF ERDOSTEINE, VITAMIN C ANDE ON ISCHEMIA/REPERFUSION INDUCED PANCREATIC INJURY IN RATS
M. Cem Koçkar, Rana Sırmalı, Efkan Uz, Mustafa Doğan, H. Ramazan Yılmaz, Aynur Kılbaş, Yetkin Ağaçkıran, İrfan Altuntaş, Osman Gökalp, Namık Delibaş
55-58
EFFECTS OF PROLONGED SURGICAL ANTIBACTERIAL PROPHYLAXIS ON DRUG COST, NOSOCOMIAL INFECTIONS AND MORTALITY IN CASES PERFORMED CARDIOVASCULAR SURGERY
Çağrı Büke, Oğuz Reşat Sipahi, Mürşide Tunçel Başoğlu, Ercan Başçeşme, Hakan Posacıoğlu, Sercan Ulusoy
59-64
PLACENTAL TRANSFER OF TOTAL IGG AND IGG SUBCLASSES IN A TURKISH POPULATION LIVING IN EASTERN ANATOLIA
Handan Akbulut, İlhami Çelik, Aygen Çelik, Ayhan Akbulut, Ahmet Ayar
65-72
GLYCOGEN PHOSPHORYLASE ISOENZYME BB IN EARLY DIAGNOSIS OF ACUTE CORONARY SYNDROME
Zehra Serdar, Aysun Altın, Akın Serdar, Gökhan Bilgili, Emre Sarandöl, Elif Emre Doğruk, Erol Armağan, Güven Özkaya
73-80
GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Özhan, Emin Orhan, Mustafa Kürklü, Bahtiyar Demiralp, Anıl Süzer, Nedim Çekmen, Ceyda Özhan, Ercan Kurt
81-84
HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ OLARAK İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
Suzan Saçar, Ali Asan, Derya Hırçın Cenger, Nural Cevahir, Selmin Dirgen Çaylak, Hüseyin Turgut
85-90
HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE-2 SEROPREVALENCE AMONG ADULTS AGED 20-49 IN TRABZON
Murat Topbaş, Emine Çan, Neşe Kaklıkkaya, Asuman Yavuzyılmaz, Gülsün Özkan, Gamze Çan
102-106
REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ (RİVA)’DE ADJUVAN AJAN OLARAK DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN
Ufuk Kuyrukluyıldız, Melek Güra Çelik, Emine Nursen Koltka, Ali Nadir Özçekiç, Serhan Sarar
107-110
THE EFFECTS OF CEFTRIAXONE, TEICOPLANIN AND MEROPENEM ON THE HEMORHEOLOGICAL PARAMETERS
Ayşe Palandüz, Cahide Gökkuşu, Halim İşsever, Şule Tamer
116-117
A BULLET NUCLEUS MOBILE WITH CARDIAC CYCLE
Zekeriya Küçükdurmaz, Yusuf Sezen, Ali Yıldız, Mustafa Gür, Recep Demirbaş
118-120
CAN ANY CEREBRAL MASS OR HEMATOMA BE LEUKEMIA? CHLOROMA
Sema Yılmaz, İbrahim Bayram, Fatih Erbey, Derviş Aslamacı, Atila Tanyeli
121-122
HASHIMOTO’S ENCEPHALOPATHY: AN UNUSUAL CAUSE OF SEIZURES
Faruk İncecik, Mihriban Özlem Hergüner, Yeşim İncecik, Şakir Altunbaşak
05-15
KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI BASAMAK TEDAVİSİ
Ecevit Sarıhan, Ercüment Kadıoğlu, Füsun Artıran İğde
16-23
TRANSPLANTASYON VE PSİKİYATRİ
Zülküf Perdeci, M. Alpay Ateş, Ayhan Algül
24-29
ADOLESANLARDA SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMU
Mehmet Akman, Sabah Tüzün, Pemra C. Ünalan
35-41
İSTANBUL’DAKİ (SİLİVRİ) ÖĞRETMENLERDE MESLEKSEL MARUZİYETE BAĞLI HASTALIKLARIN ARAŞTIRILMASI
Nurhan İnce, Bedia Özyıldırım, Haluk İnce, Halim İşsever, Salih Malkoç, Zuhal Karagöz, Hanife Çelik, Erol Işık, Özkan Ayvaz, Bilge Hapçıolu, Mustafa Erelel, Kürşat Özdilli, Ülken Tunga Babaoğlu
42-45
ORGAN AKTARIMI KONUSUNDA HUKUKÇULARIN GÖRÜŞLERİ
Oya Ögenler, Selim Kadıoğlu, Handan Akın
46-51
RELATIONSHIP AMONG ALEXITHYMIA, ANXIETY, AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH CHRONIC IDIOPATHIC URTICARIA
Nazmiye Kocaman Yıldırım, Mine Özkan, Sedat Özkan, Serap Batmaz Oflaz, Aslı Gelincik, Suna Büyüköztürk
52-60
THE ROLE OF CAGA STATUS ON HISTOLOGICAL VIRULENCE, CLINICAL PRESENTATION AND ERADICATION TREATMENT OUTCOMES IN HELICOBACTER PYLORI POSITIVE PATIENTS WITH FUNCTIONAL DYSPEPSIA
Önder Ovalı, Sait Bağcı, Orhan Baylan, Özgül Kısa, Ayper Kaya, Özgür Karacalioğlu,, Yüksel Ateş, Ahmet Tüzün, İsmail Hakkı Koçar, Kemal Dağalp, Taner Akyol, Fatih Ermiş, Kemal Öncü, Hasan Nazik
77-82
CHARACTERIZATION, CELL PROLIFERATION AND CYTOTOXICITY EVALUATION OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR LOADED POLY (LACTIC-CO-GLYCOLIC ACID) MICROSPHERES
Oya Sipahigil, Emine Alarçin, Murat Türkoğlu, Betül Dortunç, Hüseyin Karagöz, Ersin Ülkür, İmran Vural, Yılmaz Çapan
83-88
EFFECT OF DEXMEDETOMIDINE ON PAIN CAUSED BY INJECTION OF PROPOFOL
Gamze Sarkılar, İnci Kara, Ateş Duman, Feride Aygın, Selmin Ökesli
100-102
107-109
THE IN VIVO BINDING SERUM PHOSPHATE WITH TC-99M PERTECHNETATE IN A PATIENT WITH RENAL OSTEODYSTROPHY
Aynur Özen, Ayşe Aktaş, İrfan Serdar Arda, İbrahim Ötgün, Beyza Kocabaş, Murat Aras
110-113
THE PERIODONTAL MANAGEMENT OF A PATIENT WITH ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA
Esra Güzeldemir, Hilal Uslu Toygar, Nazım Emrah Koçer, Ebru Kızılkılıç
114-116
ANESTHESIA MANAGEMENT IN A PATIENT WITH MAROTEAUX-LAMY SYNDROME
Ayşe Çiğdem Tütüncü, Güner Kaya, Fatiş Altıntaş, Pınar Kendigelen
10-17
GEBELİK VE HEMATOLOJİ
Mert Küçük, İrfan Yavaşoğlu, Gürhan Kadıköylü, Zahit Bolaman
22-27
BURNOUT OF PRIMARY CAREGIVERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Esma Demirhan, Afitap İçağasıoğlu, Esma Öcal Eriman, Canan Gücük Tezel, Hatice Şule Baklacıoğlu, Sema Haliloğlu, Huriye Aras
36-40
DOES TWO PARALLEL LATERAL-ONLY PIN CONFIGURATION PROVIDE STABLE OSTEOSYNTHESIS FOR PEDIATRIC SUPRACONDYLAR HUMERUS FRACTURES?
Murat Bülbül, Semih Ayanoğlu, Yunus İmren, Sinan Kahraman, Cem Zeki Esenyel, Hakan Gürbüz
41-45
THE EFFECTS OF PRENATAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Feyyaz Özdemir, Serkan Özdemir, Murat Topbaş, Bülent Yıldız, Evren Fidan, Halil Kavgacı, Fazıl Aydın
53-59
KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN PLATO TİBİA KIRIKLARINDA RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR UYUMLU MUDUR?
Metin Uzun, Şenol Akman, Faik Seçkin, Erden Ertürer, Murat Bülbül, İrfan Öztürk, İsmail Bülent Özçelik
60-65
LAMİVUDİNE CEVAPLI HBEAG NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI
Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Ferda Soysal, Gülhan Eren
66-71
RISK FACTORS FOR EARLY WEANING AMONG BABIES FOLLOWED-UP IN A BABY-FRIENDLY PRIMARY CARE UNIT IN ISTANBUL
Serap Yıldırım Çifçili, Tülay Yılmaz Akgün, Mehmet Akman, Pemra Cobek Ünalan, Arzu Uzuner, Sibel Kalaca
72-77
SERVİKS KANSERİ İÇİN RİSKİ OLAN KADINLARDA HPV TİPLENDİRMESİ VE HPV SIKLIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ VE SERVİKAL SMEARLE İLİŞKİSİ
Celalettin Eroğlu, Recep Keşli, Mehmet Ali Eryılmaz, Yaşar Ünlü, Oğuzhan Gönenç, Çetin Çelik
78-81
THE EFFECT OF ANEMIA ON MORTALITY IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES
Rahşan Gül, Fatma Alibaz Öner, Selen Yurdakul, Mecdi Ergüney
89-94
THE IMPORTANCE OF CUTANEOUS SILENT PERIOD IN UREMIC POLYNEUROPATHY
Seyit Mehmet Kayacan, Barış İşak, Dilek Kayacan, Muharrem Müftüoğlu, Aytaç Karadağ
95-99
ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA POZİTİF PATERJİ TESTİ VE CİLT BULGULARININ DAĞILIMI
Mustafa Güçlü, Murat Gülşen, Hakan Sakallı, Mete Baba
100-107
EFFECTS OF TOTAL PARENTERAL NUTRITION ON ANTHROPOMETRIC VALUES AND METABOLISM IN NEWBORNS
Şaduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasıyanık
108-110
ACHALASIA AND THYROID DISEASE: COMMON ETIOLOGY OR ONLY COINCIDENCE?
Gülbanu Erkan, İbrahim Doğan, Salih İnal, Mustafa Cesur, Mehmet Cindoruk, Aylar Poyraz, Selahattin Ünal
111-113
114-116
MATURE TERATOMA ARISING FROM THE ANTERIOR FOSSA IN AN ADULT
Hülagü Kaptan, Ömür Kasımcan, Kutay Çakıroğlu, Celal Kılıç
117-118
119-120
PRIMARY OVARIAN PREGNANCY
Ahmet C Çalışkan, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk
121-122
BARYUM SÜLFAT ASPİRASYONU: İKİ OLGU
Hayati Kandiş, Esin Korkut, Özlem Bilir, Semih Korkut
PORTRE
SAMİ ZAN (1921-1984)
Kevser Karaman, Sibel Cevizci
05-08
TÜBERKÜLÖZ MENENJİT
Oğuz Karabay, Aziz Öğütlü, Bahri Teker
09-14
COMPARATIVE ANALYSIS OF HELICOBACTER PYLORI GENOTYPE IN NATURAL AND DRINKING WATERS OF ISPARTA AND ITS SURROUNDINGS WITH GASTRIC MUCOSA OF H. PYLORI INFECTED PATIENTS
Fatma Yeşim Ekinci, Aytül Sofu, Hidayet Sağlam, Onur Çakır, Mehmet Salih Arıkan, İbrahim Goren, Mehmet İşler, Ali Kudret Adiloğlu
19-25
POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARIN MEME KANSERİ, MEME MUAYENESİ VE MAMOGRAFİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİ: İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA
Olcay Koçyiğit, Serap Erel, Kemal Kısmet, Bülent Kılıçoğlu, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Mehmet Ali Akkuş
26-29
ASSESSMENT OF FUNCTIONAL OUTCOMES OF EITHER SIMULTANEOUS OR STAGED BILATERAL TOTAL KNEE ARTHROPLASTY AT YEAR ONE
Murat Bülbül, Semih Ayanoğlu, Yunus İmren, Semih Dedeoğlu, Cem Zeki Esenyel, Hakan Gürbüz
30-33
CHARACTERISTICS OF TURKISH PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
Taha T. Bekci, Güler Karaağaç, Yalçın Karakoca
40-44
COMPARISON OF ANTINOCICEPTIVE EFFECTS OF ANALGESICS IN A CHEMICAL MODEL OF VISCERAL PAIN IN MICE
Osman Ekinci, Tuba Pelit, Fethi Gül, Dilek Subaşı, Neşe Aydın, Berna Terzioğlu, Zafer Gören.
45-49
CUSHİNG HASTALIĞINDA ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL ADENOMEKTOMİ SONRASI ALINAN SONUÇLAR
İlkay Kartal, Ayşe Kubat Üzüm, Meral Mert, Gonca Tamer, Neşe Özbey, Ferihan Aral
55-60
THE RELATION BETWEEN FIRST TRIMESTER SCREENING MARKERS AND MATERNAL FOLIC ACID AND VITAMIN B12 LEVELS
Hakan Aytan, Ahmet Cantuğ Çalışkan, Fazlı Demirtürk, Tülay Aysal, Yeliz Hısım
75-80
THE RELATION OF FUNCTIONAL INDEPENDENT MEASUREMENT AND AMBULATION WITH BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH STROKE
Sadiye Murat, Ferda Özdemir, Derya Demirbağ Kabayel, Meliha Kasapoğlu, Siranus Kokino, Sakir Berkarda
81-87
ANESTEZİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜRESİNİN ZOR ENTÜBASYON TARAMA TESTLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİ
Tuğhan Utku, Fatiş Altındaş, Yusuf Tunalı, Suphi Vehid, Mustafa Şenocak, Mois Bahar
96-100
SOME HYGIENE BEHAVIOURS AND GENITAL INFECTION COMPLAINTS AMONG 15-49 AGED WOMEN IN A SUBURBAN AREA OF ISTANBUL
A. Emel Önal, Nazan Önoğlu, Asya Banu Babaoğlu, Celal Özer, Günay Güngör
101-102
A MYOFIBROBLASTIC TUMOR LOCATED IN MESENTERIUM
Ülkü Tıraş, Serdar Kuru, Özlem Doğru, Ayşe Dursun, Yıldız Dallar, Salih Celepli, Bülent Kılıçoğlu
103-105
ASSOCIATION OF PULMONARY HEMOSIDEROSIS AND CELIAC DISEASE
Murat Doğan, Mehmet Selçuk Bektaş, Şekibe Zehra Doğan, Fesih Aktar, Yaşar Cesur
106-109
NÖROJENİK MESANE İLE PREZENTE POST-TRAVMATİK SİRİNGOMİYELİ
Aslı Özmaden, Figen Köymen Yılmaz, Nurdan Kotevoğlu, Banu Kuran
110-113
TRANSFÜZYONA BAĞLI AKUT AKCİĞER HASARI
Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Gonca Karahan, Gülyüz Öztürk, Fatih Tufan, Fatma Oğuz, Deniz Sargın
117-120
SOLUNUM SIKINTISINA NEDEN OLAN NAZAL ENSEFALOSEL TEDAVİSİNDE TRANSNAZAL ENDOSKOPİK YAKLAŞIM
İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Bengü Günay Yardım, Tuna İmamoğlu, O. Gazi Yiğitbaşı
121-123
TUBOOVARYAN ABSE KLİNİĞİ İLE PREZANTE OLAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR OLGUSU
A. Cem İyibozkurt, Oğuzhan Kuru, İbrahim Kalelioğlu, Serhat Şen, Abdullah Turfanda
05-11
PULMONER HİPERTANSİYONDA MEDİKAL TEDAVİ
Arzu Mirici, Uğur Gönlügür
12-16
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN YENİDOĞAN SIÇANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL NEKROTİZAN ENTEROKOLİT ÜZERİNE ETKİLERİ
Doğan Şimşek, Seçil Aydınöz, Mesut Mutluoğlu, Osman Metin İpçiolu, Hakan Çermik, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Günalp Uzun, İsmail Göçmen
29-36
RESPIRATORY FUNCTIONS OF THE PEOPLE WORKING IN SOLID WASTE STORAGE CENTERS IN ISTANBUL
Halim İşsever, Bedia Ayhan Özyıldırım, Nurhan İnce, Haluk İnce, Recep Bayraktarlı, Erol Işık, Özkan Ayvaz, Aslı Akkor Gelincik, Mustafa Erelel, Kürşat Özdilli, Günay Yılmaz Güngör
37-41
CT-GUIDED TRANSTHORACIC BIOPSY: FACTORS IN PNEUMOTHORAX RISK AND DIAGNOSTIC YIELD
Bilgin Kadri Arıbaş, Gürbüz Dingil, Gürsel Şahin, Kamil Doğan, Emel Yücel, Ümit Üngül, Dilek Ünlü, Zekiye Şimşek, Pelin Demir
49-55
SERUM PARAOXONASE AND ARYLESTERASE ACTIVITIES THROUGHOUT NORMAL PREGNANCY
Emre Sarandöl, Melahat Dirican, Esma Eröz, Emine Kırhan, Zehra Serdar, Gürkan Uncu
68-73
EVALUATION OF PROLONGED HOSPITAL BED OCCUPANCY IN A UNIVERSITY HOSPITAL
Suphi Vehid, Selçuk Köksal, Eray Yurtseven, Ethem Erginöz, Ayşe Kaypmaz, Mustafa Şenocak
74-78
FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ
Süreyya Gül Yurtsever, Nihan Çeken, Bahriye Payzın, Nükhet Kurultay, Füsun Topçugil, Mustafa Demirci
79-83
84-87
THE EFFECTS OF INDOMETHACIN ON HEPATOMA (HEP G2) CELL LINE
Semih Gül, Feyyaz Özdemir, Bülent Yıldız, Ercüment Ovalı
88-93
THYROID DISEASE, TSH SCREENING, AND COMORBIDITY
Füsun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu, Mustafa Boz, Esma Altunoğlu, Şükran Türkeş, Zeynep Gürcan, Pınar Demir, Alper Döventaş, Hale Aral, Özer Açbay
94-101
HASTA BAKIŞ AÇISI: EPİLEPSİ HAKKINDA BİLGİ VE ANLAYIŞ
Mehmet Güney Şenol, İlknur Gün, Mehmet Saraçoğlu
102-105
SIĞINMACILAR: SAĞLIK PROBLEMLERİ İÇİN YENİ YAKLAŞIMLARA İHTİYAÇ VAR MI?
Filiz Pehlivanoğlu, Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz
106-108
AN UNUSUAL CAUSE OF CIRRHOSIS: ALVEOLAR ECHINOCOCCOSIS
Ömer Yılmaz, Hakan Dursun, Fatih Albayrak, Abdullah Uyanık, Mustafa Keleş, Mehmet Bilici
109-111
CEREBRAL INFARCTION DUE TO THROMBOSIS OF ICA IN A NEAR HANGING CASE
Süleyman Kutluhan, Çetin Lütfi Baydar, Beste Yoldaş Sezgin, Serpil Demirci, Ahmet Özden, Lütfi Yavuz
112-114
DİRENÇLİ PSÖRİATİK ARTRİTLİ BİR OLGUDA ETANERCEPT TEDAVİSİ
Erhan Çapkın, Murat Karkucak, Gonca Özden, Mehmet Tosun, Haim Çakırbay
115-118
NORMAL PLAZMA AMONYAK DÜZEYİ İLE SEYREDEN GEÇ BAŞLANGIÇLI ARGİNİNOSÜKSİNAT LİYAZ EKSİKLİĞİ
Cahide Yılmaz, Murat Doğan, Yaşar Cesur, Hüseyin Çaksen, Sevil Arı Yuca, Bülent Ataş, Oğuz Tuncer
119-123
AKUT ST YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜNE BENZEYEN BÖLGESEL MİYOKARDİT
Ömer Şatıroğlu, Mutlu Vural, İbrahim Uyar, Mehmet Meriç
PORTRE
A. BURHANEDDIN TOKER (1890-1951)
Elif Atıcı, Teoman Atıcı
05-08
ALLERJİK HASTALIKLARIN TANISINDA YARDIMCI TESTLER
Caner Şahin, Yavuz Fuat Yılmaz, Kamuran Sarı
09-12
ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU OLAN HASTALARDA PROTEZ MEMNUNİYET ANKETİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
İsmail Safaz, Bilge Yılmaz, Ahmet Salim Göktepe, Mehmet Ali Taşkaynatan, Kamil Yazıcıoğlu
20-23
EMERGENCY PERIPARTUM HYSTERECTOMY: A 4-YEAR REVIEW
Ahmet C. Çalışkan, Ertan Akpınar, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk
28-33
GERİATRİK İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİCLE DENEYİMİ
Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Salih Hoşoğlu, Celal Ayaz
46-50
UREA BREATH TEST AND SPECIFIC IGA IN HELICOBACTER PYLORI INFECTION
Tekin Karslıgil, Murat Mehli, Mehmet Koruk, Fahriye Ekşi
56-61
EVALUATION OF OXIDATIVE STRESS IN EXPERIMENTAL ACETAMINOPHEN INDUCED HEPATOTOXICITY: EFFECTS OF DARBEPOETIN ADMINISTRATION
Erman Aytaç, Pınar Seymen, Seha Saygılı, Habibe Genç, Hafize Uzun, Gülsen Özbay, Tuncay Altu, Hakkı Oktay Seymen, Muzaffer Sarıyar
62-65
SEDANTER KADINLAR VE BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE BEL AĞRISININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Devrim Tarakçı, İpek Yeldan, Ayşe Zengin, Anıl Tekeoğlu, Alis Kostanoğlu, Tuğba Kuru, Yıldız Analay Akbaba
73-78
THE INFLUENCE OF HCG TREATMENT ON TESTICULAR APOPTOSIS AND FERTILITY INDEX IN AN EXPERIMENTAL CRYPTORCHIDISM MODEL
Ömer Yılmaz, İlker Akyol, Ufuk Berber, Cüneyt İşeri, Hasan Soydan, Ferhat Ateş, Kadir Baykal
84-89
DETECTION OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES ON INTERFACE CELLS FROM MYELOID LEUKEMIAS BY FISH
Kürşat Özdilli, Filiz Aydın, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Fatma Oğuz, Sonay Temurhan, Özüm Çako, Halim İşsever
90-92
CONGENITAL EPULIS
Yunus Feyyat Sakin, Hakan Çankaya, Serdal Uğurlu, Mustafa Kösem
95-97
PERITONSILLAR ABSCESS CAUSED BY GEMELLA MORBILLORUM
Abdulkadir Oran, Devrim Dündar, Murat Topdağ, Ahmet Almaç
98-100
104-107
YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ
Ali Bülbül, Füsun Okan, Yıldız Yıldırmak, İsmail Caymaz, İlknur Balcı, Asiye Nuhoğlu
108-111
COMPARTMENT SYNDROME IN A CHILD FOLLOWING SNAKEBITE
Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Utku Karaarslan, Alkan Bal, Nejat Aksu
05-08
BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMU TEDAVİSİ
Bengü Beydağ Odabaşı, Yasemin Turan, Ömer Faruk Şendur
09-14
DISCHARGE PATTERNS OF THE SPASM ACTIVITY IN HEMIFACIAL SPASM: A SUMMARY OF 206 PATIENTS
Meral Erdemir Kızıltan, Rahşan Şahin, Mehmet Ali Akalın, Nurten Uzun, Feray Karaali Savrun,
15-19
GEBELERDE SİGARA KULLANIMININ YENİDOĞANIN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Berrin Telatar, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Ethem Erginöz, Engin Tutkun, Yasemin Akın
20-24
İSTANBUL FATİH BÖLGESİNDE MENARŞ YAŞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Nurver Turfaner, Selçuk Köksal, Fahri Öçer, Fikret Sipahioğlu, Ayşe Kaypmaz
32-36
A POSSIBLE DELETERIOUS EFFECT OF INCREASED SERUM COPPER ON MYOCARDIAL FUNCTION IN PATIENTS WITH DILATED CARDIOMYOPATHY AWAITING TRANSPLANTATION
Kıvanç Çefle, Erol Erçağ, Serpil Gezertaş, Ayşem Uzer, Şükrü Öztürk, Ayşe Çefle, Şükrü Palandüz, Kerim Güler
37-42
PLASMA D-DIMER LEVELS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE: ASSOCIATION WITH MORTALITY, STROKE TYPE AND PROGNOSIS
Mehmet Üstündağ, Murat Orak, Cahfer Güloğlu, Yusuf Tamam, Mustafa Burak Sayhan
43-46
SERUM HS-CRP LEVELS DO NOT INDICATE THE SEVERITY OF LIVER DAMAGE IN NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES MELLITUS
Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman
47-52
53-56
HELICOBACTER PYLORI ENFEKSİYONU TEŞHİSİNDE BİR HIZLI ÜREAZ TESTİNİN (HPFAST) HİSTOLOJİK YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Polat, Muhammed Saçıkara, Yaşar Nazlıgül, Naim Ata, Güler Kızılca, Heyecan Ökten
57-62
NILOTINIB EFFICACY IN 21 IMATINIB-RESISTANT OR-INTOLERANT T (9;22) POSITIVE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA PATIENTS WITH AND WITHOUT ADDITIONAL CHROMOSOMAL CHANGES
Akif Selim Yavuz, Ömer Celal Elçioğlu, Timur Akpınar, Fulya Coşan, Ali Uçur, Ayşegül Bayrak, Kıvanç Çefle, Şükrü Öztürk, Şükrü Palanduz, Mustafa Nuri Yenerel, Melih Aktan, Meliha Nalçacı
63-67
LANGERHANS HÜCRELERİNİN SAĞLIKLI VE İNFLAMATUAR DERİ HASTALIKLI OLGULARDA SAYISAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Ece Şahin Akyol, Neşe Lortlar, Suna Ömeroğlu, Pınar Öztaş, M. Tahir Hatiboğlu
79-84
VAN'DA YAŞAYAN SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA İDRARDA KALSİYUM ATILIMI
Cihangir Akgün, Ertan Sal, Necip Akgül, Avni Kaya, Sinan Akbayram, Mehmet Açıkgöz, Şükrü Arslan
90-92
FİBULA AGENEZİSİ İLE BİRLİKTE KONJENİTAL HİPOTİROİDİ: BİR VAKA SUNUMU
Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, Yaşar Cesur, Fuat Akpınar, Ahmet Sami Güven
93-96
NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞİN ETİYOLOJİSİNDE NAZOFARİNKS KARSİNOMU
Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Recep Tekin, Celal Ayaz
97-100
REVERSİBL POSTERİOR LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU
Mesut Okur, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Ahmet Sami Güven, Murat Doğan, Hüseyin Çaksen
101-104
EMPHYSEMATOUS PYELONEPHRITIS CAUSED BY KLEBSIELLA OXYTOCA IN A PATIENT WITH DIABETIC NEPHROPATHY
Cemal Bes, Kerem Okutur, Selçuk Şeber, Fatma Paksoy, Fatih Borlu
05-09
10-14
BİR OBSTETRİK KLİNİĞİNDE 15 YILLIK PERİOD SÜRESİNCE SEZARYEN ORANLARI VE ENDİKASYONLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
Aşkın Yıldız, Atilla Köksal, Külal Çukurova, Adnan Keklik, Neriman Çelik, Hüseyin İvit
20-25
PHYSICIAN ADHERENCE TO HYPERTENSION GUIDELINES IN ANKARA
Adem Özkara, Faruk Turgut, Yusuf Selcoki, Mehmet Kanbay, Oğuz Tekin
34-38
TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI OLAN HASTALARDA İNTERLÖKİN-1ß GEN POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emre Tepeli, Ahmet Uludağ, Tayfun Şengel, Özden Kutlay, M. Hamza Müslümanoğlu
39-44
EVALUATION OF DISABILITY, ANXIETY AND DEPRESSION IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Füsun Erdenen, Şehriban Çürük, Çağatay Karşıdağ, Cüneyt Müderrisoğlu, Mine Besler, Sinan Trabulus, Esma Altunoğlu
56-60
KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER
Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat
68-73
R3 COMPONENT OF THE EYE BLINK REFLEX IN VARIOUS PAINFUL CONDITIONS
Mehmet Ali Akalın, Djumagyz Djaksybaeva, Gökhan Erkol, Meral Erdemir Kızıltan
78-80
SUBDURAL EMPYEMA AND INTRAORBITAL ABSCESS DUE TO INTRANASAL COCAINE ABUSE: CASE ILLUSTRATION
Serdar Kaya, Murat Kutlay, Ahmet Çolak, Mehmet Nusret Demircan, Murat Velioğlu
81-85
METASTATIC OVARIAN CANCER: PRESENTATION OF THREE CASES
A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Y. Tahsin Ayanoğlu
86-88
OFTALMOPLEJİK MİGREN: BİR OLGU SUNUMU
Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, A. Sami Güven
09-17
BONE MYOREGULATION REFLEX: A POSSIBLE NEW MECHANISM
İlhan Karacan, Mustafa Akif Sarıyıldız, Önder Ergin, Aynur Özen, Safak Sahir Karamehmetoğlu
33-39
40-44
MALİGN OLMAYAN PLEVRAL EFFÜZYONLARIN AYRIMINDA VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ
Dilaver Taş, Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalışkan, Osman Metin İpçioğlu, Faruk Çiftçi, Zafer Kartaloğlu
53-57
A STUDY OF THE FACTORS AFFECTING THE DURATION OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING
Hayriye Ertem Vehid, Durata Haciu, Suphi Vehid, Gülbin Gökçay, Ayşen Bulut
58-64
AORTIC ELASTIC PROPERTIES, CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS AND CORONARY FLOW RESERVE IN PATIENTS WITH PERIPHERAL ARTERY DISEASE
Hüseyin Oflaz, Ali Elitok, Arif Çimen, Burak Pamukçu, Mustafa Tükenmez, İmran Onur, Ebru Gölcük, Erdem Kaşıkçıoğlu, Ramazan Kurt, Mustafa Demirtürk, Murat Aksoy
65-69
DOES HELICOBACTER PYLORI ERADICATION IMPROVE INFLAMMATION AND LIPID PROFILE IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Yasar Küçükardalı, Şebnem Aydoğdu, Selim Nalbant, Emrullah Solmazgül, Namık Özmen, Muammer Urhan, Mustafa Özyurt, Aydoğan Aydoğdu
70-73
THE EFFECT OF PRENATAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF RECTAL CANCER
Feyyaz Özdemir, Ahmet Beşir, Kerem Ersoy, Evren Fidan, Bülent Yıldız, Halil Kavgacı, Fazıl Aydın
88-94
KATI ATIK TOPLAMA İŞKOLUNDA İŞ ORTAMINA BAĞLI ASTIM
Mustafa Erelel, Halim İşsever, Recep Yılmaz Bayraktarlı, Özkan Ayvaz, Günay Yılmaz Güngör, Suna ErbilKürşat Özdilli, H.Hüseyin Eker
95-98
TOPİKAL STEROİDLİ POMADLARA BAĞLI İYATROJENİK CUSHİNG SENDROMU
Avni Kaya, Sevil Arı Yuca, Murat Doğan, Ertan Sal, Hayrettin Temel, Yaşar Cesur
PORTRE
PROF. DR. MÜFİDE KÜLEY
Arın Namal, Öztan Öncel
04-09
15-17
PEPTİK ÜLSER SIKLIĞI AZALIYOR MU?
Ahmet Uyanıkoğlu, Can Davudoğlu, Mustafa Çakırca, Ahmet Danalıoğlu
18-23
282 HODGKİN HASTALIĞI OLGUSUNUN BAŞLANGIÇTAKİ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Serdar Şahinoğlu, Mustafa N. Yenerel, Serkan Güvenç, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı
24-28
İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENCİLERİN KENDİ SAĞLIKLARINI ALGILAMA DÜZEYİ VE BİLDİKLERİ SAĞLIK SORUNLARI
A. Emel Önal, Suna Erbil, Başak Gürtekin, Özkan Ayvaz, Sevda Özel, Sibel Cevizci, Günay Güngör
29-34
EVENT-RELATED POTENTIALS AND PASAT EVALUATION IN BEHÇET’S SYNDROME WITH SUBCLINICAL NEURAL INVOLVEMENT
Gökhan Erkol, Melih Vural, Fatma Karantay, Derya Uluduz, Mehmet Ali Akalın, Meral E. Kızıltan
35-44
ÇUKUROVA BÖLGESİ’NDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hayri Levent Yılmaz, Turan Derme, Dinçer Yıldızdaş, Emre Alhan
50-52
SKIN PROBLEMS IN FIBROMYALGIA
Asena Çiğdem Doğramacı, Ebru Yılmaz Yalçınkaya
59-64
EVALUATION OF DIAGNOSTIC METHODS IN ABNORMAL UTERINE BLEEDING AND ENDOMETRIAL CARCINOMA: SECTIONAL PROSPECTIVE STUDY
A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Melek Erkılınçoğlu, Y. Tahsin Ayanoğlu
65-67
CHEDİAK-HİGASHİ SENDROMU
Murat Doğan, Mehmet Açıkgöz, Ali Bay, Avni Kaya, A. Faik Öner
68-71
AKCİĞER TÜBERKÜLOZU İLE BİRLİKTE TÜBERKÜLOZA BAĞLI OLMAYAN PSOAS APSESİ
Avni Kaya, Baran Serdar Kızılyıldız, Kamuran Karaman, M. Selçuk Bektaş, Fesih Aktar, Hüseyin Çaksen
72-74
COLCHICINE-INDUCED HEPATOTOXICITY
Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür
PORTRE
10-13
ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ DENEYİMİ: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA
Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın
14-18
GENİTAL PROLAPSUSLARDA SAKROKOLPOPEKSİ SONUÇLARI
Cüneyt Eftal Taner, İrem Şenyuva, Aysun Camuzcuoğlu, Cemal Karanfil
19-23
SOLUBLE TRANSFERRIN RECEPTOR AND SOLUBLE TRANSFERRIN RECEPTOR–FERRITIN INDEX FOR EVALUATION OF THE IRON DEFICIENCY IN CIRRHOTIC PATIENTS
Bülent Saka, Nilgün Erten, Sevgi K. Beşışık, Sema Genç, Ahmet Sivas, M. Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu
24-30
ROMATOİD ARTRİTİN OSTEOARTRİTTEN AYIRICI TANISINDA POPLİTEAL LENF NODU GÖRÜNTÜLEMESİNİN YERİ
Berna Dirim, Emel Boyraz, Hikmet Koçyiğit, Nail Hızlı, Remide Arkun, Nezahat Erdoğan, Fazıl Gelal, Engin Uluç
35-39
40-42
NARKOLEPSİLİ BİR OLGU SUNUMU
Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Hüseyin Çaksen
43-45
PSEUDO-BARTTER’S SYNDROME ASSOCIATED WITH CYSTIC FIBROSIS
Cihangir Akgün, Murat Başaranoğlu, Sevil Arı Yuca, Sinan Akbayram, Şükrü Arslan, Ercan Kırımi
46-49
ISOLATED CYST HYDATID: AN UNUSUAL CAUSE OF A MASS IN THE NAPE OF THE NECK
Erkan Cüre, Kasım Demir, Cem Koçkar, Abdülkadir Baştürk, Altuğ Şenol
PORTRE
15-19
SIÇAN KOLON EPİTELİ PROLİFERASYONUNA ORLİSTAT VE YEŞİL ÇAYIN ETKİSİ, BETA-KATENİN İLE OLAN İLİŞKİSİ
Elif İlkay Taşkın, Kadriye Akgün Dar, Ayşegül Kapucu, Korhan Altunbaş, İbrahim Fırat, Hüsniye Doğruman
20-26
GROUP EXERCISE TRAINING APPROACH TO MULTIPLE SCLEROSIS REHABILITATION
Fatma K. Mutluay, Anıl Tekeoğlu, Sebahattin Saip, Ayşe Altıntaş, Aksel Siva
32-36
THE MEANING OF INCREASED CA125 IN INTERNAL MEDICINE PRACTICE
Gülistan Bahat, Fulya Coşan, Bulent Saka, Sami Uzun, Savaş Özturk, Nilgün Erten, Mehmet Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu
37-39
TİPLENDİRİLEMEYEN HAEMOPHİLUS İNFLUENZAE’YA BAĞLI NEONATAL SEPSİS
Ferhan Karademir, Seçil Aydınöz, Selami Süleymanoğlu, Cihan Meral, Erman Ataş, İsmail Göçmen
40-41
BALON ŞİŞİRME SIRASINDA PARTİKÜL İNHALASYONU İLE OLUŞAN LATEKS ALERJİSİ
Seçil Aydınöz, Ali Kutlu, Sami Öztürk, Oktay Taşkapan
42-44
A CASE WITH MASSIVE PULMONARY EMBOLISM RELATED TO ESSENTIAL THROMBOCYTOSIS
Fatma Alibaz Öner, Mehmet Emin Pişkinpaşa, Şebnem İzmir Güner, Mecdi Ergüney
45-47
GEBELİKTE YENİ TANI ALMIŞ ORAK HÜCRELİ ANEMİ
Pelin Öcal, Veysel Şal, Berk Bulut, Suat Karataş, İsmail Çepni
12-18
HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ
Gürhan Kadıköylü, Neslihan Soysal, İrfan Yavaşoğlu, Zahit Bolaman
26-30
NON-SPESİFİK BEL AĞRISI KAFEİN TÜKETİMİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLE İLİŞKİLİ Mİ?
Demirhan Dıraçoğlu, Ayşe Karan, Aliye Aydoğan, Süreyya Şencan, Resa Aydın, Yusuf Orhan, Cihan Aksoy
33-35
A RARE CASE OF TIBOLONE INDUCED TOXIC HEPATITIS
Erkan Cüre, Kasım Demir, Cem Koçkar, Abdülkadir Baştürk, Altuğ Şenol
04-10
HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİ
M. Hakan Terekeci, Burak Şahan, Cihan Top
11-16
ASTIM VE EŞLİK EDEN KRONİK HASTALIKLAR
Yaşar Küçükardalı, Emrullah Solmazgül
17-21
A NEGLECTED REASON OF VERTIGO AND A NEW APPROACH TO THE PATIENT WITH VERTIGO: MYOFASCIAL PAIN SYNDROME
Ayşe Karan, Demirhan Dıraçoğlu, Burak Erdamar, Ayşegül Ellialtıoğlu, Tuncay Uluğ, Cihan Aksoy
22-27
ONKOLOJİ MERKEZİMİZDE KANSER TANISIYLA İZLENEN HASTALARIMIZIN ROMATOLOJİK YAKINMA VE BULGULARI
Erkan Cüre, Mehmet Şahin, Ali Kutlucan, Şevket Ercan Tunç, Abdulkadir Baştürk, Hasan Şenol Coşkun
28-30
PİPERASİLİN/TAZOBAKTAMA BAĞLI KEMİK İLİĞİ BASKILANMASI İLE SEYREDEN BİR OLGU SUNUMU
Ahmet Ekmekçi, Fatih Yakar, Fatih Tufan, Mustafa Demirtürk, Atahan Çağatay
31-34
AKUT HEPATİT A VE HEPATİT B SEROPOZİTİF AKUT VİRAL HEPATİT OLGUSU
Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Gülhan Eren, Aylin İzat, Muzaffer Fincancı
PORTRE
Akif Şakir Şakar
Arın Namal, Şükrü Aras, Gül Kızılca Yürür
04-15
İLAÇ REAKSİYONLARI VE ALLERJİLERİ
Füsun Erdenen, Müjdat Batur Canöz
16-19
20-23
HİSTEROSALPİNGOGRAFİLERİNDE TUBAL FAKTÖR SAPTANAN 100 İNFERTİL HASTANIN LAPAROSKOPİ SONUÇLARI
İrem Şenyuva, Cüneyt Eftal Taner, Aysun Camuzcuoğlu, Elif Üstünay, Gülsen Derin
24-30
DİYABETİK HASTALARDA SESSİZ MİYOKARDİYAL İSKEMİ TESPİTİNDE EGZERSİZ ELEKTROKARDİYOGRAFİ TESTİ VE TALYUMLU MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Fatma Dilek Dellal, Öznur Ertaş, Serap Çelik, Ayşenur Özderya, Mutlu Niyazioğlu, Zehra Boduç Bozkurt, Zekiye Fakıoğlu, İskender Dik, Burhan Bedir
31-34
L-TİROKSİN YERİNE YANLIŞLIKLA UZUN SÜRE METOTREKSAT KULLANIMINA BAĞLI TOKSİSİTE: HASTALARI TEDAVİLERİ KONUSUNDA YETERİNCE BİLGİLENDİRİYOR MUYUZ?
Şule Namlı, Abdullah Özkök, Yaşar Çolak, Nilgün Erten, M. Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu, Abdülkadir Kaysı
35-38
LEOPARD SYNDROME
Füsun Erdenen, Mehmet Salih Gürel, Müjdat Batur Canöz, Şerife Günel, Betül Canöz, Ahmet Uludağ
18-22
İNTOKSİKASYON VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Uyanıkoğlu, Emel Zeybek, İlker Cordan, Suzan Avcı, Tufan Tükek
23-26
MAL DE MELEDA’LI BİR OLGUDA OSTEOMYELİT KOMPLİKASYONU
Özkan Köse, Oğuz Durakbaşa, Tülin Mansur, Mustafa Çiftçi
27-30
BİLATERAL TAMA YAKIN İŞİTME KAYBI OLAN BİR KABAKULAK OLGUSU
Habip Gedik, Ahmet Uludağ, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu
31-33
İLEAL PERFORASYON İLE SEYREDEN CHURG-STRAUSS SENDROMU OLGUSU
Esma Altunoğlu, Laika Karabulut, Melek Özer, Evren Öztürkoğlu
23-26
AKUT BEL AĞRISIYLA BAŞVURAN BİR HASTADA BRUSELLA SAKROİLİİTİ
Ajda Bal, Duygu Ünlüsoy, Ece Ünlü, Aslıhan Sever, Rahime Depedibi, Aytül Çakcı, Bahri Keyik, Yalım Ateş
27-29
FATAL OUTCOME OF RETAINED SURGICAL INSTRUMENT FOLLOWING ABDOMINAL SURGERY: AN AUTOPSY CASE
Yalçın Büyük, İbrahim Üzün, Aytekin Coşkun, Ramazan Eryılmaz
30-32
PORTRE
HEMATOLOJİ TARİHİNDE BİR TÜRK HASAN REŞAT SIĞINDIM
Nil Sarı, Ahmet Doğan Ataman, İbrahim Topçu, Ümit Zeyneb Belbez, Esin Karlıkaya, Elif Vatanoğlu, Ferda Gündoğdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık
04-14
15-22
İŞE BAĞLI KAS İSKELET HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
Figen Yılmaz, Dr Füsun Şahin, Banu Kuran
31-35
METABOLİK SENDROM, C-REAKTİF PROTEİN VE FİBRİNOJEN İLİŞKİSİ
Ece Sözer Eren, Fatma Alibaz Öner, Rahşan Gül, Abdullah Orçun Öner, Mehmet Emin Pişkinpaşa, Mecdi Ergüney
PORTRE
CELAL MUHTAR ÖZDEN
Nil Sarı, Ümit Zeyneb Belbez, Ahmet Doğan Ataman, Ahmet Topçu, Esin Karlıkaya, Elif Vatanoğlu, Ferda Gündoğdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık
10-14
KISA SEGMENT POSTERİOR FÜZYON YAPILAN TORAKOLOMBER PATLAMA KIRIKLARI SONUÇLARI
Mehmet Tükenmez, Gündüz Tezeren, Tacettin Çekin, Sıtkı Perçin
22-25
ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI OLGULARIMIZ
Mahmut Demirci, Emrullah Solmazgül, Burak Şahan, Mustafa Kaplan, Selim Nalbant
26-29
THYROID ABSCESS IN A PATIENT WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA DURING CHEMOTHERAPY INDUCED NEUTROPENIA
Gülistan Bahat, Nilgün Erten, Bülent Saka, Didem Akal, Ali Çakır, Mehmet Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu, Abdülkadir Kaysı
30-32
KONJENİTAL TRANSVERS DURAKLAMA: BİR OLGU SUNUMU
Selami Süleymanoğlu, Halit Özkaya, Ferhan Karademir, Seçil Aydınöz, Atilla Ersen, İsmail Göçmen
PORTRE
FARMAKODİNAMİ LABORATUVARINDAN, DÜNYA LİTERATÜRÜNE: AKİL MUHTAR ÖZDEN 1877-1946
Nil Sarı, Elif Vatanoğlu, Ahmet Doğan Ataman, İbrahim Topçu, Ümit Zeyneb Belbez, Esin Karlıkaya, Ferda Gündogdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık
04-09
TIPTA GÜNCEL BİR MUAMMA: MİKROKİMERİZM
Şehmus Özmen, Ramazan Danış, Abdullah Altıntaş, Kadim Bayan, Şerif Yılmaz
10-14
HİPERTANSİF HASTALARDA SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ GELİŞMESİNE LEPTİN DÜZEYLERİNİN ETKİSİ
Ejder Kardeşoğlu, Ergün Demiralp, Bekir Sıtkı Cebeci, Namık Özmen, Turgay Çelik, Cihan Top, Bekir Yılmaz Cingözbay, Murat Yalçın
15-20
HAFİF VE ORTA ŞİDDETLİ OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA CERRAHİ BAŞARI
Murat Enöz, Sami Katırcıoğlu, Yusufhan Süoğlu, Çağlar Çuhadaroğlu
21-23
ACİL SERVİSE BAŞVURAN TRAVMATİK İŞ KAZALARININ İNCELENMESİ
Murat Kalemoğlu, Özcan Keskin, İsmail Yıldırım, Dilaver Erşanlı
24-26
YENİDOĞANIN ANTİ-E ANTİKORUNA BAĞLI HEMOLİTİK HASTALIĞI- OLGU SUNUMU
Halit Özkaya, Ferhan Karademir, Selami Süleymanoğlu, Seçil Aydınöz, Atilla Ersen, Ercan Uğur, Erman Ataş, İsmail Göçmen
27-29
ARTROPATİ İLE KENDİNİ GÖSTEREN HEMOKROMATOZİSLİ BİR OLGU SUNUMU
Engin Türkmen, Gönenç Kocabay, Betül Tiryaki, Neşe Özbey, Şenay Molvalılar
EDİTORYAL
LEPTİN
Volkan Yumuk
EDİTORYAL
HEMOKROMATOZİS
Şükrü ÖZTÜRK
PORTRE
ESAD IŞIK PAŞA - DR. ESAD OFTALMOSKOPU
Nil Sarı, Ümit Emrah Kurt, Ahmet Doğan Ataman, Ahmet Topçu, Ümit Zeyneb Belbez, Esin Karlıkaya, Elif Vatanoğlu, Ferda Gündoğdu, Necla Kınık
04-06
KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA PEG-İNTERFERON+RİBAVİRİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN GLUKOZ METABOLİZMASINA ETKİLERİ
Ahmet Uludağ, Müjdat Canöz, Aylin İzat, Cüneyt Müderrisoğlu, Habip Gedik, Nurettin Tunç
07-10
NOZOKOMİYAL METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) İNFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ
Hüseyin Turgut, Suzan Saçar, Hülya Sungurtekin, Semra Toprak, Ali Asan, Fatma Tefçi, Koray Tekin
15-18
PRİMER MEME ANJİOSARKOMU
Zafer Şenol, Murat Kalemoglu, Sezai Demirbaş, F.Fulya Okudur, Tuncay Çelenk
19-21
TESTİS SEMİNOMU BOYUN METASTAZI
Murat Enöz, Sami Katırcıoğlu, Yusufhan Süoğlu
04-07
ANAFİLAKSİ
Füsun Erdenen
08-11
2004-AMERİKAN ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİNDE ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDEN ALINTILAR
Mustafa Kaplan, Burak Şahan, Emrullah Solmazgül, Selim Nalbant
12-19
RALOKSİFEN VE ALENDRONATIN KOMBİNE KULLANIMI: BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLER ÜZERİNE OLAN ETKİLER
Levent Tütüncü, Nursel Arslanhan, Ercüment Müngen , Seçkin Yılmaz, Yusuf Z. Yergök
20-23
ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ (MPV) MYOKARD İNFARKTÜSÜ İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜ?
Ahmet Uludağ, Müjdat Batur Canöz, Füsun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu, Betül Canöz
24-27
PULMONER TROMBOEMBOLİ VE DERİN VEN TROMBOZU TANISINDA D-DİMER TESTİNİN ÖNEMİ
Mine Tijen Cesur, Emrullah Solmazgül, Ejder Kardeşoğlu, Nurittin Ardıç, Namık Özmen, Zekai Pekkafalı, Yavuz Narin, Yaşar Küçükardalı
28-31
NAPROKSEN SODYUM KULLANIMI SONUCU GELİŞEN TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZ OLGUSU
Özcan Keskin, İsmail Yıldırım, Murat Kalemoğlu, Yaşar Küçükardalı, Fuat Yüksel
PORTRE
BİR HASTALIĞA ADI VERİLEN TÜRK HEKİMİ HULUSİ BEHÇET
Nil Sarı, Esin Karlıkaya, İbrahim Topçu, Elif Vatanoğlu, Ümit Zeyneb Belbez, Ahmet Doğan Ataman, Ferda Gündoğdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık
EDİTORYAL
04-09
ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI
Sevgi Kalayoğlu Beşışık
10-13
MİYASTENİA GRAVİS VE PSİKİYATRİK SORUNLAR
Işın Baral Kulaksızoğlu, İbrahim Eren
14-17
AKUT İNMELİ OLGULARDA HASTANE ÖNCESİ GECİKME NEDENLERİNİN İRDELENMESİ
Özcan Keskin, Murat Kalemoğlu, Eralp Ulusoy, Hüküm Uzun, İsmail Yıldırım
18-21
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTALARDA FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONU İNSİDANSI
Ahmet Uludağ, Bülent Çağlar, Müjdat Batur Canöz, Cüneyt Müderrisoğlu, Füsun Erdenen, Betül Canöz
22-27
28-31
SERBEST DALIŞ SONRASI OLUŞAN PULMONER HEMORAJİ OLGUSU
Özcan Keskin, Murat Kalemoğlu, İsmail Yıldırım, Eralp Ulusoy
PORTRE
HİPOKRAT MÖ. 460-370
Derleyen: Timur Koloğlu
10-16
İSHAL ŞİKAYETİ OLAN VE OLMAYAN ONKOLOJİ HASTALARININ GAİTA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROPATOJENLER
Fahriye Ekşi, Sadık Akgün, Elif Güler, Alper Sevinç, Ayşen Bayram, İclal Balcı
17-21
KAN DONÖRLERİNDE İZOLE HEPATİT B VİRUS CORE ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI
Selçuk Kaya, Hasan Kesbiç, Güçhan Alanoğlu, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Emel Sesli Çetin, Tekin Taş, Mustafa Demirci
27-32
PENETRAN KERATOPLASTİ AMELİYATLARINDA VANKOMİSİN UYGULANAN VE UYGULANMAYAN DONÖR KORNEALARA AİT RİMLERİN KÜLTÜR SONUÇLARININ İNCELENMESİ
Ulviye Yiğit, Harun Bilen, Ahmet Ağaçhan, Seçil Özdemir, Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan
33-35
PREOPERATİF DÖNEMDEKİ HASTALARDA HBSAG, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV POZİTİFLİK ORANLARI
Süreyya Gül Yurtsever, Serdar Güngör, İlhan Afşar, Aslı Gamze Şener, Nükhet Kurultay, Metin Türker
36-44
PSİKİYATRİK TEDAVİLERLE GELİŞEN METABOLİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİSİNDE DİYETETİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ
Aliye Özenoğlu, Serdal Uğurlu, Günay Can, Engin Eker, Funda Elmacıoğlu
45-48
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN KONUSUNDA BİLGİ VE DAVRANIŞLARI
Sevda Özel, Suna Erbil, A. Emel Önal, Özkan Ayvaz, Başak Gürtekin, Sacide Eroğlu, Hülya Gül, Günay Güngör
49-55
VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan

Pubmed Style

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız. [A CLINICALLY SILENT PHEOCHROMOCYTOMA COMBINED WITH SUBCLINICAL CUSHING’S SYNDROME IN THE SAME ADRENAL GLAND: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE]. Nobel Med 2017; 13(1): 74-80, English.

Web Style

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız. [A CLINICALLY SILENT PHEOCHROMOCYTOMA COMBINED WITH SUBCLINICAL CUSHING’S SYNDROME IN THE SAME ADRENAL GLAND: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=596 [Access: Temmuz 26, 2016], English.

AMA (American Medical Association) Style

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız. [A CLINICALLY SILENT PHEOCHROMOCYTOMA COMBINED WITH SUBCLINICAL CUSHING’S SYNDROME IN THE SAME ADRENAL GLAND: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE]. Nobel Med 2017; 13(1): 74-80, English.

Vancouver/ICMJE Style

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız. [A CLINICALLY SILENT PHEOCHROMOCYTOMA COMBINED WITH SUBCLINICAL CUSHING’S SYNDROME IN THE SAME ADRENAL GLAND: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE]. Nobel Med (2017); 13(1): 74-80, [cited Temmuz 26, 2016], English.

Harvard Style

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız. (2017) [A CLINICALLY SILENT PHEOCHROMOCYTOMA COMBINED WITH SUBCLINICAL CUSHING’S SYNDROME IN THE SAME ADRENAL GLAND: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE]. Nobel Med, 13(1), 74-80, English.