Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU TEDAVİSİNDE ULTRASONUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

104-108

Türkan Akın, Nil Sayıner Çağlar, Özer Burnaz, Özgü Kesmezacar

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 104-108

ENÜRESİS NOKTURNALI ÇOCUKLARDA TRANSKÜTAN ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU (TENS) TEDAVİSİ

22-27

Zeliha Ünlü, Çiğdem Tüzün, Can Taneli, Altınay Fırat

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(1): 22-27

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA FONOFOREZ VE LOKAL KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN BOSTON SEMPTOM CİDDİYET ÖLÇEĞİ, KAVRAMA GÜCÜ VE ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ

11-14

Reyhan Tuncay, Ece Ünlü, Eda Gürçay, Aytül Çakcı

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(3): 11-14

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA GÜNCEL TEDAVİ

29

Ayşe Karan

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(3): 29

İŞE BAĞLI KAS İSKELET HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

15-22

Figen Yılmaz, Dr Füsun Şahin, Banu Kuran

DERLEME Nobel Med 2006; 2(3): 15-22

ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ DENEYİMİ: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA

10-13

Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 10-13

NÖROJENİK MESANE İLE PREZENTE POST-TRAVMATİK SİRİNGOMİYELİ

106-109

Aslı Özmaden, Figen Köymen Yılmaz, Nurdan Kotevoğlu, Banu Kuran

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 106-109

KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN PLATO TİBİA KIRIKLARINDA RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR UYUMLU MUDUR?

53-59

Metin Uzun, Şenol Akman, Faik Seçkin, Erden Ertürer, Murat Bülbül, İrfan Öztürk, İsmail Bülent Özçelik

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 53-59

PİLONİDAL SİNÜS CERRAHİSİ SONRASI SEKONDER YARA İYİLEŞMESİNDE LİYOFİLİZE TİP I KOLLAJEN MATRİKS KULLANIMI İLE KONVANSİYONEL TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

98-101

Hakan Buluş, Barış Morkavuk, Ahmet Koyuncu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 98-101

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMU

05-11

Tuğba Kuru, Ayşe Yalıman

DERLEME Nobel Med 2012; 8(3): 05-11