Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

MİYASTENİA GRAVİS VE PSİKİYATRİK SORUNLAR

10-13

Işın Baral Kulaksızoğlu, İbrahim Eren

DERLEME Nobel Med 2005; 1(1): 10-13

NAPROKSEN SODYUM KULLANIMI SONUCU GELİŞEN TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZ OLGUSU

28-31

Özcan Keskin, İsmail Yıldırım, Murat Kalemoğlu, Yaşar Küçükardalı, Fuat Yüksel

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(2): 28-31

PRİMER MEME ANJİOSARKOMU

15-18

Zafer Şenol, Murat Kalemoglu, Sezai Demirbaş, F.Fulya Okudur, Tuncay Çelenk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 15-18

TESTİS SEMİNOMU BOYUN METASTAZI

19-21

Murat Enöz, Sami Katırcıoğlu, Yusufhan Süoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 19-21

ONKOLOJİ MERKEZİMİZDE KANSER TANISIYLA İZLENEN HASTALARIMIZIN ROMATOLOJİK YAKINMA VE BULGULARI

22-27

Erkan Cüre, Mehmet Şahin, Ali Kutlucan, Şevket Ercan Tunç, Abdulkadir Baştürk, Hasan Şenol Coşkun

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(1): 22-27

DANIŞMANLIK VERİLEN BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARIN BAZI BAKIM SONUÇLARI: AĞRI, EPİLEPTİK NÖBET, KONSTİPASYON, İNFEKSİYON, SEVK DURUMLARI

25-31

Arzu Tuna Malak, Alev Dıramalı, Kemal Yücesoy

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 25-31

TÜRKİYE'DE RADYOLOJİ VE PROF. DR. EMİN FAİK ÜSTÜNEMİN FAİK ÜSTÜN 1922-1973

105-108

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2010; 6(2): 105-108

ALLERJİK HASTALIKLARIN TANISINDA YARDIMCI TESTLER

05-08

Caner Şahin, Yavuz Fuat Yılmaz, Kamuran Sarı

DERLEME Nobel Med 2010; 6(3): 05-08

BİLATERAL TALAMİK GLİOMA: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

98-100

Fatih Bayraklı, Aydın Sav, Selçuk Peker

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 98-100

CUSHİNG HASTALIĞINDA ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL ADENOMEKTOMİ SONRASI ALINAN SONUÇLAR

45-49

İlkay Kartal, Ayşe Kubat Üzüm, Meral Mert, Gonca Tamer, Neşe Özbey, Ferihan Aral

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 45-49

TUBOOVARYAN ABSE KLİNİĞİ İLE PREZANTE OLAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR OLGUSU

121-123

A. Cem İyibozkurt, Oğuzhan Kuru, İbrahim Kalelioğlu, Serhat Şen, Abdullah Turfanda

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 121-123

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI BASAMAK TEDAVİSİ

05-15

Ecevit Sarıhan, Ercüment Kadıoğlu, Füsun Artıran İğde

DERLEME Nobel Med 2012; 8(1): 05-15

ONKOJENİK OSTEOMALASİ

05-09

Berrin Hüner, Mehmet Hayri Özgüzel

DERLEME Nobel Med 2012; 8(2): 05-09

NOZOKOMİYAL ACİNETOBACTER BAUMANNİİ ENFEKSİYONLARINDA İMİPENEM DİRENCİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

24-31

Mehmet Balcı, Mehmet Bitirgen, Bahar Kandemir, Emel Türk Arıbaş, İbrahim Erayman

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 24-31

H-RAS+ (SVR A221A) HÜCRE SERİSİ ÜZERİNE FARNESİLTRANSFERAZ İNHİBİTÖRÜ L-744,832 VE RADYOTERAPİNİN ETKİLERİ

76-80

Feyyaz Özdemir, Halil Kavgacı, Ercüment Ovalı, Mustafa Yılmaz, Bülent Yıldız, Fazıl Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 76-80

TÜRKİYE’DE CERRAHİ VE RADYOLOJİ ALANLARININ TANINMIŞ İSMİ, İLK TÜRKÇE BEYİN CERRAHİSİ KİTABININ YAZARI, ATATÜRK’ÜN HEKİMİ (1884-1955) ORD. PROF. DR. MİM KEMAL ÖKE

130-132

Bilge Çınar, Gaye Şahinbaş Erginöz

PORTRE Nobel Med 2012; 8(3): 130-132

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALI OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

95-99

Celalettin Eroğlu, Okan Orhan, Neslihan Kurtul, Halit Karaca, Oğuz Galip Yıldız, Metin Özkan, Serdar Soyuer, Eray Karahacıoğlu, Bünyamin Kaplan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 95-99

SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE p53 MUTASYONU ve p21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

68-73

Nergis Salman, İstemihan Akın, Sema Hücümenoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 68-73

ORBİTAL KİTLELERDE SONOELASTOGRAFİNİN YERİ

59-63

İsmail Akdulum, Rahmi Duman, Zeynel Yoloğlu, Ramazan Tiken, Feyza Kabar, Mehmet Balcı, Bilgin Kadri Arıbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 59-63

TÜRKİYE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE MULTİPL PRİMER MALİGN NEOPLAZİLER: TEK MERKEZ DENEYİMİ

13-19

Zümrüt Bahat, Mustafa Kandaz, Yahyahan Memiş, Emine Canyılmaz, Halil Kavgacı, Adnan Yöney

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 13-19

KEMOTERAPİ HASTALARININ ÜREME KORUYUCU YÖNTEMLER KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ DURUMLARI: ÇANAKKALE’DEN TANIMLAYICI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

47-55

Başak Büyük, Sibel Oymak, Lokman Koral, Özgür Özerdoğan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 47-55