//
Nobel Medicus 1. Sayı

Nobel Medicus 1. Sayı

Dergi No: 1 Cilt: 1 | Sayı: 1 | Ocak-Nisan 2005 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Çıkarken,

Ülkemizde sağlık profesyonellerine yönelik çok sayıda dergi mevcut. Bunların bir kısmı ağırlıklı olarak belirli uzmanlık dallarına yönelik üyelere dağıtılan ve kısıtlı sayıda basılan dergiler, bir kısmı parayla satılan genel, bilimsel ve sosyal içerikli dergiler. Çok sayıda sağlık mensubuna hitap eden, ancak hakemli bilimsel tıbbi dergi özelliğini taşımasına karşın ücretsiz dağıtılan periyodik dergi özlemimizi artık karşılayabileceğiz.

Ülkemizde ve dünyada bir ilki gerçekleştirmekten gerçekten mutluyuz. %100 yerli sermayeli bir Türk ilaç firması olan Nobel İlaç’ın sponsorluğunu üstlendiği ve her sayısı 30.000 sağlık profesyoneline ücretsiz dağıtılacak olan genel, tarafsız, hakemli bilimsel dergi Nobel Medicus şimdilik yılda 3 sayı basılacak. Hakemler ülkemizden ve dünyadan konusunda uzman hekimlerden oluşturulacak. İlk sayıdan itibaren Türk ve dünya tıp indekslerine girmeyi hedefleyecek. Hakemler her yayın değerlendirmesi ardından 2 yıl süre ile dergi danışma kuruluna katılacak, en kısa sürede seçilmiş yazılar ingilizce ve gerekirse diğer dillere çevrilecek ve yurtdışına gönderilecek, değişik ülkelerin indekslerine girecek, her sayımız tüm üniversite kütüphanelerine, Tubitak-Ulakbim’e, National Library of Medicine’e, Journal of the Medical Library Association’a ulaştırılacak. Hedefimizi oldukça yüksek tuttuk. Umarız Türkiye kaynaklı Jama, Lancet benzeri bir yayına kavuşabileceğiz.

Bu sayımızda araştırmaların dergi içeriğinin % 50’sinden fazlasını oluşturma hedefimizi tutturabildik, bunu desteklerinizle sürdürebileceğiz ve biz eminiz ki bu dergide yayınlanan yayınları Index Medicus, SCI’de çok kısa sürede görebilecek hale geleceğiz.

Değerli Meslektaşlarım,

Dergimizin editör’e ayrılan bu bölümünde basılan yayınlara ilişkin hakem eleştirilerini de göreceksiniz. Bunun nedeni her yayının mutlak iki otore yollanması ve otorlerden birinden basılmamasına yönelik eleştiri geldiğinde 3. otore gönderilmesi ve iki hakem onayı olmadan basılmaması ve basılmaması yönünde görüş bildiren hakemin de eleştirisinin duyurulması gereğine inancımız. Buradaki “Eritrosit Sedimantasyon Hızı” başlıklı yayın 2 hakemden gelen düzeltme taleplerine uygun revizyon sonrası onay aldı. “Miyastenia Gravis ve Psikiyatrik Sorunlar” başlıklı yayın da hakem eleştirilerine uygun düzeltilerek yayınlandı.“Akut İnmeli Olgularda Hastane Öncesi Gecikme Nedenlerinin İrdelenmesi” başlıklı yazı 229 akut inmeli olguyu araştıran ve ülkemiz sağlık sorunlarına yönelik araştırma olarak doğrudan 2 hakemden olur aldı. “Akut MI Olgularda Faktör V Leiden Mutasyon İnsidansını” araştıran yazı 2 hakemden gelen düzeltmelere uygun revizyonla onay aldı.“Enüresis Nokturnalı Çocuklarda TENS tedavisi” başlıklı yazı iki hakem tarafından araştırma olarak onay aldı, bir hakem olgu sayısı azlığı nedeniyle olgu sunumu olarak kabul edilmesi yolunda görüş bildirmesine karşın araştırma olarak kabul edildi.“Serbest Dalış Sonrası Oluşan Pulmoner Hemoraji Olgusu” başlıklı yayın iki hakem önerilerine uygun düzeltilerek onay aldı.

Sizlerde basılan yayınlara ilişkin görüş ve önerilerinizi yollarsanız mümkün olabildiği nispette bu bölümde yayınlayacağız.

Dergimizde basılan yayınlara www.nobelmedicus.com adresinde tüm metin olarak PDF formatında ulaşılabilir, eleştiri ve görüşlerinizi aynı adreste duyurabilirsiniz.

Daha iyiye, daha güzele ulaşmak üzere…