//
Nobel Medicus 14. Sayı

Nobel Medicus 14. Sayı

Dergi No: 14 Cilt: 5 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2009 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Bir sayımızla daha sizlerle buluşmaktan mutluyuz. Editörler Kurulu, Hakemler ve Yayın Değerlendirme Kurulunun yoğun çalışmaları, sponsorumuzun desteği ve sizlerin talepleriniz sonunda Nobel Medicus 14. sayısına ulaştı. SCI-E ye kabulunun ardından sitasyonların da artması ve dergi impakt faktörünün yükselmesi ile bilime katkımızın, diğer bir deyişle verdiğimiz meyvelerimizin de artmakta olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz.

Her meyvenin kendine özgü bir tat ve doğallığı vardır. Özünde benzer ancak yansıması farklı faktörlerle bu doğallık bozulabiliyor. 50 yaş ve üstü jenerasyonun sabah kahvaltısında yediği domatesin ve salatalığın yüzünde bir gülümsemeye dönüşmesini çok özlediğini biliyorum. Şekilleri belki düzeldi ama o aroma kayboldu. Pazardan bir kese kâğıdına konan kaysıların, kirazların içerisinden bazen çürük ama güzel kokulu renkler çıkardı. Şimdi hepsi aynı büyüklükte, daha yavaş kurtlanıyorlar, Daha mı iyi oldu? Daha mı kötü? Yoğurt çok yararlı bir besin. Ancak, buzdolabında bir haftadan uzun süre kalabiliyor. Bu sizce normal mi? Hoşa gitmese de katkısız doğal yoğurt içeriği gereği hızla bozulur ve, ekşir. İyi ama ekşiyen yoğurdu satın alır mısınız? Çürümeyen ya da bozulmayan gıdalar varsa bunlar doğal mı?

Bu konuda keskin taraftarlar var, iki taraf ta haklı fakat farklı yorumlar içindeler.
Bunları söylememdeki amacım, dergimize gönderilen yazıların bir kısmının hakemlerce hızla reddedilmesinden duyduğum sıkıntı. Yayın için gönderilen yazıların kalitesinin ve sayısının artması nedeniyle seçiciliğimiz de artıyor. Bu durumda pek çok yazıyı istemeden de olsa geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Ancak baskı kalitemizi , ücretsiz dağıtım politikamızı, tarafsızlığımızı ve bilimselliğimizi, ve Türk araştırmacılarına öncelik vermek yönündeki kararlılığımızı sürdürme konusunda duyarlıyız. Sponsorumuzun bu bağımsız kararlılğımıza verdiği desteğe müteşekkiriz.

Farkındalık önemli bir adımdır. Sağlığın korunması için doğanın korunması da esastır.

Doğanın dengesini bozmaya başladığımızda doğanın dengesini sağlamak için verdiği yanıt kendimizi koruyamadığımız tablolara yol açmakta. Bir gün AİDS, sonra SARS, bir gün Kuş Gribi, bir gün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi sonra Domuz Gribi, vs. Bu döngü yeni hastalıklarla sürekli tekrar ediyor.. Bazı kene türleri Türkiye coğrafyasında var mıydı? Yok muydu? Bu virusu taşıyorlar mıydı? Bu soruların yanıtlarını konunun uzmanları verecektir. Ancak kenelerin başka canlılardan beslenmeleri gereken parazitler olduğunu biliyoruz. Tanıdık ya da bilmediğimiz mikroorganizmaların ortaya çıkmasının nedenleri çok. Şaşırmak yerine biraz daha bilinçli hareket etmek çok zor olmamalı Bu sayımızda yazın giderek arttığını bildiğimiz Kırım Kongo Kanamalı ateşine ilişkin bir çalışmayı okuyabilirsiniz.

Bilinçli olma, farkında olma ve algılama erken çocukluk dönemlerinde karakterlerin şekillenmesine yardımcı olur. İnsan kendi sağlık durumunu kontrol edebilmeli, sağlıklı davranış biçimlerini de kendisine kazandırabilmelidir. Bunun için ilköğretim öğrencilerinde yapılmış olan kendi sağlıklarını algılama düzeyleri ile ilgili araştırma makalesine göz atabilirsiniz. Erken yaşta edinilecek sağlık algısı, bireylerin ileri yaşlarda iş, aile ve sosyal çevrelerinde karşılaşabilecekleri sağlığı tehdit edici durumlar karşısında da doğru tepkiler vermelerini sağlayacaktır. Böylelikle, iş yaşamında özellikle risk yoğun sektörde çalışan bireyler, kendi sağlıklarını koruma bilincine sahip olacakları için iş kazaları ve meslek hastalıkları da önlenmiş veya azalmış olacaktır. Bu sayımızda yer verdiğimiz bir araştırma, risk yoğun sektörlerden olan otomotiv üretiminde çalışan bireylerle yapılmış olup, konu ile ilgili detaylı bilgileri burada bulabilirsiniz.

Bu sayımızın portreler bölümünde doçentliği sırasında iki ayda bir basılan “Forum Medicum”u yayınlamaya başlayan iç hastalıkları alanının unutulmaz hocası Sn. Prof. Dr. Cihat ABAOĞLU bizlerle olacak…

Saygı ve Sevgilerimle,
Nobel Medicus Ailesi Adına
Prof. Dr. Cihan AKSOY

RUTİN KARACİĞER TESTLERİ

04-09

Sebati ÖZDEMİR

DERLEME Nobel Med 2009; 5(2): 04-09

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ VİRÜSÜ, KENELER VE TEMEL ÖNLEMLER

10-14

Habib Gedik

DERLEME Nobel Med 2009; 5(2): 10-14

PEPTİK ÜLSER SIKLIĞI AZALIYOR MU?

15-17

Ahmet Uyanıkoğlu, Can Davudoğlu, Mustafa Çakırca, Ahmet Danalıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 15-17

282 HODGKİN HASTALIĞI OLGUSUNUN BAŞLANGIÇTAKİ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-23

Serdar Şahinoğlu, Mustafa N. Yenerel, Serkan Güvenç, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 18-23

İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENCİLERİN KENDİ SAĞLIKLARINI ALGILAMA DÜZEYİ VE BİLDİKLERİ SAĞLIK SORUNLARI

24-28

A. Emel Önal, Suna Erbil, Başak Gürtekin, Özkan Ayvaz, Sevda Özel, Sibel Cevizci, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 24-28

SUBKLINIK NÖRAL TUTULUMLU BEHÇET SENDROMUNDA OLAYA ILIŞKIN POTANSIYELLERIN VE PASAT’IN DEĞERLENDIRILMESI

29-34

Gökhan Erkol, Melih Vural, Fatma Karantay, Derya Uluduz, Mehmet Ali Akalın, Meral E. Kızıltan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 29-34

ÇUKUROVA BÖLGESİ’NDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

35-44

Hayri Levent Yılmaz, Turan Derme, Dinçer Yıldızdaş, Emre Alhan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 35-44

RİSK YOĞUN SEKTÖR: BİR OTOMOTİV FABRİKASINDA 2007 YILI İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

45-49

Ferdi Tanır

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 45-49

FİBROMİYALJİDE DERİ PROBLEMLERİ

50-52

Asena Çiğdem Doğramacı, Ebru Yılmaz Yalçınkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 50-52

SEKRETUAR OTİTİS MEDİA TANISI ALAN HASTALARIN TRANSTİMPANİK ASPİRASYONLA ALINAN ORTA KULAK SIVISI ÖRNEKLERİNDEN SOYUTLANAN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

53-58

Süreyya Gül Yurtsever, Murat Uygur, F.Şebnem Yıldız, Nisel Yılmaz, Sercan Ulusoy

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 53-58

ANORMAL UTERİN KANAMADA VE ENDOMETRİUM KARSİNOMUNDA TANISAL YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL PROSPEKTİF ÇALIŞMA

59-64

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Melek Erkılınçoğlu, Y. Tahsin Ayanoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 59-64

CHEDİAK-HİGASHİ SENDROMU

65-67

Murat Doğan, Mehmet Açıkgöz, Ali Bay, Avni Kaya, A. Faik Öner

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 65-67

AKCİĞER TÜBERKÜLOZU İLE BİRLİKTE TÜBERKÜLOZA BAĞLI OLMAYAN PSOAS APSESİ

68-71

Avni Kaya, Baran Serdar Kızılyıldız, Kamuran Karaman, M. Selçuk Bektaş, Fesih Aktar, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 68-71

KOLŞİSİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HEPATOTOKSİSİTE

72-74

Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 72-74

SİPROFLOKSASİN İLİŞKİLİ ATEŞ: OLGU SUNUMU

75-77

Cemal Üstün

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 75-77

PROF. DR CİHAT ABAOĞLU

78-84

Arın Namal

PORTRE Nobel Med 2009; 5(2): 78-84