//
Nobel Medicus 15. Sayı

Nobel Medicus 15. Sayı

Dergi No: 15 Cilt: 5 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2009 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Nobel Medicus’un ilk “Ek Sayısı” ile zorlu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik krizin etkilerini hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sağlıkla ve ilaçlarla ilgili birçok değişiklik ve kısıtlılık bizleri ve ilaç üreticilerini ciddi olarak etkiledi. Bununla beraber dergimize gelen araştırmaların sayı ve kalitesinin olağanüstü bir artış göstermesi, yayımladığımız araştırma sayısının, dolayısıyla dergi kalınlığının artmasını gerektirdi. Türk araştırmacılarının ülkemiz şartlarında gerçekleştirdiği birtakım çalışmaların demode olmadan, ya da yabancı araştırmacılar tarafından da yapılarak indekslere girmiş yabancı dergilerde yayımlanmadan tıp bilim dünyasına sunulması gerekiyordu. Dergiyi kalınlaştırmak yetmemekteydi ve bizler bu yıl “Nobel Medicus Özel Araştırmalar Ek Sayısı”nı çıkarmak istedik. Editörler kuruluna hiç bir zaman ve hiçbir şekilde müdahale etmeyen sponsorumuz bu isteğimizi de geri çevirmedi, karşılıksız desteğini bu zor şartlar altında bile -azaltmak bir yana- daha da artırdı.

Bilimsel çalışmanın en önemli yapıtaşlarından birisi bilgiyi paylaşmak ve paylaşılan bilgiye ulaşmaktır. İleri gitmenin önemli bir adımı olan bu aşama günümüzde internet ve indeksler sayesinde oldukça kolaylaşmış durumdadır. Veriler kütüphanelerin yerini alan veri bankalarında –sanal kütüphanelerde- toplanmakta, indeksler sanal kütüphaneleri her an kullanabileceğimiz şekilde hizmetimize sunmaktadır… Ancak indeksler de artan veri bombardımanı karşısında ciddi kurallar koymakta ve verileri elemeye tabi tutmak durumundadır. Nobel Medicus, daha fazla sayıda bilimsel indekste yer alabilmek üzere çabasını sürdürmekte ve internet ortamında katıldığı indeksler aracılığı ile serbest ve tam tekst olarak bilimin hizmetinde yer almaktadır.

Bilgisayar ve internetin yaygınlaşması kütüphaneleri neredeyse unutturmaya başlamıştır. Oysa ki, birincil kaynakları, gitmeyi son yıllarda unuttuğumuz bir yerde bulmak mümkündür, gerçek kütüphanelerde…

M.Ö. 3.yy’ın başlarında Mısır’ın İskenderiye kentinde kurulan antik kütüphane, insanlık tarihinin en görkemli eseri olmuştur. Kimlerin ne zaman nasıl yakıp yıktığı halen araştırma ve inceleme konusu olan bu yapıtın o dönemlerde yaklaşık 150 bin cilt el yazması esere ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Sadece fizik, kimya, tıp, astronomi, matematik, felsefe, edebiyat ve fizyoloji bilimleri ile uğraşan insanların değil, o dönemde o bölgede yaşayan herkesin, halkın bizzat kitaplarla, yazılı eserlerle ilgilenmesi ile hayat bulmuş ve tarihi ihtişamına kavuşmuş bir kütüphanedir. İnsanlar sahip oldukları kitapları kütüphaneye kayıt yaptırır, bir nüshaları kendilerinde kalarak orijinal eseri kütüphanede bırakırdı. Mısır’a giren her kitabın kütüphaneye götürülmesi zorunlu idi. Böylece, o zamana kadar birçok bilime ait dağınık halde ve kaybolmaya mahkûm durumda olan eserler de güvenli ve herkesin ulaşabileceği bir yerde toplanırdı. Birincil kaynakların kütüphanelere giriş macerası böyle başlamıştı.

Osmanlı döneminde 1882'de ilk büyük devlet kütüphanesi olan Kütüphane-i Umum-i Osmanî ile kapılarını bizlere de açan çok sayıda kütüphane kurulmaya başlandı. 1912'de İzmir ve Kayseri'de, 1917'de Eskişehir ve Konya'da, 1918'de Diyarbakır'da, 1920'de Bursa'da Milli Kütüphane adıyla yeni kütüphaneler kuruldu. 1934'te çıkarılan 2527 sayılı yasa Türkiye'de basılan her yapıttan beş nüshanın Ankara İl Halk Kütüphanesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde toplanması hükmünü getirdi. 1976'da çıkarılan bir yasayla TBMM Kütüphanesi de bu kütüphaneler arasına katıldı.

Ulusal ve uluslar arası kütüphanelerle 2005 yılında ilk kez tanışan Nobel Medicus, her yıl düzenli olarak birbirinden değerli bu mekânların raflarında da yer almaktadır…

Hep güzelliklerden konuştuğumuz, iyilikleri paylaştığımız bir yıl yaşamanız dileğimle…

Editör
Prof. Dr. Cihan AKSOY
Nobel Medicus Ailesi Adına

VESTİBÜLER SİSTEM ANATOMİ, FİZYOLOJİSİ VE BOZUKLUKLARI

05-08

Caner Şahin

DERLEME Nobel Med 2009; 5(3): 05-08

KEMİK MİYOREGÜLASYON REFLEKSİ: OLASI YENİ BİR MEKANİZMA

09-17

İlhan Karacan, Mustafa Akif Sarıyıldız, Önder Ergin, Aynur Özen, Safak Sahir Karamehmetoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 09-17

ÜMRANİYE’DE BİR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK OCAĞINDA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE BU HİZMETLERDEN YARARLANMA DURUMLARI

18-26

Seyhan Hıdıroğlu, M. Fatih Önsüz, Serdar Sülün, Ahmet Topuzoğlu, Melda Karavuş

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 18-26

TÜRKİYE'DE DİŞ PROTEZ LABORATUVARLAR TEKNİSYENLERİNİN MESLEĞE BAĞLI OLUŞAN SAĞLIK SORUNLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIK VE ÖZBİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

27-32

Gülcan Coşkun Akar, Gökhan Aksoy, Nezih Metin Özmutaf, Harun Akar

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 27-32

TÜRKİYE BİRİNCİ BASAMAK KLİNİKLERİNDE KRONİK HASTALIKLARDAN KORUNMADA KAÇIRILMIŞ FIRSATLAR

33-39

Kazım Tırpan, Ahmet Topuzoğlu, Asya Banu Topuzoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 33-39

MALİGN OLMAYAN PLEVRAL EFFÜZYONLARIN AYRIMINDA VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ

40-44

Dilaver Taş, Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalışkan, Osman Metin İpçioğlu, Faruk Çiftçi, Zafer Kartaloğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 40-44

HEKİMLERİN, SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİN BİR İNSAN KAYNAĞI OLARAK KLİNİK ECZACILIĞA BAKIŞ AÇISI

45-52

Özlem Nazan Erdoğan, Esin Karacan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 45-52

YALNIZ ANNE SÜTÜ ALIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

53-57

Hayriye Ertem Vehid, Durata Haciu, Suphi Vehid, Gülbin Gökçay, Ayşen Bulut

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 53-57

PERİFERİK ARTER HASTALARINDA AORTİK ELASTİK ÖZELLİKLER, KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞI VE KORONER AKIM REZERVİ

58-64

Hüseyin Oflaz, Ali Elitok, Arif Çimen, Burak Pamukçu, Mustafa Tükenmez, İmran Onur, Ebru Gölcük, Erdem Kaşıkçıoğlu, Ramazan Kurt, Mustafa Demirtürk, Murat Aksoy

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 58-64

KORONER ARTER HASTALARINDA HELİCOBACTER PYLORİ ERADİKASYONU İNFLAMASYON VE LİPİD PROFİLİNİ DÜZELTEBİLİR

65-69

Yasar Küçükardalı, Şebnem Aydoğdu, Selim Nalbant, Emrullah Solmazgül, Namık Özmen, Muammer Urhan, Mustafa Özyurt, Aydoğan Aydoğdu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 65-69

PRENATAL FAKTÖRLERİN REKTAL KANSER GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

70-73

Feyyaz Özdemir, Ahmet Beşir, Kerem Ersoy, Evren Fidan, Bülent Yıldız, Halil Kavgacı, Fazıl Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 70-73

PEPTİK ÜLSER PERFORASYONLU OLGULARDA MORBİDİTE VE MORTALİTENİN ÖNGÖRÜSÜNDE RİSK FAKTÖRLERİ VE MANNHEİM PERİTONİT İNDEKSİ

74-81

Mehmet Yıldırım, Ömer Engin, Enver İlhan, Ali Coşkun

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 74-81

ADANA İLİNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN EN KÖTÜ BİÇİMLERİ İÇİN UYGULANAN TOPLUMSAL İŞBİRLİĞİ PROJESİNİN SONUÇLARINA BAKIŞ

82-87

Ferdi Tanır

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 82-87

KATI ATIK TOPLAMA İŞKOLUNDA İŞ ORTAMINA BAĞLI ASTIM

88-94

Mustafa Erelel, Halim İşsever, Recep Yılmaz Bayraktarlı, Özkan Ayvaz, Günay Yılmaz Güngör, Suna ErbilKürşat Özdilli, H.Hüseyin Eker

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 88-94

TOPİKAL STEROİDLİ POMADLARA BAĞLI İYATROJENİK CUSHİNG SENDROMU

95-98

Avni Kaya, Sevil Arı Yuca, Murat Doğan, Ertan Sal, Hayrettin Temel, Yaşar Cesur

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(3): 95-98

KORONER ARTER ÇIKIŞ ANOMALİSİ VE MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU

99-101

Mehmet DEMİR

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(3): 99-101

PROF. DR. MÜFİDE KÜLEY

102-107

Arın Namal, Öztan Öncel

PORTRE Nobel Med 2009; 5(3): 102-107