//
Nobel Medicus 18. Sayı

Nobel Medicus 18. Sayı

Dergi No: 18 Cilt: 6 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2010 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

2010 yılı hepimiz için birçok değişikliğin gerçekleştiği bir yıl oldu. 2011 yılı da Sağlık sektöründeki çok sayıda baş döndürücü değişikliklere gebe gibi görülüyor. 2011’de üniversitelerin tam gün yasasına adaptasyonu gerçekleşecek mi? Aile hekimliğinin en büyük şehirlerde de uygulanmaya başlaması ne tür sonuç ve sorunları birlikte getirecek? Tıp fakültelerinin eğitim ve araştırma hastanelerinden farklılıkları olacak mı? İlaç alımında neredeyse tekelleşen devlet kurumlarının talepleri nereye kadar sürecek?

Ruhsatlandırmada ne tür değişiklikler olacak? Yabancı sermayeli ilaç şirketleri, yeni ve eski ilaç şirketleri ne yönde gelişecekler? Zincir Eczacılar tekrar gündeme gelecek mi? Gelişen “bitkisel ilaçlar piyasası” nasıl denetlenecek? Pek çok soru ve sorun 2011’de bizleri bekliyor olacak…

Mutlu, başarılı, sorunlara doğru çözümler üretilen bir yıl geçirmenizi diliyoruz. Biz Nobel Medicus ailesi olarak dergimizin daha iyiye gideceğine inanıyoruz. Sizin de göreceğiniz gibi araştırma makalelerinin sayısı giderek artıyor ve Araştırmaların kalitesi yükseliyor. Sırada sitasyonların artması ve impakt faktörümüzün yükselmesi var. Eski alışkanlıklarımızın getirdiği yalnızca Pub-Med aracılığı ile yayın arama dönemi yeni indekslerin artması ile gelişiyor. Bizler de artık dâhil olduğumuz her yeni indeksi önsözde yazma alışkanlığımızı bırakmak durumundayız. Ancak hemen her tıp indeksine girmek çabasındayız ve bu yayınlarımızın sitasyonunun artması anlamına gelecek. Tıpta multidisipliner özellikteki SCI-E’deki tek, diğer branş spesifik dergilerle 7.Türk dergisi olarak başladığımız yolculuğumuza çeşitli branş dergilerinin de artan oranlarda katıldığını gözlemekten mutluluk duyuyoruz.

Bu sayımızda gördüğünüz gibi araştırma makaleleri ağırlıkta. Yalnızca 4 olgu sunumu yayınlanıyor. Bundan sonra daha çok araştırma yayınlayacağız. Olgu sunumları çok ilginç olanlar dışında yer alamayacak. Bunun nedeni iyi planlanmış ve yorumlanmış araştırma yazılarının beklemeden yayınlanabilmelerini sağlamak. Derlemelerin ise ancak konusunda uzmanlara teklif ederek yazılmalarını sağlamayı istiyoruz.

Bu sayımızın portresini Ege Üniversitesinin ve Tıp Fakültesinin kurucusu Ord. Prof. Dr. Muhittin Erel’e ayırdık. Ülkemizin 3 Üniversitesinin kurucu rektörü olan sayın büyüğümüzü bir kez daha saygı ile anıyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle,

Prof. Dr. Cihan AKSOY
Nobel Medicus Ailesi Adına

ALLERJİK HASTALIKLARIN TANISINDA YARDIMCI TESTLER

05-08

Caner Şahin, Yavuz Fuat Yılmaz, Kamuran Sarı

DERLEME Nobel Med 2010; 6(3): 05-08

ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU OLAN HASTALARDA PROTEZ MEMNUNİYET ANKETİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

09-12

İsmail Safaz, Bilge Yılmaz, Ahmet Salim Göktepe, Mehmet Ali Taşkaynatan, Kamil Yazıcıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 09-12

SEZARYEN AMELİYATLARI İÇİN KULLANILAN İNTRATEKAL FENTANİL VE MORFİN SONRASI GÖRÜLEN POSTOPERATİF BULANTI VE KUSMANIN ÖNLENMESİNDE DİMENHİDRİNAT, METOKLOPRAMİD VE PLASEBONUN RANDOMİZE KARŞILAŞTIRILMASI

13-19

Ateş Duman, Seza Apilioğulları, Funda Gök, Erdinç Sütçü, Sema Soysal, Harun Toy

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 13-19

ACİL PERİPARTUM HİSTEREKTOMİ: 4 YILLIK KRİTİK ANALİZ

20-23

Ahmet C. Çalışkan, Ertan Akpınar, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 20-23

TİROİDİN MİNİMAL İNVAZİV FOLLİKÜLER KARSİNOMLARINDA TÜMÖRÜN İNVAZİV KISMI İLE İNTRANODÜLER KISMINDAKİTİROSİTLERİN KARŞILAŞTIRILMALI MORFOMETRİK ANALİZİ

24-27

Fetin Rüştü Yıldız, Haldun Umudum

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 24-27

GERİATRİK İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİCLE DENEYİMİ

28-33

Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Salih Hoşoğlu, Celal Ayaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 28-33

HCV-HBV KOİNFEKSİYONLU OLGULARDA VİRAL REPLİKASYON DURUMUNUN KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ VE KOİNFEKSİYONLU OLGULARLA KRONİK HBV İNFEKSİYONLU OLGULARIN HBV REPLİKASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

34-38

Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Zeki Boztaş, Ferda Soysal

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 34-38

SAĞLIKLI KİŞİLERDE VE KORONER ARTER HASTALARINDA BİTKİ STEROLLERİ, OKSİDE LDL VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

39-45

Abdullah Sivrikaya, İdris Mehmetoğlu, Sevil Kurban, Nazif Aygül, F. Hümeyra Yerlikaya

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 39-45

HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNDA ÜRE NEFES TESTİ VE SPESİFİK IGA

46-50

Tekin Karslıgil, Murat Mehli, Mehmet Koruk, Fahriye Ekşi

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 46-50

DENEYSEL ASETAMİNOFEN İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER TOKSİSİTESİNDE OKSİDATİF STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DARBEPOETİN UYGULAMASININ ETKİLERİ

56-61

Erman Aytaç, Pınar Seymen, Seha Saygılı, Habibe Genç, Hafize Uzun, Gülsen Özbay, Tuncay Altu, Hakkı Oktay Seymen, Muzaffer Sarıyar

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 56-61

SEDANTER KADINLAR VE BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE BEL AĞRISININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

62-65

Devrim Tarakçı, İpek Yeldan, Ayşe Zengin, Anıl Tekeoğlu, Alis Kostanoğlu, Tuğba Kuru, Yıldız Analay Akbaba

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 62-65

TÜRKİYE’DE İSTANBUL’DA BIR TIP FAKÜLTESİNDE TOTAL UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (TVOCS), KARBON MONOKSİT (CO), KARBON DİOKSİT (CO2) KONSANTRASYONLARI

66-72

M. Sarper Erdoğan, Eray Yurtseven, Ethem Erginöz, Suphi Vehid, Selçuk Köksal, A. Ayhan Yüceokur

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 66-72

DENEYSEL BİR KRİPTORŞİTİZM MODELİNDE HCG TEDAVİSİNİN TESTİKÜLER APOPTOZİS VE FERTİLİTE İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ

73-78

Ömer Yılmaz, İlker Akyol, Ufuk Berber, Cüneyt İşeri, Hasan Soydan, Ferhat Ateş, Kadir Baykal

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 73-78

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINDA AŞIRI AĞIRLIK VE OBEZİTE İÇİN DAVRANIŞSAL RİSK FAKTÖRLERİ

79-83

Said Bodur, Meryem Uguz, Nilay Şahin

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 79-83

FISH YÖNTEMİ İLE MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNİN ARAYÜZEYLERİNDEKİ KROMOZOMAL ANOMALİLERİN SAPTANMASI

84-89

Kürşat Özdilli, Filiz Aydın, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Fatma Oğuz, Sonay Temurhan, Özüm Çako, Halim İşsever

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 84-89

KONGENİTAL EPULİS

90-92

Yunus Feyyat Sakin, Hakan Çankaya, Serdal Uğurlu, Mustafa Kösem

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 90-92

KALÇANIN AVASKÜLER NEKROZU: LOMBER DİSK DEJENERASYONU NEDENİ İLE TANIDA GECİKME

93-94

Meral Kozakçıoğlu, Ayce Atalay

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 93-94

GEMELLA MORBILLORUM KAYNAKLI PERİTONSİLLER APSE

95-97

Abdulkadir Oran, Devrim Dündar, Murat Topdağ, Ahmet Almaç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 95-97

BİLATERAL TALAMİK GLİOMA: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

98-100

Fatih Bayraklı, Aydın Sav, Selçuk Peker

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 98-100

PULSE STEROİD İLE BAŞARILI ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLEN EPSTEIN-BARR VİRÜS (EBV) İLİŞKİLİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZİS (HLH)

101-103

Murat Doğan, A. Faik Öner, Hayrettin Temel, Ertan Sal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 101-103

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ

104-107

Ali Bülbül, Füsun Okan, Yıldız Yıldırmak, İsmail Caymaz, İlknur Balcı, Asiye Nuhoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 104-107

BİR ÇOCUK OLGUDA YILAN ISIRMASI SONRASI GELİŞEN KOMPARTIMAN SENDROMU

108-111

Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Utku Karaarslan, Alkan Bal, Nejat Aksu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 108-111

BİR ÜNİVERSİTENİN KURULUŞU VE ORD. PROF. DR. M. MUHİTTİN (MUHİDDİN) EREL

113-116

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2010; 6(3): 113-116

VARİS DIŞI ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE BAŞVURAN OLGULARIN ENDOSKOPİK TEDAVİSİNDE ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON YÖNTEMİNİN KULLANIMI: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

51-55

Ali Tamer, Esin Korkut, Uğur Korkmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 51-55