//
Nobel Medicus 2. Sayı

Nobel Medicus 2. Sayı

Dergi No: 2 Cilt: 1 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2005 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Dostlarımız,

İkinci sayımızı size ulaştırmanın heyecanı içerisindeyiz. Türk Tıp Dizini için başvurumuzu 22.04.2005 tarihinde tamamladık. Gerekli süre bitiminde önce Türk Tıp Dizini ve ardından uluslararası indekslerde yayınlarınızı görebileceğiz. İlk sayımızda bahsettiğimiz gibi 30.000 sağlık çalışanına ulaşan dergimiz son derece olumlu eleştiriler aldı. Multidisipliner dergilerin genelde çok rağbet görmediği ülkemizde birçok ilki gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz.

Bu sayımızda ilk kez yer alan “Editoryal” bölümünden bahsetmek istiyorum. Burada çıkan yazılarla ilgili editörler ve hakemlerimizin eleştirilerini göreceksiniz. Siz de eleştirilerinizi “Editoryal” köşesine yayınlanmak üzere gönderebilirsiniz.

Bilimsel araştırmaları büyük şehir ve üniversitelerden Anadolu’nun her köşesine taşıyabilmek gibi bir idealimiz daha var. Umarız bunun için gerekli alt yapıya bizim de katkımız olacak. 80 milyon insanın yaşadığı ülkemizde çok merkezli ve çok farklı tıp dallarına yönelik araştırmalar yapılabilmesi bizi bilimsel yönden çok daha üst platformlara taşıyacaktır. Bunun için gerekli insan ve bilgi birikimine sahibiz. 2,5 milyon nüfuslu Slovakya’dan çıkan araştırmaların Türkiye’de yapılan araştırmalardan fazla olması gerçekten üzücü. Tabii bunun için firmaların desteği ve yeni araştırmalara yönelik çalışmalara ilişkin ödeneklerin arttırılması zorunlu.

Bilimsel araştırmalarınızı ve bunlara yönelik önerilerinizi www.nobelmedicus.com adresindeki iletişim sayfamıza gönderebilirsiniz. Sizler de dergimize gönderdiğiniz yayınlarınızın hangi aşamada olduğunu aynı adresten izleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi uluslararası indekslere giren dergilerdeki yayınlar geriye doğru son dört yılı kapsayacak şekilde indekslenmekte ve duyurulmaktadır.
En kısa sürede yeni müjdelerle yanınızda olmayı diliyoruz.

Gelecek güzel günlerde buluşmak üzere...

Editör
Prof. Dr. Cihan Aksoy

ANAFİLAKSİ

04-07

Füsun Erdenen

DERLEME Nobel Med 2005; 1(2): 04-07

2004-AMERİKAN ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİNDE ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDEN ALINTILAR

08-11

Mustafa Kaplan, Burak Şahan, Emrullah Solmazgül, Selim Nalbant

DERLEME Nobel Med 2005; 1(2): 08-11

RALOKSİFEN VE ALENDRONATIN KOMBİNE KULLANIMI: BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLER ÜZERİNE OLAN ETKİLER

12-19

Levent Tütüncü, Nursel Arslanhan, Ercüment Müngen , Seçkin Yılmaz, Yusuf Z. Yergök

DERLEME Nobel Med 2005; 1(2): 12-19

ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ (MPV) MYOKARD İNFARKTÜSÜ İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜ?

20-23

Ahmet Uludağ, Müjdat Batur Canöz, Füsun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu, Betül Canöz

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(2): 20-23

PULMONER TROMBOEMBOLİ VE DERİN VEN TROMBOZU TANISINDA D-DİMER TESTİNİN ÖNEMİ

24-27

Mine Tijen Cesur, Emrullah Solmazgül, Ejder Kardeşoğlu, Nurittin Ardıç, Namık Özmen, Zekai Pekkafalı, Yavuz Narin, Yaşar Küçükardalı

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(2): 24-27

NAPROKSEN SODYUM KULLANIMI SONUCU GELİŞEN TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZ OLGUSU

28-31

Özcan Keskin, İsmail Yıldırım, Murat Kalemoğlu, Yaşar Küçükardalı, Fuat Yüksel

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(2): 28-31

BİR HASTALIĞA ADI VERİLEN TÜRK HEKİMİ HULUSİ BEHÇET

32-33

Nil Sarı, Esin Karlıkaya, İbrahim Topçu, Elif Vatanoğlu, Ümit Zeyneb Belbez, Ahmet Doğan Ataman, Ferda Gündoğdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık

PORTRE Nobel Med 2005; 1(2): 32-33

AKCİĞER EMBOLİSİNDE TANI

34-35

Mustafa Erelel

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(2): 34-35

OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE İKİLİ ANTİREZORPTİF KULLANILMALI MI?

36

Cihan Aksoy

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(2): 36