//
Nobel Medicus 19. Sayı

Nobel Medicus 19. Sayı

Dergi No: 19 Cilt: 7 | Sayı: 1 | Ocak-Nisan 2011 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

2011 yılının bu ilk sayısında kış aylarını geride bırakarak yeni bir yıla ve Bahara tekrar merhaba diyoruz. 2010 yılı sağlık sektöründe çalışanların büyük bir kısmında deprem etkisi gösteren gerçekte devrim niteliğindeki yapılanmalar, beraberinde gelen yeni sorunlar ve çözüm arayışlarıyla geçti. Mart ayında yaşadığımız bireysel ve toplumsal devrim ve depremler, Ortadoğuda yaşanan gerçek devrimler ile Japonya’da Fukuşima’da yaşanan müthiş deprem ve ardından gelen tusunami sıkıntılarına karıştı. Bunlar bize hem ulusal hem de uluslararası sağlık sorunlarının da her an ensemizde olduğunu hissettirdi.

Mart ayında depremin yol açtığı nükleer kaza, coğrafik açıdan bizden uzakta gibi görülse de böyle bir felaketin tüm dünyayı nasıl etkileyebileceğini geçmişteki diğer nükleer kazalardan anımsayalım. Çernobil’de 1986 yılında yaşanan felaketi takiben sadece reaktörleri temizlemekle görevli 4.365 personel radyoaktiviteye bağlı hastalıklardan yaşamını yitirdi; yanısıra günümüzde bölgede yaşayan bir milyon çocukta ve toplam 1,5 milyon Ukraynalı’da radyoaktiviteye bağlı hastalıklar görülmeye devam ediyor. Çernobil, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde şirin, yemyeşil, güzel bir kasaba idi; şimdilerde bir hayalet şehir ve tekrar yaşanabilir olması için hala radyoaktivite düzeyinin tehlike sınırının altına inmesi bekleniyor. Çernobil, sadece Ukrayna’nın değil aynı zamanda Dünya’nın kanayan bir yarası oldu. Siyasal ve bilimsel yatırımların hangi alanda olursa olsun insan-hayvan ve çevre sağlığını koruyacak yönde azami önlem içermesi gerektiğini bize hatırlatan bu olayların ardından Ukrayna ve Türk Dili Edebiyatlarına güzellikler sunan iki ünlü şairin buluşmasından bahsetmek istiyorum.

Taras Grigoroviç Şevçenko (Ukraynaca: Тарас Григорович Шевченко) (9 Mart 1814 – 10 Mart 1861), Ukraynalı hümanist şair ve ressamdır. Şevçenko’nun “Köpeğe ekmek veren dilenci çocuk”, “Çingene Falcı” adlı yağlı boya tabloları ödül almış önemli eserleridir. 1840’da ilk şiirleri “Kobzar” adlı bir kitapta ve 1841’de destansı şiiri “Haydamakiy” yayınlanır. O dönemin acılarını, Ukrayna’da yaşanan yıkımları resimler ve bir albümde toplar. Sürgün yıllarında resim yapması yasaklanır, St. Petersburg’a girmesine izin verilmez. Sürgündeki zor yıllardan sonra hastalanarak 1861’de vefat eder.
Nazım Hikmet benzer kaderi yaşadığı ve Ukraynalı Şevçenko’yu sevmiş ve bu sevgisini şiirlerinde de dile getirmiştir: Nazım Hikmet şiirinde adeta Şevçenko ile dertleşir, ona “Ustam, bahtı karalığı bilirsin” der; şiirinin son dizesindeki son cümle “Verdi bana kalemini”dir. Sunay Akın’ın yakın zamanda bir televizyon programında bahsettiği ve öncesinde 29 Aralık 2008 Tarih’li Cumhuriyet Gazetesi’nin Kule Canbazı bölümünde kaleme aldığı yazısına göre hikayenin aslı şöyledir: Nazım Hikmet Kiev’e 1856’da gider ve Şevçenko’nun kalemini görmek ister. O yıllarda Nazım Hikmet çok hastadır. Kalemin sergilendiği müzeye gider, görevliler hasta olduğunu biliyorlardır. Kalemin müzenin üst katında sergilendiğini öğrenince çok üzülür, o kadar yorgundur ki, merdivenleri çıkamaz ve oturur. Bu durum, müze müdürüne bildirilir ve müdür kalemi sergilendiği yerden alır; Nazım Hikmet’e getirerek görmesini sağlar. Nazım Hikmet’in bu şiirinin adı “Şevçenko’nun kalemi”dir. Şiir sanatının ustaları arasındaki bu dayanışma ne güzel.

Bizler sağlıkçılar arasındaki deontoloji ve etik kurallar içindeki varolan dayanışmayı hep sürdürmeliyiz, zira mesleğimizin böyle bir dayanışma olmadan sürdürülmesi herkes için ilave güçlükler getirecektir.

Bizler de Nobel Medicus ailesi olarak ustalarımızı yadetmeyi bir görev bilyoruz.
Bu sayımızın portreler bölümünde Türkiye’de Travmatoloji Bilimi’nin yapılandırılmasında öncü bir hekim olan değerli hocamız Ord. Prof. Dr. Ahmet Burhaneddin Toker bizlerle olacak.

Dergimizin okurlarımızın desteğiyle ulaştığı uluslararası bilimsel arenada daha da güçlenmesi için bizler ve özveri ile çalışan hakemler olabildiğince sitasyonu artıracak şekild

PULMONER HİPERTANSİYONDA MEDİKAL TEDAVİ

05-11

Arzu Mirici, Uğur Gönlügür

DERLEME Nobel Med 2011; 7(1): 05-11

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN YENİDOĞAN SIÇANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL NEKROTİZAN ENTEROKOLİT ÜZERİNE ETKİLERİ

12-16

Doğan Şimşek, Seçil Aydınöz, Mesut Mutluoğlu, Osman Metin İpçiolu, Hakan Çermik, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Günalp Uzun, İsmail Göçmen

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 12-16

DENEYSEL HİPERTANSİF SIÇANLARDA CRATAEGUS TANACETİFOLİA (ALIÇ) VE HİPEROZİT’İN TÜKÜRÜK BEZİ İLE BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ VE NİTRİK OKSİT (NO) İLE İLİŞKİSİ

17-22

Hüsniye Birman, Kadriye Akgün Dar, Ayşegül Kapucu, Vakur Olgaç, Ebru Gürel

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 17-22

KRONIK HEPATİTİS B VİRUS (HBV) İNFEKSİYONU OLAN HASTALARDA, HBSAG GENİNDEKİ SPESİFİK MUTASYONLARI TEMSİL EDEN BUZLU CAM GÖRÜNÜMDEKI HEPATOSİTLERİN TİPLERİ FİBROZİS İLE YÜKSEK KORELASYON GÖSTERMEKTE MİDİR?

23-28

Haldun Umudum, Fetin Rüştü Yıldız, İlker Öztürk, Nevil Aykin, Hakan Cermik

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 23-28

İSTANBUL’DA KATI ATIK DEPOLAMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KİŞİLERDE SOLUNUM FONKSİYONLARI

29-36

Halim İşsever, Bedia Ayhan Özyıldırım, Nurhan İnce, Haluk İnce, Recep Bayraktarlı, Erol Işık, Özkan Ayvaz, Aslı Akkor Gelincik, Mustafa Erelel, Kürşat Özdilli, Günay Yılmaz Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 29-36

BT EŞLİĞİNDE TRANSTORASİK BİYOPSİ: PNÖMOTORAKS RİSKİ VE TANISAL DEĞERİ

37-41

Bilgin Kadri Arıbaş, Gürbüz Dingil, Gürsel Şahin, Kamil Doğan, Emel Yücel, Ümit Üngül, Dilek Ünlü, Zekiye Şimşek, Pelin Demir

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 37-41

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS SUŞLARININ MAJOR ANTITÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIKLARININ BACTEC MGIT 960 SISTEMIYLE ARAŞTIRILMASI

42-48

Muhammet Güzel Kurtoğlu, Recep Kesli, Yüksel Terzi, Mahmut Baykan

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 42-48

NORMAL GEBELİK SÜRESİNCE SERUM PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİ

49-55

Emre Sarandöl, Melahat Dirican, Esma Eröz, Emine Kırhan, Zehra Serdar, Gürkan Uncu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 49-55

DENEYSEL FARE BRUSELLOZ MODELİNDE DOKSİSİKLİN VE LEVOFLOKSASININ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

56-60

Cem Artan, Yusuf Özbal

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 56-60

SİLAH RUHSATI ALMAK İÇİN BAŞVURANLARDA DEPRESYON, ÖFKE, ALEKSİTİMİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

61-67

Fuat Torun, Sebahat Dilek Torun, Ejder Akgün Yıldırım

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 61-67

BİR ÜNIVERSİTE HASTANESİNDEKİ UZUN SÜRELİ YATIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

68-73

Suphi Vehid, Selçuk Köksal, Eray Yurtseven, Ethem Erginöz, Ayşe Kaypmaz, Mustafa Şenocak

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 68-73

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ

74-78

Süreyya Gül Yurtsever, Nihan Çeken, Bahriye Payzın, Nükhet Kurultay, Füsun Topçugil, Mustafa Demirci

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 74-78

KARARLI KORONER ARTER HASTALARINDA PLATELET FUNCTION ANALYZER-100 VE VERIFY-NOW SİSTEMLERİ KULLANILARAK ÖLÇÜLEN TROMBOSİT İŞLEVLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

79-83

Burak Pamukçu, Oğuzhan Arif Çimen, Kartal Emre Aslanger, Ebru Gölcük, İmran Önür, Hüseyin Oflaz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 79-83

HEPATOMA (HEP G2) HÜCRE SERİSİ ÜZERİNE İNDOMETAZIN’IN ETKİLERİ

84-87

Semih Gül, Feyyaz Özdemir, Bülent Yıldız, Ercüment Ovalı

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 84-87

TSH TARAMASI VE TİROİD HASTALIKLARININ KOMORBİDİTESİ

88-93

Füsun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu, Mustafa Boz, Esma Altunoğlu, Şükran Türkeş, Zeynep Gürcan, Pınar Demir, Alper Döventaş, Hale Aral, Özer Açbay

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 88-93

HASTA BAKIŞ AÇISI: EPİLEPSİ HAKKINDA BİLGİ VE ANLAYIŞ

94-101

Mehmet Güney Şenol, İlknur Gün, Mehmet Saraçoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 94-101

SIĞINMACILAR: SAĞLIK PROBLEMLERİ İÇİN YENİ YAKLAŞIMLARA İHTİYAÇ VAR MI?

102-105

Filiz Pehlivanoğlu, Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 102-105

OLAĞAN DIŞI BİR SİROZ NEDENİ: ALVEOLAR EKİNOKOKKOZİS

106-108

Ömer Yılmaz, Hakan Dursun, Fatih Albayrak, Abdullah Uyanık, Mustafa Keleş, Mehmet Bilici

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 106-108

ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN ASI VAKASINDA ICA TROMBOZUNA BAĞLI SEREBRAL İNFARKT

109-111

Süleyman Kutluhan, Çetin Lütfi Baydar, Beste Yoldaş Sezgin, Serpil Demirci, Ahmet Özden, Lütfi Yavuz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 109-111

DİRENÇLİ PSÖRİATİK ARTRİTLİ BİR OLGUDA ETANERCEPT TEDAVİSİ

112-114

Erhan Çapkın, Murat Karkucak, Gonca Özden, Mehmet Tosun, Haim Çakırbay

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 112-114

NORMAL PLAZMA AMONYAK DÜZEYİ İLE SEYREDEN GEÇ BAŞLANGIÇLI ARGİNİNOSÜKSİNAT LİYAZ EKSİKLİĞİ

115-118

Cahide Yılmaz, Murat Doğan, Yaşar Cesur, Hüseyin Çaksen, Sevil Arı Yuca, Bülent Ataş, Oğuz Tuncer

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 115-118

AKUT ST YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜNE BENZEYEN BÖLGESEL MİYOKARDİT

119-123

Ömer Şatıroğlu, Mutlu Vural, İbrahim Uyar, Mehmet Meriç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 119-123

A. BURHANEDDIN TOKER (1890-1951)

124-126

Elif Atıcı, Teoman Atıcı

PORTRE Nobel Med 2011; 7(1): 124-126