//
Nobel Medicus 21. Sayı

Nobel Medicus 21. Sayı

Dergi No: 21 Cilt: 7 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2011 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Dostlarım,

Sağlık sektörü çalışanları kendi adıma söylemem gerekirse İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri öğretim üyelerinin pek çoğu olağanüstü bir dönemden geçiyor.

Olağanüstülüğü yaratan ise hizmet alanların ve hizmet sunanların oldukça farklı çoğu kez zıt duygular yaşadığı bir dönem olması. Dileriz ki sonunda büyük insani ve maddi kayıpların olmadığı; hizmet sunanların da, alanların da huzur, sevgi ve istek içinde bulunduğu, kalitenin ve içten güleryüzün ön planda olduğu bir ortamı yakalayabilmemiz mümkün olur.

Bizler Nobel Medicus ekibi olarak dergimizi uluslarası platforma getirmek için kuruluşumuzdan beri yoğun çabalar içindeyiz. Sponsorumuza bilimsel açıdan tam bağımsız olabilmemiz için gösterdikleri tam destek ve içinde bulunduğumuz günlerdeki sağlık sektörünün yani hizmet sunanların sıkça mutsuzluğuna yolaçan koşullardaki bu geçiş dönemi sancılarına rağmen ekonomik destekleri için şükranlarımızı tekrarlamak isterim.

Nobelmedicus olarak hedefimizi sürekli yükselttiğimizi biliyorsunuz. Bunun için impakt faktörümüzü yükseltmeliyiz, yani dergimizde yayınlanan yazıların site edilmesi gerek. Biz takip etmeye çalışıyoruz ancak siz başka dergilerde yayımlanan makalelerinizde Nobel Medicus’ta yayımlanan makaleleri site eder ve bunu bize bildirirseniz bizim de size küçük sürprizlerimiz olacak.

Bu sayımızda türkçe/ingilizce makale oranı tam yarı yarıya. Dergimizin uluslararası platformlarda da okunur ve site edilir hale gelmesi için böyle bir orana ulaşmamız gerekliydi. Sizlerden gelen yazıları dergi kabul tarihine göre sıralıyor çok olağanüstü bir durum söz konusu olmadıkça sırayı bozmuyoruz. Buna rağmen bu ideal orana ulaşmaktan mutluyuz.

Hoşunuza gideceğini umduğum pek çok makale ve araştırmayı bu sayımızda da bulacaksınız. Özellikle derlemelerde konuların çoğunluğu ilgilendiren konular olmasına gayret ediyoruz. Ancak yazıların kabul sırasına gore baskıya girmesi konuların branşlara ait ağırlığını değiştirebiliyor. Bizi bu konuda mazur görün.

Bu sayının portreler kısmında İ.Ü. İTF Anatomi AD’den Prof. Dr. Sami Zan’ a yer veriyoruz. Anatomiyi keyifle dinlenen ve severek öğrenilen bir ders haline getiren Sami Zan Hocamızı sevgi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr Cihan Aksoy
Editör

EMBRİYOGENEZ VE KARSİNOGENEZ İLİŞKİSİ

05-09

Uzay Görmüş

DERLEME Nobel Med 2011; 7(3): 05-09

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

10-17

Mert Küçük, İrfan Yavaşoğlu, Gürhan Kadıköylü, Zahit Bolaman

DERLEME Nobel Med 2011; 7(3): 10-17

ALLERJİK RİNİTTE TAKİP VE SEMPTOM ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İMPRESYON SİTOLOJİSİ METODU

18-21

Füruzan Döger, Hülya Eyigör, Didem Kozacı, Sema Başak

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 18-21

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK

22-27

Esma Demirhan, Afitap İçağasıoğlu, Esma Öcal Eriman, Canan Gücük Tezel, Hatice Şule Baklacıoğlu, Sema Haliloğlu, Huriye Aras

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 22-27

DİYARBAKIR’DA GÖRÜLEN MENİNGOKOKAL MENENJİT VAKALARI SONRASI NEISSERIA MENINGITIDIS TAŞIYICILIĞININ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

28-35

Neriman Şahiner, Efsun Akbaş, Selin Nar, Berrin Esen

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 28-35

ÇOCUK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA LATERAL PERKÜTAN İKİ PARALEL K-TELİ İLE OSTEOSENTEZ YETERLİ Mİ?

36-40

Murat Bülbül, Semih Ayanoğlu, Yunus İmren, Sinan Kahraman, Cem Zeki Esenyel, Hakan Gürbüz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 36-40

PRENATAL FAKTÖRLERİN KÜ&CCEDİL;ÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

41-45

Feyyaz Özdemir, Serkan Özdemir, Murat Topbaş, Bülent Yıldız, Evren Fidan, Halil Kavgacı, Fazıl Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 41-45

KADINLARIN SERVİKS KANSERİ İÇİN ERKEN TANI TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGISI, BEDEN ALGISI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

46-52

Aysun Babacan Gümüş, Olcay Çam

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 46-52

KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN PLATO TİBİA KIRIKLARINDA RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR UYUMLU MUDUR?

53-59

Metin Uzun, Şenol Akman, Faik Seçkin, Erden Ertürer, Murat Bülbül, İrfan Öztürk, İsmail Bülent Özçelik

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 53-59

LAMİVUDİNE CEVAPLI HBEAG NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI

60-65

Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Ferda Soysal, Gülhan Eren

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 60-65

İSTANBUL’DA BEBEK DOSTU BİR BİRİNCİ BASAMAK MERKEZİNDE TAKİP EDİLEN BEBEKLERIN ERKEN SÜTTEN KESİLME İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

66-71

Serap Yıldırım Çifçili, Tülay Yılmaz Akgün, Mehmet Akman, Pemra Cobek Ünalan, Arzu Uzuner, Sibel Kalaca

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 66-71

SERVİKS KANSERİ İÇİN RİSKİ OLAN KADINLARDA HPV TİPLENDİRMESİ VE HPV SIKLIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ VE SERVİKAL SMEARLE İLİŞKİSİ

72-77

Celalettin Eroğlu, Recep Keşli, Mehmet Ali Eryılmaz, Yaşar Ünlü, Oğuzhan Gönenç, Çetin Çelik

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 72-77

ANEMİNİN AKUT KORONER SENDROMLARDA MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

78-81

Rahşan Gül, Fatma Alibaz Öner, Selen Yurdakul, Mecdi Ergüney

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 78-81

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA UYGULANAN SPİNAL ANESTEZİ SIRASINDA İNTRAVENÖZ KETAMİNİN HİPOTANSİYONU ÖNLEME ÜZERİNE ETKİSİ

82-88

Fatih Özkan, Ziya Kaya, Mustafa Süren

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 82-88

ÜREMİK POLİNÖROPATİDE KUTANÖZ SESSİZ PERİYODUN ÖNEMİ

89-94

Seyit Mehmet Kayacan, Barış İşak, Dilek Kayacan, Muharrem Müftüoğlu, Aytaç Karadağ

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 89-94

ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA POZİTİF PATERJİ TESTİ VE CİLT BULGULARININ DAĞILIMI

95-99

Mustafa Güçlü, Murat Gülşen, Hakan Sakallı, Mete Baba

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 95-99

TOTAL PARENTERAL BESLENMENİN YENİDOĞANLARDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

100-107

Şaduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasıyanık

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 100-107

AKALAZYA VE TİROİD HASTALIĞI: ORTAK ETYOLOJİ YA DA RASTLANTISAL BİRLİKTELİK?

108-110

Gülbanu Erkan, İbrahim Doğan, Salih İnal, Mustafa Cesur, Mehmet Cindoruk, Aylar Poyraz, Selahattin Ünal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 108-110

GELİŞME GERİLİĞİ İLE GETİRİLEN BİR OLGUDA SUBFALSİN HERNİASYONA NEDEN OLAN ARAKNOİD KİST

111-113

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Lokman Üstyol, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 111-113

ERİŞKİNDE ANTERİOR FOSSA KAYNAKLI MATÜR TERATOM

114-116

Hülagü Kaptan, Ömür Kasımcan, Kutay Çakıroğlu, Celal Kılıç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 114-116

ORTA KONKA PİYOSELİ

117-118

Fatih Bulut

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 117-118

PRİMER OVER GEBELİĞİ

119-120

Ahmet C Çalışkan, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 119-120

BARYUM SÜLFAT ASPİRASYONU: İKİ OLGU

121-122

Hayati Kandiş, Esin Korkut, Özlem Bilir, Semih Korkut

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 121-122

SAMİ ZAN (1921-1984)

123-124

Kevser Karaman, Sibel Cevizci

PORTRE Nobel Med 2011; 7(3): 123-124