//
Nobel Medicus 22. Sayı

Nobel Medicus 22. Sayı

Dergi No: 22 Cilt: 8 | Sayı: 1 | Ocak-Nisan 2012 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım

Sağlıkta yeniden yapılanma sürecine tüm dünyada ve ülkemizde devam ediliyor. Özellikle sağlık sektörü çalışanlarının oldukça yakından izledikleri bu düzenlemelerin sağlık sektörü çalışanlarına neler getirdiği; geçiş dönemi sancılarının manevi ve maddi sonuçları; halk sağlığını hangi düzeyde etkileyeceği; hekim eğitimine, uluslararası bilimsel saygınlığa; ilaç sanayine etkileri; ilaçta kalite, yenilik, araştırma, eğitim, tanıtım gibi değerlerin fiyat ayarlamalarına ne denli dayanabileceği… Hep soru işaretleri ile dolu. Hasta memnuniyetinin arttığı aşikar, ancak bu memnuniyetin gerçekten doğru tedavi nedeniyle mi olduğu bilinmiyor. Hekimlerin kongre katılımlarının sınırlandırılması doğru bir girişim gibi gözükse de, güncelliği yakalama ve uluslararası ilişkilere etkileri ne olacak; hastaların mutlu olması yeterli mi, yoksa sağlık çalışanlarının da mutlu olmasını sağlamak mümkün mü; sağlık maliyetlerini düşürmek gerekli bir önlem olmakla beraber “farmakoekonomi” göz önüne alınıyor mu? Birlikte izleyecek ve sonuçları göreceğiz. Umarız ve dileriz ki gelecek günler sağlık hizmeti sunanların da alanların da mutlu olacağı aydınlığı getirecektir.

Biz Nobel Medicus ekibi görevimizin başındayız. SCI-E ye ilk kabul edilen Türk tıp dergilerinden biri olmanın onurunu taşıyor ve daha iyiye gitme arayışındaki çabalarımızı sürdürüyoruz. Kurucumuz ve tek sponsorumuzun tarafsız ve kesinlikle tam bağımsız olabilmemiz yolundaki büyük desteğini bilgi ve takdirinize bırakıyor, Türk tıbbı adına kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu sayımızda ilginizi çekeceğini umduğumuz iki derlemeye yer verdik. “Kanser Ağrısı” ve “Transplantasyonda psikiyatrinin rolü” nü kendi branşlarımızla özdeşleştirebilirsek özgün sonuçlara varabileceğiz.

Dergimizde İngilizce yayınların arttığını görüyorsunuz. Bu tüm uluslarası indekslerde yer almamız ve uluslararası sitasyon için olumlu bir gelişme. Ancak sizlerden bazı isteklerimiz olacak. Özellikle İngilizce dilinde yazılan yazıların yazım dillerini tercihen önce ancak dilerlerse ilk hakem onayından sonra “American Journal Experts, The Medical Editor, Text Check, Bio Science Writers, Boston BioEdit, ScienceDocs” gibi internet sitelerinde düzelterek göndermelerini rica edeceğiz. Bu hem kendimizi geliştirmemiz, hem de uluslar arası okunabilirlik için gerekli.

Yine yazarlar makalelerin anahtar kelimelerini MeSH ve Türkiye Bilim Terimleri’nden seçmelidir.

Bir değişiklik de unvanlar ile ilgili. Geçen zaman içinde yazarların unvanları değişebildiğinden artık unvan kullanmama kararı aldık. Yazar unvanları Türkçe makalede Dr, İngilizce makalede PhD veya MD şeklinde yazılmalı, bunun dışındaki akademik unvanlar makalede yer almamalıdır.

İngilizce makalelerde yazar isimleri Türkçe karakterler kullanılarak yazılmalıdır.
Bu sayımızın portresini ülkemizde Fizik tedavi rehabilitasyon, romatoloji, elektrodiyagnoz gibi kavramları İstanbul Üniversitesinde ilk kez bir kürsü oluşturarak kuran, dönemindeki meslektaşları ile Avrupa romatoloji kongresini gerçekleştiren, yani bir çok ilki gerçekleştiren Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu’ya ayırdık. Kızı Prof. Dr. Ender Berker ve torunu Prof. Dr. Nadire Berker aynı yolda ilerliyor, ülkemizin saygın FTR hekim ve öğretmeni olan bu büyük hocanın yaşamını okumanızı öneririm.

Bu sayımızda farklı branşlardan 13 araştırma 2 derleme 5 olgu sunumu ve bir portre olmak üzere 20 yayın mevcut. İlgi ve desteğinize teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz.

Sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle

Prof. Dr. Cihan Aksoy
Editör

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI BASAMAK TEDAVİSİ

05-15

Ecevit Sarıhan, Ercüment Kadıoğlu, Füsun Artıran İğde

DERLEME Nobel Med 2012; 8(1): 05-15

TRANSPLANTASYON VE PSİKİYATRİ

16-23

Zülküf Perdeci, M. Alpay Ateş, Ayhan Algül

DERLEME Nobel Med 2012; 8(1): 16-23

ADOLESANLARDA SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMU

24-29

Mehmet Akman, Sabah Tüzün, Pemra C. Ünalan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 24-29

SİVAS YÖRESİNDE İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA ASTIM VE ALERJİK HASTALIKLARIN İLİŞKİSİ VE PREVALANSI

30-34

Sulhattin Arslan, Serdal Uğurlu, Yeltekin Demirel, Günay Can

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 30-34

İSTANBUL’DAKİ (SİLİVRİ) ÖĞRETMENLERDE MESLEKSEL MARUZİYETE BAĞLI HASTALIKLARIN ARAŞTIRILMASI

35-41

Nurhan İnce, Bedia Özyıldırım, Haluk İnce, Halim İşsever, Salih Malkoç, Zuhal Karagöz, Hanife Çelik, Erol Işık, Özkan Ayvaz, Bilge Hapçıolu, Mustafa Erelel, Kürşat Özdilli, Ülken Tunga Babaoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 35-41

ORGAN AKTARIMI KONUSUNDA HUKUKÇULARIN GÖRÜŞLERİ

42-45

Oya Ögenler, Selim Kadıoğlu, Handan Akın

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 42-45

KRONİK İDİYOPATİK ÜRTİKERLİ HASTALARDA ALEKSİTİMİ, ANKSİYETE, DEPRESYON İLİŞKİSİ

46-51

Nazmiye Kocaman Yıldırım, Mine Özkan, Sedat Özkan, Serap Batmaz Oflaz, Aslı Gelincik, Suna Büyüköztürk

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 46-51

HELİCOBACTER PYLORİ POZİTİF FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA CAG A DURUMUNUN HİSTOLOJİK VİRÜLANS, KLİNİK VE ERADİKASYON TEDAVİSİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ

52-60

Önder Ovalı, Sait Bağcı, Orhan Baylan, Özgül Kısa, Ayper Kaya, Özgür Karacalioğlu,, Yüksel Ateş, Ahmet Tüzün, İsmail Hakkı Koçar, Kemal Dağalp, Taner Akyol, Fatih Ermiş, Kemal Öncü, Hasan Nazik

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 52-60

LOKALİZE ENFEKSİYONLARIN ERKEN TANISI VE TAKİBİNDE PROKALSİTONİN, C-REAKTİF PROTEİN, İNTERLÖKİN-6, İNTERLÖKİN-8 VE ENDOTOKSİNİN ROLÜ

61-66

Şua Sümer, İbrahim Erayman, Emel Türk Arıbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 61-66

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ’NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ

67-71

Hasan S. Sağlam, Aziz Öğütlü, Vildan Demiray, Oğuz Karabay

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 67-71

YENİDOĞAN SEPSİSİNİN TANISINDA C-REAKTİF PROTEİN İLE PROKALSİTONİN DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

72-76

Sadık Topuz, Fahri Ovalı

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 72-76

VASKULAR ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ YÜKLÜ POLİ(LAKTİK-KO-GLİKOLİK ASİT) MİKROKÜRELERİNİN KARAKTERİZASYONU, HÜCRE PROLİFERASYONU VE SİTOTOKSİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

77-82

Oya Sipahigil, Emine Alarçin, Murat Türkoğlu, Betül Dortunç, Hüseyin Karagöz, Ersin Ülkür, İmran Vural, Yılmaz Çapan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 77-82

DEKSMEDETOMİDİNİN PROPOFOL ENJEKSİYON AĞRISINA ETKİSİ

83-88

Gamze Sarkılar, İnci Kara, Ateş Duman, Feride Aygın, Selmin Ökesli

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 83-88

MEKANİK PERİODONTAL TEDAVİYE DESTEK OLARAK KULLANILAN LOKAL VEYA SİSTEMİK METRONİDAZOLÜN KLİNİK PARAMETRELER VE DİŞETİ OLUĞU SIVISI BİYO-MARKERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

89-94

Leyla Kuru, Bahar Kuru, Ülkü Noyan, Aydın Kükrer, Tuba Acar, Selçuk Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 89-94

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ OLAN YETİŞKİN HASTALARDA, BİPOLAR RADYOFREKANS TERMAL ABLASYONU SONRASI DİL KÖKÜ HACMİNDE OLUŞAN KÜÇÜLMENİN MANYETİK REZONANS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN BULGULAR

95-99

Şenol Civelek, Ufuk Pekel Yanbuloğlu, İsmet Emrah Emre, Burak Ömür Çakır, İrfan Çelebi, Suat Turgut

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 95-99

BİTKİSEL ÇİN İLACINDA YÜKSEK DOZDA SİBUTRAMİN TESPİTİ

100-102

Nebile Dağlıoğlu, Ramazan Akcan

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 100-102

STEROİD KULLANAN VE SALMONELLA ENTERİTİDİS BAKTERİYEMİSİ GELİŞEN BİR OLGUDA FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU

103-106

Ali Acar, Hüsrev Diktaş, Oral Öncül, Şaban Çavuşlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 103-106

BİR RENAL OSTEODİSTROFİ HASTASINDA SERUM FOSFATININ TC-99M PERTEKNETAT İLE İN VİVO BAĞLANMASI

107-109

Aynur Özen, Ayşe Aktaş, İrfan Serdar Arda, İbrahim Ötgün, Beyza Kocabaş, Murat Aras

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 107-109

AKUT MYELOMONOSİTİK LÖSEMİSİ OLAN BİR HASTANIN PERİODONTAL TEDAVİSİ

110-113

Esra Güzeldemir, Hilal Uslu Toygar, Nazım Emrah Koçer, Ebru Kızılkılıç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 110-113

MAROTEAUX LAMY SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ

114-116

Ayşe Çiğdem Tütüncü, Güner Kaya, Fatiş Altıntaş, Pınar Kendigelen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 114-116

ORD. PROF. DR. OSMAN CEVDET ÇUBUKÇU (1895-1965)

117-118

Derleyen: Ender Berker

PORTRE Nobel Med 2012; 8(1): 117-118