//
Nobel Medicus 28. Sayı

Nobel Medicus 28. Sayı

Dergi No: 28 Cilt: 10 | Sayı: 1 | Ocak-Nisan 2014 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Dostlarım

Bu sayımız ile Nobel Medicus 10. cildine geçmiş bulunuyor. 10 yaşına basmış, SCI-E’de 8 yıldır varlığını sürdüren, kendi liginde Türkiye’de en çok sağlık mensubuna ulaşan, hakemli, tarafsız, bilimsel, düzenli yayınlanan, çok branşlı bir sürekli yayın olarak birçok ilke öncülük etmiş olmanın gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Uluslararası tüm tıbbi bilimsel indekslere girme aşamasındayız ve buna engel olan ve bizim değiştirmek istemediğimiz bazı pürüzler var. Bunlardan biri de tüm derginin İngilizce olması gerekliliği gibi dış indekslerden gelen talepler ve biz şimdilik bir Türk bilim dergisinin tümüyle İngilizce olmasını kabul etmiyoruz. Ülkemizdeki Tüm Ulusal indekslerde ve TÜBİTAK'ın destek verdiği dergiler arasındayız. Şimdiki amacımız saygınlığımızın ve impakt faktörümüzün daha da artması. Bu amaçla geniş ve tarafsız hakem heyetimizin red oranının ve eleştirilerinin arttığını biliyorsunuz. Deneyimleri ve bilgi birikimlerini ve zamanlarını bizimle paylaşan tüm okurlarımıza, hakemlerimize bir kere daha teşekkür ederiz.

Bu arada birkaç ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dergilerinin bilimsel değeri sitasyonların artmasına paralel olarak artıyor. Bu amaçla dergilerimizde yayınlanan çalışmaları başka dergilerde ve dergimizde site eden yazarları daha büyük hoşgörü ile karşılıyor ve bu tür içerikli yayınlarla karşılaştığımızda mutlu oluyoruz. Bir başka ayrıntı da İngilizce yazılan araştırmalar ve özetler. Yazarlara bilgi köşesinde de görebileceğiniz bir bölümü burada tekrarlamak istiyorum: "Nobel Medicus isimli dergimizde eczacılık ve tıp alanında Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilir. Hatalı kullanım söz konusu olmadıkça eser sahibinin dil anlayışı ve üslubuna saygı gösterilecektir. Hakemlerden bu konuda hassasiyet göstermeleri beklenecek ve editörler kurulu bu konuda dayatmacı olmayacaktır. Ancak İngilizcenin doğru kullanımı dergide yayınlanması için bir gerekliliktir. Zorluk çeken yazarlar yazının anlaşılabilirliğini artırmak için dilbilgisi konusunda yardım almalıdır. (Birçok şirket ScienceDocs, American Journal Experts, BioScience Writers, Boston BioEdit, The Medical Editor ve Text Check de dahil olmak üzere, web üzerinden düzenleme sağlamaktadır.) Bu şirketler tarafından düzenlenmiş makalelere değerlendirmede öncelik verilecektir."
Bu sayımızda 1’i derleme, 10’u araştırma, ve 7’si olgu sunumu olmak üzere toplamda 18 makalemiz bulunmaktadır. Genel bilgimizi artıracağını düşündüklerim yanı sıra değişik branşlara ait çalışmaları okumak, giderek tek branşa yönelerek daralan bakış açımızı biraz daha genişletecektir. Beğenerek okuyacağınızı ümit ediyorum.

Bu sayımızda bir de editöre mektup var. Her türlü uyarı ve eleştirilerinizi bekliyoruz.

Portre bölümümüzün bu sayısını derleyen sevgili Kevser Atalık geniş çapta bir çalışma sonucu yine bir büyüğümüzü, bir tıp kahramanını bizimle paylaşıyor.

Sevgi, huzur, barış dolu bir yaşam dileğimle,
Prof. Dr. Cihan AKSOY

DAVRANIŞSAL YA DA "MADDE-DIŞI" BAĞIMLILIKLARA TANISAL YAKLAŞIM

05-11

Gülçin Benbir, Cana Aksoy Poyraz, Hülya Apaydın

DERLEME Nobel Med 2014; 10(1): 5-11

KONVANSİYONEL KOLONOSKOPİSİ TAMAMLANAMAYAN HASTALARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK KOLONOGRAFİNİN YERİ

12-19

Fatma Esra Bahadır Ülger, Aykut Ülger, Esin Yencilek, Mustafa Çolak, Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Mehmet Masum Şimşek

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 12-19

TRAVMA OLGULARINDA YÜZDE SABİT İZ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

20-24

Bahadır Kumral, Ümit Naci Gündoğmuş, Cengiz Haluk İnce, Gülsüm Nurhan İnce

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 20-24

ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRK GEBE KADIN POPÜLASYONUNDA BİRİNCİ TRİMESTER TİROİD HORMON REFERANS DEĞERLERİ

25-29

Hakan Aytan, Pelin Aytan, Fazlı Demirtürk, Ahmet Cantuğ Çalışkan, Şemsettin Şahin, Filiz Erdoğan

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 25-29

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ KAFA TRAVMALARINA RADYOLOJİK BAKIŞ

30-35

Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Selim Bozkurt, Mustafa Haki Sucaklı

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 30-35

İL MERKEZİNDEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN TARAMA TESTLERİ YAPTIRMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZİ

36-42

Mahmut Kılıç, Ayşegül Koç

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 36-42

BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ORTAYA ÇIKAN KLEBSIELLA OXYTOCA SALGINININ MİKROBİYOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI

43-46

Mehmet Burak Selek, Tuğrul Hoşbul, Bayhan Bektöre, Barış Yalçın, Orhan BAYLAN, Mustafa Özyurt

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 43-46

ANTİ-TNF-ALFA TEDAVİSİ VERİLEN OLGULARDA LATENT TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU AÇISINDAN İZLEM SONUÇLARIMIZ

47-52

Pınar Mutlu, Can Sevinç, Oğuz Kılınç, Eyüp Sabri Uçan

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 47-52

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KSANTELEZMALARI: ÖNEMİ VE DİSLİPİDEMİ İLE İLİŞKİLERİ

53-57

Mete Akın, İsmail Hakkı Ersoy, Altuğ Şenol, Gökhan Aksakal

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 53-57

HEPATİT B YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMU’NUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

58-67

Rukiye Pınar, Nursen Palaz, Fehmi Tabak

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 58-67

SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE p53 MUTASYONU ve p21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

68-73

Nergis Salman, İstemihan Akın, Sema Hücümenoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 68-73

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİLİ HASTALAR VE sağlıklı KONTROLLERDE SİTOKİN GEN POLİMORFİZMİ

74-78

Kürşat Özdilli, Sacide Pehlivan, Yeliz Duvarcı Öğret, Tuğçe Sever, Mustafa Pehlivan, Halim İşsever, Fatma Savran Oğuz

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 74-78

İNFANTİL NÖROAKSONAL DİSTROFİDE SOLUK TUTMA ATAKLARI: KÖTÜ SEYİRLİ NÖROLOJİK HASTALARDA GÖRÜLEN HER NÖBET EPİLEPTİK DEĞİLDİR

79-81

Veysi Demirbilek, Gülçin Benbir, Ayşin Dervent

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 79-81

KOKSARTROZ CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE DELİRYUM

82-84

Zehra Tutal, Münire Babayiğit, Necla Dereli, Handan Güleç, Aysun Kurtay, Faruk Savaş , Eyüp Horasanlı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 82-84

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE BAŞLANGIÇ HSV-DNA’SI NEGATİF OLAN ATİPİK HSV ENSEFALİTİ

85-87

Şua Sümer, Onur Ural

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 85-87

ROMATOİD ARTRİT’İN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: TİROİD AMİLOİDOZU VE TİROİD İÇİ YERLEŞİM GÖSTEREN PARATİROİD BEZİ

88-91

İsmail Hakkı Ersoy, Banu Kale Köroğlu, Oğuzhan Aksu, İbrahim Metin Çiriş, Fatih Ermiş, Yunus Ugan, Atila Altuntaş, Mehmet Numan Tamer

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 88-91

RAMSAY HUNT SENDROMUNDA VOKAL CORD PARALİZİSİ

92-96

Yunus Feyyat Sakin, Alper Kanmaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 92-96

PREMENEPOZAL KADIN HASTADA MEMENİN BİLATERAL MUSİNÖZ KANSERİ: LİTERATÜRDEKİ İLK OLGU

97-98

Hakan Buluş, Onur Birsen, Ayşe Derya Buluş

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 97-98

HEKİMBAŞI MUSTAFA BEHÇET EFENDİ (1774-1834)

99-100

Kevser Atalık

PORTRE Nobel Med 2014; 10(1): 99-100

ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN AND THE EFFECT OF BOSENTAN IN ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA

101-102

EDİTORYAL Nobel Med 2014; 10(1): 100-101