//
Nobel Medicus 3. Sayı

Nobel Medicus 3. Sayı

Dergi No: 3 Cilt: 1 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2005 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Dostlarımız

Türkiye’ de 30.000 adet basılan ve ücretsiz dağıtılan tek tıp dergisi Nobel Medicus editörler kurulu olarak kurban bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar dileriz.

Multidisipliner bilimsel ve tarafsızlık ilkelerine sıkıca bağlı dergimize ve editörler kuruluna gösterdiğiniz güvene, bilimsel çabalarını cömertce sunan yayın sahiplerine, birikimlerini ve emeklerini esirgemeyen hakemlerimize, dünyada örneği az böyle bir ideali gerçekleştirmemize olanak sağlayan Nobel İlaç’a teşekkürlerimizi tekrarlamak istiyoruz.

Her sayımızda sizlere uluslararası indekslere girme yolunda yeni bir müjde ile ulaşıyoruz. Bu sayımızda da dergimizin NLM (National Library of Medicine)’den gelen taleple NLM Türkiye sorumlusuna düzenli olarak iletileceğini bildirmek istiyoruz. Burada en önemli kriterlerden olan kaliteli yayın ve araştırmaların sayısının fazlalığı sizlerin katkıları ile mümkün olabilecektir. Gönderdiğiniz araştırmalar bildiğiniz gibi konuya hakim hakemlerce değerlendirilmektedir. Hakemlerimizin birikimleri ışığında değerlendirdikleri araştırmalara yönelik eleştiri yayın sahiplerine kişiye özel olarak gönderildiğinden dergimizin bilimsel araştırma yapma ve yayınlama konusunda eğitici bir rol üstlenmesine de yol açmaktadır. Multidisipliner bir dergi olmamız nedeniyle özellikle branşınıza ait yayınların dergimizde çoğalması, sizin göndereceğiniz (kaliteli) yayın sayısına paralel olacaktır. Bilimsel uluslararası indekslere girmenin önemli bir kriteri de araştırma/derleme oranının araştırmalar lehine olmasıdır.

Sizlerden bilimsel araştırmalarınızı çekinmeden, özgürce göndermenizi veya yapmayı planladığınız araştırmalara yönelik (varsa) sorularınızı bize iletmenizi rica ediyoruz.

Bu sayımızda üç editoryal göreceksiniz. Editoryaller o sayıda çıkan yayınlara yönelik otör görüşlerini içeren bilimsel derlemelerdir. İlgili yayınlarla birlikte okumanızı öneririz.

Nice müjdelerle görüşmek ümidiyle...

Prof. Dr. Cihan Aksoy
Editörler Kurulu adına

KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA PEG-İNTERFERON+RİBAVİRİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN GLUKOZ METABOLİZMASINA ETKİLERİ

04-06

Ahmet Uludağ, Müjdat Canöz, Aylin İzat, Cüneyt Müderrisoğlu, Habip Gedik, Nurettin Tunç

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(3): 04-06

NOZOKOMİYAL METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) İNFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ

07-10

Hüseyin Turgut, Suzan Saçar, Hülya Sungurtekin, Semra Toprak, Ali Asan, Fatma Tefçi, Koray Tekin

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(3): 07-10

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA FONOFOREZ VE LOKAL KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN BOSTON SEMPTOM CİDDİYET ÖLÇEĞİ, KAVRAMA GÜCÜ VE ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ

11-14

Reyhan Tuncay, Ece Ünlü, Eda Gürçay, Aytül Çakcı

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(3): 11-14

PRİMER MEME ANJİOSARKOMU

15-18

Zafer Şenol, Murat Kalemoglu, Sezai Demirbaş, F.Fulya Okudur, Tuncay Çelenk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 15-18

TESTİS SEMİNOMU BOYUN METASTAZI

19-21

Murat Enöz, Sami Katırcıoğlu, Yusufhan Süoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 19-21

YİRMİ YILDIR KONVERSİYON BOZUKLUĞU TANISIYLA TAKİP EDİLEN HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ

22-26

Mehmet Yaman, Buket Yücel Altan, Ayhan Bölük, Olcay Eser

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 22-26

KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİ VE TEDAVİLERİ

27-28

Kadir Demir

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(3): 27-28

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA GÜNCEL TEDAVİ

29

Ayşe Karan

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(3): 29

BİR İYON KANALI HASTALIĞI: PERİYODİK PARALİZİ

30-31

Mehmet Ali Akalın

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(3): 30-31