//
Nobel Medicus 29. Sayı

Nobel Medicus 29. Sayı

Dergi No: 29 Cilt: 10 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2014 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Dostlarım,

Nobel Medicus’lu 10. yılımızda 2. sayımızda yine beraberiz. Dergimiz elinize ulaştığında umarım keyifle okumak, tıbbın değişik branşlarındaki farklı olgularla ve farklı konularla tanışmakşansınız olacak. Branşlaşmanın iyice yoğunlaştığı ve detaylandığı günümüzde farklı konuları okumak sıkıcı gelebilir, ancak göz atmanızı şiddetle öneririm. İşinize yarayabilir.

SCI-E’de yer alan tek (ve ilk) multidisipliner bilimsel Türk tıp dergisi olarak daha büyük hayallerimiz var. Şimdiye değin verdiğiniz desteklerinizle geldiğimiz seviyeyi daha yükseltmekistiyoruz. Bunun için en önemli kriter impact faktörümüzü artırmak. Bunun için de ulusal ve uluslararası sitasyon alan ve alabilecek yayınlara ve tabii sizin bu dergideki yayınları siteetmenize ihtiyacımız var. Keyifle bildirmek isterim ki dergimizin impact faktörü 0,039’dan 0,091’e yükselmiştir. Ancak bu oldukça yetersiz ve çok daha yüksek puanları da bildirebilmek dileğindeyiz.

Bunu sağlayabilmenin önemli bir yolu özellikle özetler de dahil olmak üzere İngilizce yazıların bilimsel makalelerdeki rutine uygun olması. Size bir miktar maddi külfet getireceğinibiliyoruz ancak gelen eleştiriler bizi böyle bir karar almaya zorladı. Bundan sonra hakemlere gönderilme aşamasındaki makalelerden İngilizce makalelerin tümünde İngilizce dilininprofesyonel sitelerce (ScienceDocs, American Journal Experts, BioScience Writers, Boston BioEdit, The Medical Editor ve Text Check, gibi) kontrol edildiğine dair bir belge istenecektir.Dilinin bu sitelerde kontrol ettirildiğine dair bir belgesi olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bizi hoş karşılayacağınızı umuyoruz.

Bir başka girişim ise yurtdışından yayın gelmesidir. Bu sayımızda göreceğiniz makalelerden biri Hindistan’da yapılmış, Tayvan’dan gönderilmiştir. Yeni sayımızın içeriğinde 1’i derleme,11’i araştırma ve 6’sı olgu sunumu türünde olmak üzere toplamda 18 adet yayın bulunuyor. Bunların 11’i Türkçe, 7’si İngilizce makaledir.

Bu sayımızın portre kişisi ise “Prof. Dr. Hamdi Suad Aknar” dır. Portre yazısını ilgiyle okuyacağınızı umuyorum. Türk tıp tarihinin kahramanları ile sizi tanıştırmaya devam edeceğiz.

Saygı ve selamlarımla,

Prof. Dr. Cihan Aksoy
Editörler Kurulu Adına

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU PATOFİZYOLOJİSİNDE SON GÖRÜŞLER

05-11

Saliha Yeter Amasyalı, Demirhan Dıraçoğlu

DERLEME Nobel Med 2014; 10(2): 5-11

AKNE VULGARİSLİ HASTALARIN BOĞAZ, BURUN VE BARSAK FLORALARININ ANORMAL BAKTERİYEL FLORA VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLİ BAKTERİ İLE KOLONİZASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

12-17

Emel Sesli Çetin, Pınar Yüksel Başak, Ayşe Gül Özseven, İpek Gürses

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 12-17

BAŞ DÖNMESİ OLAN HASTALARDA SCL-90R VE KISA FORMLARIN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-24

Fazıl Necdet Ardıç, Funda Tümkaya, Selim Tümkaya, Osman Özdel, Handan Ankaralı

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 18-24

SOLUNUM YOLU PATOJENLERİNDE SPİRAMİSİN DUYARLILIĞI

25-30

Gülçin Bayramoğlu, İftihar Köksal

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 25-30

YAŞLILARDA İLAÇ UYUMU: ÜNİVERSİTE HASTANESİ TABANLI TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA

31-38

Ömer Turhan, Evren Kibar, Erhan Ekren, Onur Engin, Duygu Ercan, Ayhan Işık Erdal, Ecem Zeliha Ergün, Pelin Ertop, Barış Esen, Dilan Ece Geylan, Sarp Üner, Nazmi Bilir

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 31-38

DİYABET TANISI KOYMADA AÇLIK PLAZMA GLUKOZ VE ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ ESAS ALINARAK HBA1C’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

39-43

Fatma Kaplan Efe Düziçi State Hospital, Clinic of Internal Medicine, Osmaniye, Turkey f.k.109@hotmail.com

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 39-43

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN TANISINDA (1,3)-BETA-D GLUKAN VE GALAKTOMANNANIN TANISAL DEĞERİ

44-49

Hatice Tuna Hörmet Öz, A. Nedret Koç, M. Altay Atalay, Bülent Eser, Orhan Yıldız,3 Leyla Gül Kaynar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 44-49

HİNDİSTAN’DAKİ ZİHİnSEL ÖZÜRLÜ KADINLAR VE AKIL VE RUH SAĞLIĞI POLİTİKASI

50-54

Govindasamy Agoramoorthy, Purav Shah, Pratiksha Patel

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 50-54

MODİC TİP II LEZYONU OLAN BEL AĞRILI HASTALARDA BRUSELLA SEROLOJİSİ

55-58

Mahmut Alpaycı, Özlem Balbaloğlu, Arda Kandemir

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 55-58

DİNAMİK KONTRASTLI TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİ İLE PULMONER EMBOLİ TANISI KONAN OLGULARDA PARANKİMAL BULGULAR VE PULMONER ARTER ÇAPLARININ EMBOLİ ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ

59-65

Gökhan Güral, Bahar Keyik, Baki Hekimoğlu, Bahri Keyik, Altan Güneş

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 59-65

LAPAROSKOPİK SANAL GERÇEKLİK SİMÜLATÖR EĞİTİMİNİN ÜROLOJİK CERRAHİDE UYGULANABİLİRLİĞİ VE ETKİNLİĞİ: ÇİFT KÖR, RANDOMİZE ÇALIŞMA

66-71

Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 66-71

YENİDOĞANDA HİPOKALSEMİYE BAĞLI DİLATE KARDİYOMYOPATİ OLGUSU

72-73

İbrahim Caner, Haşim Olgun, İsmail Küçükaslan, Abdullah Erdil, Ayhan Taştekin, Naci Ceviz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 72-73

TEKRARLAYAN NEDENİ BİLİNMEYEN BİR GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI

74-76

Raim İliaz, Emrullah Erdem, Sinem İliaz, Gülçin Yeğen, Filiz Akyüz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 74-76

TÜBERKÜLOM İLE SEYREDEN NÖROTÜBERKÜLOZ OLGULARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARI: DÖRT OLGU SUNUMU

77-83

Mecbure Nalbantoğlu, Şermin Börekçi, Handan Başel Karaçöp, Sema Umut, Ali Mert, M. Şakir Delil, Sabahattin Saip, Seher Naz Yeni

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 77-83

EPSTEİN-BARR VİRÜS NEGATİFLİĞİ VE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS POZİTİFLİĞİ GÖSTEREN SERVİKSİN LENFOEPİTELİOMA BENZERİ KARSİNOMU

84-87

Serdar Altınay, Sevdegül Mungan, Yavuz Özoran

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 84-87

NEKROTİZAN BRUSELLA EPİDİDİMOORŞİTİ: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

88-91

Mehmet Beyazal, Sercan Özkaçmaz, Özkan Ünal, Alpaslan Yavuz, Aydın Bora

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 88-91

İSKELET ANOMALİLERİNİN EŞLİK ETTİĞİ JENERALİZE TELENJİEKTAZYA MAKÜLARİS ERÜPTİVA PERSTANS: KAN AKIM SİTOMETRİSİ, TRİPTAZ VE C-KİT MUTASYON ANALİZİYLE OLASI SİSTEMİK TUTULUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

92-95

Betül Taş, Saadet Pilten, Deniz Ekinci, Ramazan Albayrak, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 92-95

HEREDİTER SPASTİK PARAPLEJİLİ KARDEŞLER: BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU VE REHABİLİTASYON PROGRAMININ ETKİNLİĞİ

96-99

Afitap İçağasıoğlu, Meltem Esenyel, Raife Şirin Atlığ, Selin Turan Turgut

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 96-99

HAMDİ SUAD AKNAR (1873-1936)

100-102

Bülent Özaltay, Hakan Ertin

PORTRE Nobel Med 2014; 10(2): 100-102