//
Nobel Medicus 30. Sayı

Nobel Medicus 30. Sayı

Dergi No: 30 Cilt: 10 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2014 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Dostlarım,

30. sayımızla yine beraberiz. Dikkatinizi giderek artan İngilizce yayınlara çekmek istiyorum. 16 makalenin yalnızca 3 tanesi Türkçe dilinde. İngilizce yayınların artışı uluslararası okunurluğu artırmakla beraber yazarlara ekstra bir yük getiriyor. Bildiğiniz gibi bir süredir uluslararası çeviri sitelerinden onay almayan İngilizce yayınları değerlendirmeye alamıyorduk. Üyesi olduğumuz uluslararası indekslerin bizleri zorlayıp yönlendirdiği bu duruma rağmen hakemlerimize yönlendirdiğimiz ve basımı onaylanan yayınların sayısı öyle arttı ki güncelliği kaybetmemek ve mevcutları yayınlayabilmek için Aralık ayından itibaren bir süre için yeni yayın taleplerini askıya alma kararı aldık. Bu kararı almamızdaki bir neden olmamakla birlikte hatırlatmak istediğim konu gönderilen yayınlardaki sitasyon sorunu. İmpact faktörü dergilerin uluslararası değerini artıran en önemli faktörlerden olmasına rağmen değerlendirilmek üzere gönderilen yayınlarda dergimizde ve diğer Türkiye dergilerindeki önceki benzer yayınların site edilmediğini üzülerek tespit ettik. Ulusal dergilerimizdeki yayınların sitasyonunu bir alışkanlık haline getirmemiz gerekli.

Önceliğimiz olmamakla beraber Türkiye dışından da yayınları kabul etmeye devam ediyoruz. Dergimizin uluslararası kimlik kazanması önceliğimiz olmamakla beraber beklediğimiz bir süreç. Ancak red oranımız dış yayınlar için ulusal yayınlarımızdan daha yüksek.

Bu sayımızda yine çok farklı branşlardan çalışmalar mevcut. İlginizi çekeceğini düşündüğüm ve her branşı ilgilendirebilecek konular da mevcut.

Ülkemiz tıbbına önemli katkılar yapmış, öğrenciler yetiştirmiş hocalarımızla ilgili bölümümüzde Prof. Dr. İrfan Titiz’e yer verdik. Yaptıkları ve çabalarını saygıyla anıyoruz.

Destekleriniz için teşekkürlerimizle.

Editörler kurulu adına,
Prof. Dr. Cihan Aksoy

SOSYAL AĞ ARACILIĞI İLE TANIŞARAK BULUŞAN VE CİNSEL SALDIRIYA UĞRAYAN OLGULARDA RİSK FAKTÖRLERİ

05-11

Bora Büken, Zerrin Erkol, Ferhan Kandemir, Erhan Büken

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 5-11

ROMATOİD ARTRİD HASTLARINDA HAYAT KALİTESİNİ BELİRLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN GEÇERLİLİĞİ ÇALIŞMASI

12-17

Andreea Silvana Szalontay, Corina Dima-Cozma, Petru Ifteni, Manuela Paraschiv, Diana-Sinziana Duca, Manuela Padurariu, Elena Rezuş

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 12-17

BRUSELLOZ: TÜRKİYE’NİN BATI ANADOLU BÖLGESİNDEN 523 BRUSELLOZ OLGUSUNUN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

18-23

Nesrin Türker, Bahar Örmen, Nurbanu Sezak, Sevinç Arslan, Hülya Ellidokuz, Figen Kaptan, Sibel El, Serap Ural, İlknur Vardar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 18-23

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İRBESARTAN/AMLODİPİN/HİDROKLOROTİYAZİD FİLM TABLET SABİT DOZ KOMBİNASYONUNUN BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASI

24-31

Abdullah Uslu, İlksen Dikmen, Mustafa Köktürk, Serdar Ünlü, Seda Ünsalan, İclal Çakıcı, Sami Eren, Berrak Kılınç, Onursal Sağlam, Muradiye Nacak, Ömer Ocak

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 24-31

TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONU İLE GLİSEMİK REGÜLASYONARASINDAKİ İLİŞKİ

32-35

Seydahmet Akın, Muhammet Emin Erdem, Sinan Kazan, Mehmet Aliustaoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 32-35

VAN BÖLGESİNDE PANDEMİK İNFLUENZA A (H1N1) OLGULARININ İRDELENMESİ

36-40

Aytekin Çıkman, Mustafa Berktaş, Mehmet Parlak, Yasemin Bayram, Görkem Yaman

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 36-40

REPRODÜKTİF DÖNEMDEKİ KADINLARDA HİRSUTİZM: ETİYOLOJİK FAKTÖRLER, EŞLİK EDEN KLİNİK BULGULAR VE HORMON PROFİLİ

41-47

Filiz Cebeci, Nahide Onsun, Ayşe Pekdemir Şen, Ayşe Cinkaya, Sermet Akar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 41-47

FOTOTERAPİNİN YENİDOĞAN SARILIĞINDA SERUM PARAOKSONAZ AKTİVİTESİ VE TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTEYE ETKİLERİ

48-51

Sevil Kurban, Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, İdris Mehmetoğlu, Rahmi Örs, Said Sami Erdem, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Aysun Toker, Erkan Taşyürek

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 48-51

QUALITY OF LIFE IN PSORIATIC ARTHRITIS PATIENTS-ASSOCIATION WITH DISEASE ACTIVITY AND DIAGNOSTIC DELAY TIME

52-57

Ferhat Gökmen, Murat Karkucak, Arzu Çapkın, Adem Karaca, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Erhan Çapkın, Ayla Akbal

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 52-57

MEDİAN SİNİRİN ÖN KOLDAKİ SEYRİ VE DALLANMA ŞEKİLLERİ

58-62

Feray Güleç, Gülgün Şengül

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 58-62

BÖBREK TAŞI OLAN VE OLMAYANLARDA RENAL PAPİLLALARDAKİ HOUNSFİELD BİRİMLERİNİN KIYASLANMASI

63-68

Orhun Sinanoğlu, Sinan Ekici, Basri Çakıroğlu, Rahmi Çubuk, Süleyman Hilmi Aksoy

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 63-68

AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ İLE ERKEN MORTALİTE İLİŞKİSİ VE KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK D VİTAMİNİNİN ÖNEMİ

69-74

Kadem Arslan, Murat Köse, Samim Emet, Timur Selçuk Akpınar, Şengül Aydın, Bahtiyar Toz, Yücel Arman, Tufan Tükek

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 69-74

TİP 1 DİABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARIN METABOLİK KONTROLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PLAZMA TOTAL HOMOSİSTEİN, LİPOPROTEİN (A) VE VON WİLLEBRAND FAKTÖR DÜZEYLERİ

75-80

Sabahattin Ertuğrul, Yaşar Şen, Erdal Yılmaz, Mustafa Aydın, Bilal Üstündağ

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 75-80

ASA/NSAİD İNTOLERANSI OLAN HASTALARDA NİMESULİDİN TOLERABİLİTESİ

81-87

Fatma Merve Tepetam, Bahattin Çolakoğlu, Faruk Özer, Emin Maden, Şebnem Yosunkaya, Dildar Duman

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 81-87

POST-TRAVMATİK DEV SUBLİNGUAL RANULA

88-91

Betül Taş, Özgür Pilancı, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(3): 88-91

POST-TRAVMATİK PUNKTAT DİJİTAL KALSİNOSİS KUTİS SİRKÜMSKRİPTA

92-96

Betül Taş, Dilek Bıyık Özkaya, Banu Taşkın, Mehmet Öncü, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(3): 92-96

PROF. DR. İRFAN TİTİZ (1903-1969)

97-100

Çağatay Üstün, Nuray Demirci

PORTRE Nobel Med 2014; 10(3): 97-100