//
Nobel Medicus 32. Sayı

Nobel Medicus 32. Sayı

Dergi No: 32 Cilt: 11 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2015 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,
7 yılı geçen süredir SCI-E’deki yerini koruyan dergimizin 10. yılını bitirmesi nedeniyle bir önceki sayımızda Nobel Medicus’un banisi ve sponsoru olan sayın Hasan Ulusoy’un ön yazısını hatırlayacaksınız umarım. 10 yıl boyunca mutlak sponsorluk desteğine karşın hiçbir şekilde dergi içeriğine hatta, şekline bile müdahale etmemiş ve Editörler Kurulunun mutlak bir bağımsızlık içinde çalışmasına olanak sağlamış, 10. yılın tamamlanması nedeniyle başyazı yazması yolundaki ısrarımız sonucu kaleme aldığı kısa ve övgü dolu özlü sözleri için kendilerine candan teşekkür ediyorum.

Gerçekten de ülkemizdeki multidisipliner, bilimsel ve en çok sayıda sağlık mensubuna ücretsiz dağıtılan SCI-E başta olmak üzere yerli yabancı pek çok indekste yer alan bağımsız hakemli dergi olma özellikleri ile pek çok ilkleri barındırması Nobel Medicus’un Türk Tıp tarihinde yer almasını sağlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz artan sitasyonlarımızla, yabancı dilde çıkacak sayılarımızla dünya bilim tarihinde de yer edinebilmek olacak. Bunu sağlayacak olan da siz değerli meslektaşlarımızsınız. Yaptığınız yayınlarda Nobel Medicus’ta yer alan çalışmaları site etmeniz ve ciddi bilimsel araştırmalarınızla dergimizde yer almanız, bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracaktır. Bizler de yayın kabulü sırasında bu hassasiyetlerimize dikkat gösteren meslektaşlarımızın yayınlarını görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız.

Bu 32. sayımızda 15 makale yer alacaktır. Bunların 2’si derleme, 12’si araştırma ve 1’i de olgu sunumudur. Makalelerin her biri önemli olmakla beraber hacca gidecekler için olmazsa olmaz bilgiler barındıran çalışmayı hastalarınıza okutabilirsiniz. Hoşlanacaklardır.

Bu sayıda bir editöre mektup yazımız var. Ayrıca portre kişisi: Türk patoloji ve onkolojisine katkısı olan bir bilim adamı; Prof. Dr. Siegfried Oberndorfer (1876-1944). Bu bilim adamlarının modern Türk tıbbına kazandırdıkları çok önemli. Unutulmamalılar. Bugüne kadar Türk tıbbına emeği geçen 31 bilim insanını sizlere tanıtmaya gayret ettik. Bu konuda da Tıp Tarihi ve Etik Anabilim dallarının bize verdiği katkıları yadsıyamayız. Hepsine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygı ve sevgilerimle,
Prof. Dr. Cihan Aksoy Editör

ANDROJEN DEPRIVASYON TEDAVİSİ ALAN METASTATİK PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA CİNSEL YAŞAM

05-12

Bahadır Ermeç, Hakan Hakkı Taşkapu, Murat Dinçer, Mazhar Ortaç, Emre Salabaş, Ateş Kadıoğlu

DERLEME Nobel Med 2015; 11(2): 5-12 05-12

HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ

13-18

Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin

DERLEME Nobel Med 2015; 11(2): 13-18 13-18

SCHNEIDERIAN PAPİLLOMALAR: 12 YILLIK DENEYİMLERİMİZ

19-23

Güler Berkiten, Muhlis Bal, Tolgar Lütfi Kumral, Yavuz Atar, Ziya Saltürk, Güven Yıldırım, Yavuz Uyar

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 19-23 19-23

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KOLŞİSİN İNTOKSİKASYONU TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

24-28

Halil İbrahim Yakut, Ganime Ayar, Şanlıay Şahin, Mutlu Uysal Yazıcı, Ramiz Coşkun Gündüz, Gökhan Kalkan

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 24-28 24-28

AİLE HEKİMLERİNİN, HUZURSUZ BACAK SENDROMU KONUSUNDAKİ FARKINDALIK, TUTUM VE BİLGİLERİ

29-35

Hülya Kahraman, Nilgün Özçakar, Mehtap Kartal

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 29-35 29-35

KRİTİK HASTALARDA FARKLI YOLLARLA GLUTAMİNLİ BESLENMENİN MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİSİ

36-40

Hülya Sungurtekin, İbrahim Öztürk, Bayram Beder, Hale Daldal, Simay Serin

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 36-40

SAKROİLİAK EKLEM İLE İLİŞKİLİ BEL AĞRISI TEDAVİSİNDE İNTRAARTİKÜLER VE L5 DORSAL RAMUSA PULSED RADYOFREKANS NÖROTOMİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

41-48

İbrahim Andan, Suna Akın Takmaz, Hülya Başar, Bülent Baltacı

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 41-48

ANTİREFLÜ AMELİYATI SONRASI YAKALIĞIN AYRILMASININ ENGELLENMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA

49-53

Zekeriya İlçe, İsmet Özaydın, Abdulkadir İskender, Metin Aydın, Erol Kisli, Musa Gençcelep

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 49-53

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PERİODONTAL HASTALIK ŞİDDETİ: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA

54-58

Yasemin Özkan, Mahmut Alpaycı, Mehmet Özkan, Özcan Hız, Nazım Bozan

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 54-58

SAKARYA İLİNDE 2008 YILI BEBEK ÖLÜMLERİNİN EĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA

59-64

Figen Demir, M. Fatih Önsüz, Yasin Çatalbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 59-64

İŞ YÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’DE AİLE HEKİMİ İHTİYACININ SAPTANMASI

65-73

Salih Mollahaliloğlu, Baki Can Metin, Mustafa Kosdak, Sarp Üner

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 65-73

İLERİ OSTEOPOROZU OLAN KADIN HASTALARDA TERİPARATİD TEDAVİSİNİN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

74-79

Bengi Öz, Güzide Gonca Örük, Hikmet Koçyiğit

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 74-79

OBEZ ÇOCUKLARDA OKSİDATİF STRES BELİRTECİ OLARAK İSKEMİ-MODİFİYE ALBUMİN

80-84

Naci Topaloğlu, Şule Yıldırım, Mustafa Tekin, Fatih Köksal Binnetoğlu, Dilek Ülker Çakır, Fehime Erdem, Sibel Cevizci

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 80-84

EASY-CARE STANDARD DEĞERLENDİRME ARACININ TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE TÜRK YAŞLILARINDA PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

85-92

Rukiye Pınar, Ayşe Ergün, Saime Erol, Zeynep Kurtuluş, Kamer Gür, Havva Sert, Ian Philp

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 85-92

ADÖLESAN BİR OLGUDA DİABETİK KETOASİDOZA BAĞLI SEREBRAL ÖDEM TEDAVİSİ SIRASINDA MANNİTOLE BAĞLI AKUT BÖBREK HASARI

93-96

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Bülent Hacıhamdioğlu, Gökhan Aydemir, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Selami Süleymanoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(2): 93-96

TÜRK PATOLOJİ VE ONKOLOJİSİNE KATKISI OLAN BİR BİLİMADAMI PROF. DR. SIEGFRIED OBERNDORFER (1876-1944)

97-100

Ayten Arıkan, Gülten Dinç

PORTRE Nobel Med 2015; 11(2): 97-100

HAS-BLED SCORE: LIMITATIONS DUE TO UNDERESTIMATION OF BLEEDING RISK IN THE ELDERLY

101-102

Gülistan Bahat, Birkan İlhan, Mehmet Akif Karan

EDİTORYAL Nobel Med 2015; 11(2): 101-102