//
Nobel Medicus 33. Sayı

Nobel Medicus 33. Sayı

Dergi No: 33 Cilt: 11 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2015 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

2015 yılını geriye bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde bir Nobel Medicus’u daha bilimin ve sizlerin hizmetinize ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. Heyecanımızın önemli bir nedeni dergi impact faktörümüzle ilgili. Önemli indekslerde varlığımızı sürdürebilmemizin önemli kurallarından biri olan sitasyon oranının giderek azaldığını ve dergimizde basılan yayınların, ne dergimize yayınlarını veren meslektaşlarımızca ne de başka meslektaşlarımızca neredeyse hiç site edilmediğini izledik. Gelen sitasyon raporları bizleri çok üzdü. Bundan önceki “önsözlerimde sizlerle defalarca paylaşmama rağmen sadece index medicus’taki yabancı yayınları genelde kes yapıştır tarzındaki site etme alışkanlığımız birçoklarımız için hala geçerli bir yöntem. Lütfen dergimiz Nobel Medicus’a sahip çıkalım ve başka dergilerde yaptığımız yayınlarda Nobel Medicus’taki yayınları da site etmeye özen gösterelim.

Heyecanımın önemli bir başka gerekçesi de önsözlerin genelde okunmadığı yolunda bir dostumla girdiğim tartışma ve ardından gelen bahis. Eğer siz bu önsözü okuyorsanız lütfen bana bir dostluk gösterin ve “drcihantr@yahoo.com” adresime “okudum” yazan bir mail gönderin. Sizlere gelecek dergide kaç kişinin bu yazıyı okuduğunu öğrendiğim bir duyuru yapacağım. Şimdiden hem mail hem de sitasyonunuz için teşekkürler.

Bu dergimizde “Farklı makamlardaki Türkçe şarkıların sempatik ve immün sistemine etkilerinden, Romanya’daki dirençli idrar yolları enfeksiyonları ile savaşa” uzanan spektrumda araştırmalar ve bazıları mutlaka ilginizi çekecek makaleler var. En azından özetlere göz gezdirseniz bile genel kültüre katkı yapacağı ve yaşamımızın ummadığımız bir gününde bu bilgilerden yararlanacağımızı düşünüyorum.

Portre bölümümüzde bu sayımızın konuğu Atatürk’ten sadece iki yaş küçük bir tıp adamı. Selanik doğumlu askeri tıbbiye mezunu, Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji kürsüsü kurucularından rahmetli Prof. Dr. Şükrü Yusuf Sarıbaş. İlginç kariyer öyküsü tıpta nereden nereye geldiğimizin önemli bir göstergesi…

Mutluluk getirecek, bilimimizi geliştirecek, nice güzel yıllara

Cihan Aksoy
Editörler Kurulu adına

KLASİK TÜRK MÜZİĞİNİN ÇEŞİTLİ MAKAMLARININ SEMPATİK VE İMMUNOBİYOKİMYASAL BELİRTEÇLER ÜZERİNE ETKİSİ

05-09

Sevda Yüksel, Fatmanur Hacıevliyagil Kazancı, Sefa Çiftçi, Merve Altan, Mustafa Yüksel, Hüsamettin Erdamar, Ramazan Yiğitoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 5-9

OBEZ BİREYLERDE LEPTİN - ADİPONEKTİN ORANI VE İNSÜLİN DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

10-16

Eda Becer, Deniz Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 10-16

ÇOCUKLARDA UZUN SÜRELİ BURUN TIKANIKLIĞINDA ALERJİK RİNİT VE ADENOİD VEJETASYON İLİŞKİSİ

17-21

Nergis Salman, Emine Vezir, Müge Toyran, Mustafa Erkoçoğlu, Ayşenur Kaya, Fatih Alper Akcan, Can Naci Kocabaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 17-21

YAŞLI HASTALARDA ST SEGMENT YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜ SONRASI YENİ GELİŞEN ATRİYAL FİBRİLASYONUN GELİŞİMİNİ ÖNGÖRDÜRÜCÜ ETKENLER

22-27

Emine Kartal, Hüseyin Elbi, Alper Alp, Sevnaz Şahin, Mert Özbakkaloğlu, Öner Özdoğan

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 22-27

ERİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN TANI VE TEDAVİSİNE KARŞI PSİKİYATRİSTLERİN TUTUMLARI: TÜRKİYE’DEN BİR ARAŞTIRMA

28-32

Umut Mert Aksoy, Özge Doğanavşargil Baysal, Şennur Günay Aksoy, Ali Evren Tufan, Fulya Maner

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 28-32

ATRİYAL SEPTAL DEFEKT KAPATILMASINDA CERRAHİ VE PERKUTAN YAKLAŞIM ARASINDAKİ MALİYET ETKİNLİK ANALİZİ

33-36

Mehmet Fatih Ayık, Onur Işık, Muhammet Akyüz, Ali Önder Kılıç, Engin Karakuş, Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek, Yüksel Atay

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 33-36

GEBELERDE PREEKLAMPSİ TANISINDA MATERNAL ÜRİNER NGAL DÜZEYLERİ; POTANSİYEL DİYAGNOSTİK BİR BİYOBELİRTEÇ

37-41

Nilgün Tekkeşin, Asena Ayar

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 37-41

MOLDOVA VE ROMANYA’DA İLACA DİRENÇLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: ÜROPATOJENLER VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞINA ODAKLANMA. DAHA FAZLASINI YAPABİLİR MİYİZ?

42-49

Catalin Pricop, Nicolae Suditu, Radu Vrinceanu, Dragos Puia, Daniela Cristina Dimitriu Catalin Ciuta, Liviu Todosi, Ionel Alexandru Checherita

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 42-49

GEÇERLİ KILINMIŞ BİR GC-MS YÖNTEMİ İLE SAÇTAN TROPİKAMİD İSTİSMARININ BELİRLENMESİ

50-54

Zeynep Türkmen, Selda Mercan, Sıtkı Bağdadi, Salih Cengiz

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 50-54

SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA IGF-1 VE ATRİYAL FİBRİLASYON İLİŞKİSİ

55-58

Çağatay Öncel, Selma Tekin, Tolga Yaylalı, Hande Şenol, Simin Rota

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 55-58

ORBİTAL KİTLELERDE SONOELASTOGRAFİNİN YERİ

59-63

İsmail Akdulum, Rahmi Duman, Zeynel Yoloğlu, Ramazan Tiken, Feyza Kabar, Mehmet Balcı, Bilgin Kadri Arıbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 59-63

SARILIK SEMPTOMLARINDA YANLIŞ TEŞHİSİ AZALTMAK İÇİN KARAR AĞACI UYGULAMASI

64-73

Murat Topaloğlu, Haydar Sur

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 64-73

HEREDİTER HEMORAJİK TELENJİEKTAZİ: PORTOSİSTEMİK ŞANTA BAĞLI NADİR BİR HEPATİK ENSEFALOPATİ NEDENİ

74-76

Timur S Akpınar, Murat Köse, Raim İliaz, Sami Evirgan, Mesut Bulakcı, Emre Yılmaz, Aslı Tufan, Furkan U Ertem, Bülent Saka, Nilgün Erten, Cemil Taşçıoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 74-76

KANSERLİ HASTALARDA TİROİD NODÜL DEĞERLENDİRİLMESİNDE HANGİ YAKLAŞIM DAHA İYİDİR? İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ YA DA FLUORO-2-DEOXY-D-GLUCOSE-POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ

77-79

Birsen Ünsal Koyuncu, Elif İnanç Gürer, Ramazan Sarı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 77-79

POSTERİOR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ENSEFALOPATİ SENDROMUNDA TACROLİMUS’UN ROLÜ

80-83

Elif Kocasoy Orhan, Hale Alpsan, Nerses Bebek, Binnur Pınarbaşı, Sabahattin Kaymakoğlu, İlgin Özden, Oğuzhan Çoban

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 80-83

BORRELİA BURGDORFERİ İNFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ FASİYAL GRANÜLOMA ANÜLARE VE P25, P30 VE P31 PROTEİNLERİ İÇİN SEROPOZİTİFLİK

84-88

Betül Taş, Bilge Özdemir, Serdar Altınay

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 84-88

LETAL DOZ PROPOFENON ALIMINA BAĞLI KARDİYAK ARREST VE İNTRAVENÖZ YAĞ EMÜLSİYON TEDAVİSİYLE YAŞATILAN İLK VAKA

89-92

Enver Özçete, İlhan Uz, Selahattin Kıyan

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 89-92

ORAL SODYUM FOSFAT İLE BARSAK HAZIRLIĞI SONRASINDA AKUT FOSFAT NEFROPATİwwSİ GELİŞMİŞ YAŞLI BİR OLGU

93-96

Ömer Celal Elcioğlu, Abdullah Özkök, Ali Bakan, Kübra Aydın Bahat, Yasemin Özlük, Işın Kılıcaslan, Ali Rıza Odabaş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 93-96

BİR YENİDOĞANDA SAPTANAN İLK STEPHANOASCUS CİFERRİİ ENFEKSIYONU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

97-100

Tayfur Demiray, Taner Hafızoğlu, Mehmet Koroğlu, Ahmet Özbek, Mustafa Altındiş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 97-100

PROF. DR. ŞÜKRÜ YUSUF SARIBAŞ (1883-1962) Türkiye Nöroloji Tarihinden Bir Portre

101-103

Çağatay Üstün, Nuray Demirci

PORTRE Nobel Med 2015; 11(3): 101-103