//
Nobel Medicus 36. Sayı

Nobel Medicus 36. Sayı

Dergi No: 36 Cilt: 12 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2016 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,
2016 yılının 3. sayısı olan 36. sayımızda yine beraberiz. Multidisipliner bilimsel hakemli dergilerin yaşamını sürdürmeleri dünyanın her yerinde kolay değildir. Ülkemizde yayınlanışının üçüncü yılında SCI-E’ye girmeyi başarmış, 10 yılı aşan ömrü boyunca bağımsız, tarafsız, hakemli, bilimsellik çizgisinden şaşmadan yılda üç sayı olarak basılmış ve ücretsiz olarak 10.000’i aşan kitlelere dağıtılmış Nobel Medicus bir tıbbi multidisipliner dergi olarak tüm dünyada seçkin bir örnek oluşturmaktadır. Bu olanağı hiçbir baskı oluşturmadan bize sağlayan Nobel İlaç Sanayii yönetimine teşekkür ederiz.
Şu anda hedeflediğimiz PubMed için tek engelimiz hemen her önsözde belirttiğim gibi impakt faktörümüzün düşüklüğü, yani dergimizde yayınlanan yazıların site edilmelerindeki azlık. Bu sayımızda da göreceğiniz gibi bir dünya dergisi olarak yabancıların da yayın gönderdiği bir bilimsel dergiyiz ve artık en iyilerden olmayı istiyoruz. Bu da sizin destek ve katkılarınızla gerçekleşebilecek.
Bu sayımızın portresini hazırlayan Prof. Dr. Sami Katırcıoğlu, babası, hocaların hocası rahmetli Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu’nu anlattı. Ne mutlu. Babasının izinde iyi bir KBB uzmanı ve dergimizin kuruluş editörlerinden olan sevgili Sami Hoca içtenlikle babasını anlatmış. Ne mutlu Sedat Hoca’ya.
Bu sayıda 12 makalemiz var. Bir derleme, dokuz araştırma ve iki olgu sunumuyla karşınızdayız. Değişik branşlar işlerine yarayacak makalelere yoğunlaşabilirler, ancak tüm makalelere gözatmak genel tıp nosyonumuzu artıracak bir yaklaşım. Derleme özellikle genç araştırmacılara olgu yazımı ve kullanımı ile ilişkili. Umarım beğenirsiniz.
Bu sayıda sizinle paylaşmayı planladığımız bir editöre mektup var. İzmir‘den Dr. Ceyhun Balcı’nın Lancet dergisinde görerek eleştiri yazdığı bir konuya ilişkin sizleri haberdar etmek istiyorum. Ülkemizde hepimizin canını sıkan terör olayları olduğunu biliyorsunuz. Belki de tarihte ilk kez ülkemizde sabotajlara karşın yaralıların ve hastalanan halkın sağlığını korumak üzere zırhlı ambulans imal ettiği biliyor muydunuz? Bu çabaya karşın bir tıp dergisi olan Lancet’te taraflı bir yayına cevap hakkını kullanmak isteyen meslektaşımıza Lancet’in verdiği olumsuz yanıtı bilgi ve görüşlerinize üzülerek sunuyorum.
Sevgi ve saygılarımla

Prof. Dr. Cihan Aksoy
Editörler Kurulu adına

TIP EĞİTİMİNDE OLGU YAZIMI VE KULLANIMI

05-11

Özlem Mıdık, Mehtap Kartal

DERLEME Nobel Med 2016; 12(3): 5-11

SEZERYAN OPERASYONU GEÇİRECEK HASTALARDA TRUVIEW EVO2 LARİNGOSKOPU VE MACINTOSH LARİNGOSKOPUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

12-16

Mehmet Turan İnal, Dilek Memiş, Tarık Yandım, Şule Ersöz

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 12-16

SIĞIR VE İSHALLİ İNSAN DIŞKILARI İLE BAZI GIDALARDA ESCHERICHIA COLI O157: H7 VE GEN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

17-23

Savaş Aslan, Mustafa Altındiş, Hilmi Yaman

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 17-23

ORTA VE AĞIR DERECE PREMATÜRELERDE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE (4-6 YAŞ) DENVER GELİŞİM TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

24-28

Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Selda Arslan, Pınar Gizem Elitok, Sinan Uslu, Vedat Baş, Umut Zubarioğlu, Ebru Ayyıldız

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 24-28

KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI

29-38

Halim İşsever, Selma Söyük, Haluk Şengün

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 29-38

ÖLÜM KAYIT SİSTEMİ: ÇANAKKALE ÖLÜM KAYITLARININ DOĞRULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE

39-46

Coşkun Bakar, Sibel Cevizci

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 39-46

DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMLU HASTALARDA CİDDİ AKUT HİPOTİROİDİDE KARDİYAK TROPONİN I ARTMAZ

47-50

Nadim Civan, Cihangir Erem, İrfan Nuhoğlu, Hülya Coşkun, Halil Önder Ersöz, Mustafa Koçak, Asım Örem, Ayşegül Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 47-50

SOLUNUM YOLLARINDA YABANCI CİSİM OLAN 87 YETİŞKİN HASTANIN KLİNİK ANALİZİ

51-56

Yi Hu, Su Zhao, Wen Yin,Yang Xiao,Wei-ming Zhang

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 51-56

ÇOCUKLAR İÇİN EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR MERKEZİ DEPRESYON ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE' YE ÇEVİRİSİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

57-66

Arkun Tatar, Tezan Bildik, H. Ercan Özmen, Gaye Saltukoğlu, Melek Astar

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 57-66

TOPLUM VE HASTANE KÖKENLİ GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN ESCHERİCHİA COLİ VE KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE OLUŞAN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

67-72

Eda Karadoğan, Şua Sümer, Nazlım Aktuğ Demir, Onur Ural

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 67-72

FDG-PET GÖRÜNTÜLEMEDE MALİGNENSİYİ TAKLİT EDEN ADRENAL YETMEZLİK İLE BİRLİKTE TÜBERKÜLOZ

73-76

Güzin Fidan Yaylalı, Olga Yaylalı, Doğangün Yüksel, Şenay Topsakal, Burhan Kabay, Neşe Dursunoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(3): 73-76

MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERÜLONEFRİT İLE BİRLİKTE GELİŞEN SIRADIŞI BİR İNTRAHEPATİK ARTERİOPORTAL FİSTÜL VAKASI

77-81

Memduh Şahin, Harun Erdal, Kıvılcım Eren Erdoğan, Güldal Yılmaz, İbrahim Doğan, Selahattin Ünal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(3): 77-81

PROF. DR. SEDAT KATIRCIOĞLU (1930-2015) Türkiye’de kadavradan kulak zarı ve kemikcik zincirini bir canlıya ilk nakleden hekim

82-83

Sami Katırcıoğlu

PORTRE Nobel Med 2016; 12(3): 82-83