//
Nobel Medicus 37. Sayı

Nobel Medicus 37. Sayı

Dergi No: 37 Cilt: 13 | Sayı: 1 | Ocak-Nisan 2017 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

37. sayımızda yine ilginizi çekeceğinizi umduğum derlemeler ve sitasyon yapılabilecek orijinal çalışmalarla birlikteyiz. Yaz yaklaşıyor ve doğada, açık ve ağaçlı arazilerde piknik keyfi başlıyor. Bu dönemde alerjik hastalıkları olduğu kadar parazitlerle bulaşan hastalıkları da sık göreceğiz. Hemen her branşı ilgilendirecek semptomları ile Kırım Kongo ateşi de aklımıza gelmesi gereken rahatsızlıklar arasında. İlk derlememiz bu konuda iyi bir tekrar niteliğinde. Diğer bir derleme önemini giderek daha iyi anlamaya başladığımız barsak floramız ve bu yeni adıyla bozulan floranın “mikrobiata”nın etkileri ve tedavisi üzerine. Her branşı ilgilendiren bu iki makaleyi mutlaka gözden geçirmenizi öneririm.

Uzmanlık dalları kendilerini ilgilendiren araştırmaları okuyacaklardır, ancak tüm çalışmalara hızla göz atmanın genel kültür ve görüş açımızı geliştirecek veriler içerdiğini paylaşmak isterim. Bu sayının portresinde hocaların hocası Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat var. Bizler tanıyoruz, ancak kendisi gelecek nesillerin de tanıması gerekli Türk tıbbına önemli katkısı olan hocalardandır.

Sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir konu akademik yükseltmeye yönelik makalelerin ve çalışmaların puanlanmasına ilişkin. Yeni Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31 Aralık 2016 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelikte devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin puanlamaları uygulanmasına yönelik olarak bir takım düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosu’nda tanımlanan alan endekslerinde taranan dergiler kapsamındaki faaliyetler, tüm bilim alanlarındaki araştırmacılar için puan değerlendirmesinde kullanılır.

Sevindirici bir şekilde dergimiz gibi ESCI kapsamında olan dergiler için de olumlu anlamda düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Buna göre faaliyet türü yayın ve atıf olan 30’ar puanlık bölümlerde oranlar yükseltilerek aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
· Özgün/derleme makale: ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale: %35 (yeni ilave edildi, diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlananlar %20)
· Diğer (teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup): ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale: %8 (önceden %5 idi)
· Hakemlik: ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik: %3 (yeni ilave edildi)
. ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf: %2 (yeni ilave edildi)

Dileyen meslektaşlarımıza kararın tam metnini gönderebiliriz. Ancak bu puanlama sistemi ile dergimize gelecek yayınların akademik yükseltmede olduğu kadar ilgili puan oranında ekonomik girdi de sağlayacağını belirtmek isterim.

Saygı ve sevgilerimle

Prof. Dr. Cihan Aksoy
Editörler Kurulu adına

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ VİRÜSÜ VE VİRÜSE KARŞI YAPILAN AŞI ÇALIŞMALARI

05-08

Esen Göksoy Bakhautdin

DERLEME Nobel Med 2017; 13(1): 5-8

SİNDİRİM SİSTEMİ MİKROBİYOTASI VE FEKAL TRANSPLANTASYON

09-15

Kerem Yılmaz, Mustafa Altındiş

DERLEME Nobel Med 2017; 13(1): 9-15

HASTALARIN SAĞLIK DANIŞMANLIĞI İÇİN İNTERNETİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNE ETKİSİ

16-20

Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 16-20

PERİFERİK VASKÜLER HASTALIKTA İNTERLÖKİN-6 (-174 G/C) GEN POLİMORFİZMİ VE İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLER

21-25

Fatih Yanar, Yılmaz Başar, İlker Özgür, Elif Özkök, Nihal Salmayenli

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 21-25

EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARDA VALPROİK ASİT TEDAVİSİNİN PERİODONTAL VE DENTAL SAĞLIĞA ETKİSİ

26-30

Sevgi Zorlu, Didem Öner Özdaş, Gökşen İkikarakayalı, Arzu Pınar Erdem, Elif Sepet, Şule Can Trosola, Yegane Güven, Pınar Kıymet Karataban, Burak Tatlı, Meliha Mine Çalışkan

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 26-30

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ

31-38

Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 31-38

GENÇ KADINLARDA ELDEKİ 2./4. PARMAK UZUNLUK ORANINA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ PROFİLİNİN İNCELENMESİ

39-47

Arkun Tatar, H. Ercan Özmen, Funda Aksu

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 39-47

DENEYSEL HİPERKOLESTEROLEMİK TAVŞANLARDA BAZI SİKLOOKSİJENAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ANTİTROMBOTİK ETKİLERİ

48-53

Sagheer Ahmed, Yashar Aghazadeh, Abrar Hussain, Muhammad Zia-Ul-Haq, Marius Moga, Lorena Dima, Muhammad Riaz

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 48-53

İSTANBUL’DA NEONATAL TRANSPORTUN KAMUSAL İŞLEYİŞİ

54-60

Sinan Uslu, Murat Yüksel, Ayşegül Uslu, Canan Özsen, Derya Özaşır Abuşka, Özgür Yaşar, Ali Bülbül, Memet Taşkın Egici, Selami Albayrak, Güven Bektemur

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 54-60

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGISI DÜZEYİ, SOSYAL ETKİNLİKLER VE REHBERLİK HİZMETLERİNİ KULLANMA DURUMU

61-69

Pemra C. Ünalan, Serap Çifçili, Demet Dinç, Mehmet Akman, Volkan Topçuoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 61-69

İDİOPATİK PARSİYEL MİDE NEKROZU

70-73

Kemal Gündoğdu, Hakan Demir, İsmail Zengin, Fatih Altıntoprak, Fehmi Çelebi

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(1): 70-73

AYNI ADRENAL BEZDE KLİNİK OLARAK SESSİZ FEOKROMOSİTOMA İLE KOMBİNE SUBKLİNİK CUSHING SENDROMU: BİR VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

74-80

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(1): 74-80

PROF. DR. EKREM KADRİ UNAT (1914-1998) “Hocaların Hocası” olarak anılan Ekrem Kadri Unat, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın kurucusudur.

81-82

Elif Gültekin

PORTRE Nobel Med 2017; 13(1): 81-82