//
Nobel Medicus 39. Sayı

Nobel Medicus 39. Sayı

Dergi No: 39 Cilt: 13 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2017 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Tüm sağlıkçılar için oldukça zorlu geçtiğini düşündüğüm bir yılı daha geride bırakıyoruz. Hekimlere yönelik artan şiddet olayları, buna karşılık olarak devletin almaya çalıştığı ancak yetersiz kalan önlemler… Artmış hasta yüküyle başa çıkmaya çalışırken unutulan idealler, yitirilen umutlar, kaybolan etik değerler… Şehit acıları, ekonomik zorluklar ve ülkemizin büyüme sancıları...

Nobel Medicus ailesi adına yeni yılda çok daha hoşgörülü, verimli, gerçek hekimlik ideallerine yaklaşabildiğimiz, hastalarımıza daha fazla yararlı olabildiğimiz, maddi ve manevi sıkıntılarımızdan sıyrılacağımız günlerin geleceğini diliyor ve ümit ediyoruz.

2017 yılının bu son sayısında ülkemizin değişik şehirlerinden olduğu gibi Pakistan, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs ve Romanya’dan araştırma yazıları var. Derginin tümüyle İngilizce çıkması muhtemelen uluslararası katılımı ve dahil olduğumuz indeksleri artıracaktır. Ancak biz editörler kurulu olarak kendi dilimizdeki yayınların önem ve gerekliliği üzerinde hemfikiriz. Bu nedenle kendi ülkemizin araştırmalarını basmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Lütfen araştırmalarınızı göndermeye ve dergimizdeki araştırmaları site etmeye devam ediniz.

Bu sayımızda üç ayrı konuda derlemenin yanı sıra “Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımı”na ilişkin bir editöre mektup var. Bu tür mektupları ister geçmiş sayılarımızda yayınlanmış makalelere yönelik olsun, ister önemli gördüğünüz herhangi bir tıbbi konuya yönelik olsun yayınlamaktan mutluluk duyarız, ancak bu mektupların da ilgili hakemlerin onayına sunulduğunu belirtmek isterim.

Dergimizin portre kişisi Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren. Ülkemizde anatomi biliminin köşe taşlarından olan hocamızın tıbbi terimlerin Türkçe’leşmesine yönelik çok önemli çabaları olmuştur. Kendilerini saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz.
Hoş bir tesadüf bu sayımızda yer alan Prof. Dr. Lale Seren’in “Tıpta Doğru Sandığımız Yanlış Kullanılan Kavramlar” başlıklı derleme de bu konuda uyarıları içeriyor. Okumanızı şiddetle öneririm.

Keyifli, huzurlu, sağlıklı bir yeni yılda yeniden bir arada olmayı diliyorum.

Prof. Dr. Cihan Aksoy
Editörler Kurulu adına

DEPRESYONDA OKSİTOSİN’İN ANLAM VE ÖNEMİ

05-11

Manuela Padurariu, Alin Ciobica

DERLEME Nobel Med 2017; 13(3): 5-11

TIPTA SIKLIKLA YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLAR

12-15

Lale Pulat Seren, Cengiz Yakıncı

DERLEME Nobel Med 2017; 13(3): 12-15

ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN VE KARACİĞER TOKSİSİTESİ İLE İLİŞKİSİ

16-21

Muhammed Emin Keleş

DERLEME Nobel Med 2017; 13(3): 16-21

VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK ANALİZİ

22-28

Faruk Karakeçili, Burcu Dalyan Cilo, Aytekin Çıkman, Halis Akalın, Cüneyt Özakın

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 22-28

STASYONER RODDAKİ FARELERDE BAZI BİTKİSEL İLAÇLARIN ETKİNLİĞİ

29-33

Saima Ahmed, Halima Nazar, Aftab Saeed

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 29-33

POSTMENOPOZAL KADINLARDA LEPTİN VE LEPTİN RESEPTÖR GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLER İLE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

34-40

Eda Becer, Mehtap Tınazlı, Tijen Ataçağ

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 34-40

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNDE VE DİĞER AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI KURUMLARINDA ANTİBAKTERİYEL REÇETELENME DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

41-47

N. İpek Kırmızı, Mehtap Aydın, Cenker Z. Koyuncuoğlu, Mesil Aksoy, Esma Kadı, Ali Alkan, Ahmet Akıcı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 41-47

BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, OLUMLU, OLUMSUZ DUYGULARI VE RİSKLİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

48-56

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş,Yasemin Balcı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 48-56

HEMŞİRELERDE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BULAŞMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ BİLGİ, ALGI VE UYGULAMALAR

57-65

Emad Adel Al-Shdaifat, Norhafizatul Akma Shohor, Nur Aimi Amalina A’ainaa Hussain, Mastura Isa, Saufiah Salleh

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(3): 57-65

BK VİRUS NEFROPATİSİ TEDAVİSİNDE LEFLUNOMİD VE CİDOFOVİR

66-68

Sara Yavuz, Mehmet Tuncay, Erkan Dervişoğlu, Kürşat Yıldız, Betül Kalender Gönüllü, Süheyla Güven Apaydın

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(3): 66-68

ORD. PROF. DR. ZEKİ ZEREN (1900-1973) Anatomi Terimlerinin Türkçe’leştirilmesinde Öncü Anatomist

69-71

Merve Erdem

PORTRE Nobel Med 2017; 13(3): 69-71