//
Nobel Medicus 41. Sayı

Nobel Medicus 41. Sayı

Dergi No: 41 Cilt: 14 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2018 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Bir Nobel Medicus ile daha beraberiz. Ülkemizdeki siyasal ve ekonomik sorunların tüm sağlıkçıları etkilediği bu günlerde dergimize gösterdiğiniz teveccüh için teşekkürler. Bilim ve araştırma hiçbir dönemde durmamalı, her durumda artarak sürmelidir. Sizler de böyle yapıyor, çalışmalarınızı ülkemiz ve dünya çapında duyulabilmesi için dergimize yönlendiriyorsunuz. Biz de bu yayınları dünyanın saygın indekslerinin birçoğunda bulunabilir ve okunabilir olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Ülkemizde en çok sayıda basılan ve dağıtılan genel tıp dergisi olma özelliğimizi sürdürüyoruz. Bu açıdan hakemli, tarafsız bilimsel dergimizin dergimizin karşılıksız sponsoru Hasan Ulusoy’a bir kez daha teşekkürler.

Dergimizi tanıtmaya bu kez en sondan “Portre” köşesinden başlamak istiyorum. Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Türk Tıp Tarihi’nin unutulmaz bir hocası olarak tüm Türk ve belki de dünya hekimlerinin daima hatırlayacağı bir bilim adamıdır. Hayatını ve yaptıklarını okumanızı öneririm.

Bu sayımızın derlemesi genetik biliminin nerelere geldiğini gözler önüne sürüyor. Günümüzün tıbbı reaktiftir. Oluşan hastalıklara tanı koyar ve tedavi eder. Olabildiğince engellemeye çalışır. Geleceğin tıbbı ise 3P ile ifade edilen Preventif (koruyucu), Prediktif (öngörüsel) ve Personelize (kişisel) tıp öğelerini içermektedir. Bu bakımdan derleme yazımızı bu gözle okumanızı öneririm.

Bu sayımızdaki araştırmalar da oldukça çok yönlü dağıldı. Artan yaşam beklentisi araştırmasından künt travmalarda istenmesi uygun olan tetkik araştırmasına kadar geniş spektrumda. Yayınların şehirlere göre dağılımı da oldukça ilginç. Bir Türkiye dergisine yakışacak şekilde İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Konya, Elazığ ve Çanakkale’den.

Nobel Medicus yayın ekibi ve editörleri olarak keyifli bir yaz sezonu geçirmenizi dileriz.

Prof. Dr. Cihan Aksoy
Editörler Kurulu adına

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE p53 YOLAĞINDAKİ GENLERİN HASTALIĞIN PROGNOZUNA OLAN ETKİSİ

05-16

Gözde Öztan, Şükrü Palanduz, Kıvanç Çefle

DERLEME Nobel Med 2018; 14(2): 5-16

GELİŞEN VE YAŞLANAN TOPLUMUMUZDA YAŞLILIK ALGISI

17-21

İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk, Ali Kalem, Azar Abiyev

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 17-21

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLİMDE KADIN KONUSUNDA GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

22-30

Aliye Mandıracıoğlu, A.Hilal Batı, Figen Gövsa, Fatma Orgun

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 22-30

ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİNDE DOĞURGAN ÇAĞDAKİ KADINLARDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE DEPRESYON İLİŞKİSİ

31-39

Serap Canlı, Ferda Özyurda

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 31-39

HEMŞİRELERDE ATALET DAVRANIŞLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ

40-48

Ş. Didem Kaya, Aydan Yüceler, Melek Yağcı Özen

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 40-48

İKİLİ TARAMA TESTİ PARAMETRELERİNİN BÖLGESEL MEDYAN DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

49-53

Hakan Ayyıldız, Mehmet Kalaycı, Musa Yılmaz, Mahmut Bozkurt, Murat Kaya

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 49-53

KÜNT GÖĞÜS TRAVMALARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLK TERCİH OLABİLİR Mİ?

54-59

Okan Bardakçı, Okhan Akdur, Ozan Karatağ, Gökhan Akdur, Timuçin Alar, Halil Beggi

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 54-59

ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER (1898-1986) Bilime, Sanata ve Kültüre Adanmış Bir Ömür

60-62

Elif Gültekin

PORTRE Nobel Med 2018; 14(2): 60-62