//
Nobel Medicus 42. Sayı

Nobel Medicus 42. Sayı

Dergi No: 42 Cilt: 14 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2018 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

2018 yılının 3. sayısı olan 42. sayımıza 1 derleme, 5 araştırma ve 1 olgu sunumu ile giriyoruz. Geleneksel olarak tarafsız, multidisipliner hakemli bilimsel dergi olma özelliğimizi sürdürdüğümüz 14. yılımızın bu son sayısında da tüm branşların ilgisini çekeceğini umduğumuz bir hocamızdan, bir Türk bilim kadınından bahsedeceğiz.

Meliha Terzioğlu hoca tıbbın en önemli yapıtaşlarından olan fizyoloji alanında ülkemize kazandırdıkları; gerek bilimsel çalışmalar, gerekse yetiştirdiği öğrencileri ile “Yirminci Yüzyılın Önde Gelen Kadınları”ndan olma ünvanını fazlasıyla haketmiştir. Portreler bölümünde okuyabilirsiniz.

Bu sayımızda ayrıca kanser tedavisinde çığır atlatacak bir tedavi yaklaşımının örneğini, derleme kısmında, hemşirelerin duygusal zekasının önemini, metabolik sendromuna eşlik edenleri, sporun psişik duruma etkilerin ve fazlasını bulacaksınız.
2019 yılı içerisinde 15 yılın ardından bugüne kadar yayınladığımız tüm portreleri içeren bir kitap müjdemizi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum.

2019 yılının içinde bulunduğumuz 2018’den çok daha iyi geçmesi dileğimle saygılar sunuyorum.


Editörler Kurulu Adına
Prof. Dr. Cihan Aksoy

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖR RESEPTÖR İNHİBİTÖRLERİ

05-08

Saadettin Kılıçkap

DERLEME Nobel Med 2018; 14(3): 5-8

KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKA YETENEKLERİ İLE PROFESYONELLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

09-18

Derya Aslan, Halim İşsever

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 9-18

METABOLİK SENDROM PREVALANSI VE İLGİLİ FAKTÖRLER

19-24

Ferda Özyurda, Nazlı Atak

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 19-24

HİDATİK HASTALIĞININ VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BİYOELEKTRİK-EMPEDANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

25-30

Muazez Çevik, Cemil Sert

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 25-30

SPOR, STRES, KAYGI VE DEPRESYON İLİŞKİSİ: ÖN ÇALIŞMA

31-38

Arkun Tatar, Melek Astar, Ebru Turhan

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 31-38

MAJOR DEPRESYON VE PANİK BOZUKLUKTA SERUM S100B SEVİYELERİ

39-44

Hakan Ayyıldız, Nezaket Eren, Berna Aslan, Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Oğuz Karamustafalıoğlu, Gökay Alpak

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 39-44

KRİYOBALON ABLASYON SONRASI TEKRARLAYAN ATEŞ VE İNME İLE PREZENTE OLMUŞ ATRİYOÖZOFAGEYAL FİSTUL OLGUSU

45-50

Yaşar Küçükardalı, Sina Ercan, Sibel Temur, Burcu Örmeci, Rahman Nurmuhammedov, Olcay Özveren, Mustafa Şimşek, Emine Sevda Özdoğan, Neslihan Taşdelen, Ayşegül Sarsılmaz, Baki Ekci, Meral Sönmezoğlu, Soner Sanioglu, Meltem Ergun

OLGU SUNUMU Nobel Med 2018; 14(3): 45-50

PROF. DR. MELİHA TERZİOĞLU (1915-1995) Türkiye’de Fizyoloji Alanına Kazandırdıklarıyla “Yirminci Yüzyılın Önde Gelen Kadınları”ndan

51-56

Gamze Nesipoğlu

PORTRE Nobel Med 2018; 14(3): 51-56