//
Nobel Medicus 43. Sayı

Nobel Medicus 43. Sayı

Dergi No: 43 Cilt: 15 | Sayı: 1 | Ocak-Nisan 2019 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Bir Nobel Medicus’ta daha beraberiz. Dergimize 15 yıldır gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. 2019 yılında her şeyin ülkemiz ve dünya için iyiye gitmesini diliyoruz. Bu dileğimiz ülkemizdeki bilim, tıp ve dostluğun yanısıra, ekonomik ve sosyal durumumuz için de geçerli ve öncelikli. Tıp alanındaki uluslararası yeterliliğimizin çok daha iyiye gitmesi için hepimiz elimizden geldiğince çalışacağız. Nobel Medicus’a gelen yayın kalitesi ne denli yükselirse sitasyon oranı da o kadar
artacaktır. Bizler de yayınlarımızda Nobel Medicus’taki yayınları site etmeliyiz ki, dergimiz uluslararası platformda daha üstlere tırmanabilsin.

Bu 43. sayımızda bir derleme, yedi araştırma ve bir olgu sunumu yer alıyor. Konular her zamanki gibi multidisipliner. Madde bağımlılığından, diyabetik huzursuz bacağa, hemşire adaylarındaki virütik enfeksiyonlara, ESWT ve bandajlamanın omuz periartritlerindeki etkinliğine uzanan spektrumda farklı branşlara yönelik araştırmaları getiriyoruz karşınıza.

Bu sayımızın portre kişisi Prof. Dr. Nusret Fişek. Halk sağlığı alanında yaptığı unutulmaz katkıları bilimsel ve sosyal alandaki etkisi Nusret hocayı Türk tıbbının unutulmazları arasında önemli bir yere getirmiştir. Kendisini rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla

Editörler Kurulu Adına
Prof. Dr. Cihan Aksoy

RELAKSİNİN KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

05-14

Melike Nur Akbaş

DERLEME Nobel Med 2019; 15(1): 5-14

DÜZCE İLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA İNTERNET, SİGARA, ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLİK İLİŞKİSİ

15-20

Muammer Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemil Işık Sönmez, İsmet Aşıkhasan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 15-20

MUĞLA’DA 2015-2016 YILLARI ARASINDA SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-27

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş, Belgin Doğu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 21-27

KEMOTERAPİ HASTALARININ ÜREME KORUYUCU YÖNTEMLER KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ DURUMLARI: ÇANAKKALE’DEN TANIMLAYICI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

47-55

Başak Büyük, Sibel Oymak, Lokman Koral, Özgür Özerdoğan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 47-55

DİYABETİK HASTALARDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

28-32

Ayşenur Beyazıt Üçgün, Türkan Paşalı Kilit, Kevser Onbaşı

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 28-32

TÜRK ERGEN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE HEPATİT A, HEPATİT B, KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSI

33-40

Rukiye Saç, Medine Ayşin Taşar, Zahide Yalaki, Mustafa Muhammed Güneylioğlu, Gamze Özsoy, Seçkin Karadağlı, Sabir Göçmen, Nermin Akbaş, Bülent Alioğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 33-40

LİNOPİRDİN’İN SIÇANLARDA ZORLU YÜZME TESTİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ

41-46

Barış Uzunok, Nevzat Kahveci, Güldal Güleç Süyen, M. Çağatay Büyükuysal

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 41-46

OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA EKSTRAKORPORAL ŞOK DALGA VE KİNEZYO BANT TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİ

56-62

Mualla Biçer Gençbay, Nilgün Işıksaçan, Murat Koşer, Pınar Kasapoğlu, Özlem Akbaş, Keramettin Pekediş

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 56-62

ÇOCUKLARDA NADIR BIR METABOLIK ASIDOZ NEDENI; ANTIFIRIZ ILE ZEHIRLENME

63-65

Nihal Akçay, Hasan Serdar Kıhtır, Osman Yeşilbaş, Mey Talip Petmezci, Ülkem Koçoğlu Barlas, Esra Şevketoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2019; 15(1): 63-65

PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK (1914-1990) Temel Halk Sağlığı Kavramları

66-70

Çağatay Güler

PORTRE Nobel Med 2019; 15(1): 66-70