//
Nobel Medicus 44. Sayı

Nobel Medicus 44. Sayı

Dergi No: 44 Cilt: 15 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2019 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,
44. sayımızla sizlere bir kez daha merhaba diyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 15 yıla yaklaşan yayın hayatımızda çok sayıda araştırma, olgu sunumu, derleme yanısıra tıp büyüklerine ilişkin anıları paylaştık. Sitasyon oranımız yeterli olmadığı için tüm indekslere giremesek de birçok saygın bilimsel indekste yerimizi aldık. Daima en saygın dergilerin çalışma prensipleri ile çalıştık. Yayın kurulumuz ve editörler kurulu tüm yayınları okudu, ön elemeden geçirdi. Nobel Medicus olarak ön ve son değerlendirmeleri, düzeltmeleri menfaat beklemeksizin yaptık, sponsorumuz asla hiçbir şekilde baskı yapmadı, tam bağımsız ve huzur içinde çalışabilmemiz için elinden gelen her desteği verdi. Hakemlerimizi konusuna hâkim Türk öğretim üyeleri arasından saptadık, sağ olsunlar hiçbir şekilde bizi kırmadılar, tam özveri ile teşekkür bile beklemeden değerlendirmeler yaptılar.

Sizler çalışmalarınızı bizlere gönderdiniz, okudunuz, az da olsa sitasyon yaptınız. Derlemeler hepimizin ufkunu açtı, farklı tıp konularında güncel doğrudan bilgileri ilgi alanınıza girmese bile okudunuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.

Sizlerle paylaşmak istediğim bir konu da ORCID kaydınız ve numaranız ile ilgili. Dergimizegelenbuyöndekibiryazıyıbilgilerinize sunmuştum. Ulusalve uluslararası hakemli dergi özelliğimizi sürdürebilmemiz için gönderdiğiniz yayınlarda ORCID numaranızı mutlaka belirlemeniz yoksa yeni almanız gerekiyor. Bununla ilgili basit prosedürü tamamlayıp internetten http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz (ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır ve uluslararası standart ad tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO standardı (ISO 27729) ile uyumlu, 16 haneli bir numaralı bir URI’dir).

Bu arada bizi hem üzen hem sevindiren bir olay yaşadık. Daha önce yayınlanan bir makale ile ilgili ham veriler talep edildi. Talebi yazara ilettiğimizde verilerin bir kaza sonucu kaybolduğunu öğrendik. Bu sıkıntılı durumun tekrarlanmaması için araştırmalara ilişkin verilerin normalde 10 yıl (ülkemiz şartlarında asgari 5yıl) saklanması gereğini hatırlatmak istiyorum. Bu konu ile ilgili yazışmaları Editöre Mektup bölümümüzde dikkatinize sunmak istiyorum.

Bu sayımızda oldukça spesifik olmakla beraber ilginizi çekebileceğini düşündüğüm iki derleme ve Erzurum’dan Kastamonu’ya, Çanakkale’den Elazığ’a ve tabii İstanbul’a uzanan farklı yörelerimizden araştırmalar mevcut.

Portre kişimiz benim de öğrencisi olmaktan onur duyduğum, çok yönlü bilimsel, çalışkan, araştırmacı ve önder kişiliğiyle rahmetle andığım hocalarımızdan Prof. Dr. Bülent Tarcan.
Nice yeni sayılarda yine birlikte olabilme dileklerimizle,

Editörler Kurulu adına
Prof. Dr. Cihan Aksoy

ENTEROKOK ENFEKSİYONLARINDA İMMÜNOPATOGENEZ VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİ

05-16

Orhan Baylan

DERLEME Nobel Med 2019; 15(2): 5-16

PUBERTE NÖROENDOKRİNOLOJİSİ VE GONADOTROPİN SALGILATICI HORMON NÖRONLARI

17-24

Ahmet Yardımcı, Haluk Keleştimur

DERLEME Nobel Med 2019; 15(2): 17-24

ÇANAKKALE İLİ ÇAN VE BAYRAMİÇ İLÇELERİNDE YAŞAYAN KADINLARDA KAN VE SAÇ KURŞUN VE ARSENİK DÜZEYLERİNİN JEOLOJİK VE ANTROPOJENİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

25-34

Alper Baba, Orhan Gündüz, Coşkun Bakar, Serdar Sülün, Dilşad Save

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 25-34

DENTAL HASTALARDA FASİYAL SUPRAMANDİBULAR LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

35-39

Fatma Çağlayan, Ali Ocak, M. Akif Sümbüllü

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 35-39

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2010-2016 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS SUŞLARININ BİRİNCİ BASAMAK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIK DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

40-46

Mehmet Burak Selek, Orhan Baylan, Levent Görenek

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 40-46

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

47-56

Aysun Yeşiltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 47-56

YATAKBAŞI PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ; GRİGGS’ FORCEPS, PERCUTWIST VE CIAGLIA DİLATASYONEL TRAKEOSTOMİ YÖNTEMLERİNİN RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI

57-62

Ülkü Aygen Türkmen, Döndü Genç Moralar, Ayşın Ersoy, Mensure Çakırgöz, Erdinç Denizli, Deniz Kara

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 57-62

PROF. DR. BÜLENT TARCAN (1914-1991)

63-65

Yavuz Aras , Ali Nail İzgi

PORTRE Nobel Med 2019; 15(2): 63-65

ADMA DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜNDEKİ LABORATUVAR HATALARI

66

Mehmet Kalaycı, Hatice Kalaycı, Hakan Ayyıldız

EDİTORYAL Nobel Med 2019; 15(2): 66