//
Nobel Medicus 45. Sayı

Nobel Medicus 45. Sayı

Dergi No: 45 Cilt: 15 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2019 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Dostlarım,

Bu sayıda sizlere dostlarım diye hitap etmek istedim. 15. yılı bitirdiğimiz bu sayımızda önsözü okuyan meslektaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. 15 yıl bir insan ömrü için uzun bir süredir. Bir dergi için ise oldukça uzun bir süredir. Özellikle ücretsiz dağıtılan, tam bağımsız, multisipliner bilimsel bir derginin bu denli yaşaması hiç kolay değildir. Bunun için bizlere bu olanağı sağlayan ve tüm ekonomik yükü sorgulamadan üstlenen Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Ulusoy’a hepimiz adına teşekkür etmek istiyorum.

Uzun yıllar SCI-E’ye giren multidisipliner bağımsız hakemli bir Türk dergisi özelliği ile pek çok uluslararası yayını barındıran Nobel Medicus, günümüzde de uluslararası elektronik indekste ve kapağımızda gördüğünüz pek çok bilimsel indekste Türk sağlıkçısının kariyer basamaklarında ilerlemesine yardımcı oluyor. Bizler de gerek Editörler Kurulu, gerekse kadrosu olarak bu onuru birlikte yaşıyoruz. Sizlerin de çalışmalarınızla Nobel Medicus’a bu desteği vermenizden dolayı teşekkür ediyoruz. Umarın bu birliktelik uzun yıllar devam edecek ve Nobel Medicus bizlerden sonra da yaşamaya devam edecektir.

Bu sayımızda yedi ulusal araştırma, bir olgu sunumu yer alıyor. Benim jenerasyonumun çok iyi tanıdığı Prof Dr Halit Ziya Konuralp genel cerrahinin tek cerrahi branş olduğu dönemlerde plastik ve rekonstriktif cerrahinin özgün bir branş olmasının yolunu açan öncü hocalarımızdandır. Huzur içinde yatmasını diliyoruz. Kendisinin yaptıklarını bu sayımızın portresi olarak dergimizde okuyabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Editörler Kurulu adına
Prof. Dr. Cihan Aksoy

BİR YAŞLI HİZMET MERKEZİNE KAYITLI YAŞLILARDA DEPRESİF BELİRTİ, BİLİŞSEL BOZUKLUK DURUMU VE ETKİLİ FAKTÖRLER

05-11

Deniz Aslı Dokuzcan, Zeliha Ferda Özyurda, Tuğba Erguvan Özel Kızıl

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 5-11

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN AKUT RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU HASTALARINDA YATIŞ ÖNCESİ KULLANILAN ANTİENFLAMATUVAR İLAÇ VE ASPİRİNİN MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİSİ

12-15

Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ece Salihoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 12-15

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTESİ SENDROMUNDA TEMPOROMANDİBULAR EKLEM SUBLÜKSASYONU İLE EKLEM ARALIĞI VE ARTİKÜLER EMİNENS EĞİMİ ARASI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

16-23

Kübra Törenek Ağırman, Binali Çakur

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 16-23

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRUAL SENDROM VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ

24-32

Leyla Aybüke Uzuner, Derya Yüksel Koçak

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 24-32

OKÜLER PROTEZLERDE KULLANILAN ÖLÇÜ MADDELERİNİN YÜZEY NETLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

33-38

Makbule Heval Şahan, Niler Özdemir Akkuş, Engin Aras

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 33-38

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARININ ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE HASTANELERİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDAKİ ETKİNLİKLERİ

39-43

Haluk Erdoğan, Oğuz Karabay

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 39-43

KLİNİK ÖRNEKLERDEN ELDE EDİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİİ İZOLATLARINDA OXA-GENİ ARAŞTIRILMASI VE BU İZOLATLAR ARASINDAKİ KLONAL İLİŞKİ

44-51

Tuğba Kula Atik, Rıza Aytaç Çetinkaya, Mustafa Özyurt, Bülent Atik, Bayhan Bektöre, Burak M. Selek, Ercan Yenilmez, Orhan Baylan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 44-51

YILLARCA KARANLIKTA KALAN ENSEST

52-57

Fatmagül Aslan1, Zerrin Erkol2

OLGU SUNUMU Nobel Med 2019; 15(3): 52-57

PROF. DR. HALİT ZİYA KONURALP (1904-2005)

58-60

Bedrettin Görgün

PORTRE Nobel Med 2019; 15(3): 58-60