//
Nobel Medicus 46. Sayı

Nobel Medicus 46. Sayı

Dergi No: 46 Cilt: 16 | Sayı: 1 | Ocak-Nisan 2020 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık mensuplarının hizmetinde 15 yılı tamamlamış dergimiz yayın hayatına girdiği ilk yıllardan beri uluslararası indekslerle kariyer yolunda ilerlemelerine yardımcı olmaya devam ediyor. Diğer yandan Nobel Medicus başından beri tarafsız, hakemli, bilimsel periyodik bir multidisipliner tıp dergisi olarak uluslarararası alanda Türk biliminin tanınmasında küçük de olsa katkı yapma yolundaki çizgisini devam ettirerek sürdürüyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu durum ne olursa olsun, bilimsel çalışmalarımız durmamalıdır. Sağlık her dönem insanların en ihtiyaç duydukları şeydir. 2020 yılına girerken bir yandan Covid19 virus pandemisi, bir yandan savaşlar ve bazı ilaçların teminindeki sıkıntılar, hekimlerin özlük hakları ve çalışma şartları bize ne kadar sıkıntı verse de iyi, dürüst ve bilimsel çalışmaya devam etmeyi başardık.

Çalışmalarınızı göndermeye devam ettiğiniz için sizlere, özgürce ve huzur içinde çalışmamıza olanak sağladığı için dergimizin tek ve mutlak sponsoru Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Sn Hasan Ulusoy’a, özverili çalışmaları ve bilimsellikleri, dostlukları için birlikte çalışmaktan onur duyduğum meslektaşlarım dergimizin editörleri Prof Dr Mehmet Akif Karan, Prof Dr Mehmet Ali Akalın, Prof Dr Halim İşsever’e; Nobel Medicus’a tüm mesaisini veren Dr. Timur Koloğlu’na ve Sevgili Burcu Yenerer’e yürekten teşekkür ediyorum.

Bu sayımızın basılma aşamasında Nobel Med 2017; 13(1): 5-8’te yayınlanan ve Sn Dr Esen Göksoy Bakhautdin tarafından kaleme alınan “Kırım Kongo kanamalı ateş virüsü ve bu virüse karşı yapılan aşı çalışmaları” başlıklı yazıya ilişkin Sn Kimyager Mustafa Hacıömeroğlu tarafından “Editöre Mektup olarak gönderilen bir katkıyı bilgilerinize sunmak istiyorum. İlgili mektup Dr Bakhautdin’e gönderildi ancak kendisinden bir karşı yanıt alınamayınca bu bölümde yayınlanmasına karar verdik.

“Yayınlanan makale ile ilgili olarak düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Şöyle ki: Atıf yapılan 28. kaynak olarak, işin tarafı olarak şahsım muhatap oluyorum. Kırım-Kongo Kanamalı Ateş hastalığının tedavisi ve aşısı yok olarak bilinirdi. Biz ekip olarak dünyada ilk defa adı geçen hastalıkla ilgili faz 3 çalışma yapıncaya kadar. 2009 yılında, tarafımca insan kaynaklı bir antiserum hazırladım. O tarihte, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi-Aşı-Serum Üretim ve Araştırma Müdürü olarak görev yapıyordum. Başkanlığımızca bir klinik çalışma yapılmaya karar verildi. Bu çalışma ülkemizde 7 klinikte yapılacaktı. Yalnızca Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. enfeksiyon kliniğinde yapılan çalışma bitirilebildi. Yapılan bu çalışma Kubar A, Haciomeroglu M, Ozkul A, et al. Prompt administration of Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) virus hyperimmunoglobulin in patients diagnosed with CCHF and viral load monitorization by reverse transcriptase-PCR. Japanese journal of infectious diseases 2011; 64: 439-443. yayınlandı. Bu yayında bahsi geçen 26 hasta, ilgili kliniğe 2009 yılı temmuz ayında yatan hastadır. Halbuki bu klinik; haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da antiserum uygulaması yapmıştır. Derginizde yayınlanan makalede, “Ülkemizde hastalığı geçirmiş kişilerden elde edilerek hazırlanan antiserum, KKKA hastalarını büyük oranda iyileştirmiş olmasına rağmen kaynağı çok sınırlı olan insan serumu kullanılarak üretildiğinden kullanım alanı ve ömrü sınırlıdır” olumsuz kanaat belirtilmektedir. Tam tersine, raf ömrü üç yıldır ve 22 gönüllüden alınan plazma ile hazırlanan antiserum ülkemizin o gün ihtiyacı olan miktarın üç katı kadardır. Teşekkür ederim. Kimyager Mustafa Hacıömeroğlu”

Bu sayımızda 9 araştırma, bir olgu sunumu var. İçlerinden birçoğunun ilginizi çekeceğini umuyorum. Portre büyüğümüz Prof Dr Perihan Çambel. Pek çok insanın hayatına dokunmuş bu bilim kadınının yaşamı ve yaptıkları hepimize örnek olacak özellikte.

Saygılarımla

Editörler Kurulu adına,

Prof Dr Cihan Aksoy

OBEZ ÇOCUKLARDA PLAZMA miR-103 VE miR-107 DÜZEYLERİ: İNSÜLİN DİRENCİNİN İŞARETİ

05-11

Tuba Tuzlukaya, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Ümmü Gülsüm Can, Muammer Büyükinan

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 5-11

İSTANBUL’DA BİR REHABİLİTASYON MERKEZİNDE OTİZMLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERDE ALGILANAN STİGMA ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

12-20

Şadiye Elif Çetin, Rabican Akkanat, Alican Sarısaltık, Seyhan Hıdıroğlu, Nimet Emel Lüleci, Ahmet Karavuş, Melda Karavuş

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 12-20

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN ANATOMİ DERSLERİNDEKİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ

21-30

Figen Gövsa, Aslı Beril Karakaş, Gkionoul Nteli Chatzioglou, Yelda Pınar

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 21-30

İSTANBUL’UN SİLİVRİ İLÇESİNDE PERİFERİK ARTER HASTALIĞI ARAŞTIRILMASI

31-39

Ayşe Emel Önal, Nilgün Bozbuğa, Murat Uğurlucan, İklim Gürcan Yıldırım, Elif Ezirmik, Buğra Taygun Gülle, Dilan Çalık Bakan, Ahmet Baran, Leyla Evin Aydın Akyurt, Ahmet Bilge Sözen, Seniha Bilge Hapçıoğlu, Enver Dayıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 31-39

KISA ASİSTAN İYİLİK HALİ PROFİLİ: TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

40-46

Gamze Akyol, Gürcan Balık, Emre Mısır, Mehtap Kartal

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 40-46

LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE ETKİSİ: İKİ KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

47-55

Seçil Ergül, Selma Söyük

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 47-55

İSTANBUL’DA BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİK PERSONELİN HOMOFOBİ DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

56-62

Seren Oğuz, Nimet Emel Lüleci, Melda Karavuş

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 56-62

METAL DESTEKLİ DENTAL SERAMİKLERDE FARKLI YÜZEY HAZIRLAMA İŞLEMLERİNİN GLAZÜR TABAKASI VE SERAMİK RENGİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

63-69

Niler Özdemir Akkuş, Rahime Tüzünsoy Aktaş, M. Heval Şahan

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 63-69

TİPİK-ATİPİK KARSİNOİD TÜMÖRLERİN PALYATİF TEDAVİSİNDE ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON KULLANIMI

70-74

Mustafa Erelel, Ahmet Serhan Dağıstanlı, Fatih Zengin

OLGU SUNUMU Nobel Med 2020; 16(1): 70-74

PROF. DR. FATMA PERİHAN ÇAMBEL (1909-1987) Türkiye’de Patoloji ve Kanserle Mücadelede Öncü Bir İsim

75-77

Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi

PORTRE Nobel Med 2020; 16(1): 75-77