//
Nobel Medicus 5. Sayı

Nobel Medicus 5. Sayı

Dergi No: 5 Cilt: 2 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2006 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Dostlarımız,

İkinci yılımıza girerken Excerpta Medica da dizinlenen bir Türk dergisi olarak baskı sayımızı 33.500 e yükselttiğimizi belirtmekten duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulaşabildiğimiz sağlık çalışanlarından olumlu eleştiriler almaya devam etmekteyiz. Bu beğeniye verebileceğimiz cevap ancak daha mükemmeli aramak, bulmak ve uygulamakla mümkün olabilecektir. Bu nedenle, bizlere verdiğiniz sözel desteklerinizi göndereceğiniz bilimsel çalışmalarınızla (özellikle araştırma çalışmaları), okuyucu mektuplarınızla ve dergimizi daha çok sağlık çalışanına ulaştırabilmemizi sağlayacak önerilerinizle desteklerseniz en güçlü katılımı sağlamış olacaksınız. Göndereceğiniz araştırmaların uluslararası dizinlerde yayınlanacağını ve gelecek yılların dergimizin üst guruplara taşınmasında önem kazanacağını, bu sınıflamanın geçmiş sayıları da etkileyeceğini belirtmek istiyorum.

www.nobelmedicus.com adlı sitemiz gün geçtikçe daha çok ziyaret almaktadır. Sitemizden dergimizi doğrudan tam makale olarak izleyebilirsiniz. İnternet kullanımındaki artış ve sorumlu müdürümüz Dr.Timur Koloğlu’nun çabaları ve günlük güncellemeleri sayesinde daha önce disketle yapılan başvurulara ilave olarak artık elektronik ortamdan da makale kabul edebilmekteyiz. Sitemizin sunduğu diğer bir kolaylık da, gönderilen ancak basılmamış makalelerin takiplerinin aktif olarak eser sahiplerince yapılabilmesidir. Böylece yazının hakemde mi olduğu, hakemin hangi kararı verdiği gibi bilgileri anında alabilmek mümkündür.

Multidisipliner bilimsel ve tarafsızlık ilkelerine sıkıca bağlı dergimize ve editörler kuruluna gösterdiğiniz güvene, bilimsel çabalarını cömertçe sunan yayın sahiplerine, birikimlerini ve emeklerini esirgemeyen hakemlerimize, dünyada örneği az böyle bir ideali gerçekleştirmemize olanak sağlayan Nobel İlaç’a teşekkürlerimizi tekrarlamak istiyoruz.

Gerek ekonomik gerekse ilaç ve sağlıkla ilgili birçok sıkıntıların yaşandığı günümüzde tüm sıkıntıların geçici olacağı inancıyla; okuyarak, yazarak veya hakem olarak verdiğiniz destek ve güven için teşekkür ederiz. Bu destek bizlerin en güçlü yakıtı olacaktır.

Saygı ve sevgilerimle

Editör
Prof. Dr. Cihan Aksoy

AİLE PLANLAMASI VE ACİL KONTRASEPSİYON

04-09

Sencer Ozan TOKER

DERLEME Nobel Med 2006; 2(2): 04-09

KISA SEGMENT POSTERİOR FÜZYON YAPILAN TORAKOLOMBER PATLAMA KIRIKLARI SONUÇLARI

10-14

Mehmet Tükenmez, Gündüz Tezeren, Tacettin Çekin, Sıtkı Perçin

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(2): 10-14

AYNI PROTON POMPASI İNHİBİTÖRÜNÜ İÇEREN İKİ FORMÜLASYONUN GÖRECELİ BİYOYARARLANIMI VE YÜKSEK BİREYLERARASI DEĞİŞKENLİK GÖSTERDİĞİ BİLİNEN İLAÇLARLA ULAŞILAN TEPE NOKTA DEĞERLERİ.

15-21

Eva Peterfai, David J. Edwards, Klaus Stoeckel, Rolf F. Tiggemann

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(2): 15-21

ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI OLGULARIMIZ

22-25

Mahmut Demirci, Emrullah Solmazgül, Burak Şahan, Mustafa Kaplan, Selim Nalbant

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(2): 22-25

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR HASTADA KEMOTERAPİYE BAĞLI NÖTROPENİ DÖNEMİNDE GELİŞEN TİROİD ABSESİ

26-29

Gülistan Bahat, Nilgün Erten, Bülent Saka, Didem Akal, Ali Çakır, Mehmet Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu, Abdülkadir Kaysı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(2): 26-29

KONJENİTAL TRANSVERS DURAKLAMA: BİR OLGU SUNUMU

30-32

Selami Süleymanoğlu, Halit Özkaya, Ferhan Karademir, Seçil Aydınöz, Atilla Ersen, İsmail Göçmen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(2): 30-32

FARMAKODİNAMİ LABORATUVARINDAN, DÜNYA LİTERATÜRÜNE: AKİL MUHTAR ÖZDEN 1877-1946

33-35

Nil Sarı, Elif Vatanoğlu, Ahmet Doğan Ataman, İbrahim Topçu, Ümit Zeyneb Belbez, Esin Karlıkaya, Ferda Gündogdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık

PORTRE Nobel Med 2006; 2(2): 33-35