//
Nobel Medicus 49. Sayı

Nobel Medicus 49. Sayı

Dergi No: 49 Cilt: 17 | Sayı: 1 | Ocak-Nisan 2021 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Oldukça zorlu geçen bir yılın ardından muhtemel çok zorlu geçecek bir yılın ilk aylarındayız. Ülkemizde 10 Mart 2020’de ilk resmi Covid 19 olgusu Sağlık Bakanlığı’mızca resmen duyurulmuştu. Covid 19 pandemisi geçen yılda tüm dünyada insanları canından ederken ön safta savaşan biz sağlık çalışanları bu yıl da savaşa devam edeceğiz. Özellikle etkinliğini yeterince bilemediğimiz aşılarımızı yaptırmış olmanın güveni ile, orijinali yetmezmiş gibi sayı ve çeşitleri giderek artan Brezilya, İngiltere, Afrika, İran, Japonya … varyantlarına karşı hastalarımızı ve kendimizi korumaya gayret edeceğiz. Umarım bu büyük mücadeleden ülkemiz ve dünya galip çıkacaktır. Ancak benim yaşıtlarımın, benim meslektaşlarımın bunca şehit verdiği, kırıma uğradığı bir yıl daha yaşamayacağını dilemekten ve çabalamaya devam etmekten başka bir yol yok gibi.

Nobel Medicus yola bu yıl da aynı şevk ile devam ediyor. Yayın kurulumuz çekirdek kadrosundan kayıp vermedi ise de kaybettiğimiz, bize her zaman destek vermiş can dostlarımızı, mesai arkadaşlarımızı, meslektaş ve kader arkadaşlarımızı, hakemlerimizi saygı ile anıyor, meslek şehitlerimizin ve mesai arkadaşlarımızın unutulmaz acıları ile çalışmaya devam ediyoruz. Her ne kadar editörler ve hakemler yüzyüze biraraya gelemesek de bir şekilde görüşüyor, değerlendirmeleri ve bağımsız bilimsel aktivitelerimizi sürdürüyoruz. Ne mutlu bize ki bu sayımızda 17. cildimize (yılımıza) başlıyoruz. Bu sayıda 1 derleme, 7 araştırma ve 1 olgu makalesi yer alıyor. Ülkemizde Antalya’dan Bursa’ya, Niğde’den Muğla’ya, Sivas’tan Konya’ya, Çanakkale’den Malatya’ya farklı şehir ve birimlerden gelen çalışmaları ülkemiz dışından Ahvaz, İran’dan gelen bir olgu sunumu izliyor. Değişik branştaki hekimlerin farklı ilgi alanlarına yönelik çalışmalara gözatmanızı ve yapacağınız çalışmalarda bu makalelere yer vermenizi ve atıf yapmanızı diliyoruz. İndekslerde dergimizin yükselmesi bu atıflara paralel olarak mümkün olacaktır.

Bu sayımızın portre kişisini hepinizin tanıdığını düşündüğüm bir meslek büyüğümüzün Dr Behçet Uz‘un yaman ve örnek alınacak mücadelesini anlatıyor. Sanıyorum hepimizin bu yaşamdan çıkaracağı dersler olacaktır. Mutlaka en az iki kere okuyup bu çabaları değerlendirmenizi diliyorum.

Mesleğimize ve kendimize saygımızın azalmadığı, azaltılmadığı, kişisel ve mesleki onurumuzla başımız dik geleceğe güvenle bakacağımız nice sayılarda buluşmak üzere…

Nobel Medicus’a emeği geçenler adına

Prof Dr Cihan Aksoy

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR VE DİABETES MELLİTUSTA PERİFERAL N-METİL-D-ASPARTAT RESEPTÖRLERİ

05-11

Zinnet Şevval Aksoyalp, Cahit Nacitarhan

DERLEME Nobel Med 2021; 17(1): 5-11

ÖLÜM BELGELERİNE YAZILAN ÖLÜM NEDENLERİNİN DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: NİĞDE ÇALIŞMASI

12-19

Muhammet Bayraktar, Elçin Balcı

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 12-19

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN ORGAN/DOKU NAKLİ VE BAĞIŞINA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE YAKLAŞIMLARI

20-29

Yeliz Şapulu Alakan, Faruk Aşıcıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 20-29

ENGELLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PREVALANSI VE İLİŞKİLİ SORUNLAR: TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK

30-38

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 30-38

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN ÜRETİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİİ İZOLATLARINININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI VE KLONAL İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

39-47

Seher Durukan, Cem Çelik, Ayşe Hümeyra Taşkın Kafa, Mürşit Hasbek

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 39-47

AKUT PANKREATİT HASTALARINDA SERUM UROKİNAZ-TIP PLASMİNOJEN AKTİVATOR RESEPTÖR

48-53

Ümmügülsüm Can, Salih Başer, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Deniz Karasoy

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 48-53

İDİOPATİK HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZMLİ GENÇ ERKEKLERİN TİROİD HACMİNİN GENÇ SAĞLIKLI ERKEKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

54-58

Ersen Karakılıç, Bercem Ayçiçek, Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Başaran, Mustafa Unal, Dilek Berker, Serdar Güler

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 54-58

KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİDE NAZAL SEPTUM VE MAKSİLLER SİNÜS RADYOLOJİK BULGULARININ RETROSPEKTİF OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

59-64

Numan Dedeoğlu, Büşra Arıkan, Şuayip Burak Duman

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 59-64

İRAN TIP FAKÜLTELERİNDE FAYDALI BİR EĞİTİM YÖNTEMİ OLARAK TIBBİ İNTÖRNLER İÇİN SEÇİLEN HASTANE SERVİSLERİNİN SAYISININ ARTIRILMASI: AHVAZ JUNDİSHAPUR ÜNİVERSİTESİ'NDEN BİR VAKA ÇALIŞMASI

65-69

Ahmad Reza Mohtadi, Mahdi Bijanzadeh, Afsoon Bagheri

OLGU SUNUMU Nobel Med 2021; 17(1): 65-69

DR. BEHÇET UZ (1893-1986)

70-74

Zafer Öztek

PORTRE Nobel Med 2021; 17(1): 70-74