//
Nobel Medicus 54. Sayı

Nobel Medicus 54. Sayı

Dergi No: 54 Cilt: 18 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2022 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım, Dostlarım,

Birlikte bir yılı daha bitiriyoruz. Pandemi, ekonomik sıkıntılar, komşularımızdaki savaşlar ve muhtelif nedenlerle yaşadığımız gerginlikler umuyoruz bu biten yıl ile sonlanır. Bizler 2022 yılını ardımızda bırakırken ışıl ışıl bir geleceğe bakabilme arzusu ile sizlere Nobel Medicus’un 2022 son sayısını sunuyoruz.

Bu sayı elinize geçtiğinde soğuk kış günlerine girmiş olacağız. Gelen günlerin klasik kış sorunlarının ötesine geçmemesini ve yeni farklı salgınların olmaması çok önemli. Ancak yanı başımızdaki savaşın hatta savaşların hava/su/çevre kirliliğine yol açtığını ve açmaya devam edeceğini görüyoruz. Bu tablonun yakın çevredeki, özellikle Türkiye’de yaşayanlarda kronik toksisiteyi artıracağını, halen kronik toksisitenin insanlarımızın %75’ini gizli enflamasyonla etkilediği gösterildi. Gizli enflamasyonun ise tüm sistemlerde nedeni çok net gösterilemeyen sorunların (kanserden nörodejeneratif hastalıklara, otoimmün hastalıklardan enfeksiyon direncinin azalmasına kadar) temel sorumlusu olduğunu biliyoruz. Yani biz sağlıkçıların işi oldukça zor gözüküyor.

Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu bu sayımızın yedi farklı şehrimizden gelen araştırmaları içermesi. Konular da son derece ilginç; ülkemizde vitamin D düzeyinin şehirlerarası farklılıkları; kan bağışçılarının bağışlardan vazgeçme nedenleri; diş hekimliğinde çok değerli olabilecek çalışmalar; aile hekimliğinin randevu sorunları; diş hekimlerinin kas iskelet sorunları ilginizi çekebilecek konular.

Portremiz Ord Prof İhsan Hilmi Alantar. Türk pediatri biliminin öncülerinden olan değerli hocamızın yaşamı ve mücadelesi son derece eğitici. Okumanızı öneririm.

Keyifli, huzurlu bir yeni yıl dileğimizle

Nobel Medicus ailesi adına

Prof Dr Cihan Aksoy
Editör

TÜRKİYE'DE YAŞ GRUPLARINA GÖRE 25(OH) VİTAMİN D KONSANTRASYONLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE MEVSİMSEL FARKLILIKLAR

161-166

Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 161-166

DÜZENLİ KAN BAĞIŞÇILARININ KAYBEDİLME NEDENLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

167-177

Hakan Kocabaş, Erdal Eke

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3):167-177

1900’LÜ YILLARA AİT DİŞ TAŞI ÖRNEĞİNDE MOLEKÜLER BAKTERİ ANALİZLERİ İLE BESLENME VE HASTALIK DURUMLARININ İRDELENMESİ

178-186

Hüseyin Güdücüoğlu, Hakan Yılmaz, Serap Keskin Tunç, Sabahattin Erdoğan, Mikail Ercek

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 178-186

DİŞ HEKİMLERİNDE İŞE BAĞLI KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI İLE HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLİŞKİSİ

187-193

Ceren Varer Akpınar, Aliye Mandıracıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 187-193

YÜZEY BİTİRME YÖNTEMLERİ, pH VE SICAKLIĞIN SERAMİKLERİN İYON SALINIMI VE PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

194-200

Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 194-200

BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI

201-206

Metin Pıçakçıefe, Onur Vatandaş, Şeyma Ata, Raziye Ülkü Kıcalı, İzzet Serdar Amca, Yusuf Güneş

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 201-206

PANDEMİ SIRASINDA KİŞİSEL SPESİFİK ORBİTAL İMPLANT ÜRETİMİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU YAZICILARIN UYGULANMASI

207-213

Mahmed Sari Njjar, Özden Ozgun Acar, Asli Semiz, Kadir Demirci, Ahmet Koluman

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 207-213

ORD. PROF. DR. İHSAN HİLMİ ALANTAR (1888-1959)

214-216

Çağatay ÜSTÜN, Seçil ÖZÇİFTÇİ

PORTRE Nobel Med 2022; 18(3): 214-216