//
Nobel Medicus 55. Sayı

Nobel Medicus 55. Sayı

Dergi No: 55 Cilt: 19 | Sayı: 1 | Ocak-Nisan 2023 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım, 
 
Yirmi yıla yaklaşan Nobel Medicus editörlüğüm sürecinde önsözü bu kadar değiştirmek zorunda kaldığımı anımsamıyorum. Keyifli, huzurlu yıl dilekleri ile başlamıştı ilk önsöz. Covid enfeksiyonlarının ölümcüllüğünü kaybettiği, yaşamımızın normalleşmeye başlayacağını, ümidimizi yazmıştım önce. Matbaaya teslim aşamasında müthiş deprem oldu. “Elli” civarında vefat olduğu duyurulduğunda aman şükür dedik, bu kadarla atlattık. Ancak günler günleri izledikçe kaybımızın “ellibin”lerin üzerinde olduğu anlaşıldı. Ülkece acımız giderek büyüyor. Son önsözü bu ortam ve duygular içinde yeniledim. 
 
Yalnızca kaybettiğimiz hekim sayısı yüzler civarında. Civarında diyorum, zira net rakamları halen tam bilmiyoruz. Tüm sağlıkçıları, sağlık çalışanlarını göz önüne alırsak bu rakamların çok büyüyeceğini ve siz bu dergimizi okurken belki de hala net rakamları bilemeyeceğimizi öngörebiliyorum. Benim jenerasyonum pek çok deprem yaşadı, kurtulanlardaki “crush” sendromlarının, ampütasyonların, psikolojik yıkımın, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin, sekonder etkileşimlerin ne denli zor sağaltıldığını biliyoruz. Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. 
 
Deprem sürecinde gözlemlediğimiz önemli bir konu, bilimin önemini bir kez daha ortaya çıkaran deprem bölgesindeki sağlam kalan binalar oldu. Bilimsel kriterlere uygun yapılan yapıların müthiş deprem gücüne rağmen nasıl ayakta kalabildiğini ülkece gözledik. Eğitimin önemini vurgularken çeşitli nedenlerle de olsa eğitimin kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini biz de destekliyoruz. Nobel Medicus ekibi olarak bilime bir nebze de olsa katkımız olduğu için duyduğumuz onuru paylaşmak isterim. Nobel Medicus’un bulunduğu indekslerle dergi puanımızın Yüksek Öğretim Kurulu’nca her yayın için 35 düzeyinde olduğunu hatırlatmak isterim. 
 
Bu sayımızda yedi orijinal araştırma ve bir olgu sunumumuz var. İlginizi çekecek olanlar mutlaka vardır. Gözden geçirmenizi öneririm. 
 
Yine bu sayımızın portresinde bilim uğruna, hoca olabilmek, öğrenebilmek, öğrendiklerini öğretebilmek üzere nasıl yollardan geçtiği hepimize ders olacak bir büyüğümüz Prof. Dr. Hayrullah Kocaoğlu’nun yaşamını göreceksiniz. 
 
Umutlarımızın yeşerdiği, gereksiz acıların olmadığı, sağlık eğitiminin çok daha kaliteli, yaşadığımız ve çalıştığımız ortamların güvenli, huzurlu ve bilimsel olduğu nice Nobel Medicus’lu yıllar diliyorum. 
 
Saygılarımla 
 
Dr. Cihan Aksoy 

COVID-19 HASTALARI MORTALİTESİNİ TAHMİN ETMEK İÇİN AKUT FAZ PROTEİNLERİ, APACHE II VE SOFA KULLANIMI

05-10

Çiğdem Damla Deniz, Emin Fatih Vişneci, Mehmet Sinan İyisoy, Ayşe Ruveyda Uğur, Mehmet Ali Eryılmaz, Mahmut Sami Tutar, Mehmet Koç

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 5-10

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ NİKOTİN BAĞIMLILIĞINA NASIL BAKIYOR? BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK İSTİYOR MU?

11-19

Nurgül Bozkurt, Ali İhsan Bozkurt

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1):11-19

ESANSİYEL TREMOR, PARKİNSON HASTALIĞI VE ESANSİYEL TREMOR-PARKİNSON HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ GÖSTEREN HASTALARDA BİLİŞSEL İŞLEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

20-30

Derya Yavuz Demiray, Sibel Ertan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 20-30

PİTAVASTATİNİN DİYABETİK VE NON DİYABETİK HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELERE TERAPÖTİK ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE’DEN, TEK MERKEZLİ RETROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA

31-36

Mehmet Akif Ozturk, Elif Sakci, Muzeyyen Eryilmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 31-36

SAĞLIKLI POPÜLASYONDA TÜKÜRÜK BEZLERİNİN ULTRASONOGRAFİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

37-45

Esin Akol Görgün, Fatma Çağlayan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 37-45

GÜNEYBATI İRAN'DA TROPİKAL BİR BÖLGEDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA ASTIM, ALERJİK RİNİT VE EGZAMA PREVALANSI

46-52

Abdolkarim Sheikhi, Abdolhussein Shakurnia, Mohammad Nejadhosseini, Farhad Abolnezhadian

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 46-52

ÖZGÜL FOBİ TEDAVİSİNDE BİR TERAPİ YÖNTEMİ OLARAK "EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING" UYGULAMASI: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

53-60

Elif Yöyen, Ecemhan Duydu Altunpala, Tülay Barış

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1):53-60

KRİTİK BİR BRUSELLOZ HASTASINDA TİGESİKLİN İLE KOMBİNE TEDAVİ BAŞARISI: OLGU SUNUMU

61-66

Murat Yeşilyurt, Ayşe Demet Kaya, Mine Aydın Kurç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2023; 19(1): 61-66

PROF. DR. HAYRULLAH KOCAOĞLU (1925-2021)

67-70

Seçil Özçiftçi, Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2023; 19(1): 67-70