//
Nobel Medicus 56. Sayı

Nobel Medicus 56. Sayı

Dergi No: 56 Cilt: 19 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2023 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Dostlarım,

2023 yılının yarısını çoktan bitirdik. Ülkemizin içinde bulunduğu hızlı enflasyonist ortam hem bizim gibi sağlık çalışanlarının ücretlerini hem ilaç fiyatlarını hızla etkiledi. Yaşam standartları birçoğumuz açısından değişti. Devletin en büyük ilaç alıcısı olduğu ülkemizde etkisi “kanıta dayalı tıp” kriterleri ve onaylanmış rehberlerce kabul edilmiş ilaçların tamamına yakın bir kısmı genel sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. Sağlık politikası olarak bildiğim kadarıyla neredeyse tüm vatandaşlarının sigortalı olduğu nadir ülkelerden olmamız ve bunun sürdürülmesi çok önemli.

Hastalar tüm eleştirilmeye açık sorunlara rağmen bir hekim tarafından değerlendirilebiliyor, yazılan ilaçların büyük bir kısmını küçük katkılarla temin edebiliyor. Ülkemizde ilaç firmaları genelde son derece kaliteli GMP kriterlerine uygun üretim yapıyor ve denetleniyorlar.

Ancak önemli bazı sıkıntılar var. Tek alıcı olan devlet, fiyatı da belirlemek durumunda. Hammadde temini büyük ölçüde yurtdışına bağımlı olan ilaçlarda maliyet altına satış ya da kaliteden ödün vermek söz konusu değil, buna karşın yılda ancak bir veya iki kez belirlenen ilaç döviz miktarı inanılmaz hızla yükselen döviz hızına yetişemiyor. Büyük ve kurumsal İlaç üreticileri ya zararı sineye çekmek ya da devletin ödemediği kâr marjı yüksek destek ürünler pazarlamak, ya da muadili olmayan ileri biyoteknolojik ürünler üretmek gibi çözümler aramak durumundalar. İlaç firmaları kurumsal yapıları ve mali yapılarına göre uygun çözümler üretmeye, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Tabii denetimden uzak bazı merdiven altı tabir edilen müesseseler dışında. Günümüzde giderek popülarite kazanan Getat, Holistik Tıp, fonksiyonel Tıp, Komplimanter Tıp, kozmetik tıp gibi yaklaşımların standardize edilmemiş tedavi yöntemlerinin itmesi ile bu tür firmalar bir kısmı iyi niyetli, bir kısmı ise maalesef sadece para kazanmak amaçlı ürün pazarlayarak piyasayı kirletmekteler.

Umarız devletin sağlık üzerindeki desteği artarak devam eder, sağlık ve sağlıkçı eğitimi uygar dünya kurallarına uygun olarak sürer, gelişmiş ülkeler düzeyinde ve üzerinde kaliteli ve yeterli tedavi olanaklarımız herkes için artarak devam eder.

Bu sayımızda ilginizi çekeceğine inandığım 8 araştırma yazısı paylaşıyoruz. Kadına yönelik şiddet ve acil tıp hekimliği, tıp öğrencilerinin Covid 19 korku ölçeği, E Colilerin gelişen yıllarda antibiyotik duyarlılıkları ilginç bulacağınız bazı araştırmalar.

Porte araştırmamız İstanbul Tıp fakültesine son 50 yıldır yolu düşmüş hemen herkesin çok iyi tanıdığı hocamız, tıp şehidi, rol modelimiz iyi insan, iyi bilim adamı Prof. Dr. Murat Dilmener. Yaşamı hepimize örnek olacak. Rahmetle anıyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle 
Prof. Dr. Cihan Aksoy

TIP ETİĞİ AÇISINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET YÖNETİMİNDE ACİL TIP HEKİMLERİNİN TUTUM VE UYGULAMALARI: NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

77-88

Arif Hüdai Köken, Nüket Örnek Buken, Nüket Paksoy Erbaydar

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2): 77-88

TIP FAKÜLTESİ KLİNİK DÖNEM ÖĞRENCİLERİ İÇİN COVID-19 KORKU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

89-99

Sibel Oymak Yalçın, Gamze Çan, Çetin Toraman, Hakan Kartal, Mustafa Şefik Yıldırım, Coşkun Bakar

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2):89-99

DERİ YÜZEYEL DERMATOFİT ENFEKSİYONLARININ TANISINDA NATİV PREPARATIN YERİ

100-104

Feray Ferda Şenol

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2): 100-104

OLİGOSPERMİLİ VE NORMOSPERMİLİ ERKEKLERİN SEMİNAL PLAZMALARINDA ADENOZİN TRİFOSFAT SENTAZ 6, MANGANEZ SÜPEROKSİD DİSMUTAZ, NADPH-SİTOKROM P450 REDÜKTAZ VE LAKTAT DEHİDROJENAZ SEVİYELERİ

105-113

Esma Menevse, Duygu Dursunoglu, Emine Nedime Korucu, Nihal Çetin, Fatma Zehra Erbayram

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2): 105-113

TÜRKİYE ŞIRNAK İLİ’NDEKİ ANNELERİN MATERNAL BAĞLANMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

114-121

Hüseyin Çapuk, Zeynep Güngörmüş

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2): 114-121

FARKLI ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN Escherichia Coli SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: 5 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ

122-127

Ayten Gündüz, Ahmet Mansur

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2): 122-127

HUZUREVİNDE YAŞAYAN BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DENGE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

128-135

Muhammet Kesin, Muhammed Atak, Gözde Öztan, Halim İşsever

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2): 128-135

PROF. DR. MURAT DİLMENER (1941-2020)

136-138

Bülent Saka, Timur Selçuk Akpınar

PORTRE Nobel Med 2023; 19(2): 136-138