//
Nobel Medicus 57. Sayı

Nobel Medicus 57. Sayı

Dergi No: 57 Cilt: 19 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2023 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

2023’ün bu son sayısında sağlık, huzur, barış dileyerek başlamak istiyorum. Bu önsözü yazdığım sıralarda Hamas-İsrail arasında başlayan ve haklı haksız gözetmeden masum insanların ne kadar acımasızca öldürülebildiklerini gözlediğimiz savaşın durmasını diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun her türlü masum insanın ölümüne, yaralanmasına veya sakatlanmasına yol açan kötülükler, çatışmalar tek bir insanı yaşatabilmek uğruna emek, hatta ömür harcayan biz sağlıkçılar için nedeni her ne olursa olsun onaylanması ve kabul edilmesi çok zor. Biz sağlıkçıların şartlar ne olursa olsun, iyi insan olarak kalmamız, vicdanlarımızın ve bu yöndeki eğitimimizin öğretilerinden çıkmamamız gerekli.

Bu önsözüme 19 yılı arkada bırakmamızın coşkusu ile başlayacaktım, kısmet olmadı. Yine de tam bağımsız, hakemli, multidisipliner, pek çok uluslararası indekste yer bulan bir bilimsel sağlık dergisi olarak hiç aksamadan yayınlanabilmemizde öncelikli pay Ulkar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Nobel Medicus adına ilk adımı atan ve koşulsuz sponsorluğu 19 yıldır hiç aksatmadan sürdüren Hasan Uğur Ulusoy’a teşekkür ediyorum. Genel Koordinatörümüz Dr. Ali Numan Balki, Sorumlu Müdürümüz ve tüm yayınları, beraberce defalarca gözden geçiren Dr. Mehmet Timur Koloğlu, yardımcısı atom karıncamız Zeynep Burcu Yenerer’e teşekkür ederim. Nobel Medicus’un devam edebilmesi sizin yayınlarınız, ciddi bilimsel katkılarınız ile mümkün oluyor. Siz okuyucularımız ve araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum. Editörler kurulunda huzur, mutlak bilimsel tutarlılık, tarafsızlık ve özveri içinde beraber çalıştığımız Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın, Prof. Dr. Halim İşsever ve tüm yayın kurulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bilime bir nebze katkımız olmasına yardımcı olan her şeye, herkese teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin daha uzun süreler devam etmesini diliyorum.

Bu sayıda 9 araştırma makalesi yer almaktadır. Değişik branşlar ile ilgili olmakla beraber hızla göz atarsanız bile ilginizi çekecek bilgiler bulabilirsiniz. Probiyotik kullanımından, temporomandibular eklem sorunlarına çok farklı konular var. Bu sayımızın portre kişisi: Prof. Dr. (General) Refik Münir Keskingil, Atatürk ile aynı tarihte doğan ve ülkemizde kadın doğum branşının öncülerinden olan bu kıymetli asker ve tıp adamını tanımanızı isterim.

Dostluk ve saygılarımla
Prof. Dr. Cihan Aksoy

Editörler Kurulu adına

TONİK HAREKETSİZLİK ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

145-152

Hasan Hüseyin Tekin, Mehmet Kırlıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 145-152

PROBİYOTİK KULLANIMININ FAZLA KİLOLU VE OBEZ KADINLARDA BEDEN KİTLE İNDEKSİNE VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SORUNLARINA ETKİSİ

153-159

Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 153-159

ROZASEA HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERİN OFTALMOLOJİK PARAMETRELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

160-165

Aynur Dıraçoğlu, Sait Coşkun Özcan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 160-165

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

166-173

Zehra Antep, Zeynel Abidin Kocadağ, Haydar Sur

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 166-173

İDİOPATİK SKOLYOZLU HASTALARDA DENTAL VE İSKELETSEL OKLUZON

174-179

Ozkan Miloglu, Sinan Yilar, Elanur Aydin, Zeynep Bayramoglu, Abubekir Laloglu

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 174-179

SAVUNMA SPORLARI TEMPOROMANDIBULAR BOZUKLUĞA SEBEP OLUR MU?

180-186

Kübra Başaran Aslan, Fatma Çağlayan, Burak Erdinç Aslan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 180-186

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONU GELİŞİMİ VE MORTALİTEYLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

187-192

Hanife Uzar, Semanur Kuzi, Gönül Çiçek Şentürk, Serdar Akpınar, İrfan Şencan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 187-192

VENOM ALERJİSİ OLAN HASTALARIN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ ÖNCESİNDE VE ESNASINDA GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS MERKEZ DENEYİMİ

193-199

Ceyda Tunakan Dalgıç, Asuman Çamyar, Emel Dilek, Gökten Bulut, Meryem Demir, Okan Gülbahar, Emine Nihal Mete Gökmen, Ali Kokuludağ, Aytül Zerrin Sin

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 193-199

SAĞLIKLI GÖNÜLLÜLERDE APİKSABAN TABLETLERİN FARMAKOKİNETİK PROFİLİ VE BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASI

200-208

Abdullah Uslu, İlksen Güçarslan, Belkıs Sağıroğlu, Onursal Sağlam, Muradiye Nacak, Ömer Hulki Ocak, Yonca Öztürk, Ahmet Ozan Özgen

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 200-208

PROF. DR. (GENERAL) REFİK MÜNİR KESKİNGİL

209-212

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2023; 19(3): 209-212